Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ và ảnh hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cấy định hướng trong điều trị vết thương

Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ ảnh hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cấy định hướng trong điều trị vết thương

Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ và ảnh hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cấy định hướng trong điều trị vết thương
... - ĐOÀN HOÀNG THU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TĂNG SINH CỦA TẾ BÀO GỐC MỠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN TẾ BÀO DA NUÔI CẤY ĐỊNH HƯỚNG TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm Mã ... tế bào da nuôi cấy định hướng điều trị vết thương nhằm mục tiêu sau: Đánh giá đặc điểm phân lập tăng sinh tế bào gốc mỡ điều kiện nuôi cấy invitro Đánh giá ảnh hưởng tế bào gốc mỡ đến tế bào da ... nguyên bào sợi tế bào sừng cấy khoang phía Ảnh hưởng tế bào gốc mỡ đến hai loại tế bào da nuôi cấy đánh giá qua tăng sinh tế bào da khả di cư chúng theo cách thức mô tả 2.2.5.1 Đánh giá ảnh hưởng tế...
 • 77
 • 213
 • 0

Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ ảnh hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cấy định hướng trong điều trị vết thương

Nghiên cứu khả năng tăng sinh của tế bào gốc mỡ và ảnh hưởng của chúng đến tế bào da nuôi cấy định hướng trong điều trị vết thương
... tế bào da nuôi cấy định hướng điều trị vết thương nhằm mục tiêu sau: Đánh giá đặc điểm phân lập tăng sinh tế bào gốc mỡ điều kiện nuôi cấy invitro Đánh giá ảnh hưởng tế bào gốc mỡ đến tế bào da ... bỏng điều trị nhu cầu ghép da chiếm khoảng 2500 bệnh nhân Xuất phát từ sở khoa học tiềm ứng dụng tế bào gốc mỡ, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu khả tăng sinh tế bào gốc mỡ ảnh hưởng chúng đến tế ... sàng định hướng cho nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học phục vụ điều trị tổn thương thuộc hệ thống trung mô đặc biệt vết thương vết bỏng Ngày nay, nhu cầu điều trị vết thương ghép tế bào gốc...
 • 11
 • 166
 • 0

nghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn (bc-bacterial cellulose).

nghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn (bc-bacterial cellulose).
... A1 khác biệt ý nghĩa mặt thống kê Do hai chủng Azotobacter có khả tăng trưởng tốt BC 3.3 Thử nghiệm khả tăng trưởng chủng Azotobacter BC tái sử dụng 3.3.1 Chủng A1 - Sau thu sinh khối A1 BC, tiếp ... khả tăng trưởng chủng nấm men BC tái sử dụng 2.3.1 Chủng S cerevisiae SVTH: Lê Thanh Quỳnh Trang 56 Kết biện luận - Sau thu sinh khối S cerevisiae BC, tiếp tục bổ sung MT rỉ đường với tỉ lệ trên, ... hành thu sinh khối ngày thứ 3, 4, 5, 6, kết thu đuợc sau: Hình 4.5: Sinh khối S.cerevisiae tỉ lệ 1:2 sau ngày Hình 4.6: Sinh khối S.cerevisiae tỉ lệ 1:2,5 sau ngày Hình 4.7: Sinh khối S.cerevisiae...
 • 41
 • 273
 • 0

nghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn (bc-bacterial cellulose)

nghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn (bc-bacterial cellulose)
... phí cho vi c xử lý chất thải góp phần bảo vệ mơi trường Xuất phát từ ưu điểm BC, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả tăng trưởng số vi sinh vật bề mặt giá đỡ cellulose vi khuẩn ... hoạch vật (S cerevisiae, Rhodotorula, Azotobacter) Nhân sinh khối vi sinh Khảo sát tỉ lệ phối hợp vật mơi trường lỏng mBC : VMT thích hợp cho có sục khí tăng trưởng vi sinh vật Thu nhận sinh khối ... cellulose vi khuẩn (bacterial cellulose - BC) Cellulose đại phân tử tồn phổ biến trái đất, thành phần sinh khối thực vật đại diện cho polymer ngoại bào vi sinh vật Cellulose vi khuẩn (bacterial cellulose...
 • 156
 • 193
 • 0

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... n ph m th c ăn chăn nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên - ð xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao kh c nh tranh cho s n ph m th c ăn chăn nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên 1.3 ð i ... nh tranh cho s n ph m th c ăn chăn nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm gì? ð góp ph n tr l i câu h i này, th c hi n ñ tài: Nghiên c u kh c nh tranh c a s n ph m th c ăn chăn nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm, ... ñ a bàn huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên - Ph m vi v n i dung: ð tài t p trung nghiên c u kh c nh tranh c a m t s s n ph m th c ăn chăn nuôi công nghi p ch y u ñư c tiêu th ñ a bàn huy n Văn Lâm,...
 • 147
 • 468
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt star 76 nhập nội nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên
... a v t Star 76 ông bà 56 4.5 M t s ch tiêu ch t lư ng tr ng v t Star 76 ông bà 59 4.6 M t s ch tiêu p n v t Star 76 ông bà 61 4.7 T l nuôi s ng v t Star 76 b m 62 4.8 Kh i lư ng v t Star 76 b m ... tr ng v t Star 76 b m ñ i c a v t Star 76 thương ph m 4.15 72 73 Tiêu t n th c ăn cho kg tăng kh i lư ng ch s s n xu t c a v t Star 76 thương ph m 76 4.16 Năng su t th t c a v t Star 76 thương ... gian ñ a ñi m nghiên c u * Th i gian nghiên c u: T tháng 6/2007 ñ n tháng 6/2011 * ð a ñi m nghiên c u: Trung tâm nghiên c u v t ð i Xuyên- Phú Xuyên- Hà N i 3.3 N i dung nghiên c u * Nghiên c u kh...
 • 105
 • 965
 • 6

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Super Heavy nhập nội nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Super Heavy nhập nội nuôi tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình
... tiến hành đề tài: "Nghiên cứu khả sản xuất vịt Super Heavy nhập nội nuôi Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá đợc khả sản xuất vịt Super Heavy ông bà, bố mẹ thơng phẩm 1.3 ... 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu Thí nghiệm tại: Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phơng từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2009 Trên đàn vịt ông bà giai đoạn hậu bị ... đàn vịt thơng phẩm - Chọn vịt thí nghiệm: chọn 150 vịt ngày tuổi có khối lợng trung bình giống, khoẻ mạnh, nuôi Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình - Chế độ dinh dỡng đàn vịt thơng phẩm nuôi Trạm nghiên...
 • 109
 • 185
 • 0

Nghiên cứu khả năng phát triển của chủng vi khuẩn edwardsiella ictaluri bị đột biến gen pura ở các điều kiện bảo quản khác nhau

Nghiên cứu khả năng phát triển của chủng vi khuẩn edwardsiella ictaluri bị đột biến gen pura ở các điều kiện bảo quản khác nhau
... Kết khảo sát khả phát triển chủng vi khuẩn E ictaluri bị ñột biến gen purA (E ictaluri PAM) ñiều kiện bảo quản khác a ñiều kiện bảo quản thạch nghiêng 4oC Kết theo dõi khả phát triển chủng E ictaluri ... ñồ vi khuẩn E ictaluri hoang dại chưa ñột biến gen purA (A) vi khuẩn E ictaluri ñột biến gen purA (B) 3.2 Kết khảo sát khả phát triển chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri bị ñột biến gen purA ... bào vi khuẩn) Do vậy, vi khuẩn E ictaluri PAM ñược bảo quản ổn ñịnh 3.2.3 Kết nghiên cứu khả phát triển chủng vi khuẩn E ictaluri bị ñột biến gen purA ñiều kiện bảo quản khác 3.2.3.1 Kết khảo...
 • 74
 • 245
 • 0

Thử nghiệm thành lập nghiên cứu khả năng ứng dụng của bản đồ địa chính đa mục đích

Thử nghiệm thành lập và nghiên cứu khả năng ứng dụng của bản đồ địa chính đa mục đích
... nhận, đợc ngời sử dụng đất chấp nhận Bản đồ địa loai đồ mà tỷ lệ đợc xác định tùy theo loại đất, mục đích sử dụng đất vùng cần thành lập đồ Bản đồ địa đợc sử dụng quản lý đất đai đồ đợc biên tập ... học công nghệ nh nay, Bản đồ địa đợc thành lập hai dạng đồ giấy đồ số địa Bản đồ giấy địa loại đồ truyền thống, thông tin đợc thể toàn giấy nhờ hệ thống ký hiệu ghi Bản đồ giấy cho ta thông tin ... mã hoá Bản đồ số địa đợc hình thành dựa hai yếu tố kỹ thuật phần cứng máy tính phần mềm điều hành Các số liệu đo đạc đồ giấy cũ đợc đa vào máy tính để xử lý, biên tập đồ, lu trữ in thành đồ giấy...
 • 80
 • 305
 • 0

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương

 Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương
... Đề tài nghiên cứu nhằm tìm môi trường phù hợp để tái sinh đậu tương in vitro nuôi cấy mô số giống đậu tương Từ xây dựng quy trình nuôi cấy mô đậu tương từ đỉnh sinh trưởng hai giống đậu tương ... tục nghiên cứu khả tái sinh chồi từ callus Tiếp tục khảo sát khả tái sinh chồi từ thể protocorm số giống đậu tương khác Tiếp tục nghiên cứu môi trường rễ chồi tạo từ thể protocorm giống đậu tương ... nhân invitro bảo tồn nguồn gen đặc biệt chọn giống thông qua chuyển gen, tạo giống khả kháng sâu, kháng thuốc trừ cỏ… Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu khả tái sinh in vitro số giống đậu tương ...
 • 36
 • 907
 • 9

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN ... công Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học hƣớng dẫn ThS Vƣơng Thị Việt Hoa, thực đề tài Bước đầu nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa” 1.2 Mục đích ... lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên men sữa...
 • 85
 • 484
 • 7

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... khoai tây tỉnh miền núi phía Bắc 14 1.3.Tình hình nghiên cứu khoai tây giới Việt Nam 16 1.3.1 Một số nghiên cứu giống 16 1.3.2 Một số nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng khoai tây ... huyện Hiệp Hoà - Kết nghiên cứu lựa chọn giống biện pháp kỹ thuật trồng khoai tây điều kiện vụ Đông huyện Hiệp Hoà tài liệu tham khảo cho cán ngành nông nghiệp huyện Hiệp Hoà nói riêng tỉnh Bắc ... biện pháp kỹ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn đến sinh trưởng, suất khoai tây huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số giống...
 • 125
 • 877
 • 4

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN ... Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học hƣớng dẫn ThS Vƣơng Thị Việt Hoa, thực đề tài Bước đầu nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa 1.2 Mục đích ... lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên men sữa dừa...
 • 85
 • 924
 • 0

nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir

nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir
... CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN KEFIR SỮA DỪA LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ... o Khảo sát khả nhân sinh khối hạt kefir môi trƣờng o Khảo sát hoạt lực hạt kefir sau khoảng thời gian bảo quản o Thử nghiệm ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa Các kết thu đƣợc: Tỷ lệ hạt ... Xác định tỷ lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên...
 • 85
 • 394
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ
... “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2009” Tên công trình: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Nhóm ngành ... thống phân tích kỹ thuật riêng Đó mục đích nhóm Hơn nữa, phân tích kỹ thuật Kinh doanh Ngoại Tệ Quốc Tế kiến thức chuyên môn quan trọng không cho nhà đầu tư tiền tệ quốc tế, mà kết nghiên cứu công ... thường sử dụng sản phẩm tài là: phân tích phân tich kỹ thuật Phân tích đánh giá tình hình kinh tế, tác động đến kinh tế nước toàn cầu, xảy tương lai Phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu xu...
 • 85
 • 434
 • 3

Xem thêm

Từ khóa:  hiệu quả đường glucose acid accetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn chuyển hóa nitơ pseudomonas stutzeri dòng d3b trong nước rỉ rác hiệu quả đường glucose acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn chuyển hóa nitơ pseudomonas stutzeri dòng d3b trong nước thải chăn nuôi heonghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ cod n và p trong nƣớc thải chăn nuôi bằng kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động với hệ thống yếm khí thiếu khí hiếu khí theo mẻnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệunghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con ngườinghiên cứu khả năng tăng ápnghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu khả năng tồn tại của vi khuẩn r solanacearum trong đất trồng lạc khoai tây ở các công thức luân canh khác nhaunghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan pháp r71nghiên cứu khả năng sản xuất của bốn dòng đà điểu và một số công thức lai nuôi thịtPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 20134. Thuyet minh BCTC 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi03 Du thao quy che lam viec04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBao cao tai chinh 6 thang nam 2015tài liệu miễn phí chuong 3