trắc nghiệm ôn tập hóa 10 phần bảng tuần hoàn

De on tap hoa 10 -phan cau hinh e

De on tap hoa 10 -phan cau hinh e
... Cấu hình electron nguyên tử Al (Z=13) 1s22s22p63s23p1 Vậy : a Lớp electron nguyên tử nhôm có electron b.Lớp electron nguyên tử nhôm có electron c.Lớp thứ (lớp L) nguyên tử nhôm có electron d.Lớp ... sau: 10Ne, 18Ar, 36Kr có đặc điểm chung A số lớp electron B số phân lớp electron C số electron nguyên tử D số e lectron lớp Câu 69: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n ,e 52 số khối 35 Cấu hình electron ... lớp trở lên với 18 electron lớp b.Có số electron bão hoà lớp bên c.Tất d.Có hay e lớp 10 B Câu 87: Xét cấu hình electron lớp của.nguyên tố , câu sai a.Có electron lớp b.Có electron độc thân c Có...
 • 6
 • 248
 • 6

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12
... axit fomic đo điều kiện Công thức phân tử X Bài tập ôn tập Hóa học 12 11 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi A C12H22O11 Giáo viên :Đặng ngọc Hùng C (C6H10O5)n D C18H36O18 B C6H12O6 CHƯƠNG III AMIN – AMINO ... ứng sau: X  Y  polime → Bài tập ôn tập Hóa học 12 20 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi Giáo viên :Đặng ngọc Hùng X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X, Y ... tủa không tan C Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa tan, (2) kết tủa không tan D Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa không tan, (2) kết tủa tan +X +Y Bài tập ôn tập Hóa học 12 +Z...
 • 43
 • 664
 • 6

bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa lớp 12

bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa lớp 12
... glucozơ sản x́t từ củ cải, mía Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 12 Mơn Hóa học - Lớp C Trong máu người glucozơ có lượng ... gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 12 Mơn Hóa học - Lớp Câu 33: Tráng bạc hồn tồn m gam glucozơ ... x là: A 1,3M B 1,25M C 1,36M D 1,5M Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 12 Mơn Hóa học - Lớp Câu 34: Trong tên gọi đây, tên khơng...
 • 11
 • 346
 • 8

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ 12 doc

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ 12 doc
... thu 13,4g muối axit hữu B 9,2g ancol X đơn chức Cho X bay 127 oC 600 mmHg tích 8,32 lít CTCT A là: A (COOC2H5)2 B C2H4(OCOCH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 23 Đốt cháy 3,7g chất hữu A phải dung 3,92 ... toàn 4,4g chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (đktc) 3,6g nước Nếu cho 4,4g X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu 4,8g muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: ... H2SO4 đặc) thu m(g) hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m là: A.10,12g B 6,48g C 8,1g D 16,2g 30 Khi thực phản ứng este hóa mol CH 3COOH mol C2H5OH Lượng este lớn thu 2/3 mol...
 • 4
 • 732
 • 15

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học pdf
... lng ng thu c l A : 9,6g B : 16g C : 6,4g D : 12,8g CU 51 Chia hỗn hợp kim loại A,B có hoá trị không đổi thành 2phần phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2(đktc) Phần nung oxi thu đợc 2,84g...
 • 52
 • 155
 • 0

Tổng hợp trắc nghiệm hóa 10 CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Tổng hợp trắc nghiệm hóa 10 CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
... A Số oxi hoá nguyên tố hợp chất hoá trị nguyên tố B Trong phân tử, tổng số oxi hoá nguyên tố không C Số oxi hoá ion đơn nguyên tử điện tích ion D Tổng số oxi hoá nguyên tố ion đa nguyên tử điện ... trị hợp chất ion gọi A điện hoá trị B cộng hoá trị C số oxi hoá D điện tích ion Câu 123 : Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị nguyên tố xác định nguyên tử nguyên tố ... gia liên kết D số obitan hoá trị Câu 124 : Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá nguyên tố phân tử (1)… nguyên tử nguyên tố phân tử, giả định liên kết nguyên tử phân tử (2)….” A (1) : điện hoá...
 • 7
 • 443
 • 10

