Setup VPN (Virtual Private Network) using Windows 2003 Server

VPN - Virtual private network

VPN - Virtual private network
... 4: Thiết lập VPN Client Client-1 kết nối đến VPN Server (create _vpn_ client_1_and_connect_to_srv-1 _vpn_ server.avi) Bước 5: Kết nối VPN Client Client-1 vào domain (join -vpn- client-1-to-greenlizardbooks_domain.avi) ... (dcpromo-srv-11-greenlizardbooks-domain-controller.avi) Bước 2: Đưa SRV-1 (VPN Server) vào domain (join_srv-1_server_to_domain.avi) Bước 3: cài đặt VPN Server SRV-1 (install _vpn_ server_on_srv-1.avi) ... chung giao thức (tunnel protocol) - PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): PPTP sử dụng cho Remote Access hay Site-toSite VPN Những thuận lợi áp dụng PPTP cho VPN không yêu cầu certificate cho...
 • 34
 • 274
 • 0

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 3: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 3: VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
... Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu - Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Controlled access within Intranet: Mạng Intrenet sử dụng kỹ thuật VPN để thực việc truy xuất có điều khiển đến lớp mạng riêng ... Remote Access (Dial-up or VPN) Trang 58 Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Nhấn Next Trên trang Remote Access chọn VPN nhấn Next Trên Trang VPN Connection chọn ... địa mạng Hà Nội (192.167.6.100 đến 110) Trang 65 Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính Thay vpn_ hanoi vpn_ hcm ô Interface name Thay địa 20.0.0.2 (Địa Internet mạng...
 • 19
 • 262
 • 0

Mạng riêng ảo ( VPN - Virtual Private Network)

Mạng riêng ảo ( VPN - Virtual Private Network)
... ích Trang TÓM TẮT ĐỒ ÁN Tiếng Việt Mạng riêng ảo VPN( Virtual Private Network) mạng riêng rẽ sử dụng mạng chung (thường Internet) để kết nối với site (các mạng riêng lẻ) hay nhiều người sử dụng ... tổng quan bảo mật hệ thống công nghệ cụ thể liên quan đến bảo mật hệ thống, công nghệ Mạng Riêng Ảo (VPN- Virtual Private Network) khoá luận góp phần vào việc hiểu thêm nắm bắt rõ kỹ thuật VPN doanh ... DataGram Protocol VPN: Virtual Private Network ( Mạng riêng ảo) WAN: Wide Are Network ( Mạng Wan) Trang 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VPN 1.1 Định nghĩa, chức năng, ưu điểm VPN 1.1.1 Khái niệm VPN Phương...
 • 109
 • 338
 • 0

Kiến thức cơ bản về VPN (Virtual Private Network) ppt

Kiến thức cơ bản về VPN (Virtual Private Network) ppt
... “mặt ngoài” VPN Server  IP address 192.168.1.222 /24 IP VPN Client  IP address 192.168.10.0 /24 IP máy mạng nội (bên VPN Server  IP address 192.168.11.1 /24 IP NIC ảo (tạo tunnel) VPN Server ... năng: o o - Như vậy, Server phát sinh tunnel: o o - Là VPN Server: tiếp nhận phiên kết nối từ Server bên vào Là VPN Client: thức kết nối tới VPN Server bên Tunnel 1: “đường hầm” cho phép server ... xác định theo quy luật: Tunnel (vai trò VPN Server): dùng IP address dãy IP address cấp phát cho VPN Client xa o Tunnel (vai trò VPN Client): IP address VPN Server xa cấp phát động o Các dãy IP...
 • 3
 • 647
 • 1

Đề tài VPN (Virtual Private Network)

Đề tài VPN (Virtual Private Network)
... Đề tài VPN (Virtual Private Network II Các loại VPN: VPN chia thành loại : • VPN Remote Accesss • VPN Site to Site o VPN Intranet o VPN Extranet Hình - VPN ... Nhiên ( Đề tài VPN (Virtual Private Network Hình - VPN Site to Site 2.2 VPN Site - to – Site: VPN Site - to - Site chia làm hai loại nhỏ VPN Intranet VPN Extranet ... 32 ( Đề tài VPN (Virtual Private Network Khoa Điện Tử Viễn Thông – Đại học Khoa Học Tự Nhiên 33 ( Đề tài VPN (Virtual Private...
 • 44
 • 442
 • 1

Thuyết trình chủ đề VPN – virtual private network

Thuyết trình chủ đề VPN – virtual private network
... Outline  Introduction VPN  Security - Tunneling  OpenVPN  Conclusion What is a VPN ?  Virtual Private Network (VPN) is a type of private network that uses public network, such as the Internet, ... tunnels 15 Virtual Private Network: Forms  Network - Network (site site)  Host - Network (remote access)  Host Host 16 Outline  Introduction VPN  Security - Tunneling  OpenVPN  Conclusion ... Multi Path Virtual Private Network (MPVPN) Secure Shell (SSH) VPN - OpenSSH offers VPN tunneling (distinct from port forwarding) to secure remote connections to a network or to inter -network links...
 • 44
 • 307
 • 0

Đồ án VPN (Virtual Private Network)

Đồ án VPN (Virtual Private Network)
... TÌM HIỂU TỔNG QUAN ĐỒ ÁN 1.1 Giới thiệu nguồn gốc đồ án 1.2 Nhiệm vụ đồ án 1.3 Tóm tắt đồ án CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VPN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Định nghĩa VPN gì? ... Access VPN) - Mạng VPN cục (Intranet VPN) - Mạng VPN mở rộng (Extranet VPN) 2.3 Những thành phần VPN -VPN server (Mạng riêng ảo Máy chủ) Một máy tính chấp nhận kết nối VPN từ máy khách VPN -VPN ... dụng triễn khai VPN Mô hình thực nghiệm minh hoạ Và tìm hiểu đầy đủ giao thức L2TPv3 1.3 Tóm tắt đồ án Gồm có chương: Chương 1:Tổng quan đồ án Giới thiệu , nhiệm vụ , cấu trúc đồ án Chương 2:Cơ...
 • 67
 • 319
 • 2

Đề tài tìm hiểu VPN (Virtual Private Network)

Đề tài tìm hiểu VPN (Virtual Private Network)
... sau: VPN truy nhập từ xa (Remote Access VPN) VPN điểm tới điểm (Site-to-Site VPN) Trong mạng VPN điểm tới điểm lại chia thành hai loại là: VPN cục (Intranet VPN) VPN mở rộng (Extranet VPN) VPN ... MỤC LỤC Phần 2: NỘI DUNG ĐỀ TÀI I VPN gì? VPN từ viết tắt Virtual Private Network, dịch tiếng Việt hệ thống mạng cá nhân ảo hay hệ thống mạng riêng ảo Là mạng riêng (private) sử dụng hệ thống ... tường lửa với hỗ trợ VPN có khả thực kết nối Sự khác VPN truy nhập từ xa VPN điểm tới điểm mang tính tượng trưng Nhiều thiết bị VPN hoạt động theo hai cách VPN điểm tới điểm xem VPN cục mở rộng xét...
 • 18
 • 103
 • 0

Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN)
...  Mã hoá trong VPNs  Xác thực trong VPNs  Ưu nhược điểm của VPNs  VPN CONCEPTS  Virtual Private Network (VPN) giải quyết các  vấn đề: Tạo liên kết an toàn trên kênh truyền dữ liệu không  an toàn ... encrypted information  Characteristics  Uses public and private key encryption  Uses sockets method of communication  Operates at network layer (layer 3) of the OSI  model  Widely used on the Web ... Hardware versus software VPNs  Hardware­based VPNs Connect one gateway to another  Routers at each network gateway encrypt and decrypt  packets  VPN appliance  Designed to serve as VPN endpoint...
 • 41
 • 337
 • 1

Virtual Private Network -mạng riêng ảo- VPN

Virtual Private Network -mạng riêng ảo- VPN
... 6.280.688 VPN nm phớa trc firewall Mụ hỡnh bc VPN server nm phớa sau Firewall tng la (2) III Thit k phn cng VPN Phn cng VPN Mt s kt ni VPN Gii phỏp VPN ca Cissco III.1 Phn cng VPN VPN hot ng ... văn, Tiểu luận : 6.280.688 Lý thuyt I Tng quan v mng riờng o VPN (Virtual Private Network) II VPN v bo mt internet VPN III Thit k VPN I Tng quan v mng riờng o I.1 Mng riờng o l gỡ? Khỏi nim mng ... doanh I.4 Phõn loi VPN Da trờn nhng nhu cu c bn trờn, ngy VPNs ó phỏt trin v phõn chia lm phõn loi chớnh sau : Remote Access VPNs ( VPN truy cp t xa) Site to site VPNs (VPN im ni im) CH số...
 • 36
 • 304
 • 0

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
... Luận 12 I Giới Thiệu VPN Khái niệm - Mạng riêng ảo hay VPN (viết tắt cho Virtual Private Network) mạng dành riêng để kết nối máy tính công ty, tập đoàn hay tổ chức với thông qua ... cập vào Remote Network thông qua hệ thống mạng công cộng L2TP tình bảo mật cao nhiên L2TP kết hợp với chế bảo mật IPSec để bảo vệ liệu Với L2TP xác thực tài khoản dựa Host Getway Network phía nhà ... Cisco router đóng gói cho vị trí giao thức đặc trưng định gói IP header, tạo đường kết nối ảo (virtual point- to-point) tới Cisco router cần đến Và gói liệu đến đích IP header mở - Bằng việc...
 • 12
 • 219
 • 0

Tài liệu Virtual Private Network (VPN) Implementation Options pptx

Tài liệu Virtual Private Network (VPN) Implementation Options pptx
... Wednesday, February 19, 2003 4:23 PM CHAPTER Virtual Private Network (VPN) Implementation Options A Virtual Private Network (VPN) is defined loosely as a network in which customer connectivity among ... 4:23 PM 132 Chapter 8: Virtual Private Network (VPN) Implementation Options Modern Virtual Private Networks With the introduction of new technologies in the service provider networks and new customer ... a typical network from those days CH08 Page 130 Wednesday, February 19, 2003 4:23 PM 130 Chapter 8: Virtual Private Network (VPN) Implementation Options Figure 8-1 Typical Computer Network from...
 • 32
 • 178
 • 0

Tìm hiểu về Virtual Private Network - VPN và Tunneling docx

Tìm hiểu về Virtual Private Network - VPN và Tunneling docx
... thống mạng WAN để giải vấn đề này, nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng Virtual Private Network 4 Virtual Private Network VPN: Như đề cập tới trên, hệ thống mạng theo mô hình Private Hybrid ... khai Private Network lại phải áp dụng Public Network để giao tiếp với môi trường bên nguyên nhân phát sinh, dẫn tới phát triển Hybrid Network, với nhiều ưu điểm kết hợp từ Private Public Network ... mối liên kết, chia sẻ liệu qua Private Network, toàn phần lại hệ thống, với việc gửi liệu, tiếp nhập xử lý thông tin qua đường dẫn Public Network Cũng giống Private Network, trình triển khai mô...
 • 3
 • 253
 • 0

Bài 8: Virtual Private Network (VPN) ppt

Bài 8: Virtual Private Network (VPN) ppt
... đổi đóng gói VPNs ♦ Mã hoá VPNs ♦ Xác thực VPNs ♦ Ưu nhược điểm VPNs VPN Concepts ♦ Virtual Private Network (VPN) giải vấn đề: – Tạo liên kết an toàn kênh truyền liệu không an toàn – Mã hoá liệu ... encrypted information – Characteristics • Uses public and private key encryption • Uses sockets method of communication • Operates at network layer (layer 3) of the OSI model – Widely used on ... Protocol Layer Protocol Layer Port number IKE IP 17 UDP 500 ESP IP 50 AH IP 51 L2TP PPTP IP 17 IP UDP TCP 1701 GRE/PPTP Data IP 47 1723 37 Advantages and Disadvantages of VPNs 38 Summary ♦ VPNs not...
 • 41
 • 620
 • 1

tiểu luận chuyển mạch đa giao thức Multiprotocol Label Switching – Virtual Private Network (MPLS-VPN)

tiểu luận chuyển mạch đa giao thức Multiprotocol Label Switching – Virtual Private Network (MPLS-VPN)
... MPLS-VPN Cấu trúc tiểu luận Phần 1: Giới thiệu chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS A.Giới thiệu MPLS MPLS công nghệ kết hợp đặc biệt tốt định tuyến lớp chuyển mạch lớp cho phép chuyển tải gói nhanh ... đóng gói phương tiện truyền Page 10 Tiểu luận chuyên đề MPLS-VPN 4 .Giao thức phân phối nhãn LDP (Label Distribution Protocol) Giao thức phân phối nhãn LDP giao thức để trao đổi thông tin nhãn LSR ... Đường chuyển mạch nhãn Page 12 Tiểu luận chuyên đề MPLS-VPN LSP LSP chiều, tức cần hai LSP cho truyền thông song công Các nút có khả chạy giao thức MPLS chuyển tiếp gói tin gốc IP gọi định tuyến chuyển...
 • 54
 • 358
 • 0

Xem thêm