trắc nghiệm sản khoa y hà nội full có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm mô phôi y nội mô hệ thần kinh

Câu hỏi trắc nghiệm mô phôi y hà nội  mô hệ thần kinh
... Lưới nội bào có hạt Lưới nội bào có hạt ribosom tự Xơ thần kinh Bộ Golgi B Sợi thần kinh dẫn truyền xung động thần kinh nhanh nhất: Sợi trần Sợi trục Sợi nhánh Sợi có myelin D Ở sợi thần kinh ... trục B Cấu trúc th y tế bào thần kinh: Lưới nội bào có hạt Melanin Túi sináp Ống siêu vi C Tế bào thần kinh đệm có khả tạo dịch não tuỷ: Tế bào biểu thể mi Tế bào biểu màng mạch Tế bào ... C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) kinh: Tế bào...
 • 4
 • 808
 • 22

trắc nghiệm sinh lý bệnh đại cương full kèm đáp án hay

trắc nghiệm sinh lý bệnh đại cương full kèm đáp án hay
... kinh Cõu Tỏi sinh sinh S S S S S S S 1.Luụn xy c th bỡnh thng 2.L thay th cỏc t bo gi cht 3.Bự p mụ ó mt bnh 4.Hn gn mụ ó mt bnh 5.Thay th mụ cht Cõu Tỏi sinh bnh thng gp 1.i ... trớ bnh E.Phng phỏp phũng bnh Cõu V trớ mụn Sinh bnh A.Hc cựng vi cỏc mụn y c s khỏc B Hc sau cỏc mụn sinh hc, húa sinh C.Hc cựng vi mụn dc lý, phu thut thc hnh D.Hc trc cỏc mụn lõm sng ... nh hng n B sinh Cõu Bnh sinh 1.Phn ng ca tng ngi nh hng n bnh sinh 2.Trng thỏi thn kinh, tõm thn tỏc ng nhiu n B sinh 3.Cựng mt bnh thỡ bnh sinh ging nam v n 4.Cựng mt bnh thỡ bnh sinh ging ...
 • 66
 • 932
 • 2

Trắc nghiệm về luật giao dịch điện tử - đáp án

 Trắc nghiệm về luật giao dịch điện tử - có đáp án
... lớn Giao dịch điện tử thực tự động phần toàn thông qua hệ thống thông tin thiết lập sẵn gọi a Giao dịch điện tử tự động b Giao dịch điện tử c Giao dịch điện tử tự động người mua người bán d Giao ... tra chữ ký điện tử e Chương trình ký điện tử an toàn 15 Luật giao dịch điện tử Việt Nam : Khái niệm KH Ô NG định nghĩa a Chữ ký điện tử b Chứng thư điện tử c Giao kết hợp đồng điện tử d Hoạt động ... nước d Thanh toán điện tử e Thuế giao dịch điện tử 10 Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ18) Trường hợp trước gửi thông điệp liệu, người khởi tạo tuyên bố thông điệp liệu giá trị thông báo...
 • 4
 • 3,542
 • 102

40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)
... lợi kinh tế d Khả xuất tài nguyên thi n nhiên Câu 39: Điều sau ưu điểm vay vốn nước: a Tranh thủ nguồn tiền chỗ b Huy đông nhanh c Vay thời hạn dài d Tránh lạm phát Câu 40 Bội chi chu kỳ xảy ... d.Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14: thu ngân sách nhà nước : a.là mặt hoạt động ngân sách nhà nước b.là phân chia nguồn tài quốc ... nên câu 22: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a.phát hành trái phiếu quốc tế b.phát hành tiền c.vay tiền từ dân cư d.tăng thuế câu...
 • 12
 • 38,996
 • 238

Trắc nghiệm QT giao phối và tự phối (Có đáp án)

Trắc nghiệm QT giao phối và tự phối (Có đáp án)
... cho cá thể quần thể giao phối cấu trúc quần thể không thay đổi d Phải sau hệ giao phối quần thể cân ĐÁP ÁN a 30 Một quần thể xuất phát có tỉ lệ thể dị hợp 60% Sau số hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ ... A: tròn, a: dài Sau hệ tự phối bắt buộc tỉ lệ kiểu hình dài quần thể là: a 39,5% b 37% c 45% d 55,5% 41 Một quần thể tự phối, hệ xuất phát có tần số alen A 0,4 Sau hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp ... thể tự phối? a Tỉ lệ kiểu gen Dd tăng dần qua hệ b Tỉ lệ DD dd luôn hệ c Tỉ lệ DD giảm dần qua hệ d Tỉ lệ dd giảm dần qua hệ ĐÁP ÁN b 18 Nếu hệ xuất phát có P = 100% Aa trải qua n hệ tự phối...
 • 7
 • 1,373
 • 6

Trắc nghiệm ứng dụng DTH vào chọn giống (Có đáp án)

Trắc nghiệm ứng dụng DTH vào chọn giống (Có đáp án)
... biến dị để chọn lọc tạo giống d Làm tăng sức sinh sản vật nuôi, trồng ĐÁP ÁN c 18.Trong công tác chọn giống vật nuôi, trồng, biện pháp nàp thường sử dụng để tạo nguồn biến dị? a Nhân giống vô tính ... thể dị hợp ĐÁP ÁN a 46.Trong lai cải tiến giống, đực cao sản thuộc giống nhập nội sử dụng qua hệ? a 1- hệ c 3- hệ b 2- hệ d 4- hệ ĐÁP ÁN d 47.Trong lai kinh tế, người ta sử dụng P thuộc giống nước ... giữ lại vào sản xuất vụ sau ĐÁP ÁN c 72 Ưu điểm chọn lọc cá thể là: a Đơn giản tốn b Dễ làm, dễ ứng dụng rộng rãi c Nhanh đạt hiệu kết ổn định d Chỉ cần chọn lọc lần có kết đối tượng ĐÁP ÁN c...
 • 9
 • 2,419
 • 102

Trac nghiệm LTĐH tính chất hạt của AS( đáp án)

Trac nghiệm LTĐH tính chất hạt của AS( Có đáp án)
... lưỡng tính sóng hạt ánh sáng : A Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể tính chất sóng B Trong tượng quang điện ánh sáng thể tính chất hạt C Các sóng điện từ bước sóng ngắn đặc tính giống hạt ... sóng ngắn đặc tính giống hạt nên tính chất hạt thể rõ tính chất sóng D Các sóng điện từ bước sóng dài lượng lại nhỏ tính chất sóng thể rõ tính chất hạt Câu 27 : Tìm phát biểu sai tượng ... 16 Chọn câu trả lời Muốn chất phát quang phát ánh sáng khả kiến bước sóng λ lúc chiếu sáng thì: A phải kích thích ánh sáng bước sóng λ B phải kích thích ánh sáng bước sóng nhỏ λ C phải...
 • 10
 • 422
 • 0

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)
... BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN : SINH HỌC CHƯƠNG II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN HỌ VÀ TÊN : …………………………………………… ………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 22.(*) Nếu 20 chất cônsixin để ức ... -13 BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN : SINH HỌC CHƯƠNG II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN HỌ VÀ TÊN : …………………………………………… ………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 14 160.Một đàn ông có 47 nhiễm ... đỏ: vàng 234.Khi lai gà lông đen với gà lông trắng chủng F1 có màu lông đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với F2 có tỉ lệ lông đen: lông đốm: lông trắng, tính trạng màu lông gà di truyền theo quy...
 • 68
 • 846
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)
... là: a Các chi tiết riêng rẽ ghép vuông góc với b Các chi tiết riêng rẽ ghép chồng với c Các chi tiết riêng rẽ nối với thành chi tiết nguyên vẹn d Tất 19 Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo ... ren 48 Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm: a ghép chi tiết máy b ghép chi tiết có yêu cầu độ bền cao c ghép chi tiết có yêu cầu độ kín d ghép chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao 49 Ren phải ... tử c Chi tiết máy đốt nóng cục đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép d Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép 13 Hàn áp lực phương pháp: a Chi tiết máy...
 • 14
 • 1,957
 • 19

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)
... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần có kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 5
 • 9,444
 • 193

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu đáp án

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực sản ... dụng nghĩa sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng vớit tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (Un) tỷ lệ lạm phát vừa phải mà kinh tế chấp nhận => tỷ lệ lạm phát thất nghiệp định Đáp án Câu 23 : b Đáp án Câu...
 • 61
 • 3,842
 • 29

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 36,956
 • 101

Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông đáp án và lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông có đáp án và lời giải chi tiết
... 25 Đáp án B Ví dụ 26 Đáp án D Ví dụ 27 Đáp án B Ví dụ 28 Đáp án C Ví dụ 29 Đáp án B Ví dụ 30 Đáp án D Ví dụ 31 Đáp án D Ví dụ 32 Đáp án C Ví dụ 33 Đáp án B Ví dụ 34 Đáp án D Ví dụ 35 Đáp án C ... nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng Phần giới thiệu dạng tập trắc nghiệm môn Hoá nội dung đơn lí thuyết dạng tập trắc nghiệm tính toán (bài toán hoá) với ngót 100 tập ... Tháng năm 2007 tác giả Phần đại cơng tập trắc nghiệm khách quan I Khái niệm tập trắc nghiệm khách quan ph ơng pháp chung tìm phơng án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách quan (cũng đợc gọi tập trắc...
 • 196
 • 1,775
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx
... Cây nhân gi ng vô tính có ki u gen đ ng nh t D) Các tính tr ng có h s di truy n cao Đáp án B Câu 25 Ưu m c a phương pháp ch n l c cá th A) Phương pháp h u hi u đ trì ch t lư ng, su t c a gi ng ... hàng lo t phương pháp hưư hi u đ trì ch t lư ng su t c a gi ng đưa vào s n xu t đ i trà qua nhi u v C) Ch n l c hàng lo t phương pháp đư c dùng đ cung c p gi ng cho s n xu t D) T t c đ u Đáp án ... t qu D) T t c đ u Đáp án -D Câu 15 Trong ch n gi ng tr ng, đ kh c ph c tình tr ng nh m l n v i thư ng bi n th c hi n phương pháp ch n l c hàng lo t, ngư i ta s d ng phương pháp: A) Cho t th ph...
 • 5
 • 1,302
 • 14

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)
... Nền kinh tế giảm lạm phát Nền kinh tế lạm phát Nền kinh tế giảm phát Cả A,B Câu 50: thất nghiệp chu kỳ loại thất nghiệp: A B C D Xảy có tính chất lặp lặp lại hàng năm Xảy theo thời vụ Xảy kinh tế ... B C D 12 10 13 15 Câu 17: vào năm kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? A B C D 1975 1980 1986 1999 Câu 18: Việt Nam Mỹ ... vay để mua, thuê, thuê mua phủ không? A B C D 1, thuộc thuộc, không thuộc, không Cả không Câu 9: BĐS phân thành nhóm nào? A B C D BĐS Có đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị...
 • 15
 • 3,314
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm mô phôi y hà nộitrac nghiem vi sinh y ha noitrac nghiem san khoa y dượctrắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp co dap antrắc nghiệm kế toán quản trị chi phí có đáp ántrắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ co dap antrắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tế co dap antrắc nghiệm môn tâm lý học đại cương co dap antrắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại co dap antrắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng trung ương co dap ande trac nghiem sinh hoc 11 hoc ki 1 co dap antrac nghiem sinh lop 11 hoc ki 1 co dap antrắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp ántrac nghiem sinh lop 11 hoc ki 2 co dap antrắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp ánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả