Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam như chất kháng khuẩn cho vải bông
... deacetyl hóa tính tan) + Nghiên cứu sử dụng màng siêu lọc để tách phân đoạn chitosan sau chiếu xạ - Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam chất kháng khuẩn cho vải + Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng ... propyl-3-trimethy-lammoniumclorua chitosan (HTCC) từ glyscidyltrimethylammonium clorua (GTMAC) chitossan HTCC sau sử dụng để xử lý kháng khuẩn cho vải bông, nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải sử dụng chitosan làm chất kháng ... kháng khuẩn cho vật liệu dệt 1.2.2.5 Ứng dụng chitosan hoàn tất kháng khuẩn cho vật liệu dệt Ứng dụng lớn chitosan ngành dệt sử dụng chitosan chất kháng khuẩn cho vật liệu dệt [73, 100] ứng dụng...
 • 143
 • 432
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông (TT)

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông (TT)
... cứu sử dụng chitosan Việt Nam xử lý kháng khuẩn cho vải 2.2.2.1 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng khối lượng phân tử nồng độ sử dụng chitosan tới khả kháng khuẩn vải xử lý chitosan Nghiên cứu sử dụng ... ứng dụng xử lý hoàn tất vải 3.2 Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam hoàn tất kháng khuẩn cho vải 3.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng phân tử nồng độ sử dụng chitosan tới khả kháng khuẩn vải ... yêu cầu hoàn tất kháng khuẩn cho vải Trong ba loại chitosan sử dụng làm chất kháng khuẩn cho vải nồng độ sử dụng loại để đảm bảo hiệu diệt khuẩn đạt 100% độ bền kháng khuẩn vải có tương ứng với...
 • 24
 • 227
 • 0

tóm tắt luận án kỹ thuật dệt may nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

tóm tắt luận án kỹ thuật dệt may nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông
... 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường họp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm … Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư ... Nội Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN [1] Luu Thi Tho, Vu Thi Hong Khanh, Nguyen Van Thong (2013) Effect of molecular weight of chitosan on antibacterial ... treated by chitosan Journal of Science & Technology technical universities, No.932013, page 27 – 33 [2] Lưu Thị Tho, Nguyễn Văn Thông, Trần Minh Quỳnh, Vũ Thị Hồng Khanh (2013) Nghiên cứu đánh giá...
 • 3
 • 145
 • 0

luận án kỹ thuật dệt may nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

luận án kỹ thuật dệt may nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông
... lựa chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam chất kháng khuẩn cho vải bông Luận án tập trung nghiên cứu xác định khả sử dụng chitosan Việt nam dạng công nghiệp chitosan sau cắt mạch ... chức kháng khuẩn cho vật liệu dệt 1.2.2.5 Ứng dụng chitosan hoàn tất hoàn tất kháng khuẩn cho vật liệu dệt Ứng dụng lớn chitosan ngành dệt sử dụng chitosan chất kháng khuẩn cho vật liệu dệt [84, ... trình nghiên cứu cho thấy ứng dụng chitosan ngành dệt ứng dụng công nghệ hoàn tất kháng khuẩn cho vải nhiều xử lý kháng khuẩn cho vải nhiều Các ứng dụng chitosan lĩnh vực xử lý kháng khuẩn cho...
 • 149
 • 166
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho
... lựa chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam chất kháng khuẩn cho vải bông ’ Luận án tập trung nghiên cứu xác định khả sử dụng chitosan Việt nam dạng công nghiệp chitosan sau cắt mạch ... trình nghiên cứu cho thấy ứng dụng chitosan ngành dệt ứng dụng công nghệ hoàn tất kháng khuẩn cho vải nhiều xử lý kháng khuẩn cho vải nhiều Các ứng dụng chitosan lĩnh vực xử lý kháng khuẩn cho ... để tạo chức kháng khuẩn cho vật liệu dệt 1.2.2.5 Ứng dụng chitosan hoàn tất hoàn tất kháng khuẩn cho vật liệu dệt Ứng dụng lớn chitosan ngành dệt sử dụng chitosan chất kháng khuẩn cho vật liệu...
 • 149
 • 155
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông
... deacetyl hóa tính tan) + Nghiên cứu sử dụng màng siêu lọc để tách phân đoạn chitosan sau chiếu xạ - Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam chất kháng khuẩn cho vải + Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng ... propyl-3-trimethy-lammoniumclorua chitosan (HTCC) từ glyscidyltrimethylammonium clorua (GTMAC) chitossan HTCC sau sử dụng để xử lý kháng khuẩn cho vải bông, nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải sử dụng chitosan làm chất kháng ... kháng khuẩn cho vật liệu dệt 1.2.2.5 Ứng dụng chitosan hoàn tất kháng khuẩn cho vật liệu dệt Ứng dụng lớn chitosan ngành dệt sử dụng chitosan chất kháng khuẩn cho vật liệu dệt [73, 100] ứng dụng...
 • 143
 • 290
 • 0