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP MÔN LÝ (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) potx

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP MÔN LÝ (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) potx
... lượng dao động 0,12J Biên độ dao động là: A 0,4 m B mm C 0,04 m D cm Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số dao động là: A Hz B 1,2 Hz C Hz D 4,6 Hz Câu ... lần lượng tăng lần Câu 50: Chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo không phụ thuộc vào A Độ cứng lò xo B Vĩ độ địa C Đặc tính hệ dao động D Khối lượng cầu Câu 51: Một vật M chuyển động tròn với vận ... thái dao động vật vào thời điểm t D Li độ lắc gia tốc tức thời dao động ngược pha Câu 55: Một lắc lò xo dao động theo phương ngang với chiều dài quĩ đạo 14cm, tần số góc (rad/s) Vận tốc pha dao động...
 • 10
 • 229
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA 12
... Câu 16 Hợp kim sau Al ? A Amelec B Inox C Đuyra D Silumin Câu 17 Chất sau dùng để bó bột xương bị gãy ? A Vôi B Đá vôi C Thạch cao nung D Thạch cao sống Câu 18 Cặp chất sau phản ứng không ... (III) Câu 30 Chất sau thường dùng để làm giảm đau dày dày dư axit ? A NaHCO3 B CaCO3 C KAl(SO4)2.12H2O D (NH4)2CO3 Câu 31 Kim loại kiềm (nhóm IA), kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) nhôm điều chế công ... A Mg B Na C Cu D Al Câu 42Cho 2,8 gam bột sắt phản ứng hoàn toàn với khí clo dư Sau phản ứng khối lượng muối thu A 8 ,125 gam B 16,25 gam C 6,325 gam D 6 ,125 gam +X +Y +Z Câu 43Cho dãy chuyển...
 • 6
 • 118
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TIN 10 HKII-

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TIN 10 HKII-
... chữ đậm Câu 60: Hãy chọn câu ghép nhất:Mạng máy tính A Mạng LAN B Tập hợp máy tính C Mạng internet D Tập hợp máy tính kết nối với thiết bị mạng tn theo quy ước truyền thơng Đề cương ôn tập GDCD ... CTRL+X D CTRL+N Câu 72: Mục xếp theo thứ tự đơn vị xử lý văn từ nhỏ đến lớn? A Từ -ký tự -câu đoạn văn B Kí tự -câu -từ-đoạn văn C Kí tự -từ -câu- đoạn văn D Từ -câu - ký tự-đoạn văn Câu 73: Để mở ... Câu 46: Trong mã đây,bộ khơng hỗ trợ gõ tiếng việt A TCVN3 B VNI C Unicode D ACSII Câu 47: Trong word ,muốn lưu tập tin văn ta dùng tổ hợp phím gì? A Dùng lệnh File chọn Save B CTRL+S C Tất câu...
 • 5
 • 3,929
 • 12

Trắc nghiệm ôn tập vật lý phần 1 lớp 12

Trắc nghiệm ôn tập vật lý phần 1 lớp 12
... điểm vuông pha với Câu 38: Đơn vị khối lượng nguyên tử u A Một nửa tổng khối lượng proton nơtron B 1/ 12 khối lượng đồng vị nguyên tử 12 C C Một nửa tổng khối lượng proton, nơtron electron D 1/ 12 ... nhỏ không khí C f không đổi bước sóng nước lớn không khí D f không đổi bước sóng nước nhỏ không khí Câu 17 : Hai âm có độ cao chúng có cùng: A bước sóng B lượng C cường độ âm D tần số Câu 18 : Khi ... động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phôtôn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân không Câu 52: Hiện tượng thực nghiệm sau chứng tỏ...
 • 6
 • 279
 • 0

