Một số phương pháp giáo dục phổ thông

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... xuất số yếu tố góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua việc dạy học môn Lịch sử, Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dạy học môn Lịch sử trường ... Trung Trường THPT Xuân Thọ Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Giải pháp thực sáng kiến một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dạy học môn Lịch sử ... Trung Trường THPT Xuân Thọ Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH...
 • 29
 • 691
 • 2

skkn một số phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn địa lí lớp 8

skkn một số phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn địa lí lớp 8
... mơi trường Một số phương pháp giáo dục mơi trường thơng qua mơn Địa lớp 1.2 Một số phương pháp tích hợp giáo dục BVMT mơn Địa lớp Mục đích việc đưa GDMT vào nhà trường thơng qua mơn Địa ... phương pháp dạy học tích cực thơng qua mơn Địa lớp 8, phương pháp thảo luận, phương pháp đóng vai, phương pháp viết báo cáo, phương pháp dạy học với hỗ trợ CNTT Một số phương pháp giáo dục ... 2011: phương pháp thảo luận, phương pháp đóng vai, phương pháp viết báo cáo phương pháp dạy học với hỗ trợ cơng nghệ thơng tin (CNTT) Một số phương pháp giáo dục mơi trường thơng qua mơn Địa lớp...
 • 22
 • 105
 • 0

SKKN “một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trong dạy – học môn lịch sử ở trường phổ thông

SKKN “một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trong dạy – học môn lịch sử ở trường phổ thông
... xuất số yếu tố góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh thông qua việc dạy học môn Lịch sử, “Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dạy học môn Lịch sử trường ... Trung Trường THPT Xuân Thọ Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Giải pháp thực sáng kiến “một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dạy học môn Lịch sử ... Trung Trường THPT Xuân Thọ Một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH...
 • 29
 • 235
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD: Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD: Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
... Một số phơng pháp giáo dục đạo đức học sinh trờng THCS cho em hiểu đợc mối quan hệ thể hài hoà lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh làm cho em có ... giáo viên Trờng THCS Tợng Văn Một số phơng pháp giáo dục đạo đức học sinh trờng THCS tin tình cảm, kỷ xảo, thói quyên đạo đức Trang bị cho em chuẩn bị bớc vào đời học lớp Quá trình giáo dục đạo ... cứu vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THCS II Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình đạo đức học sinh THCS xã - Nắm bắt thống kê học sinh đạo đức yếu trờng THCS Tợng Văn - Tìm hiểu...
 • 4
 • 2,035
 • 80

Một số phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trong trường THCS

Một số phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trong trường THCS
... việc giáo dục đạo cho em Bản thân tuổi, kinh nghiệm công tác giáo dục b Tình trạng đạo đức học sinh đầu năm học 2004 – 2005 Một số phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trường THCS III MỘT SỐ BIỆN ... tâm giáo dục đắn em - Một số em hoàn cảnh gia đình mà số bạn trường, lớp , thôn xóm xa lánh Một số phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trường THCS - Một số em không vững lập trường nên bị số ... hoà nhập vào tập thể Một số phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Trong số học sinh đạo đức không tốt thường xuyên mắc rai phạm chưa hẳn em học hay ý thức mà đa số hoàn cảnh tạo nên...
 • 12
 • 471
 • 4

tiểu luận phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của hs, phù hợp với từng đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học , rèn luyện kỹ nặng vận dung kiến thức vào thực ti

tiểu luận phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của hs, phù hợp với từng đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học , rèn luyện kỹ nặng vận dung kiến thức vào thực ti
... “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo HS, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học , rèn luyện kỹ nặng vận dung kiến ... hơn, như: - Học theo nhóm phát huy cao độ vai trò chủ th , tích cực cá nhân việc thực tốt nhiệm vụ giao: nghiên cứu học theo nhóm, vai trò chủ th , tính tự giác, tích cực, sáng tạo, động, tinh ... cách kỹ xã hội tốt hơn, như: Phát huy cao độ vai trò chủ th , tích cực cá nhân việc thực tốt nhiệm vụ giao: nghiên cứu học theo nhóm, vai trò chủ th , tính tự giác, tích cực, sáng tạo, động, tinh...
 • 17
 • 755
 • 2

Báo cáo khoa học : Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam của đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

Báo cáo khoa học : Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam của đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng
... công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam Chơng Thực trạng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng di tích lịch sử cách mạng Chơng ... thống cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng DI TíCH LịCH Sử CáCH MạNG 1.1 Một số khái niệm liên quan giáo dục, truyền thống giáo dục truyền thống cách mạng 1.1.1 Giáo dục theo ... Nam Một số khái niệm công cụ liên quan đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng DI TíCH LịCH Sử CáCH MạNG 1.1 Một số...
 • 83
 • 965
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường THCS xuân giang

Sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường THCS xuân giang
... ph-ơng pháp nghiên cứu tài liệu sản phẩm hoạt động s- phạm 13 Đề xuất biện pháp: Từ thực trạng đội viên Liên đội THCS Xuân Giang nhận thức thực nhiều hạn chế đ-a số biện pháp giáo dục truyền thống: ... thống: T ôn s- trọng đạo nh- sau: 3.1 Biện pháp tuyên truyền giáo dục thông qua hoạt động: * Giáo dục truyền thống: Tôn s- trọng đạo gắn với hoạt động trọng tâm công tác Đội: Năm học 2012 ... ch-a biết thiếu tôn trọng thầy cô 11 Ph-ơng pháp thử nghiệm s- phạm: Để biết đ-ợc đội viên thực truyền thống: T ôn s- trọng đạo nh- tiến hành điều tra khảo sát cỏc chi đội cách đặt em vào tình...
 • 34
 • 1,041
 • 9

skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường thcs xuân giang

skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường thcs xuân giang
... xuất biện pháp: Từ thực trạng đội viên Liên đội THCS Xuân Giang nhận thức thực nhiều hạn chế đa số biện pháp giáo dục truyền thống: Tôn s trọng đạo nh sau: 3.1 Biện pháp tuyên truyền giáo dục ... qua hoạt động: * Giáo dục truyền thống: Tôn s trọng đạo gắn với hoạt động trọng tâm công tác Đội: Năm học 2012 - 2013 năm học hoạt động ội đa vai trò ý nghĩa giáo dục truyền thống nm hc k nim ... hợp 14% cha biết thiếu tôn trọng thầy cô Phơng pháp thử nghiệm s phạm: Để biết đợc đội viên thực truyền thống: Tôn s trọng đạo nh tiến hành điều tra khảo sát cỏc chi đội cách đặt em vào tình có...
 • 28
 • 680
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm một số PHƯƠNG PHÁP GIÁO dục đạo đức CHO học SINH lớp 9b TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THIỆU CHÂU

sáng kiến kinh nghiệm một số PHƯƠNG PHÁP GIÁO dục đạo đức CHO học SINH lớp 9b TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THIỆU CHÂU
... đạo đức lối sống thanh-thiếu niên Trước xuống cấp đạo đức truyền thống phận nhân dân làm ảnh hưởng đến đạo đức học sinh Số lượng học sinh không giá dục đầy đủ đạo đức thiếu phương pháp giáo dục ... lượng đạo học sinh đầu năm, cuối học kì từ đề mục tiêu biện pháp giáo dục phù hợp 4.Có thể giáo dục đạo đức học sinh qua môn học đặc biệt giáo dục công dân, văn học 5.Coi trọng việc đạo công tác học ... cán địa phương, hội khuyến học xã nắn vững yêu cầu, nội dung phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 3.Chủ động vạch kế hoạch hướng dẫn người thực tố kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh Nắm...
 • 11
 • 612
 • 0

một số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc tự giác, tích cực học tập môn thể dục của học sinh THPT

một số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc tự giác, tích cực học tập môn thể dục của học sinh THPT
... óc học sinh nói chung học sinh trường THPT Đặng Thai Mai nói riêng Từ vấn đề nên mạnh dạn đưa ra, số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc tự giác, tích cực học tập môn thể ... không tích cực luyện tập Từ thực trạng trên, để việc học tập môn thể dục có chất lượng đạt hiệu cao Tôi mạnh dạn đưa ra, số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc tự giác, tích ... kiến thức, kỹ môn thể dục THPT - Nhà xuất giáo dục việt nam Những vấn đề chung đổi giáo dục THPT môn thể dục - Nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn thể dục 10 - Nhà xuất giáo dục...
 • 23
 • 205
 • 1

