HDKT cb7

Bai20:HĐKT con người ở hoang mạc

Bai20:HĐKT con người ở hoang mạc
... dân hoang mạc Khai thác dầu hoang mạc Khai thác dầu Angiêri Khai thác dầu Arập Xê-út Hoang mạc ngày mở rộng (?) Những nguyên nhân làm cho diện tích hoang mạc ngày mở rộng? Ranh giới hoang mạc ... chủ yếu người Quá trình hoang mạc hoá làm khoảng 10 triệu đất trống năm, tốc độ nhanh hoang mạc đới nóng Diện tích hoang mạc ngày mở rộng Đất ngày bị hoang mạc hoá Nạn cát lấn hoang mạc (?) ... thác nước ngầm + Trồng rừng Dù Làng kiện tự Hoangkhá đông hoang mạc điều mạc tập trung khắc nghiệt cư dân nhiên mạc Gôbi Những hoa hoang mạc úc hoang mạc biết sống hoà hợp với thiên nhiên Bài tập...
 • 14
 • 169
 • 0

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 2 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ Bài 13 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ pot

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 2 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ Bài 13 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ pot
... định 2) KT cũ 3) Giảng : Hoạt động : KHÍ HẬU Hoạt động dạy học Ghi bảng GV yêu cầu HS qua sát hình I - KHÍ HẬU : 13. 1 - Mang tính chất - Xác định vị trí đới ôn hoà trung gian đới - Đới ôn hoà ... mùa HOÁ CỦA MÔI năm TRƯỜNG : GV cho HS xem bảng - Thiên nhiên có thay đổi theo không : Tháng 12 10 11 12 gian thời gian - Có mùa : xuân , Mùa M.Xuân hạ , thu , đông M.Đông M.hạ M Thu - Các kiểu ... thời tiết ôn hoà Vị trí trung gian LĐ đại dương ( KK ẩm ướt Hải Dương khối khí khô lạnh lục địa ) Hoạt động : SỰ PHÂN HOÁ CỦA MÔI TRƯỜNG HS: nhắc lại kiến thức lớp : II - SỰ PHÂN đới ôn hoà có mùa...
 • 9
 • 1,139
 • 3

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 3 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Bài 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC pptx

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 3 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Bài 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC pptx
... BĐ BT 3) Giảng : Hoạt động : ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG Hoạt động dạy học GV yêu cầu HS : Ghi bảng I - ĐẶC ĐIỂM CỦA - Nhắc lại nhân tố MÔI TRƯỜNG : ảnh hưởng tới KH Vị trí : - Đ² KH nhiệt - Nằm ... nhóm : N1 : hình 19. 2 N2 hình 19 .3 Nội dung TL : ? nhiệt độ tháng nóng lạnh ? Biên độ nhiệt ? LM phân bố ntn năm , so sánh # MT  đ² HM Hoạt động : SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG ... - BĐ KH BĐ KH cảnh quan TG - Ảnh HM Châu Lục - Lược đồ đai khí áp TG III Phương pháp : Đàm thoại , nhóm , phân tích , trực quan, diễn giảng IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ :Hs...
 • 8
 • 718
 • 0

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 5 : MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI Bài 23 : MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI doc

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 5 : MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI – HĐKT CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI Bài 23 : MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI doc
... nguyên) - Vùng núi N4 : đọc SGk phần cho biết đặc thường nơi điểm cư trú DT vùng núi thưa dân TĐ - Người dân GV : Người Mèo núi cao vùng núi khác Người Tày lưng chừng núi , TĐ có đặc đặc điểm núi ... nắng ) ? Ảnh hưởng sườn núi TV KH nào? (theo hướng sườn núi ) Ảnh hưởng tới TN : lũ lụt, xói mòn, GT Hoạt động : CƯ TRÚ CỦA CON NGƯỜI( 15' ) N3 : nước ta , vùng núi địa bàn II - CƯ TRÚ cư trú ... điểm CỦA CON dân cư ( tỉnh có đồi núi , NGƯỜI : đặc điểm cư trú sx) - Vùng núi Đặc điểm cư trú người vùng núi nơi cư trú phụ thuộc vào điều kiện ? ( dân tộc ĐH , nơi canh tác ,chăn nuôi ,tài người...
 • 8
 • 895
 • 1

HDKT NHNN & PT Máy in 49.780.000 ppsx

HDKT NHNN & PT Máy in 49.780.000 ppsx
... 9.100.000 Máy In LASER HP 2035 : (Hàng hãng) Thông số kỹ thuật: 01 HP / Loại máy in: Laser đen trắng / Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi / Mực in: Hộp mực / Kết nối: USB2.0, / Tốc độ in đen ... 9.100.000 Máy In LASER HP 2035 : (Hàng hãng) Thông số kỹ thuật: 01 02 HP / Loại máy in: Laser đen trắng / Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi / Mực in: Hộp mực / Kết nối: USB2.0, / Tốc độ in đen ... Kinh Tế số: 11171HĐKT ngày… /…/2010 khối lượng hàng hóa mà hai bên thực giao nhận - Hôm nay, ngày.…tháng….năm 2010, Ngân Hàng NN&PTNT Huyện Quảng Trạch, gồm có: ĐẠI DIỆN BÊN A: NGÂN HÀNG NN&PTNT...
 • 6
 • 73
 • 1

Chương 1: Môi trường đới nóng-HĐKT của con người đới nóng pot

Chương 1: Môi trường đới nóng-HĐKT của con người đới nóng pot
... Đông Nam Á 3) Giảng : Hoạt động : ĐỚI NÓNG Họat động dạy học Ghi bảng GV : gọi HS lên xác định vị trí đới nóng BĐ TG I - ĐỚI NÓNG: ? Hãy trình bày giới hạn đới nóng ? - Trải dài chí tuyến thành ... nơi gọi đới nóng GV treo BĐ loại gió TĐ HS lên xác định hướng đọc tên loại gió thổi CT GV : MT đới nóng không đồng lại phân thành số KV khác Vậy dựa vào hình 5.1 :hãy kể tên loại MT đới nóng Hoạt ... số KV khác Vậy dựa vào hình 5.1 :hãy kể tên loại MT đới nóng Hoạt động : MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 1) Vị trí : II - MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM : HS quan sát hình 5.1  xác định vị trí MT XĐ ẩm Vị...
 • 5
 • 72
 • 0

Chương 5: Môi trường vùng núi-HĐKT của con người ở vùng núi pot

Chương 5: Môi trường vùng núi-HĐKT của con người ở vùng núi pot
... cư trú DT thưa dân vùng núi TĐ - Người dân vùng núi GV : Người Mèo núi cao khác TĐ có đặc đặc điểm cư trú khác Người Tày lưng chừng núi , núi thấp Người Mường núi thấp , chân núi 4) Củng cố: (4') ... hưởng sườn núi TV KH nào? (theo hướng sườn núi ) Ảnh hưởng tới TN : lũ lụt, xói mòn, GT Hoạt động : CƯ TRÚ CỦA CON NGƯỜI(15') N3 : nước ta , vùng núi địa bàn cư trú DT nào? II - CƯ TRÚ CỦA CON ... có đồi núi , đặc điểm cư NGƯỜI : trú sx) - Vùng núi nơi cư trú Đặc điểm cư trú người vùng núi phụ thuộc vào điều kiện dân tộc người ? ( ĐH , nơi canh tác ,chăn nuôi ,tài nguyên) - Vùng núi thường...
 • 5
 • 168
 • 2

giáo án cb7

giáo án cb7
... xương háng _Đo khoảng cách xương lưỡi hái xương háng gà mái 2.Nhóm 2: Đo số chiều đo để chọn gà mái _GV u cầu HS đo khoảng cách xương háng _Cách đo: Sgk _GV u cầu HS đo khoảng cách xương háng xương ... Låïp âáút mu âãø riãng bãn miãûng häú - Träün âáút mu våïi: 1kg phán hỉỵu cå hoai, 100g supe lán, 100g NPK - Láúp âáút â träün phán bọn xúng dỉåïi häú - Cúc thãm âáút, âáûp nh v nhàût sảch c räưi ... låïp âáút mu träün phán bọn låïn l vng âäưi nụi, âáút bë xúng trỉåïc? rỉía träi mảnh, khä càòn v thiãúu dd nãn ta cho âáút mu träün phán xúng häú trỉåïc âãø låïp âáút mu v phán khäng bë rỉía träi...
 • 42
 • 441
 • 0

HDKT cua con nguoi o doi lanh(chuan)

HDKT cua con nguoi o doi lanh(chuan)
... cỏ voi i lnh Sn bt cỏ voi i lnh Sn bt cỏ voi i lnh Sn bt cỏ voi i lnh Sn bn gu Bc cc Sn bn gu Bc cc bo v cỏc loi ng Đây vt ang cú nguy c tuyt loài theo em chỳng ta chng thuộc họ cá voi cnđanglm ... Chú k o xe Xe trt tuyt Hot ng kinh t ca cỏc dõn tc phngBc: Cho bit hot ng kinh t c truyn ca cỏc dõn tc?Em cú nhn xột gỡ v mt dõn s õy? TIT 23 BI 22 HOT NG KINH T CA CON NGI I LNH Hot ng kinh ... nguyờn nh th no? Hỡnh 22.4 Dn khoan du m trờn bin bng phng Bc Hỡnh 22.5 khoan thm dũ trờn lc a Nam Cc Trm nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc TIT 23 BI 22 HOT NG KINH T CA CON NGI I LNH Hot ng kinh t...
 • 55
 • 134
 • 0

Xây dựng cơ sở liệu,thiết kế trang web bán hàng đồ gỗ(tủ,bàn,ghế,giường,ván sàn,đồ mý nhgệ, )cho công ty đồ gỗ HĐKT”dựa trên công nhgệ ASP và HTML

Xây dựng cơ sở liệu,thiết kế trang web bán hàng đồ gỗ(tủ,bàn,ghế,giường,ván sàn,đồ mý nhgệ,  )cho công ty đồ gỗ HĐKT”dựa trên công nhgệ ASP và HTML
... Index .asp LKdetails .asp ShopingCart asp Index .asp ShopingCart asp checkout asp Index .asp Trang - 33 Đồ án tốt nghiệp:Thơng mại điện tử Hình 15.1: Sô đồ Website Index .asp asp CmtLogin .asp CmtReg .asp ... Categories asp Advancearch.as p Categories asp ShopingCart asp Index .asp - ShopingCart asp Bay .asp checkout asp Admin .asp Advancearch asp asp Truyvan .asp Checkout .asp ShopingCart asp checkout asp Index .asp ... tử 2.4.3 Sơ đồ phân rã chức Hệ thống bán hàng Nhập hàng Đặt hàng Nhập hàng Kiểm tra khách hàng Lập mã hàng Ghi nhận khách hàng Xếp loại hàng Huỷ hàng cũ Tra cứu mặt hàng Xử lý mặt hàng Lập hóa...
 • 76
 • 134
 • 0

Môi trường đới nóng hđkt của con người đới nóng

Môi trường đới nóng hđkt của con người đới nóng
... Đông Nam Á 3) Giảng : Hoạt động : ĐỚI NÓNG Họat động dạy học Ghi bảng GV : gọi HS lên xác định vị trí đới nóng BĐ TG I - ĐỚI NÓNG: ? Hãy trình bày giới hạn đới nóng ? - Trải dài chí tuyến thành ... nơi gọi đới nóng GV treo BĐ loại gió TĐ HS lên xác định hướng đọc tên loại gió thổi CT GV : MT đới nóng không đồng lại phân thành số KV khác Vậy dựa vào hình 5.1 :hãy kể tên loại MT đới nóng Hoạt ... số KV khác Vậy dựa vào hình 5.1 :hãy kể tên loại MT đới nóng Hoạt động : MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 1) Vị trí : II - MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM : HS quan sát hình 5.1  xác định vị trí MT XĐ ẩm Vị...
 • 5
 • 22
 • 0

HDKT doc cb thôn chat 2013

HDKT doc cb thôn chat 2013
... trước ngµy 14 th¸ng năm 2013 (qua Tổ giám sát) Trong qu¸ tr×nh thực cã nội dung nµo cần điều chỉnh, Tổ giám sát xin ý kiến Đảng uỷ vµ trao đổi với tập thể chi uû chi bé thôn Chat để cïng thực hiện./ ... nội dung để tập thể chi uû chi bé thôn Chát, c¸ nh©n đồng chÝ bÝ th chuẩn bị b¸o c¸o tự giám sát vµ lịch lµm việc Tổ giám sát; đề nghị tập thể chi uû chi bé thôn Chát vµ c¸ nh©n đồng chÝ bÝ th ... - Ngµy 16 th¸ng năm 2013 thẩm tra x¸c minh nội dung chưa thống (nếu cã) hoµn chỉnh b¸o c¸o kết giám sát tr×nh Đảng ủy...
 • 2
 • 166
 • 0

Xem thêm