Bộ Slide Phác Họa Kinh Doanh

SLIDE văn hóa kinh doanh

SLIDE văn hóa kinh doanh
... thuyết Văn hóa doanh nhân II Nghiên cứu Văn hóa doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ III Tổng kết, rút học I Cơ sở lý thuyết 1.Khái niệm văn hóa doanh nhân Là tập hợp nhứng giá trị nhất, khuôn mẫu văn hóa ... kinh tế Nhân tố văn hóa Nhân tố trị - pháp luật Các phận cấu thành văn hóa doanh nhân Năng lực doanh nhân Tố chất doanh nhân Đạo đức doanh nhân Phong cách doanh nhân 3.1 Năng lực doanh nhân Trình ... đạt Các nhà kinh doanh hướng tới thành công mở rộng việc kinh doanh • Sẵn sang mạo hiểm Những người làm kinh doanh hiểu rõ tầm quan trọng việc trì vị trí dẫn đầu kinh doanh 3.3 Đạo đức doanh nhân...
 • 32
 • 264
 • 2

Slide phân tích kinh doanh ở 2 thị trường của Nokia Việt Nam và Hoa Kỳ.pdf

Slide phân tích kinh doanh ở 2 thị trường của Nokia Việt Nam và Hoa Kỳ.pdf
... 405 USA 124 815 743 Russia 0 12 518 410 Spain 830 139 923 Italy 7 92 394 160 Indonesia 754 069 727 Brazil 25 7 044 614 PHÂN TÍCH KINH DOANH THỊ TRƯỜNG CỦA NOKIA VIỆT NAM HOA KỲ SƠ LƯỢC THỊ TRƯỜNG ... với năm 20 07 Sohoa.net Doanh thu ròng thị trường Nokia 10 Thị trường lớn Nokia Market 20 07 (EURm) 20 06 (EURm) 20 05 (EURm) China 898 913 403 India 684 713 022 Germany 641 060 9 82 UK 574 425 405 ... Samsung 14.4% 21 % 57% Nokia Nokia, 9.5 9.5% 25 .8% 10.6% Khác 9% 6% 10% Samsung LG, 21 18.6% Motorola, 25 .8 Samsung, 18.6 Thị phần Nokia Mỹ năm 20 08 12 Thị trường khá thuận lợi Thị trường khó...
 • 17
 • 348
 • 2

Slide môn Văn hóa kinh doanh chương 1 Giới thiệu môn học Văn hóa kinh doanh

Slide môn Văn hóa kinh doanh chương 1 Giới thiệu môn học Văn hóa kinh doanh
... 11 Kh¸i qu¸t chung vỊ v¨n hãa kinh doanh C¸c nh©n tè cÊu thµnh văn hãa kinh doanh C¸c nh©n tè cÊu thµnh văn hãa kinh doanh VĂN HĨA KINH DOANH Triết lý kinh doanh Triết lý kinh doanh Đạo đức kinh ... kinh doanh Kh¸i qu¸t chung vỊ v¨n hãa kinh doanh C¸c nh©n tè cÊu thµnh văn hãa kinh doanh C¸c ®Ỉc tr­ng cđa văn hãa kinh doanh • • • • • • • • 2.Đạo đức kinh doanh 1. Triết lý kinh doanh 3 Văn hóa ... lũy qua q trình hoạt động kinh doanh, tương tác chủ thể kinh doanh với mơi trường kinh doanh 10 VHKD tồn giá trị văn hố chủ thể KD sử dụng tạo hoạt động KD Văn hóa kinh doanh hệ thống giá trị,...
 • 5
 • 450
 • 4

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 5; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 5; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
... chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm” “Ăn trăm đám cưới không hàm cá trê” “Nhất phao câu, nhì âu cánh” 1.2 VĂN HÓA ĐỐI PHÓ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 1.2.1.1 QUAN NIỆM VỀ MẶC CỦA NGƯỜI VIỆT - Mặc quan trọng ... phó với nóng, lạnh tự nhiên “Được bụng ăn no, lo ấm cật” “Ăn lấy chắc, mặc lấy bền” “Cơm ba bát, áo ba manh Đói không xanh, rét không chết” “Ăn no, mặc ấm” - Mặc việc để đối phó với tự nhiên, ứng ... phụ kiện khác là: - GUỐC (làm gỗ) DÉP (làm tự cỏ, cói, dừa) chất liệu thực vật, tự nhiên - NÓN: nón chóp, nón thúng (làm từ cọ, nan tre, dứa…) chất liệu thực vật, tự nhiên 12 - KHĂN: phụ nữ dùng...
 • 21
 • 632
 • 3

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
... DUNG - Quân – Thần - Phụ - Tử - Phu – Phụ - Huynh – Đệ - Bằng – Hữu TIÊU CHUẨN 2: ĐẠT ĐỨC - Nhân: không lo buồn - Trí: không nghi - Dũng: không sợ hãi - Đến Mạnh Tử Dũng thay Lễ, Nghĩa - Đến ... Lễ, Nghĩa - Đến thời Hán thêm Tín NHÂN-NGHĨA-LỄ-TRÍ-TÍN NHÂN TRỊ: - Phải biết tề - trị - bình tình người; yêu người yêu thân “Kỷ sở bất dục, vật thi nhân” - Khổng Tử coi chữ Nhân phạm trù cao ... BỎ SỰ TỒN TẠI CỦA BRAHMAN) - Thế giới vật tượng biến chuyển theo chu trình: SINH – TRỤ - DỊ - DIỆT THÀNH – TRỤ - HOẠI - KHÔNG (các chu trình nối với Duyên) Nhân đế - Tập đế (Samudaya – satya):...
 • 13
 • 780
 • 4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà nội pptx

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà nội pptx
... Mô tả bước kết cho doanh nghiệp Bộ phận Một cửa theo phiếu hẹn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); Bản Giấy phép kinh doanh cấp Số hồ sơ: 03 ... quan hành Thời hạn giải quyết: Trong 13 ngày làm việc không kể thời gian chờ ý kiến Bộ Công thương Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các ... bước Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp Bộ phận Một cửa- nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết Bộ phận cửa tiếp nhận hồ sơ, cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp, thụ lý, lấy ý kiến Bộ Công...
 • 4
 • 195
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p8 pot

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p8 pot
... phân phối thu nhập II: Thực trạng việc hình thành, phát triển quan hệ phân phối TN kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 2.1: Khái quat trình phát triển quan hệ phân phối TN 2.2: Những ... liệu tham khảo TS Lê Minh Nghĩa Giáo trình Kinh Tế Chính Trị Nhà xuất Chính trị quốc gia Năm 2005 TS.Dương Thị Liễu Tác động điều kiện khách quan nhân tố chủ quan trình xây dựng kinh tế thị trường ... tất yếu khách quan tồn nhiều hình thức phân phối thu nhập kinh tế thị trường định hướng XHCN VN 1.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối TN 1.4: Mối quan hệ hình thức phân phối TN7 1.4.1:...
 • 5
 • 127
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p7 potx

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p7 potx
... đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Kinh tế quốc doanh kinh tế tập ... chiến cũ, giảm nghèo nông thôn thành thị 3.4 Giải pháp xây dựng, phát triển quan hệ hình thức phân phối thu nhập Có sách khuyến khích thành lập công ty nhân cách hỗ trợ vốn, có sách ưu đãi ... hội Đồng thời, điều tiết thu nhập cá nhân phải đảm bảo trì động lực phát triển kinh tế, khuyến khích thành viên xã hội có sức lao động , có vốn tài sản tích cực đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 6
 • 141
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p6 doc

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p6 doc
... lao động có hạn chế tránh khỏi đồng thời nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế với đa dạng hình thức sở hữu hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nên nước nhiều hình thức phân phối khác phân ... Việt Nam 2.1 Khái quát trình phát triển quan hệ phân phối thu nhập Trong kinh tế Bản Chủ Nghĩa: Chỉ có chế độ hữu chưa có hình thức phân phối theo lao động Vì dựa chế độ hữu nên chúng ... xã hội tự nguyện cộng đồng xoá đói giảm nghèo, nhân đạo, hình thức tự nguyện giúp đỡ lẫn II Thực trạng việc hình thành, phát triển quan hệ phân phối thu nhập kinh tế thị trường định hướng Xã...
 • 6
 • 141
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p5 pdf

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p5 pdf
... điểm hình thức phân phối thu nhập phụ thuộc vào sở hữu liệu sản xuất, vốn đầu tài sản xuất kinh doanh người lao động Trong thành phần kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước bao gồm hình ... hiệu kinh tế-xã hội Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Nền kinh tế có thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh ... chủ, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước ngoài, kinh tế nhà nước gĩư vai trò chủ đạo Trong kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, thực nhiều hình thức phân...
 • 6
 • 160
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p4 ppsx

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p4 ppsx
... từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , kể từ đến kinh tế thị trường vận hành cách có hiệu quả, loại thị trường hình thành thị trường hàng hóa ... đất đai nước ta rõ ràng, Quốc Hội nước ta có nhiều nghiên cứu sửa đổi cần tiếp tục sửa đổi, cần cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản cách công khai thị trường bất động sản có hội phát ... dáng công nghiệp 20 Thị trường khoa học công nghệ hình thành, phát triển pháp luật thừa nhận quyền sở hữu công nghiệp coi sản phẩm khoa học công nghệ hàng hóa trao đổi thị trường Kết luận Nước...
 • 6
 • 116
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p3 ppt

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p3 ppt
... để phát triển mạnh ngành khoa học công nghệ, đảm bảo tiền đề phát triển cho thị trường khoa học công nghệ.s II Phương hướng giải pháp phát triển loại thị trường Việt Nam Rõ ràng việc phát triển ... điều chỉnh thị trường Trước hết cần thống khung pháp lý cho loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh 16 tế Quá trình đổi liền với việc ban hành luật loại hình doanh nghiệp (luật doanh nghiệp, ... theo chế thị trường, xoá bỏ bao cấp Để phát triển thị trường lao động cách có hiệu ta cần quan tâm đến : - Phát triển thị trường lao động tôn trọng quy luật giá trị, cung cầu cạnh tranh thị trường...
 • 6
 • 137
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p2 pptx

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p2 pptx
... vụ Thị trường hàng hóa dịch vụ hình thành sơ khai thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, thị trường nông sản, thời kỳ khái niệm thị trường theo nghĩa không khuyến khích phát triển thị trường Thị trường ... sách kinh tế thị trường hình thành chưa theo kịp sống thực tế luật pháp quốc tế Những thị trường hệ thống sách, pháp luật Nhà nước việc phát triển đồng thị trường nước ta : Thị trường hàng hóa ... tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp (những năm cuối thập niên 80 kỷ XX) Thị trường đặc biệt phát triển mạnh từ Việt Nam tuyên bố áp dụng chế thị trường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế...
 • 6
 • 123
 • 0

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p1 pptx

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p1 pptx
... triển kinh tế thị trường đồng hành với phát triển đồng bộ- tức phát triển đồng thời, bước loại thị trường kèm theo thị trường vốn, hàng hóa dịch vụ Nền kinh tế thị trường đem lại cho kinh tế luồng ... Việc nghiên cứu định hình phát triển loại thị trường nước ta nhiều viện nghiên cứu kinh tế quốc gia nghiên cứu Việc phân tích vấn đề lí luận thực trạng việc phát triển loại thị trường Việt ... kinh doanh có quan hệ kinh tế cá nhân, doanh nghiệp thực thông qua trao đổi, mua bán hàng hóa dịch vụ thị trường Kinh tế thị trường xuất yêu cầu khách quan kinh tế hàng hóa- việc phát triển kinh...
 • 6
 • 117
 • 0

slide môn văn hóa kinh doanh

slide môn văn hóa kinh doanh
... vi doanh nhân trình lãnh đạo quản lý doanh nghiệp - Lãnh đạo - Quản lý 1.4 VĂN HÓA KINH DOANH Văn hóa kinh doanh hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi chủ thể kinh doanh tạo trình kinh ... định mối liên hệ mật thiết văn hóa với người.Con người sáng tạo văn hóa, đồng thời người sản phẩm 10/04/14 văn hóa Theo E.Heriôt Văn hóa lại sau thứ VHDN 1.2 Văn hóa doanh nghiệp  Nhà xã hội học ... Văn Văn Văn 10/04/14 hóa hóa doanh nghiệp hóa doanh nhân hóa kinh doanh VHDN 1.1 Văn hóa  Nhà nhân học người Anh, Edward Tylor (1871) cho rằng: Văn hóa tổng thể phức tạp bao gồm tri thức, tín...
 • 124
 • 2,147
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng văn hóa kinh doanhslide môn văn hóa kinh doanhtổ chức xây dựng và thực hiện chiến lược kế hoạch hoá kinh doanh từ cấp quản lý đến đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn tổng công tyvăn hóa kinh doanh ảnh hưởng toàn bộ quá trình đàm phántác động của văn hóa kinh doanh mỹ đến toàn bộ quy trình đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp mỹgiá vốn hàng bán gía các mặt hàng gas tăng nên chi phí công ty bỏ ra để được cung cấp hàng hóa kinh doanh cũng tăng theo mặt khác giá đầu vào như điện xăng lương bhxh đều tăngcơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần prime hoa cươngvăn hóa kinh doanh là toàn bộ các nhân tố văn hóa được chủ thể kinh doanh chọn lọc tạo ra sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đóbản chất của văn hóa kinh doanh là làm cho cái lợi ích gắn bó chặt chẽ với cái đúng cái tốt và cái đẹpvăn hóa kinh doanhvăn hoá kinh doanhvăn hóa kinh doanh scandinaviaxây dựng văn hóa kinh doanhthực trạng văn hóa kinh doanhluận văn văn hóa kinh doanhVan ban sao luc 350 (QD 2979)Van ban sao luc 361 (TT 80 BTC)Van ban sao luc 362 (TTLT 06)Bài 4. Thực hành: Giâm cànhVan ban sao luc 322 (CV 7380 BTC)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 345 (QD 745)Bài tập học kỳ môn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề 14Van ban sao luc 299 (TTLT 05)Van ban sao luc 307 (ND 33 CP)Van ban sao luc 308 (CV 1840 BNV)Van ban sao luc 310 (CV 3489 VPCP)BM10.DV2 Giay gioi thieuBM18.DV3 Thong bao ket qua tra soat Dich vuBM20A.DV3 1 Dieu khoan dieu kien mo & su dung tai khoan tien guiBM20B.DV3 English Dieu khoan dieu kien mo & su dung tai khoan tien gui07 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN11 PHỤ LỤC LỊCH GIẢI NGÂN14 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG15 GIẤY ỦY QUYỀN