skkn một số phương pháp giáo dục thể chất phát huy tính tích cực nhằm phát triển toàn diện cho đối tượng học sinh trường thpt liên hiệp

skkn một số phương pháp giáo dục thể chất phát huy tính tích cực nhằm phát triển toàn diện cho đối tượng học sinh trường thpt liên hiệp
... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PTTH LIÊN HIỆP PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ... dụng cho đối tượng học sinh THPT vào hệ thống giáo dục thể chất trường THPT phận quan trọng toàn SỞ GD - ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT LIÊN HIỆP nghiệp thể dục thể thao nói chung, nghiệp giáo dục thể chất ... chất phát huy tính tích cực nhằm phát triển toàn diện cho đối tượng học sinh trường THPT Liên Hiệp ’’ SỞ GD - ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT LIÊN HIỆP Trong thực tế giảng dạy việc sử dụng phương pháp...
 • 22
 • 546
 • 0

Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
... giáo dục đạo đức cho học sinh Bên cạnh ta bổ sung cho hành trang vào nghề giáo phơng pháp, kinh nghiệm bổ ích việc giáo dục đạo đức cho học sinh Đồng thời qua đề xuất ý kiến, biện pháp giáo dục ... kết học lực học sinh, mà cần đặc biệt ý đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Mỗi cần phải có ý thức trách nhiệm việc giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức cho học sinh nh câu noi Tiên học ... giáo dục đạo đức cho học sinh Đó yêu cầu giáo dục Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 8B trờng THCS Lạc Lơng: với 25 em Nghiên cứu thực trạng giải pháp công tác giáo dục đạo đức cho học sinh lớp...
 • 8
 • 101
 • 0

SKKN Một số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức thúc đẫy việc tự giác, tích cực học tập môn thể dục của học sinh THPT.

SKKN Một số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức thúc đẫy việc tự giác, tích cực học tập môn thể dục của học sinh THPT.
... óc học sinh nói chung học sinh trường THPT Đặng Thai Mai nói riêng Từ vấn đề nên mạnh dạn đưa ra, số phương pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc tự giác, tích cực học tập môn thể ... học sinh có thành tích tốt tự mãn tự kiêu không tích cực luyện tập Từ thực trạng trên, để việc học tập môn thể dục có chất lượng đạt hiệu cao Tôi mạnh dạn đưa ra, số phương pháp giáo dục nhằm nâng ... bồi dưỡng giáo viên môn thể dục 11 - Nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn thể dục 12 - Nhà xuất giáo dục 21 Sách giáo viên thể dục 10 - Nhà xuất giáo dục Sách giáo viên thể dục 11...
 • 23
 • 477
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ Ở LƯA TUỔI 4 - 5 TUỔI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ Ở LƯA TUỔI 4 - 5 TUỔI
... tâm lý trẻ II/ THỰC TRẠNG: * Nguyên nhân: Trước việc giáo dục hình thành kỷ sống cho trẻ quan tâm thật thân người Giáo viên chưa nắm hình thành kỹ sống cho trẻ gì, mục đích dạy kỹ sống trẻ? Chưa ... trang bị cho kiến thức kỷ sống cho trẻ, hoàn thành mục tiêu giáo dục đề * Khó khăn: Giáo viên chưa thực nắm vững nội dung phương pháp tổ chức mục đích giáo dục hình thành kỹ sống cho trẻ gì? Cách ... giáo dục kỹ sống cho trẻ, nhận thấy phải cần bổ sung cho thân kiến thức biện pháp, phương pháp tổ chức hoạt động hình thành kỹ sống cho trẻ Với biện pháp thực lớp đạt số kết sau: + 100% trẻ lớp...
 • 8
 • 542
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Bài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logisticQuản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)Thu hút vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phương pháp xấp xỉ đạo hàm với độ chính xác bậc cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12 học kì 1Các trang trong thể loại “hóa học lượng tử”Đánh giá hệ thống đăng ký đất đai tại tỉnh vĩnh phúc theo chuẩn mớiTuyển tập Hoa Song Đường 10 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc Giang