Đề thi thử thử hay sưu tầm cả nước phần (15)

de thi thu hay(suu tam-co dap an)

de thi thu hay(suu tam-co dap an)
... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de thi thu so Mã đề : 190 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... lọ nhãn 37 : Chỉ chọn hóa chất làm thu c thử để nhận biết ba dung dịch A Cu B dung dịch BaCl2 C quỳ tím D CuO Câu Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este thu đợc số mol CO2 số mol nớc Đun nóng ... anđehit nguyên tử oxi Lấy 0,75 mol A tác dụng với dung 42 : dịch AgNO3/NH3 d thu đợc 216 gam Ag Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol A thu đợc 39,2 lít CO2 (đktc) CTCT hai anđehit A HCHO; CH2(CHO)2 B CH3CHO;...
 • 6
 • 278
 • 0

Ba de thi thu DH (Suu tam)

Ba de thi thu DH (Suu tam)
... xoay chiều ba pha: A Dòng điện xoay chiều ba pha động điện ba pha tạo B Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều pha lệch pha góc rad C Có hai cách mắc mạch điện ba pha: mắc ... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện: A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ * C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n ... 40Ω ; C1 = (F) M Câu 15: Trong dụng cụ có máy phát máy thu sóng vô tuyến? A Chiếc điện thoại di động * B Cái điều khiển ti vi C Máy thu D Máy thu hình (TV - Ti vi) A N Câu 16: Một máy hạ có cuộn...
 • 18
 • 212
 • 0

Đe thi dại hoc Hay sưu tam

Đe thi dại hoc Hay sưu tam
... dòch thu có pH A 11,3 B 12,0 C 11,7 D 12,6 Câu 31: Chia hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thành hai phần Đem đốt cháy phần thu 0,672 lít CO2 (đkc) Phần hai cho tác dụng với V lít ... thúc thí nghiệm dung dòch chứa: A Na2SO4 ; Al2(SO4)3 B Na2SO4 ; Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2) C Na2SO4 ; NaOH ; Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2) D Chỉ chứa Na2SO4 Câu 34: Dẫn luồng H2 qua 14,4 gam Fe2O3 nung ... dòch chứa đồng thời 0,1mol NaOH 0,3mol Na[Al(OH)4] để xuất 15,6 gam kết tủa? Trang 2/4 - Mã đề thi 951 A 0,7 lít B 0,2 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu 24: A chất béo gồm trilinolein axit stearic...
 • 4
 • 60
 • 0

đề thi thử hay của các trường trên cả nước

đề thi thử hay của các trường trên cả nước
... phương án sai A Các khí hay ở áp śt thấp bị kích thi ch phát sáng bức xạ quang phở vạch phát xạ 23 Page Tuyển tập đề thi thử số trường THPT Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 ... cường đợ âm là A 70 dB B Thi ́u dữ kiện để xác định C dB D 50 dB Page Tuyển tập đề thi thử số trường THPT Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Câu 43 Trong thi nghiệm giao thoa ... chất phóng xạ ở dạng đơn chất hay hợp chất R câu 38 Đờ thi dưới biểu diễn sự phụ P t Page Tuyển tập đề thi thử số trường THPT Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT tḥc của...
 • 75
 • 113
 • 0

Đề hoá 12 - sưu tầm đề thi thử đại học lần II Phan Bội Châu 2011 tham khảo bồi dưỡng

Đề hoá 12 - sưu tầm đề thi thử đại học lần II Phan Bội Châu 2011 tham khảo bồi dưỡng
... [-CH 2-C(CH3)=CH-CH2-CH2-CHCl-]n tạo thành phản ứng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CHCl CH2=C(CH3)-CH=CH2 B CH2=CHCl , CH2=CH-CH3 CH2=CH2 C CH2=CH-CH3 CH2=CH-CH2=CHCl D CH2=C(CH3)-CH=CH-CH2-CH2Cl ... đipeptit: glyxyl alanin là: A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2 C Cả A B D Cả A B sai HẾT Trang 5/5 - đề thi 132 ... Fe, MgO, Cu, Zn D Fe, MgO, Al2O3 + Cl2 o Câu 58: Cho: CH3-CH2-COOH P, t C X X là: A CH2Cl-CH2-COOH B CH3-CH2-COCl C CH3-CHCl-COOH D CH3CHCl-COCl Câu 59: Cho lượng brom vừa đủ vào dung dịch chứa...
 • 5
 • 145
 • 0

đề thi thử hay và khó có đáp án

đề thi thử hay và khó có đáp án
... 7,33 gam hỗn hợp M MO tỷ lệ mol 2:3 vào nước lít dung dịch X pH = 13 Kim loại M : A Ca B Sr C Ba D Mg Câu 17: Cho 1,86 gam etilenglycol tác dụng với gam axit axetic H2SO4 đặc làm xúc ... Đun Y với H2SO4 đặc sinh anken mạch không phân nhánh Tên X : A Anđehitisobutilic B Butanal C Butan-2-on D 2-metylpropanal Câu 25: Hoà tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl 0,5 ... 47:Cho 13,7 gam Ba vào 200 ml dung dịch FeSO 1M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa khối lượng là: A 9,86 gam B 5,6 gam C 23,3 gam D 32,3 gam Câu 48: Cho 45 gam Fe , Fe3O4 vào V lít dung dịch...
 • 5
 • 348
 • 4

de thi thu DH lan 1 ca 3 mon T-L-H

de thi thu DH lan 1 ca 3 mon T-L-H
... đề 502 1A 2C 3A 4B 18 B 19 20D 21 A A 35 D 36 D 37 C 38 B 5C 6C 7B 8B 9B 10 B 11 A 12 B 13 A 14 D 15 C 16 B 22 23C 24B 25A 26B 27A 28A C 39 B 40D 41A 42D 43A 44B 45C 29B 30 C 31 B 11 A 12 B 13 A 14 D 15 C 16 B 27A ... 49B 50C Mã đề 5 01 1A 2D 3A 4D 5C 6C 7B 8C 9B 10 B 11 A 12 B 13 A 14 D 15 16 B 17 D C 30 D 31 D 32 C 33 C 34 B 18 B 19 A 20D 21A 22 23C 24B 25A 26B 27A 28A 29B C 35 B 36 A 37 C 38 B 39 B 40D 41A 42B 43C 44C 45C 46A ... Hoàng Sơn Mã đề 5 01 1A 2D 3A 4D 5C 6C 7B 8C 9B 10 B 11 A 12 B 13 A 14 D 15 16 B 17 D C 30 D 31 D 32 C 33 C 34 B 18 B 19 A 20D 21A 22 23C 24B 25A 26B 27A 28A 29B C 35 B 36 A 37 C 38 B 39 B 40D 41A 42B 43C 44C 45C 46A...
 • 18
 • 195
 • 0

đề thi thử hay

đề thi thử hay
... 0,5 0,25 t2 t +1 (t + 1) + > t [ 1; 2] t +1 Bảng biến thi n: t2 (*) t +1 xác định liên tục đoạn [ 1; ] , ta có 0,25 Dựa vào bảng biến thi n ta thấy m ; thỏa mãn điều kiện toán 0,5 Câu ... 3y 0,5 , z + z + z 3z Cộng vế theo vế có: 3(x + y + z) (x + y + z ) + 2( x + y + z ) (1) Thay 2 2 x + y + z = (x + y + z) 2(xy + yz + zx) , x + y + z = vào bất đẳng thức (1) ta có: 0,5...
 • 6
 • 150
 • 0

de thi thu hay

de thi thu hay
... thức : C5 C3 −C1 C1 = −10 5 0,25 Đề trích từ cuốn: “Cấu trúc đề thi môn TOÁN, VẬT LÍ, HÓA HỌC, SINH HỌC dùng để ôn thi tốt nghiệp thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2009” Nhà xuất giáo dục Tôi ... điểm) Với m = 0, ta có hàm số y = – x3 – 3x2 + Tập xác định: D = ¡ Sự biến thi n:  x = −2 y’ = ⇔  x = • Chiều biến thi n: y’ = – 3x2 – 6x, 0,50  x < −2 y’ < ⇔  x > y’ > ⇔ – < x < Do đó: ... biến khoảng (0 ; + ∞) ⇔ y’ = – 3x2 – 6x + m ≤ 0, ∀ x > ⇔ 3x2 + 6x ≥ m, ∀ x > (*) Ta có bảng biến thi n hàm số y = 3x + 6x (0 ; + ∞) x y Từ ta : (*) ⇔ m ≤ II (2,0 điểm) 0,25 +∞ +∞ 0,50 (1,0 điểm)...
 • 5
 • 91
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ 2011- TRUNG TÂM SƯ PHẠM

Tài liệu ĐỀ THI THỬ 2011- TRUNG TÂM SƯ PHẠM
... ĐÁP ÁN THI THỬ THẦY KIÊN TOÁN 0988844088 Câu I) 1)Học sinh tự làm   2) Xét M  a; 2a +  ∈H a +1  Tiếp ... a 3.a = = a (đvtt) 7 Câu IV): Xét A( x; y ) tiếp điểm ⇒ A ∈ đường tròn: x + y − x + 12 = 0(1) tâm J ( 4;0 ); R = JA( x −4; y ) M ∈ Oy ⇒ M ( 0; m ) )  MA( x; y −m ) MA tiếp tuyến ⇒ MA ⊥ JA  ... − 5m − 12 = ⇒ m = (0,25đ) Vậy M(0;4) TMĐK (0,25) 2) Giả sử ∆ ∩ d = B( + 2t ;2 + 4t ;6 + t ) ⇒ A trung điểm BC ⇒C ( − − 2t ;−2 − 4t ;−2 − 2t ) Vì C thuộc mặt phẳng (P) ⇒ 2( − − 2t ) + + 4t + +...
 • 7
 • 174
 • 0

Gián án Toán_10 Đề thi thử hay

Gián án Toán_10 Đề thi thử hay
...  2/ Tính thể tích khối nón tròn xoay biết khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh thi t diện qua trục tam giác Đề số PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I: (2đ) 1/ Khảo sát hàm số y = x3 − ... x − y ) + lg( y + x) − lg = (2) 2/ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Chứng minh BD’ ⊥ mp(ACB’) Đề số PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I: (2đ) Cho hàm số y = x3 − mx2 + (2m − 1)x − m + 1/ ... ABC.A’B’C’ có cạnh đáy 2a, cạnh bên AA’ = a Gọi E trung điểm AB Tính khỏang cách A’B’ mp(C’EB) Đề số PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH x2 − 2x + Câu I: (2đ) 1/ Khảo sát hàm số y = (C) x −1 2/...
 • 6
 • 166
 • 0

Tài liệu de thi thu hay lam

Tài liệu de thi thu hay lam
... từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch X, thu kết tủa Y, nung Y không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Cho luồng khí CO dư qua Z nung nóng, thu chất rắn T Thành phần T A Al2O3, Zn, ... chức X, thu 6,72 lít CO (đktc) 3,6 gam H2O Điều khẳng định sau không đúng? A X không tham gia phản ứng tráng gương B X tham gia phản ứng trùng hợp C Thủy phân X môi trường kiềm thu muối andehit ... acrylic, vinyl clorua D axetilen, etilen, axit axetic, andehit fomic Trang 2/7 - Mã đề thi 485 Câu 18: Chất X có CTPT C4H10O Khi oxi hóa X CuO thu chất hữu Y có khả tham gia phản ứng tráng gương Mặt...
 • 7
 • 129
 • 0

Xem thêm