Quy Luật Thời khí Và Biện Chứng Luận Trị Về Bệnh Thời Khí

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 11: Biện chứng luận trị về bệnh sốt thời khí pdf

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 11: Biện chứng luận trị về bệnh sốt thời khí pdf
... PHẦN II: Biện Chứng Luận Trị Về Bệnh Thời Khí (ôn nhiệt bệnh) Bài 11: Biện chứng luận trị bệnh sốt thời khí Vệ khí doanh huyết biện chứng luận trị Lục kinh biện chứng tam tiêu biện chứng Tài ... KINH BIỆN CHỨNG VÀ TAM TIÊU BIỆN CHỨNG Biện chứng bệnh sốt thời khí ( ôn nhiệt bệnh ) nói chung có phân ba loại: Vệ khí doanh huyết biện chứng, Lục kinh biện chứng tam tiêu biện chứng Căn vào chứng ... điểm biện chứng luận trị vệ kh - doanh huyết quy nạp lại thành bảng sau: bảng 18 Bảng 18 Bảng yếu điểm biện chứng luận trị vệ khí doanh huyết bệnh sốt thời khí ( ôn nhiệt bệnh ) Bệnh phần vệ Bệnh...
 • 35
 • 237
 • 1

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 10 : BÁT CƯƠNG BIỆN CHỨNG ppsx

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 10 : BÁT CƯƠNG BIỆN CHỨNG ppsx
... PHẦN II: Biện Chứng Luận Trị Về Bệnh Thời Khí (ôn nhiệt bệnh) BÀI 10 BÁT CƯƠNG BIỆN CHỨNG Biểu lý Hàn nhiệt Hư thực Âm dương Chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc, xác để nhận thức tính chất bệnh ... phương pháp biện chứng, chủ yếu bao gồm bát cương biện chứng, tạng phủ biện chứng, vệ khí doanh huyết biện chứng Trong số đó, bát cương biện chứng tổng cương, Thổng qua khái quát nơi có bệnh biến, ... rõ chứng bệnh, lại có quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau, biện chứng không cần đem để đứng riêng mà xem Bát cương biện chứng sở loại biện chứng, phương pháp biện chứng cần phải nắm Dưới đem bát...
 • 17
 • 223
 • 0

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - TÀI LIỆU CẦN ĐỌC THÊM ppsx

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - TÀI LIỆU CẦN ĐỌC THÊM ppsx
... Phần I: Quy luật thời khí PHỤ LỤC TÀI LIỆU CẦN ĐỌC THÊM Năm Bính Thìn 1976 (Thái dương tư thiên, Thái vũ Thuỷ, Thái âm tuyền) Thuỷ vận thái khắc Hoả Phép chữa phải trục hàn bổ tâm Khí thứ I, ... táo Khí thứ I, thuộc Dương minh Kim khắc Mộc có bệnh gân Khí thứ II thuộc Thái dương Thuỷ khắc Hoả, nhiều bệnh nhiệt Khí thứ III thuộc Quy t âm Mộc, phong mộc làm bệnh chóng mặt, tai ve kêu Khí ... bệnh tỳ vị Phép chữa phải ích tỳ bình mộc Khí thứ I, thuộc Quy t âm Mộc, phong khí hại gan, bệnh gân, nặng huyết dật đất xương không lợi Khí thứ II, thuộc Thiếu âm Hoả, phát bệnh hoả nhiệt, bệnh...
 • 10
 • 170
 • 0

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - KHÍ GIAO BIẾN potx

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - KHÍ GIAO BIẾN potx
... Phần I: Quy luật thời khí PHỤ LỤC TÀI LIỆU CẦN ĐỌC THÊM I KHÍ GIAO BIẾN Khí giao biến gốm hai phần: Một khí giao năm Hai khí giao năm cố biến hoá khác Do đó, gọi chung khí giao biến Sách Tung ... dương - Thái Chuỳ - Quy t âm Canh Dần, Canh Thân: Thiếu dương-thái Thơng- Quy t âm Nhâm Dần, Nhâm Thân: Thiếu dương-thái Giốc- Quy t âm Giáp Dần, Giáp Thân: Thiếu dương - Thái Cung - Quy t âm Sơ khí: ... âm - Thiếu Vũ - Thiếu dương Quý Tị, Quý Hợi: Quy t âm - Thiếu Chuỳ - Thiếu dương Ất Sửu ất Mùi: Quy t âm - Thiếu Thơng - Thiếu dương Đinh Tị, Đinh Hợi: Quy t âm - Thiếu Giốc - Thiếu dương Sơ khí: ...
 • 55
 • 172
 • 0