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập hóa vô cơ

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập hóa vô cơ
... Nitơ chất khí không màu, không vị, không độc dễ tan nước NH B chất khì không màu, có mùi khai, có vị tan nước C NO chất khí không màu, dễ hóa nâu không khí tan nước HNO NO2 D khí không màu, hòa ... oxi hóa Trong phản ứng oxi hóa -khử, thiết phải có nhường nhận A electron B proton C nơtron D nguyên tử Chọn phát biểu A Chất oxi hóa chất nhận e B Chất oxi hóa chất nhường e C Chất oxi hóa ... răng, bảo quản hoa D Điều chế oxi phòng thí nghiệm Phương án đúng: D Những nguy xảy tầng ozon bị thủng? A Không khí trái đất thoát B Không xảy trình quang hợp xanh C Thất thoát nhiệt toàn trái đất...
 • 40
 • 145
 • 0

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN
... NaBr dung dịch muối ăn, ta dùng: A F2 B Cl2 C AgNO3 D F2 Cl2 Câu 55 SO2 vừa tính chất oxi hóa vừa tính khử, phân tử SO2: A O mức oxi hóa thấp B S mức oxi hóa trung gian C S mức ... dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí màu nâu B Tạo dung dịch màu nâu đỏ C Tạo khí không màu mùi xốc (đó khí SO2) D Tạo khí không màu hoá nâu không khí Câu 58 Dẫn hai luồng khí clo qua ... Br, I) lí sau đây? A, HF khối lượng phân tử nhỏ B HF độ dài liên kết ngắn C Liên kết hiđro phân tử HF D HF liên kết cộng hóa trị bền Câu 53 Trong số phản ứng hóa học sau, phản ứng sai?...
 • 107
 • 591
 • 1

Đề cương trắc nghiệm ôn tập khối 10 môn vật lý

Đề cương trắc nghiệm ôn tập khối 10 môn vật lý
... ngắn II) Bài tập: Bài 1: Hai vật cách cm lực hút chúng 125,25 .10- 9 N Tính khối lượng vật hai trường hợp: a Hai vật khối lượng b Khối lượng tổng cộng hai vật kg vật nặng gấp lần vật Bài 2: Một ... sai nói tính chất khối lượng ? A Khối lượng đại lượng không đổi vật B Trong hệ đơn vị SI đơn vị khối lượng kilôgam (kg) C Khối lượng vật lớn mức quán tính cúa vật nhỏ ngược lại D Khối lượng có tính ... lực hấp dẫn hai vật ? A Lực hấp dẫn lực hút Ôn tập HKI – Khối 10 Thục Uyên GV: Nguyễn B Lực hấp dẫn lực hút , lực đẩy C Vật khối lượng lớn lực hấp dẫn tác dụng vào nhỏ D Vật khối lượng lớn...
 • 19
 • 582
 • 0

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập
... bào, tự tiêu Ti thể Không Có Hô hấp hiếu khí Lục lạp Không Có Quang hợp Trung thể Không Có Bộ máy phân bào Vi sợi, vi ống Không Có Bộ khung xơng, vận động 10 Không bào Không Có Tích luỹ chất, ... chất Không Có Vận tải nội bào, tổng hợp chất 18 Bộ máy Gôngi Không Có Đóng gói, chế tiết 19 Lizôxôm Không Có Tiêu hoá nội bào, tự tiêu 20 Ti thể Không Có Hô hấp hiếu khí 21 Lục lạp Không Có Quang ... Chức Màng sinh chất Có Có Trao đổi chất với môi trờng Ribôxôm Có Có Tổng hợp Prôtêin Lới nội chất Không Có Vận tải nội bào, tổng hợp chất Bộ máy Gôngi Không Có Đóng gói, chế tiết Lizôxôm Không Có...
 • 5
 • 1,230
 • 21

Xem thêm