Mất giấy phép lái xe, trường hợp nào phải thi lại?

Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô (đối với trường hợp mất Giấy phép lái xe và mất hồ sơ lái xe) doc

Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô (đối với trường hợp mất Giấy phép lái xe và mất hồ sơ lái xe) doc
... hoàn trả hồ nơi nộp hồ Hồ Thành phần hồ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định); Thành phần hồ Tờ khai nguyên nhân hồ gốc Giấy chứng nhận sức khỏe ... hạch lái xe Củ Chi địa Ấp Ngã tư, xã Nhuận Đức,huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để dự sát hạch lại theo phiếu hẹn Buớc Đến nhận giấy phép lái xe hồ theo phiếu hẹn phận hoàn trả hồ nơi ... 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định Nộp hồ phận tiếp nhận hồ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí...
 • 6
 • 655
 • 0

Cải chính họ tên chữ lót trong hồ sơ, giấy phép lái xe các hạng A,B,C,D,E,F bị mất, giấy phép lái xe còn hạn sử dụng pps

Cải chính họ tên chữ lót trong hồ sơ, giấy phép lái xe các hạng A,B,C,D,E,F bị mất, giấy phép lái xe còn hạn sử dụng pps
... hồ lái xe giấy phép lái xe Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe Tờ khai cải họ tên, chữ lót có xác nhận ... bước Tên bước Bộ phận tiếp nhận trả kết : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết Phòng Quản lý sát hạch lái xe : Kiểm tra hồ sơ, trình ký xác nhận lập lại hồ lái xe ... lái xe ( phụ Quyết định số 54/2007/QĐ- lục 2) BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Giấy phép lái xe hạn sử dụng, tên Quyết định số 54/2007/QĐ- sổ lưu quản lý lái...
 • 3
 • 562
 • 0

Lập lại hồ sơ gốc lái xe các hạng A,B,C,D,E,F bị mất, giấy phép lái xe còn hạn sử dụng ppt

Lập lại hồ sơ gốc lái xe các hạng A,B,C,D,E,F bị mất, giấy phép lái xe còn hạn sử dụng ppt
... trả kết : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ hẹn ngày trả kết Phòng Quản lý sát hạch lái xe : Kiểm tra hồ sơ, trình ký xác nhận lập lại hồ lái xe, Bộ phận tiếp nhận trả kết : ... hành cho cá nhân Hồ Thành phần hồ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe Tờ khai nguyên nhân hồ có xác nhận quan công an Giấy xác nhận đào tạo sở đào tạo Thành phần hồ Giấy chứng nhận ... qui định Giấy phép lái xe hạn sử dụng, có tên sổ Quyết định số lưu quản lý lái xe 54/2007/QĐ-BGTV Đủ sức khoẻ theo quy định Bộ Y tế Thời hạn Giấy chứng nhận sức khỏe kể từ ngày cấp giấy đến...
 • 4
 • 867
 • 0

Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) (trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư) pdf

Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) (trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư) pdf
... Thành phần hồ sơ Bản đăng ký /đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu /Giấy phép đầu Văn đăng ký chuyển nhượng dự án Biên họp Quyết định việc chuyển nhượng dự án của: Chủ sở hữu công ty (đối ... phần) Hợp đồng chuyển nhượng dự án Các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận bên chuyển nhượng Văn xác nhận cách pháp lý bên nhận chuyển nhượng: • Nếu bên nhận chuyển nhượng ... nghiệp thời điểm chuyển nhượng dự án Số hồ sơ: 02 (bộ) có 01 gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản đăng ký /đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu (trường hợp Giấy chứng nhận đầu gắn/không gắn với...
 • 7
 • 208
 • 0

Cấp lại giấy phép lái xe ô tô bị mất (đối với trường hợp Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) docx

Cấp lại giấy phép lái xe ô tô bị mất (đối với trường hợp Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) docx
... hạch lái xe Củ Chi địa Ấp Ngã tư, xã Nhuận Đức,huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để dự sát hạch lại theo phiếu hẹn Buớc Hồ Đến nhận giấy phép lái xe hồ theo phiếu hẹn phận hoàn trả hồ ... 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định Mô tả bước Tên bước Nộp hồ phận tiếp nhận hồ Sở Giao thông vận ... - Nếu hồ hợp lệ người nộp hẹn ngày dự sát hạch lại; - Nếu chưa hợp lệ người nộp hướng dẫn hoàn thiện hồ Đến trung tâm sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí...
 • 6
 • 277
 • 0

Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị mất (đối với trường hợp Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) ppt

Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị mất (đối với trường hợp Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) ppt
... hạch lái xe Củ Chi địa Ấp Ngã tư, xã Nhuận Đức,huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để dự sát hạch lại theo phiếu hẹn Buớc Hồ Đến nhận giấy phép lái xe hồ theo phiếu hẹn phận hoàn trả hồ ... 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định Mô tả bước Tên bước Nộp hồ phận tiếp nhận hồ Sở Giao thông vận ... - Nếu hồ hợp lệ người nộp hẹn ngày dự sát hạch lại; - Nếu chưa hợp lệ người nộp hướng dẫn hoàn thiện hồ Đến trung tâm sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí...
 • 6
 • 238
 • 0

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp giấy phép bị mất pptx

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp giấy phép bị mất pptx
... cấp lại giấy phép Xác nhận quan công an việc khai báo giấy phép Số hồ sơ: 01 Mô tả bước Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh Thông tư Bộ Nội vụ doanh ... Các bước Tên bước Doanh nghiệp khai báo việc giấy phép nộp hồ sơ trực tiếp gửi qua bưu điện Ban Cơ yếu Chính phủ Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hồ sơ cấp giấy phép Doanh nghiệp đến nhận kết ... khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh Thông tư Bộ Nội vụ doanh sản phẩm mật dân số 08/ Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 158
 • 0

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doc

Tài liệu Cấp lại giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doc
... phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kinh doanh cấp; Bản giấy phép sử dụng Thành phần hồ sơ Trường hợp thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp (người ... hợp lệ chứng đào tạo ngắn hạn an toàn thông tin) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh Thông tư Bộ Nội vụ doanh sản phẩm mật dân số ... theo pháp luật doanh nghiệp), hồ sơ đề nghị cấp lại nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung 01 hồ sơ người đứng đầu doanh nghiệp, bao gồm: - Sơ yếu lý lịch có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã...
 • 3
 • 215
 • 0

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt doc

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt doc
... khai hành chính: có Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe - Yêu cầu, điều kiện thực TTHC: có + Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy phép lái xe, Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu ... phương) + Bản hồ sơ gốc phù hợp với GPLX (đối với trường hợp GPLX bị mất, có hồ sơ gốc); + Bản chụp Giấy phép lái xe (đối với trường hợp Giấy phép lái xe) ; * Đối với trường hợp bị tước GPLX phải có: ... cấp: Đã học lái xe tại: năm … Hiện có giấy phép lái xe hạng số cấp ngày tháng năm Đề nghị cho đổi, cấp lại giấy phép lái xe giới đường hạng: Lý do: ...
 • 6
 • 207
 • 0

Cấp lại giấy phép lái xe A1, A2, A3 ( trường hợp sai tuổi giấy phép lái xe được cấp trước khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực ) pot

Cấp lại giấy phép lái xe A1, A2, A3 ( trường hợp sai tuổi giấy phép lái xe được cấp trước khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực ) pot
... phép lái xe Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị ... sơ Giấy chứng nhận sức khỏe sở y tế phép cấp Bản giấy phép lái xe Bản giấy chứng minh nhân dân Ba ( 03 ) ảnh màu cỡ x cm kiểu chứng minh nhân dân Khi nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình giấy ... định Còn đủ hồ sơ gốc lái xe, tên sổ lưu quản Quyết định số lý lái xe 54/2007/QĐ-BGTV Đủ sức khoẻ theo quy định Bộ Y tế Thời hạn Giấy chứng nhận sức khỏe kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ...
 • 4
 • 564
 • 0

Cấp lại giấy phép lái xe các hạng A4, B, C, D, E, F ( trường hợp sai tuổi nhưng giấy phép lái xe được cấp trước khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực ). ppsx

Cấp lại giấy phép lái xe các hạng A4, B, C, D, E, F ( trường hợp sai tuổi nhưng giấy phép lái xe được cấp trước khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực ). ppsx
... xe Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận sức khỏe sở y tế phép cấp Bản giấy phép lái xe Bản giấy chứng minh nhân dân Ba ( 03 ) ảnh màu cỡ ... hạch lái xe : Kiểm tra hồ sơ, trình ký giấy phép lái xe Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe Hồ sơ gốc lái ... ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không 01 năm Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTV Nội dung Văn qui định Người GPLX hạng E đủ 55 tuổi đời nam, 50 tuổi nữ, nhu cầu tiếp tục lái xe, Quyết...
 • 5
 • 361
 • 0

Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô bị hỏng (đối với các trường hợp bị đánh dấu vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx

Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô bị hỏng (đối với các trường hợp bị đánh dấu vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx
... nghị sát hạch lại để đổi giấy phép lái xe Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung - Giấy phép lái xe bị hỏng bị đánh dấu vi phạm luật giao thông đường lần phải sát hạch lại lý thuyết ... hạch lại để đổi giấy phép lái xe (theo mẫu quy định) Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi (gồm: Chứng tốt nghiệp khóa đào tạo Biên chấm thi hạng Giấy phép lái xe sử dụng); Giấy ... phải sát hạch lại lý thuyết Văn qui định Nội dung - Giấy phép lái xe bị hỏng bị đánh dấu vi phạm luật giao thông đường hai lần phải sát hạch lại lý thuyết thực hành Văn qui định ...
 • 6
 • 399
 • 1

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng (đối với các trường hợp không bị đánh dấu do vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng (đối với các trường hợp không bị đánh dấu do vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx
... kiện để thực TTHC: Nội dung Giấy phép lái xe hạn sử dụng bị hỏng không bị đánh dấu vi phạm luật giao thông đường có đủ hồ sơ gốc Văn qui định MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP - Nếu thay đổi địa thường ... cấp (thời hạn không năm); Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi (gồm: Chứng tốt nghiệp khóa đào tạo Biên chấm thi hạng Giấy phép lái xe sử dụng ) Bản Giấy phép lái xe ( phải xuất ... 5 ngày làm vi c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Lệ phí cấp Giấy phép lái 30.000 xe đồng/lần Văn qui định Thông tư số...
 • 5
 • 246
 • 0

Xem thêm