QD 62 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc
... thuận để bên hoán đổi lãi suất cố định với khoản lãi suất thả bên khác, gọi hoán đổi lãi suất – Nếu thỏa thuận để hoán đổi tiền tệ việc thực nghĩa vụ nợ, gọi hoán đổi tiền tệ – Một hoán đổi đơn lẻ ... đồng tiền chính, hoán đổi cố định/thả với đồng tiền cho phép công ty hoán đổi đồng tiền với • Động để hoán đổi tiền tệ thường hoán đổi dòng tiền đồng tiền không mong đợi, lấy dòng tiền đồng tiền ... định kỳ vọng lãi tiếp tục giảm hoán đổi lãi cố định để lấy lãi thả • Trong trường hợp này, công ty tham gia vào thỏa thuận trả thả nổi/nhận cố định • Hoán đổi lãi suất gọi hoán đổi coupon –...
 • 6
 • 606
 • 7

Tiểu luận: Hoan doi lai suat

Tiểu luận: Hoan doi lai suat
... http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-1133-2003-QDNHNN-Quy-che-thuc-hien-giao-dich -hoan- doi- lai- suat- vb51403t17.aspx 27 http://www.vietquocluat.com.vn/docs/Quyet-dinh-so-62-2006-QD-NHNN-ngay29-thang-12-nam-2006-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-giao-dich -hoan- doi- laisuat_page-247_.3012.html#doc_content ... TPHCM http://foc.ueh.edu.vn/home/sites/files/upload/u63/Bai4-ThiTruongHoanDoi.pdf http://www.cfoviet.com/2011/06 /hoan- doi- lai- suat- interest-rate-swap-la.html http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/11121.saga ... Các mức giá trái phiếu zero coupon xem hệ số giá, ta sử dụng chúng để chiết khấu khoản toán tương lai Xem xét trái phiếu có lãi suất thả kỳ hạn năm với lãi suất chi trả theo LIBOR quý, giả sử quý...
 • 28
 • 500
 • 3

Tiểu luận:hoán đổi lãi suất

Tiểu luận:hoán đổi lãi suất
... dung Hoán đổi  Khái niệm  Phân loại  Đặc điểm Hoán đổi lãi suất  Cấu trúc hoán đổi lãi suất  Định giá hoán đổi lãi suất  Ứng dụng hoán đổi lãi suất HOÁN ĐỔI Khái niệm Hoán đổi sản phẩm ... phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận toán theo lãi suất thả Ví dụ hoán đổi lãi suất LIBOR MSC 10.000.000$ FSW 6%  Lãi suất LIBOR ...  lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp Hoán đổi lãi...
 • 56
 • 1,887
 • 2

“Hoán đổi lãi suất” potx

“Hoán đổi lãi suất” potx
... Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía Mỗi tập hợp toán dựa lãi suất cố định thả Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la lãi suất sử dụng thường LIBOR Hoán đổi đồng tiền khác sử dụng lãi ... giá giá trị hoán đổi lãi suất 10 2.3.2 Giá trị hoán đổi lãi suất thả cố định Một hoán đổi lãi suất không toán vốn gốc, khoản toán theo lãi suất cố định giống với trái phiếu lãi suất cố định, ... nợ lãi suất cố định cách thiết lập hoán đổi mà mô tả Nhớ hoán đổi MSC chi trả theo lãi suất cố định 0,6% nhận toán theo lãi suất LIBOR Như MSC phải toán theo lãi suất 6,5% bao gồm 6% hoán đổi lãi...
 • 28
 • 284
 • 0

hoán đổi lãi suất

hoán đổi lãi suất
... bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận ...  Lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 2.4 Hoán ... Định giá hoán đổi lãi suất  Giá trị trái phiếu có lãi suất thả với mệnh giá vào ngày bắt đầu giao dịch ngày toán Ta dựa vào điều để định giá hoán đổi lãi suất 2.2 Định giá hoán đổi lãi suất ...
 • 65
 • 393
 • 0

Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất ở Việt Nam

Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất ở Việt Nam
... hàng, vừa giảm thiểu rủi ro lãi suất cho Phần 2: Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam 2.1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất giới Hợp đồng hoán đổi lãi suất công cụ tài phái sinh ... ngày hợp đồng có hiệu lực Số nợ gốc hợp đồng hoán đổi lãi suất doanh nghiệp không vượt 30% vốn tự có ngân hàng Các trường hợp thực hoán đổi lãi suất bao gồm hoán đổi lãi suất đồng Việt Nam ngoại ... hàng thực giao dịch hoán đổi lãi suất thoả thuận làm sở để tính toán số lãi phải trả, số lãi nhận số lãi ròng hoán đổi lãi suất Số lãi ròng kỳ hoán đổi lãi suất chênh lệch số lãi nhận số lãi phải...
 • 10
 • 2,799
 • 24

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất
... loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap) hoán đổi basic (basic swap) Hoán đổi lãi suất vanilla nhất: Hoán đổi lãi suất vanilla loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi ... phiếu lãi suất thả Do đó, giá trị hoán đổi chi trả theo lãi suất cố định nhận toán theo lãi suất thả với giá trị trái phiếu lãi 11 suất thả trừ cho giá trị trái phiếu lãi suất cố định Thay đổi ... yếu đi, rủi ro tín dụng tăng lên khoản chênh lệch lãi suất LIBOR lãi suất tín phiếu kho bạc lớn Dẫn đến khoản chênh lệch lãi suất hoán đổi rộng 3.2 Giá trị hoán đổi basic Giá trị hoán đổi basic...
 • 26
 • 289
 • 2

HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
... DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT Sử dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B 6% LIBOR + 0.5% Người cho vay LOGO ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT ... Hình thức phổ biến loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap)  Là loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi suất cố định bên lại thực toán theo lãi suất thả VÍ DỤ MINH ... định thả  Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la sử dụng lãi suất LIBOR Hoán đổi đồng tiền khác sử dụng lãi suất tương ứng với đồng tiền  Hai bên hoán đổi chuỗi toán tiền lãi đồng tiền vào...
 • 25
 • 217
 • 0

Giải pháp phát triển giao dịch hoán đổi lãi suất tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

Giải pháp phát triển giao dịch hoán đổi lãi suất tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam
... v phát tri n giao d c tr ng phát tri n giao d i lãi su t i lãi su t t i Ngân hàng n Vi t Nam i pháp phát tri n giao d n Vi t Nam i lãi su t t i Ngân hàng N V PHÁT TRI N GIAO D I LÃI SU T 1.1 GIAO ... hình phát tri n giao d i lãi su t t i Ngân hàng n Vi t Nam t 2013 T nh ng m t h n ch s phát tri n giao d ch xu t m t s gi i pháp c n thi phát tri n giao d i lãi su t t i NHTM Vi Phát Tri n Vi t Nam ... I NGÂN N VI T NAM 62 3.2 GI I PHÁP PHÁT TRI N GIAO D I LÃI SU T T I NGÂN N VI T NAM 63 3.2.1 Nhóm gi i pháp t o n n t ng cho phát tri n giao d 3.2.1.1 Hoàn thi n phát tri n th i lãi...
 • 104
 • 116
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
... pháp t o n n t ng phát tri n cho nghi p v i lãi su t 54 3.2.1 Phát tri n th tr ng trái phi u 54 3.2.2 Phát tri n th tr ng lãi su t liên ngân hàng (LNH) 56 3.2.3 Xây d ng cong lãi ... ch gi a NHTM, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v c ho c thành l p, ho t i Vi t Nam v i doanh nghi p không ph ng ng theo pháp lu t Vi t Nam, gi a ngân hàng v i nhau, gi a ngân hàng v i t ch ... Cty CP V n t i XD Vipco (H p tác cung c i lãi su t cho khách hàng v i ngân H ng i) Ph n g c ngân hàng PG hoán i: 4,615,385 tri u USD Ph n g c ngân hàng TMCP Quân i: 15,334,615 USD) T ng 40,565,250.00...
 • 95
 • 131
 • 0

Phát triển nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... thành ph ), v kh hàng m ng d ng công ngh ngân hàng hi p d ch v ngân i Quá trình hình thành phát tri n c a N Phát tri n Vi t Nam : Ngày 26/04/1957, Ngân hàng Ki n Thi t Vi t Nam (tr c thu c B ... Hình 1.1 : H i lãi su t gi a ngân hàng X công ty tài Y Lãi c 7% * tri u USD Tr Nh n Công ty Ngân hàng X tài Y Tr Nh n Lãi su t bi i (Lãi su t k phi u +1%) * tri u USD 10 Gi s ngân nh vay ng n ... i lãi su nh y c m v i lãi su t tri u USD ng h p này, n u lãi su t th hàng s l c n lãi nh a ngân c t tài s n (mà ch y u có lãi su t c nh), k t qu làm gi m lãi su t biên thu m l i nhu n c a ngân...
 • 79
 • 195
 • 0

Thuyết trình hoán đổi lãi Suất

Thuyết trình hoán đổi lãi Suất
... 10 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT NHQT NHÓM 05 11 2.1 Khái niệm Hoán đổi lãi suất thỏa thuận trao đổi mang tính ràng buộc pháp lý để trao đổi khoản phải trả lãi suất đồng tiền từ lãi suất cố định lấy lãi suất ... từ loại lãi suất thả lấy lợi lãi suất thả khác Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất, bên đồng ý trả lãi suất cố định, bên đồng ý nhận lãi suất cố định trả lãi suất thả nổi, thông thường lãi suất liên ... -5.75% -5.75% Nhận lãi suất thả Thả +5% +5% +5% -7.25% -7.25% -7.25% 2 /Hoán đổi lãi suất 3/ Lãi suất thực trả sau thực hoán đổi lãi suất NHQT NHÓM 05 17 THỊ TRƯỜNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM...
 • 27
 • 161
 • 0

bài tập ví dụ hoán đổi lãi Suất

bài tập ví dụ hoán đổi lãi Suất
... hoán đổi này? BÀI TẬP MINH HỌA Tóm tắt đề bài: - Lãi suất thả nổi: LIBOR (6 tháng) + 2% - Lãi suất cố định: 7%/năm - Vốn khái toán: triệu đôla - Giả sử: tháng có 30 ngày năm có 360 ngày BÀI TẬP ... BÀI TẬP MINH HỌA Martin nhận bà hoán đổi lãi suất thả khoản vay với lãi suất cố định 7%/năm (Chi phí sử dụng vốn bình quân Canon Candy 12%/năm, tức...
 • 4
 • 3,303
 • 39

bài thuyết trình HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

bài thuyết trình HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
... bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận ... dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B 6% Người cho vay 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng Rủi ro lãi suất ngân hàng xảy :  Lãi suất ... cố định lãi suất huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng...
 • 60
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế hoán đổi lãi suất tiền tệ chéohoán đổi lãi suất tiền tệ chéo là gìhoán đổi lãi suất và tiền tệhợp đồng hoán đổi lãi suất là gìhợp đồng hoán đổi lãi suấthợp đồng hoán đổi lãi suất swaphoán đổi lãi suấtso sánh hoán đổi lãi suất và hoán đổi tiền tệtiểu luận hợp đồng hoán đổi lãi suấtba tap nghiep vu hoan doi lai suathoan doi lai suathoán đổi lãi suất ví dụhoán đổi lãi suất định giáhoán đổi lãi suất giữa 3 ngân hàngcurrency swaps giao dịch hoán đổi lãi suấtDHG BCTC quy 2.2016 HN1Giai trinh chenh lech so lieu BCTC soat xet20170617 DHG AR2016 VN webBao cao quan tri 6 thang 2017 DHG PharmaDHG Bien ban DHDCD 2013 ngay 28.4.2014DHG Nghi quyet DHDCD 2013 ngay 28.4.20142B. Bang tham chieu noi dung sua doi dieu le DHG3. The le kiem phieu va bieu quyetBao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 1.2017.compressedBao cao tai chinh rieng DHG Pharma Quy 1.2017Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017Ban tin IR DHG ky 1920171002 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n xu%e1%bb%91ng %c4%91%c3%a1y26102012 Ban tin IR DHG ky 6 finalBản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Công bố thông tin về thay đổi nhân sựThong bao giao dich co phieuBao cao ket qua giao dich co phieuGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương20171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afc