Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực Hà Nội (phần Hà Nội mở rộng)

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên khu vực nội (phần nội mở rộng)

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực hà nội (phần hà nội mở rộng)
... phần phóng xạ tự nhiên giới Thành phần phông phóng xạ tự nhiên Tia vũ trụ (chiếu ngoài) Tia phóng xạ từ đất (chiếu ngoài) Radon (chiếu hô hấp) Nhân phóng xạ tự nhiên thâm nhập vào thể (chiếu ... xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ suất liều gamma môi trường phục vụ cho việc khảo sát quan trắc phóng xạ môi trường, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng phóng xạ tự ... nhiễm phóng xạ tự nhiên lại gồm có hai thành phần, chiếu chiếu 12 1.3.1 Phơi nhiễm chiếu từ phóng xạ tự nhiên đất đá(2, 3) Các xạ ion hóa từ nhân phóng xạ lớp đất bề mặt tạo nên phông phóng xạ mặt...
 • 73
 • 182
 • 0

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên khu vực nội (phần nội mở rộng

Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng do phóng xạ tự nhiên ở khu vực hà nội (phần hà nội mở rộng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DƢƠNG ĐỨC THẮNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU CHIẾU DÂN CHÚNG DO PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN KHU VỰC HÀ NỘI (PHẦN HÀ NỘI MỞ RỘNG) Chuyên ngành: ... xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ suất liều gamma môi trƣờng phục vụ cho việc khảo sát quan trắc phóng xạ môi trƣờng, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu xác định liều chiếu dân chúng phóng xạ tự ... tự nhiên khu vực nội (phần Nội mở rộng) ” Với mục đích: - Nghiên cứu việc sử dụng phổ kế gamma trƣờng sử dụng detector NaI(Tl) hình trụ kích thƣớc 3”Φ3” để xác định hoạt độ nhân phóng xạ...
 • 16
 • 165
 • 0

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt khu vực thạch sơn lâm thao phú thọ

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn  lâm thao  phú thọ
... nhiễm nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cho người dân Thạch Sơn, em chọn đề tài Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xác định số kim loại nguồn nước sinh hoạt khu vực Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ II ... đề môi trƣờng Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ Thạch Sơn nằm phía Tây huyện Lâm Thao, cách Hà Nội 100 km, giáp với Chu Hoá (Lâm Thao) phía Đông, giáp Xuân Huy, Xuân Lũng (Lâm Thao) phía Bắc, ... Thao- Phú Thọ II Mục đích nghiên cứu Xây dựng quy trình hoàn chỉnh để xác định hàm lượng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại Pb, Cu Zn mẫu nước Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ III Tóm tắt luận...
 • 14
 • 305
 • 0

nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt khu vực thạch sơn - lâm thao - phú thọ

nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn - lâm thao - phú thọ
... nước Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ 72 Bảng 3.51: Hàm lượng Cu mẫu nước Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ 73 Bảng 3.52: Hàm lượng Zn mẫu nước Thạch Sơn - Lâm Thao ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT KHU VỰC XÃ THẠCH SƠN - LÂM THAO - PHÚ THỌ Chuyên nghành : Hóa phân tích Mã số : ... nƣớc Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ Chương - TỔNG QUAN 1.1 Vài nét Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ tình trạng ô nhiễm Thạch Sơn nằm phía Tây huyện Lâm Thao, cách Hà Nội 100 km, giáp với xã...
 • 93
 • 471
 • 0

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.
... độ khí radon nhà ở, suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng rời rạc Vì thế, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu chúng gây ... radon Vì vậy, xác định tham số loại vật liệu xây dựng đánh giá nồng độ khí radon có nhà Trên giới vấn đề nghiên cứu phát triển toàn diện, Việt Nam, số liệu độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng, ... đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài, gồm: đặc trưng, tính chất loại vật liệu xây dựng; khoáng sản vật liệu xây dựng Việt Nam; độ phóng xạ tự nhiên vật liệu xây dựng nồng độ khí radon...
 • 213
 • 434
 • 2

Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón và mật độ trồng cho giống khoai môn nước KMN-1 trong điều kiện trồng thâm canh pdf

Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón và mật độ trồng cho giống khoai môn nước KMN-1 trong điều kiện trồng thâm canh pdf
... nghiên cứu xác định liều lượng phân bón mật độ trồng thích hợp để cải tiến kỹ thuật trồng khoai môn nước điều kiện thiếu phân hữu nhằm mở rộng khoai môn nước số vùng đất II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G ... LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận - Đối với giống khoai môn nước KMN-1, phân bón phân hữu phân hữu rơm rạ cho suất cao bón phân vô Sử dụng rơm rạ thay phần phân hữu đưa lại kết tốt việc trồng khoai môn ... vật thấp Kết thí nghiệm xác định mật độ trồng khoai Kết bảng cho thấy mật độ khóm/m2 cho suất cao nhất, 54,6 tấn/ha Tiếp theo mật độ khóm/m2, cho suất 50,1 tấn/ha, mật độ khóm/m2 4,5 tấn/ha sai...
 • 7
 • 309
 • 0

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... nặng nước thải công nghiệp thực đề tài “ Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lƣợng chì cacdimi nƣớc thải khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên ... pháp xác định Cd Pb Phương pháp phổ biến mà thường dùng là: phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS * Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên ... Xác định hiệu suất thu hồi phương pháp - Đánh giá sai số thống kê phương pháp - Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng chì cadimi nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phương...
 • 51
 • 477
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI HỢP LÝ CHO LÁCH (lactuca sativa L.) TRỒNG TRONG NHÀ MÀNG TẠI BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... kg K2O/ha cho lách trồng nhà màng Bảo lộc, Lâm Đồng - Tiếp tục nghiên cứu sử dụng hợp loại phân bón đa lượng, vi lượng khác cho lách, từ hoàn thiện quy trình thâm canh lách TÀI LIỆU ... phân chuồng hoai mục + Thí nghiệm 3: Xác định liều lượng kali cho lách trồng nhà màng Bảo Lộc, Lâm Đồng Thí nghiệm gồm công thức với liều lượng loại phân bón cho sau: kg K2O + 10 kg K2O + 3 20 ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng, suất hiệu kinh tế lách trồng nhà màng Bảo Lộc, Lâm Đồng, kết thu trình bày bảng – cho thấy: Tăng liều lượng đạm bón tăng tiêu thân lách, ...
 • 10
 • 206
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu xác định liều lượng Đạm, Lân và Kali hợp lý cho cải xanh (Brassica juncea) trồng trong điều kiện có lưới che tại thành phố Huế" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... i h p ð m, Lân Kali cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che thành ph Hu K t qu thu ñư c trình bày b ng 10 11 B ng 10 nh hư ng c a ð m, Lân, Kali ñ n y u t c u thành su t su t c i xanh Năng su ... ng cho th y, công th c bón Kali ch s VCR ñ t 7,00 – 9,67 K t h p so sánh v i ch tiêu su t th c thu b ng 8, nh n th y, bón 30 kg K2O/ha cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che thành ph Hu cho ... 30 kg K2O/ha cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che - Ti p t c nghiên c u s d ng h p lo i phân bón ña lư ng, vi lư ng khác cho c i xanh, t ñó hoàn thi n quy trình thâm canh c i xanh ñây TÀI...
 • 10
 • 336
 • 5

Nghiên cứu xác định thông số cơ bản của bộ gia nhiệt nhiên liệu cho động cơ diesel sử dụng nhiên liệu jatropha

Nghiên cứu xác định thông số cơ bản của bộ gia nhiệt nhiên liệu cho động cơ diesel sử dụng nhiên liệu jatropha
... NGHI P HÀ N I ð NG VI T DŨNG “NGHIÊN C U XÁC ð NH THÔNG S B CƠ B N C A GIA NHI T NHIÊN LI U CHO ð NG CƠ DIESEL S D NG NHIÊN LI U JATROPHA CHUYÊN NGÀNH: K THU T CƠ KHÍ MÃ S : 60520103 NGƯ I HƯ ... Nghiên c u xác ñ nh thông s b n c a b gia nhi t nhiên li u cho ñ ng Diezen s d ng nhiên li u jatropha M c ñích nghiên c u Ch t o ñư c b gia nhi t, làm gi m ñ nh t c a d u Jatropha s d ng cho ... phương pháp gia nhi t nhiên li u 24 1.4.4.1 Gia nhi t cho nhiên li u s d ng khí x 24 1.4.4.2 Gia nhi t cho nhiên li u s d ng nư c nóng t h th ng làm mát 25 1.4.4.3 Gia nhi t cho nhiên li u s...
 • 91
 • 323
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG TỐI ƯU CỦA CÁC CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC TRÊN GÀ ĐẺ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG TỐI ƯU CỦA CÁC CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC TRÊN GÀ ĐẺ
... ăn cho đẻ Phần Di nh dưỡng Thức ăn chăn nuôi 194 Với chế phẩm 3: liều cho hiệu tốt liều bổ sung tố i ưu 0,2% phần Với chế phẩm 4: liều bổ sung tối ưu 0,21% Với chế phẩm 5: liều tối ưu 0,16% ... chung, lô dùng chế phẩm thảo dược cho tăng trọng ổn định liều lượng, CP4 cho tăng trọng cao (139 -151g/con) Kết nghiên cứu tương tự với kết nghiên cứu Bozkurt cs (2012) Thí nghiệm tiến hành ... đề tài Mục đích: Xác định ảnh hưởng liều lượng thích hợp chế phẩm th ảo dược đến khả phòng bệnh hô hấp, tiêu suất chất lượng trứng đẻ lông màu VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng, địa...
 • 13
 • 142
 • 0

Nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ và hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ và sông đáy

Nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ và hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ và sông đáy
... phân tích hàm lƣợng dạng thủy ngân cơ, thủy ngân hữu thủy ngân tổng số trầm tích Nhận xét thực trạng ô nhiễm thủy ngân lƣu vực sông Nhuệ sông Đáy 1.1.1 Tính chất vật lý Nguyên tố Thủy ngân ... chiết để xác định thuỷ ngân hữu - Xây dựng quy trình phân tích thuỷ ngân tổng số, dạng thuỷ ngân cơ, thuỷ ngân hữu cơ, thủy ngân (II) oxit và thủy ngân sunfua trầm tích - Phân tích định lƣợng ... Dạng thuỷ ngân trầm tích Để đánh giá hàm lƣợng thuỷ ngân trầm tích, tiến hành phân tích hàm lƣợng tổng thuỷ ngân, thuỷ ngân thuỷ ngân hữu mẫu trầm tích sông Nhuệ, sông Tô Lịch Sông Đáy Bảng...
 • 31
 • 276
 • 1

Nghiên cứu xác định giống lạc và mật độ trồng xen thích hợp với mía trong điều kiện có che phủ nilon vụ xuân 2005 - 2007 tại Thọ Xuân - Thanh Hoá pptx

Nghiên cứu xác định giống lạc và mật độ trồng xen thích hợp với mía trong điều kiện có che phủ nilon vụ xuân 2005 - 2007 tại Thọ Xuân - Thanh Hoá pptx
... LSD0,05 (AB) = 1,4 Để sở xác định mật độ trồng xen với trồng (14,0 tấn/ha) lại thấp lạc thích hợp với mía, tính hiệu so với trồng xen hàng lạc mật độ kinh tế việc trồng xen giống lạc 12 cây/m Nhìn ... so với mía trồng nên trồng xen hàng lạc với mật độ 14,0 tấn/ha, thấp so với 12 cây/m hàng mía hợp lý nhất, trồng xen lạc mật độ 12 cây/m từ 4,5 - hiệu kinh tế đạt cao 5,2 tấn/ha, suất mía ... hạt giống đạt từ 56,5 (L1 4-1 8) - 76,2 g (L2 4-9 ); tỷ lệ nhân giống dao động từ 67,5% (L2 4-9 ) - 74,4% (L25 - 9); Giống L23 tỷ lệ nhân đạt 69,1 - 70,2% Năng suất giống lạc điều kiện trồng xen với...
 • 7
 • 345
 • 3

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định đường kính khai thác tối thiểu hợp lý đối với cây rừng tự nhiên khu vực Tây Nguyên " ppt

Nghiên cứu khoa học
... khả xác định đường kính đạt điểm tối đa tăng trưởng đường kính và/hoặc thể tích; tiêu quan trọng để xác định đường kính khai thác tối thiểu hợp Lưu ý, tăng trưởng nhân tố quan trọng cho định ... chặt nhiều nghiên cứu khẳng định, dựa vào nhóm kiểu sinh trưởng để xây dựng mô hình sinh trưởng đường kính gộp cho nhóm loài theo kiểu sinh trưởng, sở xác định đường kính khai thác tối thiểu theo ... Gáo, trâm; đường kính khai thác tối thiểu 29 cm TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Con cộng sự, 2007: Nghiên cứu sở khoa học giải pháp để xây dựng mô hình quản bền vững rừng tự nhiên Tây Nguyên Báo...
 • 10
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định liều lượng phân compost và phân hữu cơ vi sinh sông gianh cho sản xuất lúa hữu cơkết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bònghiên cứu hành vi độc giả trong việc mua báo ra hằng ngày tại khu vực hà nộibáo cáo kết quả nghiên cứu hành vi độc giả trong việc mua báo ra hằng ngày tại khu vực hà nộinghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namnghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộinghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – visnghiên cứu xác định thành phần vật liệukết quả nghiên cứu xác định khả năng tạo iaa của các chủng vi khuẩn cố định đạmnghiên cứu xác định thành phần hóa học của nguyên liệunghiên cứu xác định thời gian nuôi cấy thích hợp và ảnh hưởng của thời gian đến khả năng cố định đạm của chủng vi khuẩn tuyển chọn1 tổng quan tài liệu về nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lạinghiên cứu xác định khe nứtnghiên cứu xác định từ khóanghiên cứu xác định dạng selenChương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Tuần 32. Chuyện quả bầuBài 19. Đường giao thôngBài 12. Đồ dùng trong gia đìnhTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũBài 27. Loài vật sống ở đâu?Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiênChương I. §13. Ước và bộiChương I. §13. Ước và bộiLAM THE NAO DE TRO THANH KIEN TRUC SUChương III. §17. Biểu đồ phần trăm10698 australia day10698 frog10698 hohoho10698 turkey thanksgivingChương III. §5. Tính chất tia phân giác của một gócChương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g)Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giácChương I. §7. Định lí