BB kiem tra dieu32

BB kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm HKI

BB kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm HKI
... 12 năm 200… Người kiểm tra (Ký ghi rõ họ tên) Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn Tổ Chủ Nhiệm  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỒ SƠ CHỦ NHIỆM I Tiêu chuẩn đánh giá cho điểm Sổ chủ nhiệm (Hệ số 2) a ... phạm phù hợp, hiệu II Tính điểm xếp loại Cách tính điểm: Đ = (Điểm sổ chủ nhiệm x + Điểm hồ khác) / Cách xếp loại hồ sơ: Loại Tốt Khá TB Yếu Điểm ≤ Đ ...
 • 4
 • 3,507
 • 10

Mau BB kiem tra toan dien

Mau BB kiem tra toan dien
... lần kiểm tra chung khối lớp: +/ Kết lên lớp tốt nghiệp năm học trớc (Môn học giáo viên phụ trách): +/ Kết kiểm tra trực ... */ ý kiến giáo viên đợc tra: Giáo viên đợc TTr T/M nhà trờng Thanh tra viên ... trớc (Môn học giáo viên phụ trách): +/ Kết kiểm tra trực tiếp tra viên: Xếp loại: 4/ Công tác khác đợc giao:...
 • 2
 • 295
 • 0

BB kiểm tra hồ sơ GV

BB kiểm tra hồ sơ GV
... Biên KIểM TRA Hồ SƠ Tiến hành vào lúc: ngày tháng năm 2006 Thành phần: 1/ Ông (bà): 2/ Ông (bà): 3/ Ông (bà): 4/ Ông (bà): Tiến hành kiểm tra hồ GV: ... GV: Qua kiểm tra đến kết luận: Về số lợng hồ sơ: Về chất lợng hồ sơ: Hình thức hồ sơ: Những ... Hình thức hồ sơ: Những tồn cần khắc phục: Xếp loại hồ sơ: thành viên ký tên Hiệu trởng ...
 • 2
 • 1,722
 • 10

BB kiem tra dinh ky phân xưởng thủy sản

BB kiem tra dinh ky phân xưởng thủy sản
... material transport means, Dụng cụ thu gom phế liệu phân xưởng/ Collecting facilities in section : - Không gãy vỡ, nứt bể/ Not be split, broken - Vệ sinh sạch/ Clean Phương tiện vận chuyển phế liệu/ Transport ... IV Ý KIẾN PHÂN XƯỞNG/ SECTION'S SUGESTION : PHÂN XƯỞNG/ SECTION TRƯỞNG ĐOÀN/HEAD OF AUDIT ... III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSION AND SUGGESTION: 1.Kết luận/ Conclusion : Điều kiện sản xuất phân xưởng/ Working condition of Section : Duy trì tốt/ Well Maintained Không trì tốt/ Fails -...
 • 5
 • 201
 • 0

BB kiểm tra hồ sơ tổ

BB kiểm tra hồ sơ tổ
... * Xếp loại chung : Thanh Uyên, ngày .tháng .năm 2007 ý kiến ngời đợc Ngời kiểm tra kiểm tra ...
 • 2
 • 319
 • 0

Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA

Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA
... hòa nhập cho trẻ em khuyết tật đòa bàn : - Lưu trữ kiểm tra năm học gần : - Lưu trữ đầy đủ kiểm tra học kỳ học sinh : - Lưu trữ đầy đủ kiểm tra thường xuyên học sinh khuyết tật : - Thực trạng đổi ... có hiệu với nhà trường : - Tổ chức tuyên truyền , huy động cộng đồng tham gia nhiều nguồn lực xã hội : - Huy động tham gia cộng đồng bảo vệ , bảo dưỡng CSVC : - Công khai nguồn thu nhà trường ... trước lên lớp : - Các tổ chuyên môn tổ chức dự giờ, thăm lớp , kiểm tra theo dõi đánh giá xếp loại HS : - Tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn,sinh hoạt chuyên đề,tham quan học tập : Kế hoạch...
 • 9
 • 136
 • 0

Mau BB kiem tra toan dien chuyen de GV

Mau BB kiem tra toan dien chuyen de GV
... ngày././.) đợc xếp loại : I Nhận xét kết chuyên đề đợc kiểm tra II- Đánh giá xếp loại : III- Kiến nghị giáo viên ý kiến GV đợc kiểm tra Ngời kiểm tra (Ký ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ tên) Hiệu ... Xếp loại chung : III Các kiến nghị giáo viên Làm : ngày .//200 ý kiến GV đợc kiểm tra Ngời kiểm tra (Ký ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ tên) Hiệu trởng ( Ký tên , đóng dấu) Phòng ... giá kết giảng dạy- giáo dục: -Thực trì sĩ số -Các kiểm tra tại:Tổng số kiểm trasố đạt yêu cầu trở lên ( %);Số (.%).Giỏi .(%) -Kết kiểm tra thờng ngày năm học ,kết lên lớp đỗ tốt nghiệp năm trớc:...
 • 4
 • 324
 • 0

BB kiểm tra giáo viên

BB kiểm tra giáo viên
... Người kiểm tra ( Ký, ghi rõ họ tên ) BB kiểm tra GV /THCS ĐHA Người kiểm tra ( Ký, ghi rõ họ tên ) HIỆU TRƯỞNG ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ...
 • 2
 • 145
 • 0

BB kiểm tra số CN,HH

BB kiểm tra số CN,HH
... 7.B 7.C 8A 8.B 9A 9.B HIỆU TRƯỞNG ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) Biên kiểm tra /THCS ĐHA ...
 • 2
 • 54
 • 0

BB kiểm tra sổ hội họp

BB kiểm tra sổ hội họp
... HIỆU TRƯỞNG ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) Biên kiểm tra /THCS ĐHA ...
 • 2
 • 68
 • 0

BB kiểm tra trường chuẩn QG sau 5 năm

BB kiểm tra trường chuẩn QG sau 5 năm
... BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Về sở vật chất, trang thiết bị dạy học Thời gian kiểm tra: Bắt đầu lúc ngày tháng năm 2010 Địa điểm: Tại trường TH Thành phần đoàn kiểm tra ... phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Về Đội ngũ giáo viên Thời gian kiểm tra: Bắt đầu lúc ngày tháng năm 2010 Địa điểm: Tại trường TH Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: ... BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Về công tác Thực xã hội hóa giáo dục Thời gian kiểm tra: Bắt đầu lúc ngày tháng năm 2010 Địa điểm: Tại trường TH Thành phần đoàn kiểm tra...
 • 16
 • 189
 • 0

BB kiem tra cong tac Doi.doc

BB kiem tra cong tac Doi.doc
... huy đội - Tác phong nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng - Kỹ tổ chức điều hành( kiểm tra vào lúc tập trung giờ) f Tác phong thực hành đội viên - Thực hành đúng( kiểm tra thực toàn Liên đội vào lúc ... Bà:.Uỷ viên Bà: II Nội dung: Đoàn kiểm tra nghe báo cáo tình hình thực công tác Phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi nhà trờng Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nội dung công tác Phổ cập giáo dục ... đánh giá đoàn kiểm tra: Trờng sở Trởng đoàn Th ký Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -*** -Mộc Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2008 biên kiểm tra phổ cập giáo dục...
 • 4
 • 165
 • 0

MẪU BB KIỂM TRA HỒ SƠ KỲII (2009-2010)

MẪU BB KIỂM TRA HỒ SƠ KỲII (2009-2010)
... TB : - Loại Yếu : Trên toàn kết kiểm tra hồ kỳ II năm học 2009 2010 Việc kiểm tra kết thúc vào hồi Ngày / /2010 Hng Lam, ngày tháng năm 2010 Trởng ban kiểm tra Th ký Hoàng Thị Bình Nguyễn...
 • 2
 • 320
 • 0

Xem thêm