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - BÀI 9: CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ VẬN - LỤC KHÍ ppsx

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - BÀI 9: CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ VẬN - LỤC KHÍ ppsx
... I: Quy luật thời khí BÀI 9: CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ VẬN - LỤC KHÍ Thứ tự tìm Khí Vận Ứng dụng học thuyết Ngũ Vận Lục Khí Giá trị nhận thức học thuyết Vận Khí BÀI 9: CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG ... GIÁ TRỊ NHẬN THỨC CỦA HỌC THUYẾT VẬN KHÍ: Giá trị học thuyết Ngũ Vận - Lục Khí có hai mặt, mặt phòng bệnh, hai mặt chữa bệnh Về mặt phòng bệnh : Về mặt phòng bệnh, học thuyết vận khí có giá trị ... vận tới chủ vận 10 năm dương lịch Chủ vận Tứ vận Chung vận -4 , 14 - ± 15 - 6, 26 - 8± 27 - 8, - 11 ± - 11, 19 - ± Mộc Hoả Thổ Kim Thuỷ Thổ Bước vận vận nhị vận 20 - 1, 2- ± Tam vận Kim Thuỷ...
 • 20
 • 428
 • 3

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 7,8 pps

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 7,8 pps
... đồng khí, thời gian khí hậu nóng lên dội Những khí khác theo mà suy Bảng 13: Bảng tính ảnh hưởng khách Khí tới chủ khí năm 20 - Bước 22 - 22 - 22 - 21 - ± 21 - ± 21 - ± 21 - 9, 21 - 11 ± 22 - 11, ... Phần I: Quy luật thời khí Bài 7: Ảnh hưởng khách khí tới chủ khí Thứ tự bước khí Ảnh hưởng khách khí tới chủ khí Bảng tính ảnh hưởng khách khí tới chủ khí năm Bài 8: Ảnh hưởng khách vận tới khí hậu ... hoả - Dương minh táo kim - Thái dương hàn thuỷ - Quy t âm phong mộc Thứ tự bước chủ khí khí nối tiếp năm sau: Quy t âm phong mộc - Thiếu âm quân hoả - Thiếu dương tướng hoả - Thái âm thấp thổ -...
 • 10
 • 95
 • 0

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 4,5,6 pot

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 4,5,6 pot
... chủ khí hàng năm Đứng Khí tư thiên, nhìn Khí tuyền thấy: - Hữu gian khí Khí tư thiên vào nhị khí chủ khí hàng năm - Tả gian khí Khí tư thiên vào tứ khí chủ khí hàng năm Đứng Khí tuyền, nhìn Khí ... thiên thấy: - Hữu gian khí Khí tuyền vào ngũ khí chủ khí hàng năm - Tả gian khí Khí tuyền vào sơ khí chủ khí năm sau Hình : Quan hệ bước khách khí bước chủ khí Ghi : - Vòng bước khách khí - Vòng ... I: Quy luật thời khí Bài 4: Chủ vận Định nghĩa Cách tính chủ vận Chủ bệnh chủ vận Sự khác chủ khí chủ vận Bài 5: Khách khí Định nghĩa Khí tư thiên Khí tuyền Tả, hữu gian khí Quan hệ khách khí...
 • 13
 • 171
 • 0

Quy Luật thời khí biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 1,2,3 docx

Quy Luật thời khí và biện chứng luận trị về bệnh thời khí - Bài 1,2,3 docx
... khoảng 22 - đến 21 tháng 5, + - ngày Tam khí, từ khoảng 22 - đến 21 tháng 7, + - ngày Tứ khí, từ khoảng 22 - đến 20 tháng 9, + - ngày - Ngũ khí, từ khoảng - đến tháng 1 , + - ngày Chung Khí từ ... (Tư thiên) khách vận (Đại vận) Bài 3: Chủ khí Định nghĩa Cách tính chủ khí Chủ bệnh chủ khí Bài I: MỞ ĐẦU Học thuyết Ngũ Vận - Lục Khí môn lý luận quy luật biến đổi khí hậu theo năm, theo mùa tiết ... tỳ (và vị) - Ngũ khí, Dương minh táo kim, kinh thủ dương minh đại trường (và phế) - Chung khí, Thái dương hàn thuỷ, kinh túc thái dương bàng quang (và thận) Chứng bệnh theo khí (lục Khí thủ bệnh) :...
 • 17
 • 214
 • 0

