KL KT dieu 30 cb truong mam non

Giáo án mầm non: Điềudiệu của nước - trường mầm non Sơn Ca huyện Tuy Đức

Giáo án mầm non: Điều kì diệu của nước - trường mầm non Sơn Ca huyện Tuy Đức
... phần thi: - phần 1: nước sống - phần 2: bé khám phá trải nghiệm - phần 3: bé trổ tài  sau câu hỏi cô đưa đội rung chuông trước trả lời đội nhận ly nước nho, cuối thi đội nhiều ly nước nho đội ... đội chiến thắng  Cả đội chơi sẵn sàng chưa  Nước dùng để làm cho sống người CỨU HỎA Không vứt rác bừa bãi, vệ sinh mội trường sử dụng tiết kiệm nước SAI RỒI D S R DRD ...
 • 17
 • 8,480
 • 28

Mau KL KT dieu 30

Mau KL KT dieu 30
... Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ PHÓ BÍ THƯ Kiêm TỔ TRƯỞNG - Thường trực Huyện uỷ (để báo cáo); - UBKT Huyện uỷ (để báo cáo); - Ban Thường vụ Đảng uỷ xã (để báo cáo); - Chi uỷ chi 6(đÓ thực hiện);...
 • 2
 • 183
 • 0

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT "Sửa đổi Điều lệ truòng mầm non"

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT
... dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều ... quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục ... phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định Điều 31, Điều 32, Điều 33 Điều lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép sở có ý kiến văn phòng giáo...
 • 9
 • 798
 • 2

Điều tra khả năng tiếp thu những khái niệm âm nhạc sơ giản và kỹ năng hoạt động âm nhạc đơn giản của trẻ mẫu giáo lớn A2 trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Đông Anh

Điều tra khả năng tiếp thu những khái niệm âm nhạc sơ giản và kỹ năng hoạt động âm nhạc đơn giản của trẻ mẫu giáo lớn A2 trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Đông Anh
... xét: Qua khảo sát điều tra "Khả tiếp thu khái niệm âm nhạc giản kỹ hoạt động âm nhạc đơn giản trẻ mẫu giáo lớn ""Còn phụ thu c vào nhiều yếu tố mức độ tiếp thu trẻ có khác Có trẻ tiếp thu tốt ... đợc âm to nhỏ, phân biệt đợc mức độ cao thấp âm khái niêm âm nhạc giản kỹ âm nhạc đơn giản. trẻ mẫu giáo lớn tiếp thu đợc.Trên thực tế qua khảo sát 40 trẻ lớp mẫu giáo lớn Trờng Mầm Non Sao ... Mai Thị Trấn Đông Anh ta nhận thấy kết hoạt động âm nhạc trẻ có nhiều tiến rõ dệt xong không tránh khỏi hạn chế Vì qua " Điều tra khả tiếp thu khái niệm giản kỹ âm nhạc đơn giản trẻ mẫu giáo...
 • 22
 • 1,080
 • 1

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
... thể trường mầm non, trường mẫu giáo, sở giáo dục mầm non khác Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường, sở giáo dục mầm non khác để thành lập trường, sở giáo dục mầm non tuân theo quy định Điều 11 Điều ... giáo dục mầm non công lập Điều Tên trường Việc đặt tên trường qui định sau: a Đối với trường công lập: Trường mầm non mẫu giáo + Tên riêng trường b Đối với trường công lập: Trường mầm non mẫu giáo ... QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Điều lệ quy định tổ chức hoạt động trường mầm non; tổ chức cá nhân tham gia giáo dục mầm non Tổ chức hoạt động trường mẫu giáo sở giáo dục mầm non khác (nhà...
 • 14
 • 2,279
 • 23

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
... Điều Các Ông(Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ ... pháp (Cục K.tr VBQPPL); - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước; - Website Chính phủ; - Website Bộ; - Như Điều (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận ...
 • 2
 • 795
 • 1

Điều lệ trường Mầm non

Điều lệ trường Mầm non
... nhiệm vụ nêu Điều Điều lệ Điều Tên nhà trường, nhà trẻ; biển tên nhà trường, nhà trẻ 1.Tên nhà trường, nhà trẻ quy định sau: Trường mầm non (hoặc trường mẫu giáo nhà trẻ) tên riêng nhà trường, nhà ... IV TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Mục TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ Điều 27 Nhà trường, nhà trẻ Nhà trường, nhà trẻ ... theo quy định pháp luật Điều Các loại hình trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau gọi chung nhà trường) , nhà trẻ, nhóm trẻ,...
 • 24
 • 866
 • 3

Tài liệu Sửa đổi một số điều Điều lệ trường mầm non

Tài liệu Sửa đổi một số điều Điều lệ trường mầm non
... ̣o” Điều sửa đổi, bổ sung sau: Điều Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục Nhà trường, nhà trẻ thành lập có đủ điều kiện sau: a) Có đề án thành lập nhà trường, ... tài liệu quy định điểm a Khoản Điều thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ tài liệu quy định điểm a Khoản Điều thông báo kế hoạch thẩm định thực tế nhà trường, ... Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ văn nêu rõ lý do” Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 11 Sáp nhập, chia, tách, đình hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường, ...
 • 9
 • 1,286
 • 2

Gián án Sửa đổi, bổ sung một số điều điều lệ trường mầm non

Gián án Sửa đổi, bổ sung một số điều điều lệ trường mầm non
... và Đào tạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, sau: Điểm d khoản Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: “d Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không trẻ loại ... quyền đánh giá công tác quản lí hoạt động chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục đào tạo bổ nhiệm nhà trường, ... luật” Điểm c khoản Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: “c) Thủ tục thành lập: Căn vào cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, tập thể giáo viên tổ chức, đoàn thể nhà trường, nhà trẻ...
 • 3
 • 421
 • 0

Bài soạn Điều lệ Trường Mầm non

Bài soạn Điều lệ Trường Mầm non
... và Đào tạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non, sau: Điểm d khoản Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: “d Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không trẻ loại ... đồng trường thành viên hội đồng bầu; Thư ký hội đồng trường Chủ tịch hội đồng trường định Trưởng phòng giáo dục đào tạo công nhận Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường Nhiệm kỳ Hội đồng trường ... viên Hội đồng trường Điều Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng năm 2011 Các quy định trước trái với Thông tư bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng...
 • 3
 • 527
 • 4

Tài liệu ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (2) docx

Tài liệu ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (2) docx
... quy trường mầm non Căn vào Điều lệ này, trường mầm non công lập xây dựng nội quy trường Căn vào Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động trường công lập, trường mầm non công lập xây dựng nội quy trường ... thể trường mầm non, trường mẫu giáo, sở giáo dục mầm non khác Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường, sở giáo dục mầm non khác để thành lập trường, sở giáo dục mầm non tuân theo quy định Điều 11 Điều ... đạt yêu cầu quy định Chương VI Điều lệ c Có đủ điều kiện tài theo quy định Bộ Tài Điều 10 Thẩm quyền cho thành lập trường sở giáo dục mầm non khác Trường mầm non, trường mẫu giáo Chủ tịch Uỷ ban...
 • 16
 • 517
 • 1

Tài liệu GIỚI THIỆU ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14 NGÀY 07-04-2008 pdf

Tài liệu GIỚI THIỆU ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14 NGÀY 07-04-2008 pdf
... chun ngh nghip GVMN sp c ban hnh II Mc ớch xõy dng iu l trng mm non - Lm c s cho cỏc trng mm non v cỏc c s giỏo dc khỏc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non c phỏt trin theo ỳng hng ch o ca Nh nc ... dng, CSGD tr em ChươngI V Tài sản nhà trường, nh tr, nhúm tr, lp mu giỏo - Chng IV Giỏo viờn c lp - Chng V Tr em Mc 1: Tài sản nhà trường, nh tr - Chng VI C s vt cht Mc 2: Tài sản nhúm tr, lp mu ... xó hi Chng VII Quan h gia trng mm non, trng mu giỏo, nh tr v nhúm tr, lp mu giỏo c lp vi gia ỡnh v xó hi - Ch nêu tên loại hình Điều Các loại hình trường mm non - Nêu tờn loại hình v trách nhiệm...
 • 13
 • 471
 • 0

SKKN thiết lập mẫu HSSS quản lý theo điều lệ trường mầm non

SKKN thiết lập mẫu HSSS quản lý theo điều lệ trường mầm non
... sổ Tôi tự Thiết lập mẫu hồ sơ sổ sách quản theo điều lệ trường Mầm non bna hành II Khảo sát thực trạng: - Thực theo qui định Phòng giáo dục trường ,a7ĩ giáo có hệ thống sổ sách Trường phổ ... sổ có tình chất phần việc quản tự thực theo nhiệm vụ phân công IV Kết đạt được: Sau nhiều năm thiết kế mẫu sỗ theo điều lệ Trưởng Mầm non đưa vào thực đại trà trường mẫu giáo Huyện năm 2008-2009 ... 2001-2002 thưc theo điều lệ trường mầm non tên gọi sổ nêu mẫu, sổ trường mua nên khó khăn, sổ như: + Sổ tổng hợp + Sổ theo dõi chuyên môn + Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên + Sổ quản tài chính-tài...
 • 10
 • 459
 • 1

Xem thêm