THUC HANH VAT LY 12CB

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành vật đại cương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành vật lý đại cương
... chỉ) Từ thực trạng thí nghiệm nêu đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên trường ĐHKTCN- ĐHTN Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thực hành cho ... vận dụng số giải pháp nêu vào trình thực hành thí nghiệm vật đại cương cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên, thu số kết định: thái độ học tập, kỹ thực hành thí ... kết thực hành Từ thực trạng thí nghiệm nêu ta thấy chất lượng thực hành thí nghiệm sinh viên chưa cao, đòi hỏi phải có đổi cách tổ chức hướng dẫn thí nghiệm đánh giá kết thực hành để chất lượng...
 • 4
 • 2,847
 • 11

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 1

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 1
... 1. 0 N 73 11 3 95 10 1 12 9 14 3 16 7 17 6 17 9 19 4 U(v) 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2.0 N 19 2 217 212 207 200 220 19 5 19 1 16 4 17 7 U(V) 2 .1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 N 15 7 12 8 12 8 11 2 ... HV= 10 00v, t = 12 s,∆E = 0 .1 U(v) N 0 .1 73 0.2 11 3 0.3 95 0.4 10 1 0.5 12 9 0.6 14 3 0.7 16 7 0.8 18 7 0.9 17 9 19 4 U(v) N 1. 1 19 2 1. 2 213 1. 3 215 1. 4 207 1. 5 200 1. 6 220 1. 7 19 1 1. 8 19 1 1. 9 16 4 17 7 ... 0.9 U(v) 17 756 17 450 16 800 16 380 16 310 15 537 14 950 14 392 13 853 N U(v) N U(v) N U(v) N 13 097 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 12 519 12 083 11 554 10 789 10 285 96 71 9638 90 61 8656 8303 2 .1 2.2 2.3...
 • 28
 • 8,548
 • 2

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 2

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 2
... gồm tinh thể thuộc thành phần tinh thể, tạo nên nguyên tử đònh sứ nút mạng tinh thể vá nguyên tử thuộc thành phần biên hạt (gồm nguyên tử nằm biện hạt tinh thể) Thành phần biên hạt coi trạng thái ... hướng hạt tinh thể nanomet độ dốc nghiêng biên Nếu hạt tinh thể có đònh hướng ngẩu nhiên vi cấu trúc biên hạt (khoảng không gian trống hạt tinh thể) khác biên hạt khác Câu 5: Công nghệ chế tạo vật ... liệu kim loại, vật liệu từ, hợp kim thay đổi tinh thể tạo nên chúng có kích thước nhỏ cở nanomet Các vật liệu đa tinh thể thường có kích thước cở hạt tinh thể lớm µm Do hạt tinh thể vật liệu nanomet...
 • 6
 • 1,976
 • 1

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 3

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 3
... 409 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 24 Đồ thò: HÌNH 7.4 N 35 00 30 00 2500 2000 1500 1000 500 CH +Làm trơn điểm: 10 12 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 25 U(v) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3. 0 N ... 4000 30 00 2000 1000 CH 0 10 12 685 239 Hình 7.2 +Làm trơn điểm : U(v) 2544 2846 2420 2452 136 3 130 8 1055 10 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 23 Đồ thò : Hình 7 .3 N 7000 6000 5000 4000 30 00 ... Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 28 Đồ thò : HÌNH 7.7 N 250 200 150 100 50 U(v) 0 10 U(v) 10 +Làm trơn điểm: Đồ thò : HÌNH 7.8 250 N 200 150 100 50 0 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân...
 • 19
 • 1,839
 • 7

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 4

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 4
... 3.1 3.2 3.3 3 .4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. 0 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 5.0 5.1 N 88 91 64 71 55 56 43 44 55 40 44 30 35 45 35 35 44 38 40 28 31 35 37 34 44 36 U (v) 5.2 5.3 5 .4 5.5 5.6 5.7 ... 3.5 14 4.5 5 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân U(v) N 5.5 6.5 7.5 14 8.5 9.5 10 Đồ thò phổ trung bình 700 N 600 500 40 0 300 200 100 CH 0 10 12 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 15 Phổ tích ... 2.3 2 .4 2.5 13853 13097 12519 12083 115 54 10798 10285 9671 9368 9061 8656 8303 8061 7601 7555 72 74 7229 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. 0 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 5.0 5.1 5557 542 8 5259 5 241 5010...
 • 15
 • 1,208
 • 3

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 5

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 5
... 4.3 352 3 4.4 3013 4 .5 2 853 4.6 2618 4.7 250 6 4.8 2363 4.9 2232 2130 Volt 5. 1 Số đếm 1966 5. 2 1746 5. 3 14 85 5.4 1419 5. 5 1 259 5. 6 11 35 5.7 956 5. 8 779 5. 9 753 706 Volt Số đếm 6.1 6 15 6.2 54 8 6.3 ... lần 0 ,5 Volt từ 0 ,5 đến 10 Volt Ta có bảng số liệu sau: Volt 0 .5 1 .5 2 .5 3 .5 4 .5 Số đếm 33149 21006 14 652 9820 8022 63 85 5106 358 7 256 5 1799 Volt 5. 5 Số đếm 1074 57 5 6 .5 330 173 7 .5 32 16 8 .5 12 ... 6.6 57 9 6.7 1800 6.8 53 5 6.9 57 0 55 9 Volt Số đếm 7.1 54 2 7.2 57 5 7.3 50 3 7.4 54 1 7 .5 517 7.6 50 4 7.7 59 5 7.8 483 7.9 44 473 Volt Số đếm 8.1 469 8.2 429 8.3 472 8.4 4 35 8 .5 427 8.6 432 8.7 4 75 8.8...
 • 23
 • 873
 • 2

kế hoạch thực hành vật

kế hoạch thực hành vật lý
... Lớp 8: Tuần 13 Tiết Nội dung thực hành Đồ dùng thực hành PPCT 13 Ngiệm lại lực đẩy Ác si Mỗi nhóm: lực kế – 2,5 N; nặng 50 mét cm3; bình chia độ; giá đỡ bình nước...
 • 2
 • 530
 • 11

hướng dẫn thực hành vật THPT

hướng dẫn thực hành vật lý THPT
... thêm: SGK Vật 10 ( Cơ bản) 2s t ) Tài liệu bồi dưỡng HSG THNT Vật THPT Bài 2: ĐO HỆ SỐ MA SÁT I Mục đích thí nghiệm : Dùng PP động lực học để nghiên cứu lực ma sát tác dụng vào vật chuyển ... SGK Vật 10 ( Cơ bản) ∆µ t Tài liệu bồi dưỡng HSG THNT Vật THPT Bài 3: ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I Mục đích : - Khảo sát tượng căng bề mặt chất lỏng Đo hệ số căng bề mặt II Cơ sở ... Khi vật rơi qua lỗ tròn cổng quang điện E, chúng nằm trục thẳng đứng Khăn vải đặt nằm để đỡ vật rơi 3.Cho nam châm hút giữ vật rơi Dùng miếng ke áp sát đáy vật rơi để xác định vị trí đầu s vật...
 • 13
 • 899
 • 13

Bài soạn Thực hành vật

Bài soạn Thực hành vật lý
... Bi 38 : Thực hành vận hành máy phát điện xoay chiều máy biến Kiểm tra cũ: 1.Em nêu cấu tạo máy phát điện xoay chiều? ... sơ cấp máy biến hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiệu điện xoay chiều ? I.Vận hành máy phát điện xoay chiều : 1.Mục đích thực hành : *Nhận biết phận máy,loại máy phát điện xoay chiều (rôto nam châm ... hay không ? II.Dụng cụ : - Một máy phát điện xoay chiều - Một vôn kế xoay chiều - 4dây nối III .Thực hành : Bước1:Nhận biết loại máy phát điện xoay chiều nhóm có rôto Bước2:Mắc mạch điện ảnh sau.Kiểm...
 • 12
 • 947
 • 2

MATLAB THỰC HÀNH VẬT A1 - BÀI TẬP LỚN VẬT

MATLAB THỰC HÀNH VẬT LÝ A1 - BÀI TẬP LỚN VẬT LÝ
... Error in far-zone Poynting vector computation ME 14.6 3-D E-vector visualization for a Hertzian dipole using quiver3 HINT ME 14.7 3-D H-vector visualization for a Hertzian dipole ME 14.8 3-D Poynting ... uniform plane waves in MATLAB: • 2-D and 3-D movies visualizing attenuated and unattenuated traveling and standing uniform plane electromagnetic waves in different media • 2-D and 3-D movies and plots ... series short- and open-circuited stubs, including finding the stub location ⋄ Transmission-line analysis and design using the Smith chart in MATLAB: • Construction of the Smith chart in MATLAB, adding...
 • 27
 • 2,940
 • 102

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học thí nghiệm thực hành vật (ban khoa học tự nhiên) ở trường trung học phổ thông

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học thí nghiệm thực hành vật lý (ban khoa học tự nhiên) ở trường trung học phổ thông
... thí nghiệm thực hành môn học vật CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 1.1 Phát huy tính tích cực HS học ... học cách thụ động làm để phát huy tính tích cực, chủ động HS thí nghiệm thực hành ? Từ lí chọn đề tài nghiên cứu: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS dạy học thí nghiệm thực hành vật ... số thí nghiệm thực hành vật trường THPT [1].[2], [3] Với mục đích nghiên cứu hoạt động dạy học thí nghiệm thực hành vật nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS trường phổ thông...
 • 96
 • 3,506
 • 8

Thực hành Vật đại cương 2 pot

Thực hành Vật lý đại cương 2 pot
... THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Thực hành vật đại cương II “ học phần thực hành chương trình thực hành vật đại cương Trong chương trình thực hành vật đại cương ... 1 2 d ( m1v1 + m2 v2 ) = 2 1 2 m1v1 + m2 v2 = const Suy ra: 2 1 1 2 ' ' m1v1 + m2 v2 = m1v 12 + m2 v 22 (1-8) Hay: 2 2 Vậy: “Tổng động hệ cô lập bảo toàn” THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II 12 2 .2. 3 ... m2 m (e + 1)(v − v1 ) ' v2 = v2 − (1-17) m1 + m Phần động tiêu hao va chạm là: 1 1 2 '2 ' ∆E = E − E ' = m1v1 + m2 v2 − m1v1 − m2 v 22 2 2 13 THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II 1 2 ' ' m1 (v1 − v12...
 • 130
 • 3,367
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: thực hành vật lý chất rắncông thức thực hành vật lýthực hành vật lý đại cươngthực hành vật lý 10đề thi thí nghiệm thực hành vật lý thcsđề thi thực hành vật lý thcsthực hành vật lý đại cương tập 1thực hành vật lý đại cương tập 2thực hành vật lý đại cương cơ nhiệtbài thực hành vật lý đại cươngthực hành vật lý đại cương bthực hành vật lý đại cương 2thực hành vật lý đại cương a1thực hành vật lý đại cương a2thực hành vật lý đại cương 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây