Bai tap cacbon silic chuong 3 hoa 11

Bài tập hình KG chương 3 Lớp 11

Bài tập hình KG chương 3 Lớp 11
... bên điểm A Gọi C′ hình chiếu C MD, H giao điểm AM CC′ HD: a) a c) 26 Hình học 11 Phạm Đỗ Hải a) Chứng minh: CC′ ⊥ (MBD) b) Gọi K hình chiếu H AB CMR: K trực tâm ∆BCD 11 Cho hình tứ diện ABCD ... mp(ADC) c) Gọi O H trực tâm tam giác BCD ADC CMR: OH ⊥ (ADC) 3. Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD hình vuông, SA ⊥ (ABCD) 30 Hình học 11 Phạm Đỗ Hải a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD) b) Tính góc hai mặt ... AB = OH Cho hình tứ diện OABC, OA, OB, OC = a Gọi I trung điểm BC Hãy dựng tính độ dài đoạn vuông góc chung cặp đường thẳng: a) OA BC b) AI OC 33 Hình học 11 Phạm Đỗ Hải a a b) 2.Cho hình chóp...
 • 15
 • 745
 • 16

Bài tập vật lý chương 3 lớp 11

Bài tập vật lý chương 3 lớp 11
... dày lớp niken kinh loại sau điện phân 30 phút Coi niken bám lên bề mặt kim loại Hướng dẫn: Sử dụng cơng thức: m = Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận A It F n Bài tập Vật lớp 11 Chương ... phóng catơt sau 32 phút 10 giây e) Đèn Đ có sáng bình thường khơng? Tại sao? Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Bài tập Vật lớp 11 Chương Tạ Hồng Sơn – 01697010768 Bài : Cho mạch điện ... Bài tập Vật lớp 11 Chương Tạ Hồng Sơn – 01697010768 A TĨM TẮT LÍ THUYẾT Dòng điện chất điện phân - Trong...
 • 4
 • 536
 • 0

Bai tap nito photpho chuong 2 hoa 11

Bai tap nito photpho chuong 2 hoa 11
... tới cân hóa học sau đây? A 2SO2 + O2  2SO3 B N2 + O2  2NO C N2 + 3H2  2NH3 D 2CO + O2  2CO2 Câu Hóa trị cao với oxi nguyên tố R +5, hợp chất R với hiđro có 8, 823 % khối lượng H Nguyên tố R ... H2SO4 đặc Ca3(PO4 )2 + 2H2SO4 (đặc) →Ca(H2PO4 )2 + CaSO4↓ Supephotphat kép: Đó muối Ca(H2PO4 )2 Được điều chế qua hai giai đoạn: Ca3(PO4 )2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4↓ Ca3(PO4 )2 + H3PO4 → 3Ca(H2PO4 )2 ... thành muối nitrit oxi Thí dụ: 2KNO3 → 2KNO2 + O2 Muối nitrat kẽm, sắt, chì, đồng, bị phân hủy thành oxit kim loại tương ứng, NO2 O2 Thí dụ: 2Cu(NO3 )2 → 2CuO + 4NO2 + O2 Muối nitrat bạc, vàng, thủy...
 • 12
 • 156
 • 0

111 bài tập trắc nghiệm chương I hóa học(lớp 11)

111 bài tập trắc nghiệm chương I hóa học(lớp 11)
... mu i axit nhất: A Mu i có khả phản ứng v i bazơ B Mu i hiđro phân tử C Mu i tạo axit yếu bazơ mạnh D Mu i hiđro + phân li cation H 103/ Phản ứng trao đ i ion dd chất i n li xảy có i u kiện ... dẫn i n tốt A NaCl 0,02M B NaCl 0,01M C NaCl 0,001M D NaCl 0,002M 20/Có dd chất i n li yếu, tăng nồng độ chất i n li thì: A:Độ i n li tăng C:Độ i n li giảm B:Độ diện li không tD:Độ i n li ... 81/Theo thuyết A-re-ni-ut axit chất a tan nước phân li ion OH_ b tan + nước phân li ion H c tan nước phân li ion H+ d tan _ nước phân li ion OH 82/ Các tập hợp ion sau tồn đồng th i dd − A Na + ;...
 • 10
 • 457
 • 21

Bài tập Toán 8 Chương 3 (dạy thêm)

Bài tập Toán 8 Chương 3 (dạy thêm)
... Quốc Nghóa – 0 9 83 734 34 9 Trang 12 Bài tập Toán Tập Phần I: Đại số BÀI TẬP Bài Giải phương trình sau: a) – 4x(25 – 2x) = 8x2 + x – 30 0 c) 2x − 2x 4x = + x +3 x +3 2(x − 3) x − 13x + + = 21 2x ... giá trò 3a − a − 2a − 3a − + a) b) 3a + a + a −4 c) 10 3a − 7a + − − 4a + 12 6a + 18 Gv: Trần Quốc Nghóa – 0 9 83 734 34 9 d) 2a − 3a + 2a − 3a − Trang Bài tập Toán Tập Phần I: Đại số Bài 20 Tìm ... (2x − 3) (2x + 3) (x − 4) − + =0 c) a) Gv: Trần Quốc Nghóa – 0 9 83 734 34 9 Trang Bài tập Toán Tập Phần I: Đại số Bài 13 Giải phương trình sau: a) x + x −1 − 2x 3x − =1− 3 2x + b) − 2x 3x − x...
 • 15
 • 5,704
 • 81

Bài tập Hình 8 Chương 3 (Dạy thêm)

Bài tập Hình 8 Chương 3 (Dạy thêm)
... dài đoạn thẳng AN hình bên  x = 18, 9  x = 15 ,3  x = 5 ,3 Gv: Trần Quốc Nghóa -  : 0 9 83 734 34 9 Trang 31 Bài tập Toán – Tập  Phần II: Hình học Một kết khác B BÀI TẬP Cho hình vuông ABCD cố ... dài AC, DE AB hình vẽ bên cạnh là:  6  3, 5 4,5 Gv: Trần Quốc Nghóa -  : 0 9 83 734 34 9 Trang 29 Bài tập Toán – Tập   Phần II: Hình học 6 4,5 B BÀI TẬP Cho ∆ABC có Â = 900, AB = 80 cm, AC = 60cm, ... : 0 9 83 734 34 9 Trang 23 Bài tập Toán – Tập Phần II: Hình học Bài 68 Hai tam giác mà cạnh có độ dài sau có đồng dạng không ? a 4cm, 5cm, 6cm 8cm, 10cm, 12cm b 3cm, 4cm, 6cm 9cm, 15cm, 18cm c 1dm,...
 • 16
 • 1,440
 • 37

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)
... chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Thực thí nghiệm sau: TN1: Cho ( a + b ) mol CaCl2 TN2: Cho ( a + b) mol Ca(OH)2 vào dung dịch X khối lượng kết tủa thu thí nghiệm : A Bằng B Ở TN1 < TN2 C Ở TN1 > ... thu thí nghiệm : A Bằng B Ở TN1 < TN2 C Ở TN1 > TN2 C Không so sánh 68 Để điều chế CO2 phòng thí nghiệm người ta cho dung dịch HCl tác dụng với CaCO3 bình kíp Do CO2 thu thường có lẫn hiđroclorua ... KOH Ba(OH)2 0,75 M thu 23,64g kết tủa V có giá trị : A 1,343 lít B 4,25 lít C 1,343 4,25 lít D Đáp án khác ...
 • 10
 • 7,559
 • 359

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11
... số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 11 Cho hình chóp SABCD có AD // BC, AD = 2BC= 2a M điểm bên tam giác SCD a) Hãy xác định thiết diện ABEF mặt phẳng(ABM) cắt hình chóp SE b) Giả thiết thêm: ... trung bình tam giác , định lí Talét đảo .) b) Sử dung định lí 2, hệ violet.vn/phamdohai Trang số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 Ví dụ: Cho tứ diện ABCD Gọi I,J,K,L theo thứ tự trung điểm ... Tìm thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (ABM) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, AD, SC Xác định thiết diện hình chóp với mặt phẳng (MNP) Cho hình chóp tứ...
 • 5
 • 8,452
 • 236

Bài soạn Giáo án chương 5 - Hóa 11

Bài soạn Giáo án chương 5 - Hóa 11
... CH3-CH-CH3 GV Kết luận CH3 : 2- metyl propan - C5H12 có đồng phân CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH-CH2-CH3 2-mêtyl butan CH3 CH3 CH3 - C - CH3 GV Bậc cacbon ? CH3 2,2-dimetyl propan * Nghiên cứu ... mạch hở? CH3-CH-CH3 HS: -Ba chất có CTCT CH3 Gv Hãy viết CTCT có *C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C4H10, C5H12 HS CH3-CH-CH2-CH3 Gv Chú ý hướng dẫn HS trình tự viết CH3 CTCT CH3 - Các ankan từ C4 trở ... HS.Tham khảo SGK, liên hệ thực tế công nghiệp Củng cố - Củng cố: 3/ 15 SGK Dặn dò: - học bài, làm 4 ,5, 7/ SGK; 5. 11 đến 5. 14; 5. 16, 5. 17/ SBT - Chuẩn bị XICLOANKAN ...
 • 7
 • 504
 • 4

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11

Bài giảng Giáo án chương 5 - Hóa 11
... CH3-CH-CH3 GV Kết luận CH3 : 2- metyl propan - C5H12 có đồng phân CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3-CH-CH2-CH3 2-mêtyl butan CH3 CH3 CH3 - C - CH3 GV Bậc cacbon ? CH3 2,2-dimetyl propan * Nghiên cứu ... mạch hở? CH3-CH-CH3 HS: -Ba chất có CTCT CH3 Gv Hãy viết CTCT có *C5H12: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C4H10, C5H12 HS CH3-CH-CH2-CH3 Gv Chú ý hướng dẫn HS trình tự viết CH3 CTCT CH3 - Các ankan từ C4 trở ... HS.Tham khảo SGK, liên hệ thực tế công nghiệp Củng cố - Củng cố: 3/ 15 SGK Dặn dò: - học bài, làm 4 ,5, 7/ SGK; 5. 11 đến 5. 14; 5. 16, 5. 17/ SBT - Chuẩn bị XICLOANKAN ...
 • 7
 • 223
 • 0

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 11 - văn mẫu

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 11 - văn mẫu
... bi tráng” lần văn học VN dựng tượng đài người nông dân - Khẳng định vị trí Nguyễn Đình Chiểu Văn học VN Đề Vẻ đẹp Bài ca ngất ngưởng Mở - Giới thiệu Nguyễn Công Trứ - Giới thiệu Bài ca ngất ngưởng ... thiệu thơ b Thân - Thời đại, hoàn cảnh đời, xuất xứ thơ - Những nét độc đáo nội dung? - Những đặc điểm bật nghệ thuật? - Giá trị thơ c Kết luận - Khẳng định giá trị tác phẩm văn học dân tộc, ... Kết luận - Khẳng định đặc điểm giá trị thơ - Khẳng định vị trí Tú Xương văn học dân tộc Đề Về thơ trung đại Việt Nam mà anh (chị) yêu thích a Mở - Giới thiệu tác giả phong cách tác giả - Giới thiệu...
 • 4
 • 6,222
 • 22

Bài tập trắc nghiệm chương 3: Tĩnh học và vật rắn pptx

Bài tập trắc nghiệm chương 3: Tĩnh học và vật rắn pptx
... lên vật rắn không thay đổi lực trượt lên giá B Khi vật rắn dời chỗ trọng tâm vật dời chỗ điểm vật C Trọng lực vật rắn có giá đường thẳng đứng, hướng xuống đặt điểm gắn với vật D Trọng tâm vật rắn ... lực là: A hai lực tác dụng vào vật, có độ lớn B hai lực song song, chiều, tác dụng vào vật C hai lực song song, ngược chiều, tác dụng vào lực D hai lực tác dụng vào vật, song song, ngược chiều ... vẽ từ trọng tâm vật không qua mặt chân đế, vật rắn cân B Nếu vật rắn tiếp xúc với giá đỡ nhiều diện tích tách rời nằm cân phản lực tổng hợp coi lực có giá qua mặt chân đế C Mọi vật trái đất chịu...
 • 6
 • 815
 • 5

BAI TAP CACBONSILIC doc

BAI TAP CACBON – SILIC doc
... đồng phân cacbon đồng vị cacbon C dạng thù hình cacbon chất cacbon B D hợp Câu 6: Khi nung than đá lò không khí thu A graphit B than chì than cốc D kim cương C Câu 7: Trong hợp chất vô cơ, cacbon ... than cốc D kim cương C Câu 7: Trong hợp chất vô cơ, cacbon có số oxi hoá A –4 ; 0; +2; +4 B –4 ; 0; +1; +2; +4 –1 ; +2; +4 D –4 ; +2; +4 C Câu 8: Phân huỷ hoàn toàn a gam CaCO3, cho CO2 thu hấp thụ ... khối lượng MgCO3 hỗn hợp A 41,67% B 58,33% 35,00% D 65,00% C Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn gam hiđrocacbon A, cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 2,75 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu 25 gam kết tủa A...
 • 4
 • 111
 • 1

Bài tập máy điện-Chương 3 pdf

Bài tập máy điện-Chương 3 pdf
... (k t R   cos)2  (k t X   sin )2   (0 .3  0.0 133  0.8)2  (0 .3  0.0557  0.6)2   0.0 133  1 .33 % Bài số 3- 17 Một máy biến áp 50kVA, 230 0/ 230 V, 50Hz làm việc với tải có cos = 0.8 chậm ... 36 .043o A Z nA 0.869  j2 .38 Dòng điện cao áp máy biến áp B:  Z 73. 241  38 .283o  1. 438 7 72.18 o I  I BCA  CA   31 .725  41.22o A Z nB 0.8 53  j3.21 Bài số 3- 26 Hai máy biến áp 167kVA, 4800/480V ...  100%  43. 73% Y 40. 532 5 I tB  100%  43. 73%  56.27% Bài số 3- 28 Ba máy biến áp 200kVA, 2400/120 V có thông số: A: R% = 1 .3; X% = 3. 62 B: R% = 1.2; X% = 4.02 C: R% = 1. 23; X% = 5 .31 làm việc...
 • 31
 • 394
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại số chương 3 lớp 11bai tap tu luan chuong 1 hoa 11bai tap tu luan chuong 3 hoa hoc nang caobài tập trắc nghiệm chương 4 hóa 11bài tập trắc nghiệm chương 2 hóa 11bài tập trắc nghiệm chương 1 hóa 11bai tâp trắc nghiệm chương 3 lớp 11bài tập hình kg chương 3 lớp 11bài tập chương 3 hóa 11bài tập tự luận chương 3 liên kết hóa họcbai tap trac nghiem chuong 3 sinh hoc 11bài tập trắc nghiệm chương 3 liên kết hóa họcxây dựng và sử dụng câu hỏi bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất và năng lượng chương sinh sản sinh học 11 theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thểbài tập ứng dụng chương 3bài tập lý 12 chương 3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Phuluc4 A4-1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU ~$A2-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B2-1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A2-620100512 DQC BCTC Kiem toan nam 2009 cua rieng CTCP Bong den Dien QuangQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A4-2Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUTuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016.TB tuyen sinh DT thac si dot 1 0Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 27