Nghiên cứu quy luật phát sinh biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
... Nghiên cứu quy luật phát sinh biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su địa bàn tỉnh Quảng Trị Mục tiêu: Mục tiêu chung : Nghiên đề xuất quy trìn h phòng trừ dịch bệnh , nhằm hạn chế thiệt hại sâu bệnh ... thiệt hại sâu bệnh gây cao su để nâng cao hiệu kinh tế, tăng thu nhập cho người trồng cao su địa bàn tỉnh Quảng Trị Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu quy luật phát sinh phát triển loại dịch hại cao su ... lệ bệnh CSB Chỉ số bệnh TT Thứ tự CT Công thức HTX Hợp tác xã THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI: Tên Đề tài : Nghiên cứu quy luật phát sinh biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su địa bàn tỉnh Quảng Trị ...
 • 84
 • 351
 • 0

Tiểu luận triết học quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Tiểu luận triết học quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
... QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG THÌ SỰ VẬT NÀO CŨNG LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP, TỨC LÀ, CÁC MẶT CÓ XU HƯỚNG, KHUYNH HƯỚNG TRÁI NGƯỢC NHAU CHÍNH SỰ TÁC ĐỘNG LẪN NHAU GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TẠO ... PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHỈ ĐẠO MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI, TRONG ĐÓ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP (GỌI TẮT LÀ QUY LUẬT MÂU THUẪN) LÀ HẠT NHÂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG QUY LUẬT NÀY ... TẾ VÀ SỰ PHÂN BIỆT GIỮA CHÚNG, TRONG SỰ THỐNG NHẤT ĐÃ CHỨA ĐỰNG SỰ PHÂN BIỆT VÀ PHÂN BIỆT GIỮA CHÚNG TRONG SỰ THỐNG NHẤT ĐÃ CHỨNG ĐỰNG SỰ PHÂN BIỆT ĐỂ THỐNG NHẤT 16 KẾT LUẬN THỪA NHẬN SỰ TỒN...
 • 18
 • 87
 • 0

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
... chất biện chứng giới thông qua phạm trù quy luật chung giới (tự nhiên, xã hội t duy) Ba quy luật phép biện chứng vật có ý nghĩa phơng pháp luận đạo hoạt động ngời, đó, quy luật thống đấu tranh mặt ... thức mặt đối lập cũ hình thành mặt đối lập Hầu hết nhà triết học cho thống đấu tranh mặt đối lập có vai trò s phát triển vật Tuy nhiên, tuỳ giai đoạn phát triển mà ta phải nhấn mạnh mặt hay mặt ... triển, có mặt mặt Thống bao hàm thâm nhập nhau, mặt chứa đựng mầm mống mặt kia, cho nên, không nên tạo hàng rào tuyệt đối mặt đối lập mà phải thấy đợc có chuyển hoá mặt đối lập Chuyển hoá có...
 • 13
 • 2,890
 • 10

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
... doanh nghiệp t nhân ,Luật công ty , Luật thuế doanh thu , Luật thuế lợi tức số luật khác có liên quan đến doanh nghiệp nói chung Các Luật quan trọng nh Luật khuyyén khích đầu t, Luật phá sản doanh ... xây dựng hệ thống văn bản, luật dành riêng cho DNVVN cần thiết Trứoc mắt cần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật hịn hanh tham khảo số luật nớc ASEAN tính đặc thù Việt Nam Các văn phải đảm bảo tính ... giảm thị trờng nớc Các DNVVN gặp nhiều khó khăn thủ tục điều kiện cạnh tranh không bình đẳng thị trờng nớc Lý xuất phát từ việc quy n quy n sở hữu trí tuệ khác cha đợc thực cách nghiêm chỉnh có...
 • 23
 • 371
 • 1

quy luật mâu thuẫn phép biện chứng

quy luật mâu thuẫn phép biện chứng
... THÀNH PHẦN KINH TẾ I/ NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT MÂU THUẪN PHÉP BIỆN CHỨNG Quy luật mâu thuẫn ba quy luật phép biện chứng vật hạt nhân phép biện chứng Nội dung quy luật cho thấy nguồn gốc, động lực ... phát vô phủ sản xuất hàng hoá Mâu thuẫn tồn vật xuất đến vật kết thúc Trong vật mâu thuẫn hình thành mà nhiều mâu thuẫn, vật lúc có nhiều mặt đối lập mâu thuẫn mâu thuẫn khác lại hình thành Trong ... liêu bao cấp phủ định mâu thuẫn vốn có kinh tế độ Sự mâu thuẫn giai cấp xã hội không gay gắt có hạn chế định phát triển xã hội Mâu thuẫn giai cấp tất yếu, khách quan xã hội mâu thuẫn sở cho phát...
 • 24
 • 384
 • 1

Con người cũng tuân theo những quy luật di truyền biến dị như ở các sinh vật khác docx

Con người cũng tuân theo những quy luật di truyền và biến dị như ở các sinh vật khác docx
... - Di truyền liên kết với giới tính: bệnh máu khó đông, mù màu gen lặn nằm NST X quy định di truyền chéo Tật dính ngòn tay 2, gen nằm NST Y di truyền thẳng Một số ví dụ biểu quy luật biến dị người ... đột biến trội; bạch tạng, điếc di truyền, câm điếc bẩm sinh quy định gen đột biến lặn - Đột biến cấu trúc NST: ung thư máu đột biến đoạn NST số 21 - Đột biến dị bội: hội chứng Đao có NST số 21 Các ... người - Biến dị tổ hợp: bố mẹ có kiểu gen khác - Đột biến gen: bệnh hồng cầu lưỡi liềm đột biến gen lặn Hbs thành gen trội HbS Các tật xương chi ngắn, ngón tay, ngón tay ngắn di truyền theo gen...
 • 8
 • 1,466
 • 23

Phân loại thuốc Y học Cổ truyền theo biện chứng luận trị tác dụng kháng khuẩn của thuốc thảo mộc (Kỳ 1) pptx

Phân loại thuốc Y học Cổ truyền theo biện chứng luận trị và tác dụng kháng khuẩn của thuốc thảo mộc (Kỳ 1) pptx
... số vị thuốc chọn dùng: quất bì, thực (sác), mộc hương, giới bạch, hương phụ, ô dược, bì, xuyên luyện tử, uất kim + Thuốc lý huyết nhóm thuốc tác dụng điều lý huyết phận huyết tiêu tán huyết ... - Loại cay mát: sài hồ, cát căn, thăng ma, ngưu bàng tử, tang diệp, bạc hà, cúc hoa, phù bình, đậu xị, thuyền y + Thuốc nhiệt nhóm thuốc tác dụng nhiệt giáng hoả (tả hỏa) : nhiệt lương huyết ... + Thuốc giải biểu nhóm thuốc tác dụng giải tán biểu tà, sơ phong thấu chẩn, tiêu thũng, gọi thuốc phát hãn làm cho mồ hôi, đưa tác nhân g y bệnh đường mồ hôi Nhóm gồm loại: cay mát (tân...
 • 5
 • 302
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ông cha ta có câu có công mà sắt có ngày nên kim câu nói đó chỉ ra quy luật nào của phép biện chứng tại saophan tich 3 quy luat cua duy vat bien chungquy luật cơ bản phép biện chứngi nội dung của quy luật mâu thuẫn phép biện chứngnghĩa đen 2 câu ca dao một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao thể hiện nội dung quy luật nào của phép biện chứng duy vậtbiện chứng luận trịtrinh bay quy luat chuyen hoa va nhung su thay doi ve luong xang nhung su thay doi ve chat va nguov lai bai van noi ve ban than hoc tap sinh hoat cong viecsự thể hiện các nguyên tắc phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vậtnhững lý luận chung của quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt đối lập của phép biện chứng duy vậtphân tích vị trí và nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật docphan tich va chung minh rang quy luat thong nhat va dau tranh giua cac mat doi lap la thuc chat cua phep bien chungcác quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 1 quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lạivận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào thực trạng kinh tế việt nam hiện nayquy hoạch đô thị và biến đổi khí hâuquy hoạch đô thị và biến đổi khí hậuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm