Nghiên cứu phát hiện vi khuẩn lao kháng đa thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG ĐA THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG ĐA THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC Nguyễn Văn Bắc NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG ĐA THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ Chuyên ngành: Sinh học thực ... Văn Bắc Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu phát vi khuẩn lao kháng đa thuốc kỹ thuật sinh học phân tử Với mục tiêu nghiên cứu: phát nhanh chủng vi khuẩn lao kháng thuốc thông ... chủng vi khuẩn lao nhạy cảm với thuốc kháng sinh, kháng đơn thuốc (kháng loại thuốc INH RIF), kháng đa thuốc (kháng hai loại thuốc dòng thứ INH RIF) siêu kháng thuốc (kháng tất thuốc chống lao...
 • 78
 • 313
 • 3

Phát hiện DNA phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm chẩn đoán và đánh giá một số bệnh di truyền

Phát hiện DNA phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm chẩn đoán và đánh giá một số bệnh di truyền
... quan gia s lng DNA phụi thai t tun hon m vi tui thai [23,44,58] Vi trng hp mang thai bỡnh thng, cú th phỏt hin c DNA phụi thai huyt tng thai ph t tun thai th [35] Hn na, DNA phụi thai huyt tng ... lng DNA phụi thai t cỏc mu huyt c bo qun ụng lnh ca thai ph mang thai nam b trisomy 18, thai ph mang thai nam b trisomy 13 v thai ph bỡnh thng lm chng (ó c chn la phự hp v tui thai, gii tớnh thai ... tin s sy thai liờn tip hay thai lu Khụng cú ý nh phỏ thai i tng cn chn :tui thai tớnh theo ngy kinh cui 16 Thai t 612 tun (n=45) 26 thai ph: 67 tun (11 thai ph tun, 15 thai ph tun) 14 thai ph:...
 • 77
 • 655
 • 4

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn laolao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... tễ học phân tử vi khuẩn lao vi khuẩn lao kháng đa thuốc Xây dựng qui trình xác định nhanh chủng vi khuẩn lao lao kháng thuốc kỹ thuật sinh học phân tử Xây dựng qui trình chế tạo kit xác định nhanh ... tử vi khuẩn lao nhạy cảm thuốc 83 3.1.4.2 Đặc điểm phân tử vi khuẩn lao kháng đơn thuốc 86 3.1.4.3 Đặc điểm phân tử vi khuẩn lao kháng đa thuốc 89 3.1.4.4 Đặc điểm phân tử vi khuẩn ... biến liên quan kháng đa thuốc phương pháp sinh học phân tử 61 2.2.2 Xây dựng quy trình chẩn đoán phát nhanh vi khuẩn lao vi khuẩn lao kháng thuốc kỹ thuật sinh học phân tử ...
 • 200
 • 556
 • 0

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ
... ch m tr phát hi n u tr b nh lao Chính v y m t phương pháp phát hi n vi khu n lao kháng thu c nhanh chóng xác u c n thi t nh t ð tài th c hi n nh m tìm hi u v quy trình phát hi n vi khu n lao Mycobacterium ... hình nghiên c u b nh lao kháng thu c 19 2.4 Vi khu n lao kháng thu c 20 2.4.1 ð c m giúp vi khu n lao có kh kháng thu c 20 2.4.1 Vi khu n lao đ t bi n gen kháng thu c 21 Chương ... , giúp phát hi n b nh nhanh chóng xác đ u tr k p th i Nhi m v nghiên c u Tìm hi u v quy trình phát hi n lao kháng thu c b ng k thu t sinh h c phân t ðánh giá đư c đ nh y xác c a quy trình Phương...
 • 57
 • 340
 • 2

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ
... ch m tr phát hi n u tr b nh lao Chính v y m t phương pháp phát hi n vi khu n lao kháng thu c nhanh chóng xác u c n thi t nh t ð tài th c hi n nh m tìm hi u v quy trình phát hi n vi khu n lao Mycobacterium ... hình nghiên c u b nh lao kháng thu c 19 2.4 Vi khu n lao kháng thu c 20 2.4.1 ð c m giúp vi khu n lao có kh kháng thu c 20 2.4.1 Vi khu n lao đ t bi n gen kháng thu c 21 Chương ... , giúp phát hi n b nh nhanh chóng xác đ u tr k p th i Nhi m v nghiên c u Tìm hi u v quy trình phát hi n lao kháng thu c b ng k thu t sinh h c phân t ðánh giá đư c đ nh y xác c a quy trình Phương...
 • 57
 • 247
 • 2

Xác định vi khuẩn lậu và phát hiện đột biến gen kháng ciprofloxacin bằng kỹ thuật sinh học phân tử tại viện Da liễu Quốc gia từ năm 2005 - 2007

Xác định vi khuẩn lậu và phát hiện đột biến gen kháng ciprofloxacin bằng kỹ thuật sinh học phân tử tại viện Da liễu Quốc gia từ năm 2005 - 2007
... nhuộm soi nuôi cấy - Tìm hiểu kháng kháng sinh chủng vi khuẩn lậu phân lập đợc Vi n Da liễu Quốc Gia từ năm 200 5- 2007 - Phát đột biến gen liên quan đến kháng ciprofloxacin vi khuẩn lậu ý nghĩa thực ... đợc Vi n Da liễu Quốc Gia từ năm 200 5- 2007 (n=503) + Tỷ lệ kháng kháng sinh nhóm năm 200 5- 200 6-2 007: Ciprofloxacin 80,9% - 82,1% - 89,2% Penicillin 35,2% - 31,1% - 37,2% Tetracyclin 9,9% - 16,5% ... lợng đột biến gyrA 2 2 2 2 18 Số lợng đột Tổng số đột biến biến parC gen 0-1 2-3 0-1 2-3 0-1 2-3 3 3 3 6-9 2 4-2 7 3.4.7 Phân tích đột biến gen gyrA Bảng 3.24 Phân tích đột biến gen gyrA 69 chủng vi...
 • 27
 • 603
 • 2

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển PCR/real-time PCR và một số kỹ thuật sinh học phân tử khác trong nghiên cứu và chẩn Đoán

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển PCR/real-time PCR và một số kỹ thuật sinh học phân tử khác trong nghiên cứu và chẩn Đoán
... lâm sàng nghiên cứu y học không ñòi hỏi phải phát triển ứng dụng kỹ thuật PCR real-time PCR, mà ñòi hỏi nhà khoa học phải sớm ñưa kỹ thuật sinh học phân tử ñại khác vào ứng dụng Một kỹ thuật mà ... real-time kỹ thuật ñịnh lượng tương ñối Hình minh họa số kit PCR RT -PCR công ty Nam Khoa phat triển ñể phát virus gây bệnh cho tôm thực tế triển khai kỹ thuật kỹ thuật sinh học phân tử khác Thật ... rào c n Vậy thực tế ñã ñòi hỏi nhà khoa học, ñặc biệt nhà y học phải nhanh chóng phát triển ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử ñại, PCR real-time PCR vào chẩn ñoán hổ trợ cho theo dõi ñiều trị...
 • 21
 • 68
 • 0

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... dụng nghiên cứu 41 dòng vải thiều Thanh đợc thu thập huyện Thanh tỉnh Hải Dơng số dòng vải chua, vải lai vải thiều cổ thụ nông trờng Thanh Hà, Kim Bôi, Hoà Bình làm đối chứng Danh sách dòng ... Tổng số phân đoạn ADN xuất mồi 45 dòng vảI nghiên cứu; hình cách Cây: Tổng số phân đoạn ADN xuất hình v vảI toàn thu đợc từ so sánh số phân đoạn đơn dòng đa hình 26 mồi mồi Tính đa hình thể ... tính đa hình ADN dòng vải thiều Thanh 3.3.1 Phân tích tính đa hình ADN kỹ thuật RAPD Chúng tiến hành sàng lọc 80 mồi ngẫu nhiên Phòng CNTBTV cung cấp Kết chọn đợc 26 mồi dùng để đánh giá tính...
 • 93
 • 637
 • 0

Giám định loài và định type độc tố vi khuẩn clostridium perfringens phân lập từbằng kỹ thuật sinh học phân tử

Giám định loài và định type độc tố vi khuẩn clostridium perfringens phân lập từ gà bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... type độc tố vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập từ kỹ thuật sinh học phân tử Mục tiêu đề tài : Phát nhanh vi khuẩn C perfringens, từ đề xuất biện pháp phòng trị bệnh có hiệu cho giúp ... gene độc tố type A mẫu lại định type [16] Effat cộng (2007) phân lập vi khuẩn C perfringens từ mẫu bị bệnh trang trại Cario - Ai Cập bị bệnh vi m ruột hoại tử Ông định type vi khuẩn phân lập ... E) Trong đó, type A sản sinh độc tố alpha; type B sản sinh độc tố alpha, beta, epsilon; type C sản sinh độc tố alpha, beta; type D sản sinh độc tố alpha, epsilon type E sản sinh độc tố alpha iota...
 • 63
 • 1,548
 • 7

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của quần thể Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của quần thể Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... Hs/Ht, đa dạng di truyền tính quần thể thông đỏ Lâm Đồng lớn đa dạng di truyền bên quần thể Và cấu trúc đa dạng di truyền thông đỏ Lâm Đồng Mức độ khác biệt di truyền quần thể T wallichiana Lâm Đồng ... tính đa dạng di truyền quần thể thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) Lâm Đồng kỹ thuật sinh học phân tử Mục tiêu đề tài: Khảo sát mối quan hệ di truyền số cá thể thông đỏ thu thập từ khu vực Lâm Đồng ... nghiên cứu đa dạng di truyền thông đỏ kể trên, bước đầu chọn phương pháp RAPD cpDNA PCR-RFLP để khảo sát tính đa dạng di truyền quần thể thông đỏ Lâm Đồng thông qua đề tài với tên gọi Nghiên cứu tính...
 • 67
 • 445
 • 1

nghiên cứu đa dạng các giống chè trồng ở Thái Nguyên bằng kỹ thuật sinh học phân tử

nghiên cứu đa dạng các giống chè trồng ở Thái Nguyên bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Nội dung báo cáo Mở đầu Tổng quan tài liệu Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu thảo luận Kết luận kiến nghị Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Mở ĐầU Cõy ... mm sinh hc phõn t Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Tổng quan tài liệu Khỏi quỏt v cõy chố 1.1 Ngun gc ca cõy chố Võn Nam-Trung Quc Vựng Atxam thuc n Vit Nam Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn ... tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu a dng cỏc ging chố trng Thỏi Nguyờn bng k thut sinh hc phõn t Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Ni dung nghiờn cu ti bao gm Thu mu lỏ chố Tỏch chit DNA tng...
 • 28
 • 241
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN VIRUS GÂY BỆNH LÙN SỌC ĐEN Ở VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN VIRUS GÂY BỆNH LÙN SỌC ĐEN Ở VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ
... chương trình trọng điểm phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học lính vực Nông nghiệp-Bộ NN&PTNN giao nhiệm vụ thực đề tài Nghiên cứu xây dựng qui trình chẩn đoán virus gây bệnh lùn sọc đen Việt nam ... chẩn đoán xác virus gây bệnh lùn sọc đen Việt Nam kỹ thuật RT-PCR thăm dò khả chẩn đoán kỹ thuật kháng nguyên kháng thể II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu 2.2.3 Nhân phân đoạn S7, ... phát Việt Nam Trung Quốc nên cần phải phân tích mối quan hệ mẫu virus Việt Nam với mẫu virus Trung Quốc Một phả hệ xây dựng dựa toàn trình tự phân đoạn S10 13 mẫu virus Việt Nam NC mẫu virus...
 • 9
 • 159
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm hướng tới chẩn đoánluận văn công nghệ sinh học tìm hiểu quy trình phát hiện vi khuẩn lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửxác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thưphát hiện vi rút đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật pcrnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh nhiễm human papillomavirus hpvmột số kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng trong nghiên cứucứu cấu trúc của một nucleotide trong kỹ thuật sinh học phân tửthí nghiệm phát hiện vi khuẩn e coli o157 h7 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quangkết quả phát hiện vi khuẩn e coli o157 h7 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quangnghiên cứu loài sán lá gan ký sinh ở trâu bò bằng phương pháp sinh học phân tử đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan cho trâu bò ở tỉnh thái nguyên bắc kạn tuyên quangnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visphân loại vi sinh vật bằng phương pháp sinh học phân tửquy trình phát hiện vi khuẩnnghiên cứu phát hiện biến đổi gen trong ung thư đại trực tràng2831aDu thao NQ DHDCD BT 20177f61fQuy che dai hoi BT 2017 SHI (F)20 b i t p Ba nh lu t Niuton File word c l i gi i chi ti t20 b i t p T ng h p l c v i u ki n c n b ng c a ch t i m File word c l i gi i chi ti tCổ đông và nhà đầu tư TT UV BKSĐề kiểm tra 15'' tụ điện - Chương 1 Điện tích, điện trường - File word có lời giải .doc ki m tra 15Kh o s t ngh l p 12 n m 2015 2016120 C U TR C NGHI M B T NG TH C B T PH NG TR NH (C p n) File wordĐiều lệ Công ty CP Quốc tế Sơn HàLịch công tác tuần 31 năm 2017(1)Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (từ 14 8 2017 đến 20 8 2017) HD Nhaphoc K68Đồ án ngành hệ thống điện phó viết hiếuĐồ án ngành hệ thống điện phạm xuân đạtĐồ án ngành hệ thống điện bùi anh túĐồ án ngành hệ thống điện hà quốc vươngĐồ án hệ thống điện bùi văn MẠNH440 C U TR C NGHI M TO N 10 HK2 File wordT A OXY 60 c u tr c nghi m T a trong m t ph ng C h ng d n gi i File wordC ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty c ph n th ng m i v t ng ho ADINQ THOI GIAN CHOT DS DHC 2017