Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em có nhiễm Cytomegalovirus bằng thuốc kháng vi rút Ganciclovir

Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus bằng thuốc kháng vi rút Ganciclovir

Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em có nhiễm Cytomegalovirus bằng thuốc kháng vi rút Ganciclovir
... nghiên cứu: Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus thuốc kháng vi rút Ganciclovir nhằm mục tiêu: Mô tả số đặc điểm dịch tễ yếu ... vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus điều trị Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2010 - 2012 Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus Mô tả kết điều trị ... nhiễm Cytomegalovirus 2.1 Đặc điểm lâm sàng - Bệnh nhân vi m phổi nhiễm CMV đặc điểm lâm sàng bệnh nhân vi m phổi không nhiễm CMV Tuy nhiên, bệnh nhân vi m phổi nhiễm CMV tỷ lệ rút...
 • 28
 • 267
 • 1

Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus bằng thuốc kháng vi rút Ganciclovir

Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em có nhiễm Cytomegalovirus bằng thuốc kháng vi rút Ganciclovir
... Cytomegalovirus điều trị Bệnh vi n Nhi Trung ƣơng năm 2010 - 2012 Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus Mô tả kết điều trị vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus ... sàng kết điều trị vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus thuốc kháng vi rút Ganciclovir nhằm mục tiêu: Mô tả số đặc điểm dịch tễ yếu tố liên quan đến vi m phổi trẻ em nhiễm Cytomegalovirus ... QUAN VI M PHỔI CÓ NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS TRẺ EM 94 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ học 94 4.1.2 Một số yếu liên quan đến VP nhiễm CMV 100 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VI M...
 • 174
 • 167
 • 0

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm HIV

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV
... AIDS, cú gn 89.000 ngi nhim HIV ang c iu tr ARV chim 36% tng s ngi nhim HIV, cú gn 4.500 tr em c iu tr khỏng vi rỳt chim hn 90% s tr em nhim HIV [19] Hin nay, s lõy truyn HIV qua quan h tỡnh dc cú ... sng v dch tr nhim HIV/ AIDS [27],[31] 1.5.1 Chn oỏn nhim HIV tr em * Chn oỏn xỏc nh nhim HIV tr di 18 thỏng tui Bao gm tr sinh t ngi m nhim HIV v tr cú biu hin nghi ng nhim HIV di 18 thỏng tui ... k trc cú iu tr ARV, tr HIV viờm phi vi khun khỏ thng gp, nh ỏp dng iu tr ARV, t l viờm phi tr HIV gim xung cũn tng t nh tr khụng nhim HIV [4] Tuy nhiờn, tr em nhim HIV cú nguy c t vong vỡ bnh...
 • 155
 • 199
 • 0

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm HIV

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV
... tỷ lệ hàng năm bệnh Hib trẻ em nhiễm HIV tuổi lớn trẻ em không nhiễm HIV 5,9 lần 4.2 Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng miễn dịch theo nguyên viêm phổi/ HIV 4.2.1 Lâm sàng theo nguyên Các biểu ... hấp thay đổi kèm theo trẻ HIV bị viêm phổi 1.4 Điều trị viêm phổi trẻ HIV/ AIDS Điều trị viêm phổi trẻ HIV/ AIDS theo nguyên tắc sau: - Chống nhiễm khuẩn: tùy thuộc mức độ viêm phổi nặng hay nhẹ có ... chẩn đoán viêm phổi trẻ HIV 1.2.1 Đặc điểm lâm sàng viêm phổi trẻ HIV/ AIDS Viêm phổi “điển hình” có đặc điểm khởi phát đột ngột: Trẻ có sốt nhẹ, nhiệt độ tăng dần sốt cao đột ngột; trẻ mệt mỏi,...
 • 24
 • 223
 • 0

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm HIV

Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV
... nghiên cứu nguyên nhân kết điều trị viêm phổi/ HIV trẻ em cần thiết Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị viêm phổi trẻ em nhiễm HIV" ... 1.6 Căn nguyên viêm phổi trẻ HIV/ AIDS Trẻ em nhiễm HIV mắc viêm phổi có nhiều khả có nhiễm trùng huyết tử vong cao so với trẻ em không nhiễm HIV Thời kỳ trước có điều trị ARV viêm phổi vi khuẩn ... đoán điều trị viêm phổi trẻ HIV/ AIDS [48],[61],[62] 1.8.1 Chẩn đoán xác định viêm phổi Dựa vào triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng * Chẩn đoán xác định viêm phổi bệnh nhân có: Ho, nhịp thở nhanh,...
 • 155
 • 45
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng kết quả điều trị hạ thân nhiệt trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả điều trị hạ thân nhiệt trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
... nhit tr em ti Bnh vin Nhi Trung ng vi hai mc tiờu sau: Mụ t mt s c im dch t, lõm sng ca tr h thõn nhit lỳc nhp Bnh vin Nhi Trung ng Nhn xột kt qu iu tr h thõn nhit tr em ti Bnh vin Nhi Trung ng ... phng thc trao i nhit - Bilan nhit Cõn bng gia quỏ trỡnh sinh nhit v quỏ trỡnh thi nhit ca c th c th hin bng bilan nhit: Bilan nhit = Nhit chuyn húa nhit bay hi nc nhit bc x nhit truyn - Cung ... 1.1.2 Dch t hc h thõn nhit tr em .4 1.1.2 Dch t hc h thõn nhit tr em 1.1.3 Nguyờn nhõn h thõn nhit tr em [7], [38]: 1.1.3 Nguyờn nhõn h thõn nhit tr em [7], [38]: - Yu...
 • 96
 • 460
 • 0

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàngkết quả điều trị viêm phổi bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vè kết quả điều trị viêm phổi ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại bệnh viện việt tiệp hải phòng
... l c máu chu kǶ t i B nh vi n Vi t Ti p H i Phòng Nhằm m c tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh viêm phổi bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng ... tháng 12/2014 Xác định số nguyên nhân vi sinh kết điều trị viêm phổi bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ bệnh nhân Ch ng T NG QUAN 1.1 Đ i c ng v viêm ph i Viêm ph i đƣ đ c nghiên c u từ ... o Bệnh viện Việt Tiệp H i Phòng kho ng h n 200 bệnh nhơn ph i lọc máu chu kỳ, tuần lần, lần 4-4,5 gi , bệnh nhơn đƣ th i gian lọc máu h n 10 năm, nguy c viêm ph i lƠ r t lớn Đi u tr bệnh...
 • 125
 • 296
 • 1

NGỘ ĐỘC CHÌ TRẺ EM TẠI VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM docx

NGỘ ĐỘC CHÌ Ở TRẺ EM TẠI VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM docx
... Babaw-san ( Trung Quốc), Ayurvedic (Indian)…  Một loạt bệnh nhân đƣợc chẩn đoán NĐC viện nhi TƢ 11/2011 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả số đặc điểm dịch tễ , lâm sàng, cận lâm sàng NĐC viện Nhi TW Nhận ... Các nguồn gây ngộ độc chì: xăng sơn pha chì, nƣớc nhi m chì, gia đình làm bình ắc quy, nấu chì, đồ chơi từ trung quốc ĐẶT VẤN ĐỀ  Gần nguồn gây NĐC từ thuốc nam đƣơc quan tâm nhi u Greta and ... ĐẶT VẤN ĐỀ Ngộ độc chì (NĐC) trẻ em nồng độ chì máu (BLL) ≥ 10 mcg/dl Hội chứng não cấp nhƣ nôn, thay đổi hành vi, điều hòa, co giật, hôn mê thƣờng xuất ngộ độc chì nặng BLL ≥ 70 mcg/dl...
 • 23
 • 405
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình
... cứu số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản bệnh nhân động kinh tỉnh Thái Bình" đợc chọn làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài: Xác định số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh ... tử vong bệnh nhân động kinh Thái Bình Bảng 3.3 Tỷ lệ tử vong bệnh nhân động kinh theo loại động kinh Loại Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) Động kinh toàn thể 26 61,9 Động kinh cục 12 28,6 Động kinh không ... 3.3 Một số đặc điểm cận lâm sàng nghiên cứu động kinh 3.3.1 Kết điện no Bảng 3.5 Kết điện no bệnh nhân động kinh (n = 540) Hình ảnh điện não đồ Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) Kịch phát điển hình kiểu động...
 • 27
 • 539
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm da tiếp xúc do xi măng tác dụng phòng bệnh của Hysox

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm da tiếp xúc do xi măng và tác dụng phòng bệnh của Hysox
... Đánh giá đặc điểm dịch tễ, đặc điểm lâm s ng v cận lâm s ng bệnh viêm da tiếp xúc xi măng Nghiên cứu thay đổi pH da, khả kháng kiềm, khả trung ho kiềm da bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc xi măng Đánh ... lệ viêm da tiếp xúc xi măng Chúng đ khám ngẫu nhiên 4306 ngời tiếp xúc với xi măng * Để nghiên cứu số đặc điểm lâm s ng, cận lâm s ng bệnh nhân viêm da tiếp xúc xi măng Chúng đ nghiên cứu nhóm: ... lâm s ng bệnh viêm da tiếp xúc xi măng Đ tìm thay đổi pH da, khả kháng kiềm, khả trung hòa kiềm bệnh nhân viêm da tiếp xúc xi măng Giúp cho việc l m giảm tỷ lệ bệnh viêm da tiếp xúc xi măng Đ đánh...
 • 29
 • 349
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn trẻ em

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi m phổi không điển hình vi khuẩn trẻ em nhằm hai mục tiêu nghiên cứu sau đây: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng vi m phổi không điển hình ... tâm nghiên cứu Tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học, biểu lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi không điển hình trẻ em nhập vi n vi m phổi, áp dụng kỹ thuật chẩn đoán nguyên nhân vi khuẩn gây vi m phổi không ... nhiễm [8]  Vi m phổi không điển hình đơn Bệnh nhân mắc vi m phổi tác nhân vi khuẩn gây vi m phổi không điển hình gây nên  Vi m phổi không điển hình đồng nhiễm nhóm Bệnh nhân mắc vi m phổi từ hai...
 • 170
 • 2,175
 • 10

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn trẻ em

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... Loại vi m phổi Số lượng Tỷ lệ % Vi m phổi điển hình vi khuẩn 82 11,35 Vi m phổi virus 80 11,08 Vi m phổi điển hình vi khuẩn phối hợp virus 14 1,93 Vi m phổi không điển hình vi khuẩn 215 29,8 Vi m ... cho trẻ 15 tuổi 1.5 Nghiên cứu vi m phổi không điển hình, vi m phổi không điển hình nặng trẻ em yếu tố liên quan 1.5.1 Tình hình nghiên cứu vi m phổi không điển hình trẻ em 1.5.1.1 Thế giới Trên ... VPKĐH VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn đồng nhiễm VP không điển hình vi khuẩn + VP virut 19 nhóm VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn + VP virut Tổng số 215 Tỷ...
 • 14
 • 529
 • 2

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn trẻ em bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em bản tóm tắt tiếng anh
... Real – time PCR Streptoccocus pneumoniae Yếu tố hoại tử u VPĐH Vi m phổi điển hình VPKĐH (AP) Atypical pneumonia Vi m phổi không điển hình WHO World Health Organization Tổ chức y tế giới ABSTRACT ... co – infections involving other viral respiratory pathogens such as Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Rhinovirus, Influenza A & B(RNA extraction using Qiamp Viral RNA Mini kit, RT-PCR ... THE DOCTORAL DISSERTATION HA NOI - 2014 The project was completed at the National Institute of Hygiene and Epidemiology The scientific advisors: Prof Dao Minh Tuan Prof Phan Le Thanh Huong Reviewer...
 • 32
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradanghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010tình hình đặc điểm lâm sàng và kết qủa điều trị viêm da dầu người lớn bằng uống itraconazol kết hợp bôi corticoidnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emmô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhân glôcôm góc mở điều trị tại khoa glôcôm trong 5 năm từ 2004 2008về mối liên quan giữa kiểu gen hcv với một số đặc điểm dịch tễ học và cận lâm sàngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóamột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnkhảo sát một số đặc điểm dịch tễ học và thói quen tìm kiếm dịch vụ y tế của bệnh nhân mắc bệnh ltqđtd đến khám tại viện da liễu trung ươngluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừmột số đặc điểm dịch tễ học của bệnh taychânmiệng và các biện pháp phòng chống đã triểu khai tại hà nội năm 2011một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở hà nội và các vùng lân cậnnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009nghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau boPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây