đề kiểm tra chương sóng cơ

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)
... +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: i m ý cho 0,5 i m II) Tự luận: i m Câu 5: i m ý cho 0,75 i m Câu 6: i m, ý 0,5 i m Câu 7: i m + Tính nửa chu vi : 0,25đ + Chọn cạnh x, y : 0,25đ + ... miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90m tỉ số cạnh 2:3 Tính diện tích mảnh đất Câu 8: a) So sánh (-5)30 (-3)50 b)Tìm số x, y , z biết 2x = 3y; 5y = 7z 3x – 7y +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: ... 0,25đ + Lập luận để đưa tỉ số tổng kích thứơc: 0,5 đ + Tính x, y 0,5 đ + Tính diện tích trả l i: 0,5đ Câu 8: i m ý i m ...
 • 2
 • 463
 • 1

đề kiểm tra chương IV(có ma trận đề)

đề kiểm tra chương IV(có ma trận đề)
... thao tác định dạng văn bản, em sử dụng bảng chọn: A Bảng chọn File B Bảng chọn Edit C Bảng chọn Format Bài 3: Điền vào chỗ trống: 1/Nút lệnh dùng để………………………………………………………………… 2/ Nút lệnh dùng để………………………………………………………………...
 • 2
 • 402
 • 1

De kiem tra chuong 1(Co ban 2008)

De kiem tra chuong 1(Co ban 2008)
... thời gian sau vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ gọi A Tần số dao động B Chu kì dao động C Pha ban đầu D Tần số góc Câu 21: Biểu thức li độ dao động điều hoà có dạng x = Acos(ωt + ϕ), vận tốc ... m = 500g treo vào lò xo có độ cứng k = 50N/m kéo vật khỏi VTCB đoạn x0 = 1cm truyền cho vận tốc ban đầu v0 = 20cm/s, theo hướng kéo Cơ hệ là: C chất điểm qua vị trí có li độ x = + A.E = 25.10- ... hai dao động D độ lệch pha hai dao động Câu 24: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ B Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ C Biên...
 • 2
 • 204
 • 0

Đề kiểm tra chương Sóng ánh sáng NC

Đề kiểm tra chương Sóng ánh sáng NC
... chất sóng điện từ D Là xạ không nhìn thấy được, có sóng ngắn bước sóng ánh sáng đỏ Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời ánh sáng đơn sắc: ánh sáng lục có bước sóng ... giá trị lớn ánh sáng có bước sóng lớn Câu 13: Tìm phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc? A Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc ... chứng tỏ: A Ánh sáng có tính chất sóng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng định chân không B Ánh sáng trắng tổng hợp bảy ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím C Vận tốc truyền ánh sáng tỉ lệ với chiết...
 • 2
 • 1,203
 • 79

ĐỀ KIỂM TRA PHẦN SÓNG HỌC ppt

ĐỀ KIỂM TRA PHẦN SÓNG CƠ HỌC ppt
... tạo sóng dừng dây vận tốc truyền sóng dây xác định theo yếu tố nào? A Tần số sóng, số bụng sóng xuất khoảng cách AB B Chu kỳ sóng khoảng cách AB C Số nút sóng xuất tần số sóng D Chiều dài bụng sóng ... A Cùng pha B Ngược pha C Lệch pha /2 D Lệch pha /4 Câu 13 : Sóng âm truyền nước có bước sóng 2,68m Sóng truyền không khí có bước sóng vận tốc truyền âm không khí 340m/s vận tốc nước 1520m/s: ... Một sóng truyền theo trục Ox có phương trình y  0,5 cos(10 x  1000t )(cm) Trong thời gian t đo giây, tọa độ x đo mét Vận tốc truyền sóng là: A 100m/s B 628m/s C 314m/s 157m/s Câu 12 : Một sóng...
 • 3
 • 313
 • 2

Đề kiểm tra chương 4, ma trận, đáp án

Đề kiểm tra chương 4, có ma trận, đáp án
... theo luỹ thừa giảm dần biến b Tính P(x)+ Q(x) c x = phải nghiệm P(x) không? Vì sao? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: A Phần trắc nghiệm: Câu 10 11 Đáp án A D B D C A A C C B C B Phần tự luận BÀI NỘI DUNG ... 10 100% IV NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: A Phần trắc nghiệm:(4đ) Câu Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức? A - xy B – 2y C 5(x – y) D x + Câu Đơn thức bậc bao nhiêu? A B C D Không bậc Câu Kết phép ... 4 Câu 13 Bậc đa thức R(x) = 3x + 5x – 3x – 2x + ? A B C D Câu 14 Cho đa thức H(x) = x – 3x + 4, hệ số lũy thừa bậc hai A b – C D Câu 15 Trong đơn thức sau, đơn thức chưa thu gọn? A 2xy3z...
 • 3
 • 164
 • 0

đế kiểm tra chương I MTĐA

đế kiểm tra chương I có MTĐA
... 0,25đ ) ( 1đ ) ( 0,5đ ) ( 0,5đ ) TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP I Họ tên:…………… ……………… Lớp 8A… i m ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG MÔN: ĐAI SỐ L i phê thầy giáo: Đề : 1/ Thực phép tính : ( 3đ ) a) 5x2 ( 3x2 – 7x ... thành nhân tử : ( 3đ ) a / x2 – b / x2 – 4x + / Tính nhanh giá trị biểu thức : ( 2đ ) M = x2 + y2 - 4xy x = 18 y = c/ x2 + x - / Tìm x biết : ( 2đ ) a/ x2 – 2x = b/ x(x-2) + x – = Đáp án : 1/ a ... nhân tử : ( 3đ ) a / x2 – b / x2 – 4x + c/ x2 + x - 3/ Tính nhanh giá trị biểu thức : ( 2đ ) M = x2 + y2 - 4xy x = 18 y = 4/ Tìm x biết : ( 2đ ) a/ x2 – 2x = b/ x(x-2) + x – = ...
 • 3
 • 75
 • 0

de kiem tra chuong 6 co ban rat hay

de kiem tra chuong 6 co ban rat hay
... xảy nhiệt độ thường A Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2  Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O B Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3 + NaOH + H2O C Ca(OH)2 + 2NH4Cl  CaCl2 + 2H2O + 2NH3 D CaCl2 + NaHCO3  CaCO3 + NaCl + HCl [] ... Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu 0,2 g kết t Giá trị V ? A 44,8ml hay 89,6ml B 224ml C 44,8 ml hay 224ml D 44,8ml [] Có dung dịch : K 2CO3 , NaOH, NaCl, HCl.Nếu ... 5 ,6 lít khí (đktc) Công thức muối đem điện phân : A NaCl B.KCl C MgCl2 D.CaCl2 [] Sục V lít CO2 (đktc) vào 200ml dd Ca(OH)2 1M thu 15 gam kêt tủa Giá trị V là: A 3, 36 B 5 .6 C 4,48 D 3,36...
 • 3
 • 93
 • 0

đề kiểm tra chương 3 ( ma trận - đáp án)

đề kiểm tra chương 3 có ( ma trận - đáp án)
... x 3 +4 = (1 ) c) x − x−2 ĐKXĐ : x –  x MTC : x - Khi (1 ) 1 + 4(x – 2) = x -3 1 + 4x – = x -3  4x – x = - +8 -1 3x = điểm điểm 0,25điểm 0.75điểm ⇔x= 4 - Gọi x ( tuổi ) tuổi Trường năm ( x ... 0) - Khi tuổi mẹ Trường 3x - Sau 14 năm tuổi Trường x + 14 số tuổi mẹ 3x + 14 - Theo đề ta phương trình : 0,5 điểm 0.5 điểm điểm 3x + 14 = 2(x +14) Giải phương trình : 3x + 14 = 2(x +14)  3x ... 50% 2) Đề theo ma trận : Câu 1: (2 đ) a) Phát biểu định nghĩa cho ví dụ phương trình bậc ẩn b) Hai phương trình sau tương đương không? Vì sao? 2x – = x = Câu 2: (1 đ) Kiểm tra xem x = phải...
 • 3
 • 91
 • 0

DE KIEM TRA CHUONG 4 CO MA TRAN

DE KIEM TRA CHUONG 4 CO MA TRAN
... TRNG THCS TRIU TRCH LP: KIM TRA 45 H V TấN: MễN TON Ngy kim tra: 31/032011; Ngy tr bi: / /2011 IM lI PHấ CA GIO VIấN đề Bài Giải phơng trình(3 ... 20 Bài : (3điểm) Cho phơng trình x2 + (m 1)x m = d) Chứng minh với giá tri m phơng trinh (1) co nghiệm e) Tìm m để phơng trình có nghiệm -3, tìm nghiệm ? 1 + =5 f) Tìm m biết x1 x2 BI LM ...
 • 45
 • 75
 • 0

Đề kiểm tra chương 4 ma trận đề

Đề kiểm tra chương 4 có ma trận đề
... KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ Thời gian làm : 45 phút Họ tên học sinh : Lớp : Điểm Lời nhận xét thầy, giáo ĐỀ BÀI Câu ( 1,5 điểm) a) Hình vẽ sau biểu ... > b > 4a > b b) Các số a, b thoả mãn điều kiện 4a2 + b2 = 5ab Chứng minh 4a > b 2a > b > ––––Hết–––– Híng dÉn chÊm vµ biĨu ®iĨm : 0,25 0,25 0.5đ 0.5đ Bài 1: (3điểm) a) 3x + < 14 ⇔ 3x < 14 – ⇔ ... O ]////////////////////// Bài 2: (3 điểm) c) 3x – 2(x + 1) > 5x + 4( x – 6) ⇔ 3x – 2x – > 5x + 4x – 24 ⇔ 3x – 2x – 5x – 4x > - 24 + ⇔ - 8x > - 22 11 ⇔ x< x + 3( x − 2) d )3x − ≤ +5− x 18 x − (...
 • 3
 • 58
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MA TRẬN MỚI

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II CÓ MA TRẬN MỚI
... Kiểm tra : Quan hệ yếu tố tam giác, Quan hệ đường vuông góc, đường xiên hình chiếu; Tính chất đường đồng quy tam giác 2) Kí năng: Kiểm tra kĩ vẽ hình, tính toán chứng ... minh hình học 3) Thái độ: Cẩn thận tính toán, lập luận vẽ hình B) Hình thức đề: Trắc nghiệm tự luận C) Thiết lập ma trận đề: Cấp Vận dụng Thông hiểu Vận dụng thấp độ Nhận biết cao TN 1) Quan hệ ... % 3,5 35 % 0,5 5% 10 % 1 10 % 1 10 % 11 10 100% E) Đề kiểm tra: F) Đáp án biểu điểm: I)Trắc nghiệm: (0,5.6 = đ) 1C; 2B ; 3B ; 4A ; 5A ; 6D II) Tự luận: Bài Đáp án a) So sánh cạnh ∆ ABC µ µ µ C...
 • 3
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra chuong song co hocđề kiểm tra chương sóng ánh sáng có đáp ánde kiem tra chuong song anh sang co dap anbai kiem tra chuong song co hocđề kiểm tra 15p sóng códe kiem tra chuong dao dong co va song cođề kiểm tra chương 1 giải tích 12 cơ bảnđề kiểm tra chương i đại số 8 có ma trậnđề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh có đáp ánde kiem tra hoa 11 co ban lop 11 chuong 1de kiem tra chuong 1 hoa 11 co banđề kiểm tra chương este lipit có lời giảide kiem tra chuong 1 dai so 10 co dap anđề kiểm tra chương 1 hóa 8 có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8 chương 1giao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNbáo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY“ Xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Lê Duẩn, khối 3, thị trấn Đắk Tô để họp chợ tự phát”sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh