Động từ tiếng Nhật - Những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu của Natsume Souseki

Bài 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng

Bài 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
... sĩ đàn anh: Degas, Manet, Pissarro 1874: Thăm Hà Lan Trường phái Ấn tượng đời 1876: triển lãm Ấn tượng lần thứ 1877: triển lãm Ấn tượng lần thứ Vẽ loạt tranh nhà ga Saint Lazare 1879: vẽ gần 200 ... hội họa Ấn tượng - Dùng vệt màu ngắn, ưa dùng màu nguyên chất, coi trọng ánh sáng thiên nhiên, chủ đề sáng tác sống sinh hoạt người, phong cảnh thực tế… Hoa sĩ Mô - nê ̣ Hỏi: Nêu nét tiêu biểu ... rực rỡ hội họa Ấn tượng Càng ngày, Manet gây ảnh hưởng lớn đế n giới trẻ đương thời, người kiếm tìm cho mĩ thuật đường khỏi bóng hội họa Phục Hưng, Baroque…Hầu hết danh họa Ấn tượng sau xem...
 • 38
 • 1,507
 • 4

bài 30. tác giả tác phẩm tiêu biểu của MT phục hưng Ý

bài 30. tác giả tác phẩm tiêu biểu của MT phục hưng Ý
... Mỹ tḥt Phục hưng đề cao vai trò của A.Các thánh thần B.Các nhân vật trụn thần thoại C.Con người thế giới hiện thực D.Cả ba Đề tài sáng tác của mỹ tḥt Phục hưng I-ta-li-a ... Hình tượng các tác phẩm mỹ tḥt thời Phục hưng A.Có tỷ lệ cân đới B.Thể hiện nợi tâm sâu sắc C.Chân thực, sớng đợng D.Cả ba Người được coi là họa sĩ của tòa thánh ... điêu khắc thiên tài Những tác phẩm ơng phản ánh sâu sắc mâu thuẫn thời đại MỢT SỚ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MI-KEN-LĂNG-GIƠ +Pi-ét-ta – Tượng đá +Đa-vít – Tượng đá +Mơi-dơ – Tượng đá +Nơ-lệ...
 • 45
 • 817
 • 0

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... cứu Để tìm hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), sử dụng nhiều phương ... chiến tranh văn xuôi đại Việt Nam, ảnh hưởng, tác động từ môi trường sinh thái, lịch sử văn hóa… chi phối đến phản ánh thực chiến tranh tác phẩm - Luận án thông qua ba tác phẩm cụ thể Dấu chân...
 • 163
 • 251
 • 0

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH VŨ HIỆN THỰC CHIÉN TRANH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA BA TÁC PHẨM TIÊU BIỂU DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH (NGUYỄN MINH CHÂU), ĐẤT TRẮNG ... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... tr 93] 1.1.2 Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) nhà văn lớn văn học Việt Nam đại nửa sau kỷ XX Trong ba mươi năm cầm bút, Nguyễn Minh Châu để lại cho đời 13 tập văn xuôi tập tiểu luận phê bình Có thể...
 • 145
 • 178
 • 0

Bài 30 Một số tàc giả, tác phẩm tiêu biểu mĩ thuật Ý thời kỳ phục hưng

Bài 30 Một số tàc giả, tác phẩm tiêu biểu mĩ thuật Ý thời kỳ phục hưng
... Ở Phục Hưng Hưng cực có tác giả thịnh thịnh có tác giả tiêu biểu như :tiêu biểu? Lê-ô-na-đờ-vanh-xi ; Mi-ken-lăng-giơ ; Ra-pha-en … Bài 30: Thường thức mĩ thuật MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU ... Phục Hưng khôi phục Thế Phụcvăn hóa Hưng? làm hưng thịnh Hy – La cổ đại Thời kỳ phục hưng diễn nhằm chống lại chế độ phong kiến giáo hội Thiên Hãy nêu nguyên nhân Chúa thời kỳ Trung cổ Có ý nghĩa ... nghĩa lớn thời kỳ việc giải ý nghĩa phóng người để lại Phục Hưng nhiều tác phẩm có giá trị cho nhân Loại ? ? Thời kỳ Phục Hưng trải qua giai trải qua ba Thời kỳ Phục Hưng đoạn? Ở giai đoạn thời...
 • 35
 • 317
 • 1

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam (Giai đoạn từ năm 2005 đến nay