Nghiên cứu sử dụng Metakaolin Việt Nam chế tạo bê tông cường độ cao, ứng dụng cho công trình thủy lợi

Nghiên cứu sử dụng Metakaolin Việt Nam chế tạo bê tông cường độ cao, ứng dụng cho công trình thủy lợi
... CH20C11 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sử dụng Metakaolin Việt Nam chế tạo tông cường độ cao, ứng dụng cho công trình thủy lợi Tôi xin cam đoan đề tài ... xuất tông sử dụng rộng rãi giới, Việt Nam nghiên cứu bước đầu dừng lại nghiên cứu cường độ tông pha phụ gia Metakaolin Việc nghiên cứu sử dụng vật liệu Metakaolin Việt Nam để sản xuất tông ... đất, đá, tông, tông cốt thép, … Đặc biệt công trình, cấu kiện công trình xây dựng vật liệu tông sử dụng nhiều, rộng rãi Do vật liệu tông sử dụng cho công trình, cấu kiện công trình có...
 • 73
 • 615
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ BỀN CHO BÊ TÔNG CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ BỀN CHO BÊ TÔNG CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN VIỆT NAM
... tông môi trường nước biển - Các giải pháp nâng cao độ bền cho tông môi trường biển Việt Nam - Nghiên cứu sử dụng số loại phụ gia nhằm nâng cao độ bền cho kết cấu tông bảo vệ mái đê biển ... thước, hình dáng độ cứng hạt rắn mà dòng nước mang theo 2.3 Các giải pháp nâng cao độ bền cho tông môi trường biển Việt Nam Vấn đề nghiên cứu nhằm bảo vệ công trình tông tông cốt thép từ ... biển Ang Giao Phong, Nam Định Mục đích đề tài Phân tích nguyên nhân gây hư hỏng tông kết cấu bảo vệ mái đê biển giải pháp khắc phục cách sử dụng loại phụ gia để tăng độ bền cho tông, tăng...
 • 90
 • 575
 • 1

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng trichoderma phòng chống bệnh hại chính do nấm gây ra trên nguyên liệu lạc trong kho bảo quản tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng trichoderma phòng chống bệnh hại chính do nấm gây ra trên nguyên liệu lạc trong kho bảo quản tại tỉnh bắc giang
... hại nấm nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang đồng thời xác định bệnh hại - Điều tra diễn biến tỷ lệ hại bệnh hại nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm ... “Nghiờn cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma phòng chống bệnh hại nấm gây nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Trên sở xác định thành phần bệnh hại nấm ... tỉnh Bắc Giang đồng thời xác định bệnh hại - Điều tra diễn biến tỷ lệ hại bệnh hại lạc nguyên liệu kho bảo quản tỉnh Bắc Giang - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma phòng chống...
 • 24
 • 2,556
 • 26

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước
... tài: Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng nư c” CHƯƠNG 1: T NG QUAN 1.1 GI I THI U V CHITOSAN 1.1.1 Khái ni m chitosan Hình 1.2 C ... gi i quy t hi n chi t tách v tôm Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u t o v t li u h p ph t M t nh ng hư ng m i ñ lo i b kim lo i nh ng chitosan kh o sát hi u qu h p ph m t s ion kim lo i n ng c a năm ... Nghiên c u t o ñư c lo i v t li u h p ph sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác...
 • 13
 • 583
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ ENZYME PECTINASE, CELLULASE CỦA VI KHUẨN B.SUBTILIS, P.LANTARUM VÀ NẤM MỐC A.NIGER, PH.CHRYSOSPORIUM ĐỂ XỬ LÝ LỚP NHỚT CỦA VỎ CÀ PHÊ " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... vi sinh vật Để đánh giá khả xử nhớt hạt phê tiến hành khảo sát với chủng, sau khảo sát phối hợp chủng nhằm mục đích chọn tổ hợp vi sinh vật có khả xử lớp nhớt hạt phê cao Khả xử ... hiệu xử tương đương với xử kết hợp chủng (98%), L plantarum lại có tác dụng tốt tới hương vị phê sau 3.3 Sản xuất chế phẩm Để sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng xử nhớt phê, ... trường acid làm lớp nhớt hạt phê, theo nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy acid lactic có vai trò tích cực trình nâng cao hương vị sản phẩm phê 3.2.2 Khảo sát khả xử nhớt phê cách kết...
 • 6
 • 306
 • 1

