Đề Kiểm tra Địa Lí Chuẩn lớp 10

Đề kiểm tra Địa lớp 10 HKII

Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII
... ngành kinh tế : A Nông - lâm - ngư nghiệp B Công nghiệp - xây dựng C Dịch vụ 12.Mục đích chủ yếu trang trại : A Kết hợp nông - công nghiệp B Sản xuất hàng hoá C Sản xuất tự cung tự cấp D Liên kết ... sản 18.Chính sách xu hướng phát triển kinh tế nguồn lực : A Tự nhiên B Kinh tế-xã hội C Vị trí địa lý 19.Cây công nghiệp thích nghi với vùng đất đen ôn đới : A Cao su B Ca cao C Chè D Củ cải ... đường 20.Yếu tố để làm sở xen canh , tăng vụ sản xuất nông nghiệp : A Khí hậu B Đất trồng C Vị trí địa lý D Nguồn nước 21 Đặc điểm không với ngành công nghiệp Điện tử -Tin học : A Tiêu thụ nhiều...
 • 4
 • 3,880
 • 40

Đề kiểm tra địa 10 học kí 2

Đề kiểm tra địa lí 10 học kí 2
... 19. ­   ­   =   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ­   /   ­   ­ 15. ;   ­   ­   ­ 20 . ­   ­   ­   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 0 02 Câu hai quốc gia có số ... 19. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 10.  ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~ 20 . ;   /   =   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA LÍ 10 Nội dung đề số : 001 Câu động lực tăng ... 19. ­   /   ­   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ;   ­   ­   ­ 15. ­   ­   =   ­ 20 . ;   ­   ­   ­ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 003 Câu kiểu tháp mở...
 • 14
 • 4,484
 • 45

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)
... 23 Don't try that new restaurant I'm sure you _ like it A can B are going to C won't D will 24 Mary: Did you remember to book seats ? Peter: Oh no I forgot I _ for them now A will telephone ... 33 He left for Ho Chi Minh City last week (t cõu hi cho phn gch chõn) When 34 We spent the evening playing chess last night (t cõu hi cho phn gch chõn) How ... present, they are visiting all parts of the country They will arrive here tomorrow They will come by train and most of the young people in town will meet them at the station Tomorrow evening they will...
 • 3
 • 358
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩnđề thi 132 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn Mã đề thi 132 ppt
... THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh Chương trình chuẩn Thời gian làm 45 phút (Không kể thời gian phát đề) đề thi 132 I Pronunciation: ... until Câu 7: She has two girls and ……… boy ……… girls are in their class at school A a-a B the-the C a-the D an-an Câu 8: If my grandfather ….……… still alive, he would be a hundred today A is B ... / very / I / think / exam / be / difficult / (Sắp xếp từ sau để hoàn thành câu) A I don't think the exam will be very difficult B I will think the exam don't be very difficult C I think the exam...
 • 5
 • 564
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LỚP 6 KÌ HAI

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LÍ LỚP 6 KÌ HAI
... v ớt ma hn so vi cỏc vựng khỏc cựng v , -t l lp vt cht mng, b, bao ph trờn b mt cỏc lc a -t gm hai thnh phn chớnh: cht khoỏng v cht hu c - Bin phỏp lm tng phỡ ca t: + Bún phõn chung, phõn xanh,...
 • 2
 • 370
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA HỌC KÌ II- LỚP 11 potx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC KÌ II- LỚP 11 potx
... Hết Lưu ý: trình làm học sinh phải ghi mã đề, hết phải nộp đề kèm theo với làm lúc làm không hỏi thêm 3- Đáp án: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRỜNG THPT CỜ ĐỎ II ... - - Môn Địa 10 - Thời gian: 45 - phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM) Đề Câu B Câu A Câu Câu C C Câu D Câu A Câu A Câu 1C,2 A Nếu sai câu trừ 0,25đ II- PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM) ... hoá khu vực diễn chưa D Sự phát triển kinh tế phát triển chưa đồng nước khu vực vùng, địa phương nước Câu 11 Ngành kinh tế mà nước Đông Nam hướng vào khai thác là: A Công nghiệp B Nông nghiệp(do...
 • 5
 • 351
 • 1

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA KI I LỚP 4

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA LÍ KI I LỚP 4
... I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: B (1 i m) Câu 2: B (1 i m) Câu 3: A (1 i m) Câu 4: D (1 i m) I TỰ LUẬN: Câu 1: (3 i m) M i ý i m Đồng Bắc Bộ có i u ki n thuận l i sau để trở thành ... vựa lúa lớn thứ hai nước: - Đất phù sa màu mỡ - Nguồn nước d i - Ngư i dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa Câu 2: (3 i m) - Để phủ xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ ... xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ lụt, hạn hán, và bảo vệ m i trường ...
 • 2
 • 228
 • 0

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA LÍ
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ĐỊA 10, NĂM HỌC 201 2- 2013 CÂU Câu (2,5 điểm) ĐÁP ÁN I LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm) Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ: ĐIỂM + Cơ cấu: phức tạp, gồm nhóm: 0,5điểm - Dịch vụ ... Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (1,5 điểm) ( WTO): - Có nhiều hội giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa với nước 0,5điểm giới - Có hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài,… 0,5điểm - Có nhiều ... nghệ, trang thiết bị, 0,5điểm ( Học sinh trình bày ý khác, cho điểm) Câu (2,0điểm) II THỰC HÀNH ( 3,0 điểm) Vẽ biểu đồ cột thể giá trị xuất bình quân đầu người quốc gia năm 2004 Yêu cầu: - Có...
 • 3
 • 161
 • 0

10 đề kiểm tra địa 7 (kèm đáp án)

10 đề kiểm tra địa lí 7 (kèm đáp án)
... liền ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... :(1đ ) ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... 10, 5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1,5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ - Nhận xét : 1đ D C 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ B A B ĐỀ kiểm tra địa lớp Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( Điểm ) Chọn phương...
 • 23
 • 303
 • 0

Đề kiểm tra địa lớp 5 học ki I

Đề kiểm tra địa lí lớp 5 học ki I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... 1) Dựa vào ki ́n thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau : Ảnh hưởng của biển đô i i đơ i sống và sản xuất Ở vùng biển nước ta, nước không bao …………………………………………… giờ đóng băng ... …………………………………………… Miền Bắc và miền Trung hay có bão …………………………………………… …………………………………………… Hằng ngày, nước biển có lúc dâng lên …………………………………………… có lúc xuống …………………………………………… Đặc i m của vùng biển...
 • 2
 • 233
 • 0

Đề Kiểm tra địa lớp 5 học kì I

Đề Kiểm tra địa lí lớp 5 học kì I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... Học sinh không viết vào Vì phách, sẽ rọc chấm PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6ñ) 1) Nước ta có i ̀u kiện để phát triển ngành thủy sản ? …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tơ i đ i sống hoạt động sản xuất ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra địa lí lớp 10 kì 2đề kiểm tra địa lí 1 tiết lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì 1 lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì i lop 10một số đề kiểm tra địa lí lớp 10de kiem tra dia li lop 10 hk1đề kiểm tra địa lí lớp 10 hkiiđề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 7đề kiểm tra địa lí lớp 8đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 1đề kiểm tra địa lí lớp 8 1 tiếtđề kiểm tra địa lí lớp 9 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 9đề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 6Quyết định 5145 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuyết định 5137 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm, thành phố Hà NộiQuyết định 5129 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà NộiQuyết định 1568 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc LiêuQuyết định 5130 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà NộiQuyết định 5128 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà NộiQuyết định 3438 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016-2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2176 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 501 QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hànhQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng TrịQuyết định 550 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2399 QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình PhướcQuyết định 3041 QĐ-UBND về quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hànhQuyết định 636 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiQuyết định 1238 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm Trung Trữ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 551 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 127 2012 QĐ-UBND quy định nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc GiangQuyết định 49 2016 QĐ-UBND về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 1504 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Quyết định 3337 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định