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của Hàng không Việt Nam (Giai đoạn từ năm 2005 đến nay
... 20 trở lại 43 Luận văn thạc sĩ Du lịch Lê Tuấn Minh Chương T H ự C TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYÈN QUẢNG BÁ DU LỊCH CỦA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN T Ừ 2005 ĐÉN NAY) 2.1 Đ ô i n é t v ề s ự r ... Hàng không V iệ t Nam tron g phát triể n du lịch đất n ước 52 2.3 Thực trạ n g hoạt động tuyên truyền quang bá du lịch Hàng không V iệ t Nam (G ia i đoạn từ 2005 đ ến n a y ) 60 2.3 Ị H ệ ... văn thạc sĩ Du lịch 1.4 Đặc điếm hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Hàng không V iệ t N a m 36 1.5 K in h nghiệm cùa m ột số nưóc tron g tuyên truyền quảng bá du lịch Hàng...
 • 132
 • 271
 • 0

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh cà phê tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh cà phê tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk
... phát triển cho vay kinh doanh phê ngân hàng b Thị phần cho vay kinh doanh phê ngân hàng Thị phần dư nợ cho vay kinh doanh phê ngân hàng tỷ trọng dư nợ cho vay kinh doanh phê so với ... luận cho vay kinh doanh phê NHTM thực tiễn hoạt động cho vay kinh doanh phê TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cho vay kinh doanh ... tế cho vay kinh doanh phê ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk, chọn vấn đề "Hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh phê ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk" làm đề tài luận văn...
 • 111
 • 116
 • 0

Hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh cà phê tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk

Hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh cà phê tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lăk
... chí đánh giá kết cho vay kinh doanh phê NH M a Tiêu chí phản ánh quy mô cho vay kinh doanh phê b Thị phần cho vay kinh doanh phê ngân hàng c Cơ cấu cho vay kinh doanh phê d Đánh giá ... gồm ba loại sau: Cho vay kho cà phê; Cho vay kinh doanh phê dựa hàng tồn kho khoản phải thu; Cho vay cá nhân hộ gia đình kinh doanh phê 2.2.3 Mục tiêu cho vay kinh doanh phê MB Đắk Lắk ... luận cho vay kinh doanh phê NHTM thực tiễn hoạt động cho vay kinh doanh phê TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cho vay kinh doanh...
 • 25
 • 106
 • 0

Tình hình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm và sản phẩm hương liệu của các công ty trong và ngoài nước đang đóng trên địa bàn Việt Nam và nhu cầu tuyển dụng

Tình hình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm và sản phẩm hương liệu của các công ty trong và ngoài nước đang đóng trên địa bàn Việt Nam và nhu cầu tuyển dụng
... Phần B : Giới thiệu số công ty nước sản xuất mỹ phẩm đóng địa bàn Việt Nam I Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC – SAIGON COSMETICS COPORATION) Đôi nét công ty  Lịch sử hình thành ... phẩm công ty : Nước hoa Miss Saigon Elegance, nước hoa Cindy, nước hoa nữ Fantasy, dầu gội Bồ kết Fresh; nước rửa tay & sữa tắm Kleen, nước hoa xịt phòng Spring Các sản phẩm mỹ phẩm của công ... cho sản phẩm 2.2 Nước hoa Cindy - Hương thơm Cindy – Pretty hòa quyện tuyệt diệu 04 loài hoa quyến rũ Hương đầu thật dễ thương với hương hoa nhài hoa hồng Hương lịch với kết hợp hương hoa violet...
 • 25
 • 313
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác một số ngôi chùa cổ tiêu biểu của hải phòng phục vụ phát triển du lịch

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác một số ngôi chùa cổ tiêu biểu của hải phòng phục vụ phát triển du lịch
... ngành du lịch mà đóng góp vào việc bảo tồn, giới thiệu giá trị vô giá chùa Hải Phòng đến với du khách nƣớc quốc tế Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu ận tốt nghiệ ị ổ tiêu biể Các chùa nƣớc ... sống hoạt động du lịch hiệ ề xuất số định hƣớng giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác chùa cổ ục vụ phát triển du lịch thành phố Trƣớc hết, đề tài nhằm sâu, làm rõ giá trị số chùa cổ tiêu biểu Hải ... …70 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ KHAI THÁC CÁC NGÔI CHÙA CỔ Ở HẢI PHÒNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊ CH ……………………………………………………………………….… …71 3.1 Giả i pháp bả o tồ n, trùng tu, tôn...
 • 104
 • 445
 • 1

Một số loại cây lấy củ có khả năng chữa bệnh, như là thực phẩm chức năng potx

Một số loại cây lấy củ có khả năng chữa bệnh, như là thực phẩm chức năng potx
... giống carrot Tác dụng dược lý của carot Rễ carot có tác dụng giảm đau thể hiện ở khả của cao rễ thử nghiệm chuột nhắt trắng Tinh dầu carot có tác dụng kháng khuẩn đối ... Hoạt chất ức chế mạnh nhất là acid ellagic và acid 3,5dicaffeoylquinic Củ khoai lang có nhiều lectin, một hoạt tính gây ngưng kết hồng cầu Dây và củ khoai lang chứa các chất ... sắn gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn • Kích thích làm tăng sữa • Chữa băng huyết ở phụ nữ • Khoai lang có chứa chất caiapo có khả chữa được bệnh tiểu đường, kiểm soát cholesterol...
 • 28
 • 1,343
 • 0

BVTV đặc điểm sinh thái của côn trùng

BVTV đặc điểm sinh thái của côn trùng
... I Ảnh hưởng yếu tố ngoại cảnh phi sinh vật đến đời sống sinh sản truyền lan côn trùng hại Yếu tố nhiệt độ Yếu tố gió Yếu tố ngoại Yếu tố độ ẩm cảnh phi sinh không khí-lượng vật mưa Yếu tố ánh ... sút đến mức làm cho chất nguyên sinh tế bào bị phá hoại, hoạt tính nhiều ezym bị giảm, chức sinh lý… bị đình trệ đến mức sâu bọ bị chết Để bù lượng nước trình sinh trưởng phát dục, côn trùng ... nhiệt độ có tác dụng định thời gian sinh trưởng, phát dục tồn loài sâu bọ Ở loài sâu có khoảng nhiệt độ tối thích; nhiệt độ thể tiêu hao lượng nhất, tuôi thọ cao sinh sản mạnh Mỗi loài côn trùng...
 • 13
 • 316
 • 1

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỒNG DAO TRUYỀN THỐNG VỚI ĐỒNG DAO HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỒNG DAO TRUYỀN THỐNG VỚI ĐỒNG DAO HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT    LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... đến với đề tài Mối quan hệ giữa đồng dao truyền thống với đồng dao hiện đại văn học dân gian người Việt 1.2 Lý cá nhân Là một giảng viên trẻ giảng dạy Văn học khoa Giáo dục Mầm ... vấn đề cách hệ thống, đầy đủ khoa học Đề tài mà hướng tới Mối quan hệ giữa đồng dao truyền thống với đồng dao hiện đại văn học dân gian người Việt” với mong muốn góp thêm một ... của đồng dao hiện đại với đồng dao truyền thống, hay nói cách khác là sự dân gian hóa các hình thức của ca từ hiện đại, để những ca từ đó trở thành văn học dân gian...
 • 120
 • 305
 • 0

tiểu luận kinh tế phát triển TẦM QUAN TRỌNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

tiểu luận kinh tế phát triển TẦM QUAN TRỌNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... hình ảnh về lao động nữ các hoạt động sản xuất  Mục Làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lao động nữ với sự phát triển kinh tế - xã hội tiêu Phân tích cấu lao động theo ... kiện của phụ nữ nam giới - Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng - Thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ về nâng bậc lương và trả công lao động - Đảm bảo cho lao động nữ ... bình đẳng thu nhập và phúc lợi Phương hướng, biện pháp nâng cao vai trò của lao động nữ ở Việt Nam Nội dung đề tài Lợi thế của lao động nữ - Đức tính lao động cần cù, thông...
 • 17
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác phẩm tiêu biểu của la phông tenmột số đặc điểm chủ yếu của lao động di cưmột số đặc điểm chủ yếu của lao động di cư tiếpsánh biểu hiện thái độ của sinh viên khoa ktkt và qtkd đối với việc chấp hành luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua các mặtsánh thái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt nhận thứccơ cấu tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã bình minh được thể hiện qua bảng sauhoạt động thanh toán và các hoạt động khácmột vài đặc điểm của các tập đoàn ngân hàng hiện naylưu đồ thuật toán thể hiện quá trình định cỡ trong mạng ponthái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt xúc cảm tình cảmthái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt hành viiii 1 những đặc tính chủ yếu của lthđtnấm mỡ là một loại thực phẩm đồng thời là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế caonhững bức họa tiêu biểu của rem branmột số loại cây lấy củ có khả năng chữa bệnh như là thực phẩm chức năngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học