Tiet 25: Luật thơ (tiết 1)

Tiết 25: Luật thơ

Tiết 25: Luật thơ
... cấu, ý nghĩa yếu tố hình thành luật thơ *HĐ2:Hướng dẫn hs tìm hiểu luật thơ II.LUẬT THƠ CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ số thể thơ truyền thống TRUYỀN THỐNG: -GV: +Cho hiển thị thơ lục bát 1.Thể lục bát: chiếu: ... ngắt nhịp( thể thơ có cách ngắt nhịp khác nhau) -GV chốt lại sở hình thành luật thơ =>Số tiếng, vần, tiếng ngắt nhịp củaTIẾNG sở để hình thành luật thơ *Số dòng thơ, quan hệ dòng thơ kết cấu, ý ... rút luật thơ thể thơ thất ngôn tứ tuyệt qua thơ sau: ÔNG PHỖNG ĐÁ Ông đứng làm chi ông? Trơ trơ đá, vững đồng Đêm ngày gìn giữ cho đó? Non nước đầy vơi có biết không? -GV: Cho hs tự rút luật thơ...
 • 4
 • 1,642
 • 13

Luật thơ (10 tiết)

Luật thơ (10 tiết)
... người ta thường làm thơ để có “tiếng”mà “ca” theo điệu - “Tiếng”là cầu nối gắn thơ với ca: thơ ca, ca dùng thơ làm lời Cho nên ta nói thơ , ta lại nói thơ ca”để thơ VD: Các thơ lục bát ca theo ... âm để tạo thể thơ luật thơ Thơ lục bát, hát nói, thơ thất ngôn, thơ 2. 1Thơ lục bát 2.1.1 Đặc điểm - Số tiếng câu quy đònh + Câu tiếng (lục) + Câu đưới tiếng (bát) - Cách hiệp vần thơ lục bát + ... Trong quy luật phối cần xem xét hai khía cạnh: luật niêm - Về luật: Luật trắc khái quát sau: + Thơ luật vần bbtttbb ttbbbtb ttbbbtt bbtttbb bbttbbt ttbbttb 11 ttbbbtt bbtttbb + Thơ luật trắc...
 • 15
 • 419
 • 1

LUẬT THƠ( tiết 2)

LUẬT THƠ( tiết 2)
... âm luật thơ Mời trầu: Quả cau nho nhỏ / miếng trầu hôi Đ B T B Này Xuân Hương / quệt T B T Bv Có phải duyên / thắm lại Đ T B T Đừng xanh / bạc vôi B T B Bv 4.Ảnh hưởng thơ thất ngôn Đường luật...
 • 2
 • 2,642
 • 8

LUẬT THƠ( TIẾT 1)

LUẬT THƠ( TIẾT 1)
... thành luật thơ =>Số tiếng, vần, tiếng ngắt nhịp củaTIẾNG sở để hình thành luật thơ *Số dòng thơ, quan hệ dòng thơ kết cấu, ý nghĩa yếu tố hình thành luật thơ *HĐ2:Hướng dẫn hs tìm hiểu luật thơ ... rút luật thơ thể thơ thất ngôn tứ tuyệt qua thơ sau: ÔNG PHỖNG ĐÁ Ông đứng làm chi ông? Trơ trơ đá, vững đồng Đêm ngày gìn giữ cho đó? Non nước đầy vơi có biết không? -GV: Cho hs tự rút luật ... song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật thứ →vần lưng - Ngắt nhịp: 3/4 - Hài thanh:Tiếng thứ 3: “ thành, Tuyền”: tiếng B b)Thể thất ngôn Đường luật: - Gieo vần:"xa, hoa, nhà”: Tiếng cuối...
 • 4
 • 7,149
 • 25

Luật thơ (tiêt 23)

Luật thơ (tiêt 23)
... vÇn: ch©n, ®éc vËn nhÞp: 3- 4… hµi thanh: Các thể thơ đại - Thơ tiếng, tiếng, tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ - văn xi  Vừa có tiếp nối luật thơ thơ truyền thống vừa có cách tân III Kết luận (Ghi ... viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo câu hỏi: - Vì gọi thơ đại? - Thơ đại Việt Nam xuất từ giai đoạn nào? - Trong thơ học lớp dưới, em biết thơ đại? Vì sao? 7’ Hoạt động 3: * Hãy khái qt lại kiến ... thuyền” T C¸c thĨ th¬ §êng lt Hs tự rút luật thơ a ThĨ th¬ ngò ng«n: - Ngò ng«n tø tut thể thơ ngũ ngơn ? NhËn xÐt tiÕng, - Ngò ng«n b¸t có bát cú qua thơ sau vÇn, nhÞp, hµi MẶT TRĂNG * NhËn...
 • 3
 • 319
 • 0

Luật thơ (tiết 30)

Luật thơ (tiết 30)
... -Giáo viên chiếu bảng thơ luật luật trắc thơ thất ngơn bát cú (Đường luật) Lưu ý học sinh tiếng vị trí 2-46-7 bảng luật, học sinh vào để xác định Giáo viên cho học sinh trình bày thơ chuẩn bị trước ... Bài tập 2): Xác định thể thơ luật hay luật trắc hai thơ sau: a.“Tương tư” (Nguyễn Bính) (B) b “Bạn đến chơi nhà” (Nguyễn Khuyến) (T) Bài tập 3): Học sinh trình bày phần thơ sáng tác chuẩn bị tiết ... chuẩn bị trước - Giáo viên lớp nhận xét, đánh giá Củng cố : Bài tập 1): Phát câu thơ sau có biến đổi so với luật thơ mà em học? a “Bắt phong trần phải phong trần Cho cao phần cao” (Nguyễn Du) b.“Ta...
 • 3
 • 836
 • 3

Tiết 23 Luật thơ

Tiết 23 Luật thơ
... vÇn: ch©n, ®éc vËn nhÞp: 3- 4… hµi thanh: Các thể thơ đại - Thơ tiếng, tiếng, tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ - văn xi  Vừa có tiếp nối luật thơ thơ truyền thống vừa có cách tân III Kết luận (Ghi ... viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo câu hỏi: - Vì gọi thơ đại? - Thơ đại Việt Nam xuất từ giai đoạn nào? - Trong thơ học lớp dưới, em biết thơ đại? Vì sao? 7’ Hoạt động 3: * Hãy khái qt lại kiến ... thuyền” T C¸c thĨ th¬ §êng lt Hs tự rút luật thơ a ThĨ th¬ ngò ng«n: - Ngò ng«n tø tut thể thơ ngũ ngơn ? NhËn xÐt tiÕng, - Ngò ng«n b¸t có bát cú qua thơ sau vÇn, nhÞp, hµi MẶT TRĂNG * NhËn...
 • 3
 • 204
 • 1

Giáo án ngữ văn 12 chương trình nâng cao - Tiết 28 , Tiếng Việt LUẬT THƠ I/ Mục ppsx

Giáo án ngữ văn 12 chương trình nâng cao - Tiết 28 , Tiếng Việt LUẬT THƠ I/ Mục ppsx
... thơ đại: Thơ tiếng, bảy tiếng, tm tiếng, thơ tự do, hỗn hợp, thơ văn xuơi Vai trị Tiếng việc hình thnh luật thơ: + Tiếng Tiếng Vit: - Xt ngữ m: Mỗi tiếng l m tiết - Xt ngữ nghĩa: Việt, nhấn mạnh ... dịng thơ: 1-8 , 2-3 , 4-5 , 6-7 ( Nhất tam ngũ Nhị tứ lục phn minh) III/ Các thể thơ đại: Khi niệm: Thơ khởi xướng từ năm 193 2, l thơ khơng theo luật lệ thơ cũ => Khơng hạn chế số tiếng, số cu, khơng ... Đ , thực, luận, kết) - Vần: Vần chn, độc HS tìm hiểu thi luật cc thể thơ đai - GV giới thiệu đôi nt Phong tro Thơ v cch tn thơ đại - Chọn ngữ liệu cc bi thơ đại phần đọc hiểu chương trình văn...
 • 8
 • 286
 • 3

Bài Luật thơ (Tiết 1)

Bài Luật thơ (Tiết 1)
... Các thể thơ Đường luật: Ngũ ngơn, thất ngơn + Các thể thơ đại: Năm tiếng, bảy tiếng, tám tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ - văn xi… b Các yếu tố cấu thành luật thơ: -Tiếng: sở để xác đònh luật thơ Tiếng ... Chí Minh) LUẬT THƠ LUYỆN TẬP : Anh, chò thử đọc (hoặc sáng tác) thơ lục bát gồm dòng Đề tài tự chọn III.HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: Bài cũ: Tìm phân loại thơ chương trình Ngữ văn 12 theo thể thơ -Thơ đại ... CHUNG: 1/ Khái quát luật thơ : a .Luật thơ: tồn qui tắc số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp…trong thể thơ khái qt theo kiểu mẫu định -3 nhóm chính:: + Các thể thơ dân tộc: Lục...
 • 22
 • 175
 • 0

Luât thơ

Luât thơ
... tình ngào) -Về nghệ thuật, thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc( thể thơ, ngôn ngữ) Tiết : 23 Luật thơ I.Khái quát luật thơ 1.Luật thơ toàn quy tắc số câu, số Thế luật thơ ? tiếng,cách hiệp vần,phép ... Các thể thơ đại - Phong trào thơ ( 1932- 1945) Nhiều thể thơ đại - Cơ sở đại hoá: Tiếp nhận ảnh hưởng thơ Pháp đổi thơ cũ (về số tiếng, số câu, vần,thanh, bố cục ) , vừa cánh Phong trào thơ tân, ... vần hài Chính nhũng đặc điểm sở tạo luật thơ 2.Tiếng đơn vị có vai trò quan trọng hình thành luật thơ - Tiếng để xác lập thể thơ -Vần tiếng để hiệp vần thơ. Hiệp vần cách Tại Tiếng có vai trò...
 • 19
 • 463
 • 0

Luật thơ 12 CB

Luật thơ 12 CB
... nào? BÀI HỌC LUẬT THƠ GỒM BA ĐƠN VỊ KIẾN THỨC: 1- Khái quát luật thơ nêu số khái niệm luật thơ Một số thể thơ truyền thống giới thiệu luật thơ thể thơ truyền thống quen thuộc Các thể thơ đại giới ... thơ đại I Khái quát luật thơ : Luật thơ gì? 1.Khái niệm: Luật thơ toàn qui tắc số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… thể thơ khái quát theo kiểu mẫu định I Khái quát luật ... tám tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ- văn xuôi,… I Khái quát luật thơ : Luật thơ hình thành sở nào? Yếu tố đóng vai trò quan trọng hình thành luật thơ? 3.Sự hình thành luật thơ: Dựa đặc trưng ngữ âm...
 • 23
 • 489
 • 0

Luật thơ(bài 1)

Luật thơ(bài 1)
... nhớ nhớ luật thơ lục bát? -Luật số tiếng: 6-8 -Luật vần: vần lưng(tiếng thứ câu lục vần tiếng thứ câu bát, tiếng thứ câu bát vần tiếng thứ câu lục ) GV chốt kiến thức luật thơ lục bát!!! -Luật nhòp: ... Hoạt động giáo viên học sinh * Luật thơ gì? Nội dung cần đạt I Khái quát luật thơ : 1 .Luật thơ:Quy tắc về:số câu,số tiếng,cách hiệp vần,phép hài thanh,ngắt nhòp Ví dụ :Luật thơ lục bát *Các thể ... ví dụ bên để Đường bên cầu cỏ mọc non thơ sai luật qua giúp HS hiểu luật thơ song Củng cố : Sự khác luật thơ thể thơ truyền thống Vận dụng hiểu biết luật thơ vào đọc hiểu tác phẩm thơ theo thể...
 • 3
 • 453
 • 0

Luật thơ(bài 2)

Luật thơ(bài 2)
... vần:sông,lòng,,trong(giống) -nhòp: +câu 3,câu 4:3/4 (đúng luật) @ Khắc sâu kiến thức luật thơ thất ngôn sáng +câu 1,2:2/5(sai luật) đúng tâm trạng tạo thơ đại!! -hài thanh:sai luật: B-B-B (câu 1) Bài tập 3: HS thực ... thắm lại @ Khắc sâu kiến thức luật thơ thất ngôn tứ tuyệt !! T B T Đừng xanh la/ù bạc vôi B T B Bv Củng cố : Sự khác luật thơ thể thơ truyền thống Vận dụng hiểu biết luật thơ vào đọc hiểu tác phẩm ... trẻ Trước muôn trùng sóng bể Em nghó anh em Em nghó biển lớn Từ nơi sóng lên @ Khắc sâu kiến thức luật thơ ngũ ngôn sáng - Số tiếng :5 tiếng tạo thơ đại!! -vần: vần,vần chân,gieo vần cách -nhòp:...
 • 3
 • 816
 • 9

Luật thơ

Luật thơ
... tám tiếng, hốn hợp, tự do, thơ văn xuôi,… "Tiếng" để xác lập thể thơ - GV thuyết trình: Sự hình thành luật thơ vay mượn, mô phỏng, cách tân thể thơ phải dựa đặc trưng ngữ âm tiếng Việt, ... đơn vị cấu tạo ý nghĩa nhạc điệu dòng thơ, thơ Ngay tên gọi thể thơ vào số tiếng dòng thơ: thể lục bát (6-8), + Tiếng gồm phần: phụ âm đầu, vần điệu Vần thơ phần lặp lại để liên kết dòng trước ... kgông biết làm sao", "Đã lâu …) Thơ luật vần Thơ luật trắc vần bbtttbb ttbbttb ttbbttb bbtttbb ttbbttb bbttbbt v.v v.v - HS lấy ví dụ vần chính, Vần "tiếng" để hiệp vần thơ vần thông, vần chân, vần...
 • 5
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án luật thơ lớp 12tôn trọng luật giao thông tiết 1dàn ý chi tiết 12 câu khổ 3 bài thơ việt bắctiêt kiệm thờ giời đạo đức lớp 4 tiet 1lich su 8 bai 25 tiet 1luyen tu va cau lop 5 tuan 25 tiet 1tiết 125 nghị luận về một đoạn thơ bài thơtiết 127 nghị luận về một đoạn thơ bài thơnghị luận về một đoạn thơ bài thơ tiết 124giáo án luật thơ tiết 2bài 25 phong trào tây sơn tiết 1luật thơ tiết 2tiết 18 bài tập về định luật vạn vật hấp dẫn doctiết 106 107 chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn laphôngtenvật lí lớp 12 tiết 10 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn 1 ppsxTiny talk 1 teachers bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicotất tần tật từ vựng về các loài động vậtNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiphụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepQuality in the Constructed ProjectTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốmệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTThì hiện tại đơnChuyen de ham so bac nhat hay