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot
... kh h p ph ion kim lo i n ng ñ x lý nư c Chính nh ng lý trên, quy t ñ nh th c hi n ñ tài: “Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng ... sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác nhân h p ph ion kim lo i n ng N i dung c ... c u S n xu t ñư c v t li u h p ph m t s ion kim lo i n ng t Lý ch n ñ tài Tình tr ng ô nhi m kim lo i n ng c a nhi u ngu n nư c chitosan chi t tách v tôm v n ñ ñáng quan tâm nh hư ng c a ñ c...
 • 13
 • 386
 • 1

Báo cáo khoa học: "bước đầu nghiên cứu sử dụng cát biển nam bộ làm bê tông xi măng" ppsx

Báo cáo khoa học:
... c¸t biĨn… N−íc Dïng n−íc m¸y th«ng th−êng Xi m¨ng Dïng xi m¨ng Hµ Tiªn PC30 Thµnh phÇn hçn hỵp bª t«ng xi m¨ng §−ỵc x¸c ®Þnh theo quy tr×nh cđa ViƯt Nam Bao gåm c¸c lo¹i m¸c 250, 300 vµ 350 Ti ... chØ tiªu vỊ c−êng ®é cđa bª t«ng xi m¨ng dïng c¸t biĨn nam bé Mơc ®Ých §óc mÉu, x¸c ®Þnh c−êng ®é chÞu nÐn vµ c−êng ®é kÐo n, sù t¨ng tr−ëng c−êng ®é cđa bª t«ng xi m¨ng øng víi c¸c lo¹i c¸t kh¸c ... lµm bª t«ng xi m¨ng dïng x©y dùng n−íc còng nh− trªn thÕ giíi ®Ịu ®· thÊy cã kh¶ n¨ng sư dơng c¸t biĨn ®Ĩ chÕ t¹o bª t«ng xi m¨ng, nhiªn sè l−ỵng kh«ng nhiỊu vµ thiÕu hƯ thèng ë ViƯt Nam trªn thùc...
 • 5
 • 347
 • 3

Nghiên cứu sử dụng chitosan phòng trừ bệnh thán thư hại xoài sau thu hoạch

Nghiên cứu sử dụng chitosan phòng trừ bệnh thán thư hại xoài sau thu hoạch
... tài: “ Nghiên cứu sử dụng chitosan phòng trừ bệnh thán thư hại xoài sau thu hoạch với mục tiêu: - Phân lập nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư xoài - Ứng dụng chế phẩm chitosan ... nấm gây bệnh thán thư số loại sau thu hoạch nhiều tác giả nghiên cứu cho kết khả quan , Tuy vậy, việc ứng dụng chitosan dạng hòa tan nước oligochitosan phòng trừ bệnh thán thư chưa nghiên cứu công ... thụ xoài nước 1.1.5 Các loại bệnh sau thu hoạch thư ng gặp xoài biện pháp xử lý 1.1.5.1 Các bệnh sau thu hoạch thư ng gặp xoài 1.1.5.2 Một số phương pháp xử lý nấm bệnh sau thu hoạch...
 • 92
 • 540
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu sử dụng chitosan để tinh chế và nâng cao chất lượng agar agar chiết xuất từ rong câumột số nghiên cứu ứng dụng tại việt namkết luận và hướng nghiên cứu áp dụng tại việt namnghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơde tài nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơtình hình nghiên cứu sử dụng vật liệu ngoài gỗ làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămhà ngọc giang 2003 nghiên cứu sử dụng thuốc đặc hiệu để chửa bệnh gumboro cho thấy kháng thể gumboro có tác dụng điều trị khỏi 98 kết quả phòng bệnh đạt 99 100sử dụng vi sinh vật làm chất kháng sinh cho gia súcnghiên cứu một số điều kiện tách chiết chất kháng khuẩn từ dịch lên men chủng hp411mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị trường việt namtình hình nghiên cứu sử dụng probioic trong nuôi trồng thủy sản trên thới giới và tại việt namtình hình nghiên cứu sử dụng nha đam ở việt nam và thế giớimột số kết quả nghiên cứu sử dụng thực vật để xử lý đất ô nhiễm pb trên thế giới và việt namnghiên cứu sử dụng trạm đo địa chán • • • hản xạ nồng phân giải cao georesoưces và áp dụng đo thực tế tạ việt namĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kế toán)đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phí pdfdon xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viênĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpTuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô