Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni và hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni và hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên
... - Nghiên cứu thành phần số khoáng chất tự nhiên - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi trường yếm khí khoáng Laterit - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua ... tiến hành: Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên 33 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA (H2S) 1.1.1 Nghiên cứu amoni (NH4) ... lượng vật liệu khoáng công thức thí nghiệm khả ức chế sinh khí Hydrosunfuacủa rõ rệt (xem hình 12) 3.2.2 Kết thí nghiệm với khoáng Zeolite Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí amoni khoáng 3.2.2.1...
 • 55
 • 161
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni và Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên
... Nghiên cứu thành phần số khoáng chất tự nhiên - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi trường yếm khí khoáng Laterit - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trương Thanh Ka NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH SINH AMONI HYDROSUNFUA TRONG MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ BẰNG MỘT SỐ KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN Chuyên ... viện Môitrường Nông nghiệp thực hiện,đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả ức ch quá trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA...
 • 60
 • 219
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ức CHẾ QUÁ TRÌNH SINH ACID của STREPTOCOCCUS MUTANS

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ức CHẾ QUÁ TRÌNH SINH ACID của STREPTOCOCCUS MUTANS
... hiểu khả ức chế sinh acid vi khuẩn S mutans 4.1 Đánh giá khả kháng vi khuẩn S Mutans thông qua ức chế sinh acid (ức chế giảm ph môi trƣờng Vi khuẩn S mutans xem tác nhân gây sâu khả sinh acid ... glucose Hoạt tính ức chế sinh acid vi khuẩn S mutans đánh giá thông qua việc xác định khả 33 ức chế giảm pH môi trường tế bào S mutans đ xử lý với dịch chiết nghiên cứu Kết nghiên cứu trình bày hình ... quan đến trình sinh chống chịu acid S mutans - Nghiên cứu khả ức chế hình thành biofilm S mutans dịch chiết sim Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguy n Thị Thúy nh 2011 , Nghiên cứu khả kháng...
 • 53
 • 333
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh amoni hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh amoni và hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên
... TỰ NHIÊN - Trƣơng Thanh Ka NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH SINH AMONI HYDROSUNFUA TRONG MÔI TRƢỜNG YẾM KHÍ BẰNG MỘT SỐ KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN Chuyên ngành: Hóa môi trường số: ... viện Môitrường Nông nghiệp thực hiện,đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả ức ch quá trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA ... HYDROSUNPHUA (H2S) 1.1.1 Nghiên cứu amoni (NH4) hydrosunphua (H2S): 1.1.1.1 .Amoni (NH4) a Tính chất hóa học Amoni sinh môi trường nước phân hủy hợp chất hữucơ có chứa Nitơ Trong môi trường nước tồn hai...
 • 12
 • 57
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh
... sở sử dụng hệ oxi hóa kiểu Fenton (hệ Fe(0) - EDTA - oxy không khí) kết hợp vỡi thực vật bậc cao để xử n-ỡc thải nhiễm hợp chất phenol (Phenol, TNR, m-NP) 1.2 C IM QU TRèNH OXI HểA FENTON H ... phỏp sinh hc (s dng thc vt thy sinh) nc v t b ụ nhim Ngoi ra, ó cú cụng trớnh nghiờn cu v gii phỏp s dng công nghệ tổng hợp sở sử dụng hệ oxi hóa kiểu Fenton (hệ Fe(0) - EDTA - oxy không khí) kết ... thy hiu qu x cỏc hp cht nitrophenol ny cú ph thuc vo sinh ca thu trỳc, nhiờn khụng cú s khỏc bit rừ hiu qu x ó la chn thỡ nghim trng thy trỳc vi sinh thy trỳc gn gp ụi Cn c vo sinh thy trỳc...
 • 19
 • 588
 • 1

nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh

nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm thuốc nổ nhóm nitrophenol bằng một số tác nhân hóa học, xúc tác kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh
... sở sử dụng hệ oxi hóa kiểu Fenton (hệ Fe(0) - EDTA - oxy không khí) kết hợp với thực vật bậc cao để xử n-ớc thải nhiễm hợp chất phenol (Phenol, TNR, m-NP) [16] Tuy nhiờn vic nghiờn cu ỏp dng ... Có số tác giả sử dụng Fe(0) để làm tăng khả ôxy hoá H2O2 Có thể nói nay, hệ FEK hệ có khả chuyển hoá ôxy điều kiện th-ờng thành hợp chất peroxyt để tạo gốc tự OH* -u điểm hệ FEK có tính oxi hóa ... phỏt ozụn mi ch c s dng ch yu kh trựng nc sinh hot v kh mựi khụng khớ 1.1.2.2 Ph-ơng pháp chuyển hóa chất ô nhiễm tác nhân oxy hóa khử kiểu Fenton - sử dụng Hệ Fe(0)-EDTA-không khí s dng phc cú...
 • 108
 • 217
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay " ppt

Tài liệu Báo cáo
... chiia PPy khdng cd clay h) Anh hifdng ciia ion pha tap -0.52 E (V/SCE) Hinh 6: Anh hudng cua clay den dudng con^ phan cue ciia Ppy pha tap molipdat cd clay (06), va khdng cd clay (B6) c) Anh hifdng ... chii'a PPy pha Hinh 4: Anh hudng cua clay den biln thien EQ cua tap oxalat cd clay (04); khdng cd clay (B4) va thep mang PPy pha tap molipdat trin CT3 Tuang tu d hinh 4, su cd mat ciia clay lim ... ion pha tap din dudng cong phan cue ciia miu PPy pha tap oxalat (B4) va molipdat (B6) Hinh 8: Anh hudng ciia clay vi ion pha tap dl'n dudng cong phan cue ciia PPy pha tap oxalat (C4) va molipdat...
 • 5
 • 235
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của hợp chất tanin tách từ thịt quả điều lộn hột

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của hợp chất tanin tách từ thịt quả điều lộn hột
... : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột "Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột. ” ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... Hải Đề tài : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột 3.5 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN RẮN TÁCH TỪ THỊT QUẢ ĐIỀU LỘN HỘT 3.5.1 Đƣờng ... : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột Z= 100% K0: tốc độ ăn mòn kim loại dung dịch chưa có chất ức chế (g/m2.h) K1: tốc độ ăn mòn kim loại chất ức...
 • 54
 • 492
 • 0

Khả năng ức chế quá trình phát sáng sinh học ở Vibrio harveyi bởi enzyme AHLlactonase tái tổ hợp doc

Khả năng ức chế quá trình phát sáng sinh học ở Vibrio harveyi bởi enzyme AHLlactonase tái tổ hợp doc
... N26.2, có khả ức chế trình phát sáng sinh học có liên quan đến độc lực loài vi khuẩn gây bệnh Vibrio harveyi Kết mở hướng nghiên cứu sử dụng enzyme AHLlactonase tái tổ hợp liệu pháp sinh học việc ... harveyi gây động vật thủy sản, khả mở rộng hướng ứng dụng loài vi khuẩn gây bệnh khác nuôi trồng thủy sản Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh 2012 Khả ức chế trình phát sáng sinh học Vibrio harveyi enzyme ... enzyme AHLlactonase tái tổ hợp bổ sung nồng độ 15 µg/ml 25 µg/ml (Đồ thị 2A) Tương tự, cường độ phát sáng chủng JMH606 bị ức chế có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) nồng độ enzyme AHL-lactonase tái tổ hợp, ...
 • 3
 • 336
 • 1

Nghiên cứu khả năng ức chế DNA Gyrase của một số dẫn xuất Chalcon tổng hợp

Nghiên cứu khả năng ức chế DNA Gyrase của một số dẫn xuất Chalcon tổng hợp
... 13400 vòng phút 2.2.6 T DNA gyrase Enzym gyrase DNA tháo 22 enzym , có ATP o di gel agarose DNA gyrase - DNA gyrase 1X, 0,5 µg plasmid p1664 DNA gyrase - o C 30 phút DNA gyrase - m 1,75 mM ATP, ... tên DNA gyrase DNA topoisomerase II t siêu n trái (- DNA DNA nucleotid Hình 1.5) [14, 22] Hình 1.5 DNA eukaryote, DNA [14, 22] DNA gyrase 1.2.2 Ohemeng DNA Escherichia coli [34] Aiello c DNA- ... chalcone '4-hydroxy-3-(3-ptolylacryloyl)-2H-chromen-2-one [21] ol [23] 1.1.4 DNA t DNA nucleotic DNA a nucleotic, DNA gyrase giúp DNA vòng vòng DNA DNA gyrase [18] ng phân t iên c u rõ ràng chalcon...
 • 49
 • 257
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế Staphylococcus aureus của Lactobacillus acidophilus trên hai môi trường sữa đậu nành nước chiết thịt – peptone để bảo quản thực

Nghiên cứu khả năng ức chế Staphylococcus aureus của Lactobacillus acidophilus trên hai môi trường sữa đậu nành và nước chiết thịt – peptone để bảo quản thực
... nghiệm Gi i n4 Nghiên cứu khả ức chế S aureus L acidophilus Khảo sát khả ức chế S aureus L acidophilus môi trƣờng sữa đậu nành nƣớc chiết thịt peptone theo tỷ lệ S aureus/ L acidophilus = 1/100, ... sữa đậu nành đông tụ Qua khảo sát khả ức chế L acidophilus lên S aureus vào thời gian trƣớc đông tụ, đánh giá ứng dụng khả ức chế để bảo quản sữa đậu nành dạng lỏng hay không 3.2 Kết khả ức chế ... Lactobacillus acidophilus: môi trƣờng MRS MRS Agar  Môi trƣờng sữa đậu nành, môi trƣờng nƣớc chiết thịt peptone để khảo sát khả ức chế Staphylococcus aureus Lactobacillus acidophilus Môi trƣờng...
 • 79
 • 246
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng Thiazol

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng Thiazol
... Thay đổi lượng cân chất ức chế, ta khảo sát phụ thuộc khả ức chế ăn mòn vào nồng độ chất ức chế Kết khảo sát Các kết khảo sát cho thấy tất chất nghiên cứu khả ức chế ăn mòn Cu, Al, thép CT-3 ... 5-aminobenzothiazol p-hiđroxibenzyliđen-5aminobenzothiazol chất khả ức chế ăn mòn cao Các hợp chất dãy 2-axetamido-6-R-benzothiazol với nồng độ 10'3iM trở lên thể tính chất ức chế cao, Khả ức chế ăn mòn ... lu a tio n g d e PHIẾU ĐÃNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN cứu KH-CN Tén đề tài (hoặc dự án): Nghiên cứu khả ức chế ãn mòn kim loại số hợp chất chứa vòng thiazol M ã số: QT-01-09 Co quan chủ trì đề tài (hoặc...
 • 21
 • 256
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế alpha glucosidase của 4 loài thuộc chi gymenma r BP ở việt nam

Nghiên cứu khả năng ức chế alpha glucosidase của 4 loài thuộc chi gymenma r BP ở việt nam
... sáng tỏ chế hạ glucose huyết loài thuộc chi Gymnema R. Br Việt Nam tiến hành đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả ức chế alpha glucosidase loài thuộc chi Gymnema R. Br Việt Nam với mục tiêu sau: Khảo ... Các nghiên cứu đƣợc tiến hành Việt Nam chi Gymnema R. Br Việt Nam, nhà khoa học phát có mặt loài thuộc chi Gymnema R. Br gần có nhiều nghiên cứu triển khai [5], [9] Các nghiên cứu chủ yếu tập trung ... tác dụng ức chế alpha glucosidase dƣợc liệu 3.1.2.1 Khả ức chế alpha glucosidase Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br ex Schult Khả ức chế alpha glucosidase cắn dịch chi t mẫu Gymnema sylvestre thử nghiệm...
 • 64
 • 344
 • 1

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)
... nghẽn tăng hiệu xử phƣơng pháp sinh học Đề tài Nghiên cứu khả xử nước thải sinh hoạt xám chỗ vật liệu laterit (đá ong) đƣợc thực nhằm xác định khả xử nƣớc thải sinh hoạt xám đá ong theo ... nƣớc thải sinh hoạt xám đƣợc gọi tắt nƣớc thải xám 1.1.2 Các phương pháp xử nước thải xám Lựa chọn phƣơng pháp xử nƣớc thải xám thích hợp dựa trên: - Chất lƣợng nƣớc thải xám cần xử lý; ... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT XÁM TẠI CHỖ BẰNG VẬT LIỆU LATERIT (ĐÁ ONG) Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nƣớc Mã số: 62580212...
 • 151
 • 283
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong) (TT)

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong) (TT)
... Nghiên cứu khả xử nước thải sinh hoạt xám chỗ vật liệu laterit (đá ong) thực nhằm xác định khả xử nước thải sinh hoạt xám đá ong theo kỹ thuật xếp lớp đa tầng Thành công nghiên cứu mở hướng ... Kết nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt xám chỗ đá ong theo kỹ thuật xếp lớp đa tầng CHƢƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nƣớc thải xám Nước thải sinh hoạt xám phần nước thải sinh hoạt ... 80 Nước thải trước xử Nước thải sau xử Hiệu suất xử (%) 60 40 100 20 0 Nồng độ COD (mg/L) Hình 3.28: Nồng độ BOD5 nước thải xám trước sau xử 500 100 400 80 300 Nước thải trước xử lý...
 • 27
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ii 5 một số chất ức chế quá trình sinh khí mêtan 13nghiên cứu khả năng tái chếnghiên cứu khả năng sản xuất của bốn dòng đà điểu và một số công thức lai nuôi thịtnghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng cà chua và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu túnghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệunghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lkết quả phân tích định tính và định lượng một số nhóm chất trong cây chè đắngkhả năng tạo nghĩa biểu tƣợng về con ngƣời của một số đơn vị từ vựngảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm lipomycin m lên một số tính chất đất vùng gò đồi mê linh vĩnh phúcnghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênkết quả nghiên cứu khả năng nhân giống các cây chè trung dunghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn