Đề trắc nghiệm địa lớp 10 có đáp án hay

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)
... rubbish this week A The rubbish have not been collected this week B The rubbish has been collected this week C The rubbish has not been collected this week D The rubbish is not collected this week 10 ... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... that car A am B have been C was D were 21 How much is it - A It's cost $ 10 B They are $ 10 C This is $ 10 D It's $ 10 22 There is water in the cup A many B few C a few D much 23 I rang the...
 • 40
 • 1,647
 • 14

400 câu trắc nghiệm hóa lớp 10 đáp án

400 câu trắc nghiệm hóa lớp 10 có đáp án
... 1s22s22p63s23p2 Câu 246 Cộng hoá trị N NH3 là: A B C D Câu 247 Chọn câu A H2O2 tính oxi hoá lẫn tính khử B H2O2chỉ tính khử C H2O2chỉ tính oxi hoá D H2O2vừa tính oxi hóa, vừa tính khử Câu 248 ... dần Câu 351 Nguyên tử X cấu hình electron phân lớp lượng cao 3p Hãy câu sai nói nguyên tử X: A Lớp nguyên tử X electron B Trong bảng tuần hoàn, X nằm nhóm IVA C Hạt nhân nguyên tử X ... 1s22s22p63s23p43d10 C 1s22s22p63s23p43d1 D 1s22s22p63s23p6 Câu 399 Nguyên tố 20Ca số electron hoá trị là: A B C D Câu 400 Câu sau diễn tả tính chất lưu huỳnh? A tính oxi hoá mạnh B tính khử...
 • 23
 • 2,927
 • 21

BỘ đề TRẮC NGHIỆM hóa lớp 11 đáp án

BỘ đề TRẮC NGHIỆM hóa lớp 11 có đáp án
... nguyên tử Câu 7: đồng phân cấu tạo andehit CTPT C4H8O? A B C D Câu 8: đồng phân cấu tạo C5H10O khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 9: đồng phân cấu tạo C4H8O2 khả tham ... (n≥1) Câu 7: đồng phân cấu tạo andehit CTPT C4H8O? A B C D Câu 8: đồng phân cấu tạo C5H10O khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 9: đồng phân cấu tạo C4H8O2 khả tham ... Ankan hợp chất hữu chứa liên kết đơn Câu 2: Hãy chọn mệnh đề đúng: Ankadien liên hợp hidrocacbon không no, mạch hở, phân tử liên kết đôi cách liên kết đơn Chỉ ankadien công thức chung...
 • 31
 • 297
 • 0

Trắc nghiệm chuyên đề 1 Sinh học lớp 10 - đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề 1 Sinh học lớp 10 - Có đáp án
... - - = - 39 ; - - - 01 - - = - 14 ; - - - 27 ; - - - 40 - / - - 02 ; - - - 15 - - = - 28 ; - - - 41 - - - ~ 03 - - - ~ 16 ; - - - 29 - / - - 42 ; - - - 04 - - = - 17 ; - - - 30 - / - - 43 - - - ... - / - - 01 - - - ~ 14 - - = - 27 - - = - 40 - / - - 02 ; - - - 15 - - - ~ 28 - - - ~ 41 - - = - 03 16 - - = - 29 ; - - - 42 - - - ~ 04 ; - - - 17 - / - - 30 - - = - 43 ; - - - 05 - - - ~ 18 - ... - - - ~ 47 - - - ~ 09 ; - - - 22 - / - - 35 ; - - - 48 - / - - 10 - - = - 23 - - = - 36 ; - - - 49 - - = - 11 - - = - 24 ; - - - 37 - / - - 50 - - = - 12 25 - - - ~ 38 - - = - 13 - - = - 26 -...
 • 19
 • 537
 • 5

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn địa lớp 10 ( đáp án)

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn địa lớp 10 ( có đáp án)
... Câu Mạng lưới sông ngòi dày đặc nước ta ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải? Thuận lợi: Phát triển ngành giao thông đường thủy; Khó khăn: - Giao thông đường ô tô, đường sắt; ... môi trường không gian bao quanh Trái Đất, quan hệ trực tiếp đến tồn phát triển xã hội loài người (môi trường địa lý); + Môi trường sống người, tức hoàn cảnh bao quanh người, ảnh hưởng đến ... vụ nằm lòng điểm quần cư (thành phố, thị xã, làng bàn,…); - Phần lớn nhu cầu dân cư thành phần phố đáp ứng nguồn từ bên vào (lương thực, thực phẩm…) Dân cư thành thị mức sốn cao, nhu cầu dịch...
 • 3
 • 2,211
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 đáp án năm 2014 (P5)

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 có đáp án năm 2014 (P5)
... Trong ngành than có nhiều biến động vấn đề môi trường Các em ý theo dõi đề thi học môn Địa lớp 10 Tuyensinh247.com nhé! ... trọng việc hình thành điểm du lịch Câu 3: (4đ) Vẽ biểu đồ nhận xét - Vẽ (2, 5đ) ( Thi u Tên biểu đồ: - 0,5đ ; thi u đơn vị - 0 ,25 đ) * Nhận xét: (1,5đ) - Đây là sản phẩm của các ngành công nghiệp ... không ôn định Từ 1950 – đến 1980, công nghiệp khai thác than tăng nhanh đến năm 1990 có giảm nhẹ và đến năm 20 03 lại tiếp tục tăng lên và là ngành có chỉ số gia tăng thấp nhất...
 • 2
 • 485
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 đáp án năm 2014 (P4)

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 có đáp án năm 2014 (P4)
... nhập siêu Câu (Nếu học sinh tượng nhập siêu Việt Nam khác với trước đổi nhập máy móc thi t bị thưởng điểm) Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật phần đề thi học môn Địa lớp 10 năm 20 14 em ý theo dõi ... môi trường, tiếng ồn a Cán cân thương mại: 19 92: 39.9 1999: - 20 0.7 1995: - 27 06.5 20 02: - 3039.5 20 05: - 4314.0 b Vẽ biểu đồ cột - Biểu đồ đẹp, cân đối, ý khoảng cách năm - Điền đủ đơn vị trục, ... cố định đặt sẵn đường ray Đường ô tô: -Ưu điểm: Câu + Tiện lợi, động thích nghi cao với Đ/K địa hình + hiệu cao vận chuyển cự ly ngắn TB + Đáp ứng yêu cầu vận chuyển khách hàng + khả...
 • 3
 • 235
 • 1

Trắc nghiệm lượng giác 10 đáp án

Trắc nghiệm lượng giác 10 có đáp án
... phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Toan 10 LG1 §Ò sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ...
 • 3
 • 947
 • 25

đề thi thử vào lớp 10 đáp án

đề thi thử vào lớp 10 có đáp án
... {0;4;9} P giá trị nguyên a) ĐK để phơng trình hai nghiệm âm là: = ( 2m + 1) m + m = 25 > (m 2)(m + 3) > m < x1 x2 = m + m > x + x = 2m + < m< Vậy với m PT hai nghiệm ... (*) ( x + ax + b)( x + bx + a ) = Ta có: x + bx + a = (**) 2 (*) = 4b , Để PT nghiệm a 4b a 4b a 1 b (3) 2 5.(1đ) (**) = b 4a Để PT nghiệm b 4a b a (4) 1 1 + + a b ... x+4 x4 x+4 x4 x = x 40 x = x = 20 Theo ta PT: 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,75đ Vậy vận tốc thực ca nô 20 km/h 0,25 - Hình vẽ đúng: ằ ằ ã ã a) Ta BC = BD (GT) BMD = BAC (2 góc nội tiếp chắn...
 • 3
 • 770
 • 4

5 ĐỀ TRẮC NGHIỆM Thi TNTHPT anh đáp án.doc

5 ĐỀ TRẮC NGHIỆM Thi TNTHPT anh có đáp án.doc
... watch it on T.V ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D A C D A D A A C B C D B D D B D B A A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 A C ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C B B B C B A C C A D B A C D D A D B B D A B D D D B C C D D A B A A ĐỀ TRẮC NGHIỆM Chọn ... ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 B C B B C D A C A A B B B B D C A C C D A A D D A B D B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ...
 • 30
 • 226
 • 0

Đề kiểm tra HKI lớp 10 ( đáp án 30câu)

Đề kiểm tra HKI lớp 10 ( có đáp án 30câu)
... 20 30 Mó 867239 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Đề thi môn vật lý họC kì lớp 10 Đề 867239 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 - Mỗi câu đợc 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 20,4 .102 2N B 20,4 .102 1N C 20,4 .101 9N D 20,4 .102 0N Phng trỡnh ta ca chuyn ng thng u trng hp gc thi gian ó chn khụng trựng vi thi im xut phỏt l : x = xo + vt B x = xo + v (t to) s = so + v (t ... -HT -Mó 867239 Đề thi môn vật lý họC kì lớp 10 Đề 867239 Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu...
 • 5
 • 289
 • 2

ĐỀ HỌC KÌ 1 LÓP 10 CO DAP AN

ĐỀ HỌC KÌ 1 LÓP 10 CO DAP AN
... 5( x + 1)  x ≥ 1  5( x + 1) ≥  x = −  ⇔   x − = 5( x + 1) ⇔   ⇔ x=−   x − = −5( x + 1)  x = −     1+ 0.5+0.5 b 3x − = x − 1  2 x − ≥  x ≥ ⇔ 2 ⇔  3x − = ( x − 1) 3 ... x ≥ ⇔ ⇔  x = ⇔  x = 4 x − x + =     x =  b 0.5*4 3x − = x − 1  2 x − ≥  x ≥ ⇔ 2 ⇔  3x − = ( x − 1) 3 x − = x − x +    x ≥  x =  x ≥ ⇔ ⇔  x = ⇔  x = 4 x − x...
 • 3
 • 258
 • 1

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9
... Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 C tg = sin cos = cos ( 90 0 - ) D sin Cõu 15: ng trũn l hỡnh cú: A Vụ s tõm i xng B Mt ... Hạt Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 ( x 3) + x ( x 3) = x + x x = x = 7 (k : x 3) 49 76 x3 = x= (tha iu kin ) 9 76 Vy S = x3 = Bi 5.(4 im) Chng minh AM v AN l cỏc tip tuyn ... T (1) v (2) suy ra: OMB + ã AME = MBO + MAH M MBO + MAH = 90 0 (vỡ AH BC ) ã ã ã Nờn OMB + AME = 90 0 Do ú EMO = 90 0 Vy ME l tip tuyn ca ng trũn (O) 3) Chng minh MN OE = 2ME MO OM = ON v EM...
 • 14
 • 325
 • 2

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án và ma trận đề) - hay

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án và ma trận đề) - hay
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 01 0- 2011 MÔN : TOÁN KH I 10 Th i gian làm : 90 phút (Không kể th i gian phát đề) -( Dành cho tất học sinh) ĐỀ THAM KHẢO -I/ .PHẦN ... x v i cosx = − Tính giá trị biểu thức: P = 2sin2x + 3cos2x II/.PHẦN RIÊNG: (3 i m) (Học sinh chọn 4a 5a hay 4b 5b ) B i 4a ( 2.0 đ) Trong mặt phẳng Oxy ,cho A(3;1),B (-2 ;5),C(7;6) 1) Chứng minh ... (m − 1) y = m hệ phương trình có nghiệm nhất.Tìm nghiệm Hết - ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN KH I 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 01 0- 2011 Câu 1.1 A = [ 0;4 ) , B = [ −2;2] N i dung A ∪ B = [ −2;4 ) 0.25 A ∩ B...
 • 5
 • 557
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương trac nghiem địa lý 11 co dap an ca namtrắc nghiệm hóa học 10 có đáp ánđề thi thử vào lơp 10 có đáp ánđề thi chuyên anh lớp 10 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 có đáp ánđề thi toán vào lớp 10 có đáp ánbài tập trắc nghiệm vật lý 10 có đáp ánbài tập trắc nghiệm sinh học 10 có đáp ánđề trắc nghiệm vật lý 12 có đáp ánđề thi chuyên toán lớp 10 có đáp ánđề thi thử vào lớp 10 có đáp ánđề thi tiếng anh lớp 10 có đáp ánđề thi toán hk1 lớp 10 có đáp ánđề trắc nghiệm quản trị học có đáp ántrắc nghiệm vật lý 10 có đáp ánShow and tell 1 student book fullTiny talk 2a student bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedDe reading ieltsDe nghe ieltsjava tutorialBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiQuê hương bão lụt nữa rồiPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namZhang et al 2015 journal of food scienceBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuTuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945