đề thi thử THPTQG môn lí

de thi thu thptqg mon lich su tinh dien bien nam 2016

de thi thu thptqg mon lich su tinh dien bien nam 2016
... 1975), nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ "đánh cho Mĩ cút" thắng lợi nào? Phân tích tác động thắng lợi phát triển cách mạng miền Nam Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2016 - Đề Câu (3,0 điểm) ... tiến Tổng Kì Nam kì thành lạp An Nam Cộng sản đảng (Nguồn: Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015) Câu (2,0 điểm) Trong năm sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng Chính phủ Việt Nam giải ... xã hội Việt Nam có chuyển biến nào? Sự chuyển biến tác động phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 - 1930? Câu (2,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam 1930 -...
 • 5
 • 2,328
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015
... dân Pháp xâm lược ( 1945 ( 0,25đ) - 1954 ), chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chiến dịch tiến công lớn (3 điểm) quân dân ta a) Hoàn cảnh lịch sử : *) Âm mưu Pháp - Mĩ : Điện Biên Phủ có vị trí chiến ... lên đường xã hội chủ nghĩa… - Hai nhiệm vụ cách mạng đánh đổ phong kiến đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau… - Động lực cách mạng giai cấp vô sản nông dân 1.5 - Lãnh đạo cách mạng giai cấp ... thứ VIII (5/1941) hoàn chinh chủ trương chuyển hướng chiến lược đề từ Hội nghị VI… - Hạn chế lực lượng cách mạng thực thời kỳ 193 6-1 939 là, thành lập Mặt trận thống Phản đế Đông Dương để đoàn kết...
 • 5
 • 136
 • 0

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015
... In about 150 words, write a paragraph about one of your hobbies Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015 A B 17 A 25 A 33 C 41 C 49 D 57 B B 10 C 18 D 26 A 34 B 42 ... tended to be more intense every 26 million years This periodic extinction might be due to intersection of the Earth’s orbit with a cloud of comets, but this theory is purely speculative Some researchers ... (40)…………name as the former lead singer of the highly successful heavy-metal group, Black Sabbath, The show was described as a real-life sitcom because it (41)………light on Ozzy’s softe, more humorous...
 • 9
 • 229
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Liễn Sơn năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Liễn Sơn năm 2015
... Question 24: -" _" - "Yes I'd like to buy a computer." A Do you look for something? B Good morning Can I help you? C Excuse me Do you want to buy it? D Can you help me buy something? Question ... - "Yes, of course." A You won't help me this time B You'd better give me one hand C I don't think I'll need your help D Could you give me a hand? ... symbol of the Internet era communications, the @ sign used in e-mail addresses to signify the word 'at', is (36) _ a 500-year-old invention of Italian merchants, aRomeacademic has revealed...
 • 8
 • 151
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015
... Châu Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu 1: Phép tu từ cú pháp sử dụng đoạn văn phép chêm xen - Điểm 0,25: Trả lời theo cách - Điểm 0: ... cầu trên; phần Thân có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm) - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: lời tâm nói ... thuyền xa - Nguyễn Minh Châu) - Điểm 0,25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung - Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác c) Chia vấn đề cần nghị...
 • 6
 • 97
 • 1

de thi thu thptqg mon toan thpt hong linh nam 2016

de thi thu thptqg mon toan thpt hong linh nam 2016
... Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình sau tập R: Câu 10 (1,0 điểm) Cho a, b, c ba số thu c đoạn [0; 1] Chứng minh: ...
 • 2
 • 58
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐH MON LỊCH SỬ 2010

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐH MON LỊCH SỬ 2010
... Tây Âu tư chủ nghĩa Đông Âu xã hội chủ nghĩa ? Hết ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm : 180 phút – Không kể thời gian giao đề ˜&˜ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 ... Ái Quốc 50 năm đầu kỷ XX Lý giải lựa chọn ? Hết ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm : 180 phút – Không kể thời gian giao đề ˜&˜ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 ... Trung Quốc nói riêng cách mạng giới nói chung ? Hết ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm : 180 phút – Không kể thời gian giao đề ˜&˜ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0...
 • 11
 • 149
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN MÔN Đề 7 docx

ĐỀ THI THỬ TN MÔN LÍ Đề 7 docx
... Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân 37 Cl  p 37 Ar  n , khối lượng hạt nhân 17 18 m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008 670 u, m(p) = 1,0 072 76u, 1u = 931MeV/c2 Năng lượng mà phản ... 0,6 873 µm B 0,5 875 µm C 0,6566 µm D 0 ,72 60 µm Câu 15: Một lượng chất phóng xạ 222 Rn ban đầu có khối lượng 1mg Sau 15,2 86 ngày độ phóng xạ giảm 93 ,75 % Chu kỳ bán rã Rn là: A 4,0 ngày B 2 ,7 ngày ... Hz Câu 20: Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 12 C thành hạt α bao nhiêu? (biết mC = 11, 9967u, mα = 4,0015u) A ΔE = 7, 2618MeV B ΔE = 1,16189.10-19J C ΔE = 7, 2618J D ΔE = 1,16189.10-13MeV...
 • 5
 • 154
 • 0

25 đề thi thử THPT môn lịch sử có đáp án chi tiết

25 đề thi thử THPT môn lịch sử có đáp án chi tiết
... hot ng ca NAQ thi gian ny ch yu trờn mt trn t tng chớnh tr nhm truyn bỏ CN Mỏc-Lờ nin v nc 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 15 * Chun ... vụ sn th gii, cú quan h vi CM vụ sn chớnh quc 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0.50 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0 .25 0 .25 28 S ỏp ỏn Cõu 3,0 im im Trỡnh by hon cnh lch ... s kin ỏnh du s xỏc lp ca cc din hai phe, hai cc Chin tranh lnh bao trựm th gii 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 im 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0.50 S kin lch s no ỏnh du s tht bi hon...
 • 75
 • 1,976
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VĂN 2015

BỘ ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VĂN 2015
... TẬP TRONG KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 NGỮ VĂN 12 32 (100 Đề đọc hiểu, có đáp án chi tiết với ngữ liệu văn 11, văn 12 , chương trình 25 đề thi thử , đáp án theo cấu trúc đề minh hoạ Bộ) Tiện ích ... dự phòng Bộ Y tế) 5/ Xác định lỗi tả, dấu câu văn trên? 6/ Đoạn văn (2) sử dụng thao tác lập luận gì? Câu chủ đề đoạn văn gì? 7/ Văn thuộc phong cách ngôn ngữ gì? 8/ Đặt tiêu đề cho văn trên? ... thứ văn xuôi đậm chất sử thi, lãng mạn, giàu hình ảnh, cảm xúc - Khác biệt: Đoạn văn Nguyễn Trung Thành: đặc tả mười ngón tay Tnú, người anh hùng mảnh đất 0,25 ĐỀ THI THỬ QGTHPT NGỮ VĂN NĂM 2015- ...
 • 34
 • 1,413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dh mon li nam 2014đề thi thử thptqg môn toánđề thi thử thptqg môn lýđề thi thử thptqg môn hóađè thi thử thptqg môn toánđề thi thử thptqg môn sinhđề thi thử thptqg môn vănđáp án đề thi thử thptqg môn văn sở gd amp đt cần thơ năm 2015câu 291 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 284 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 283 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 210 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt kim liên lần 1câu 211 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt kim liên lần 1câu 208 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt hồng lĩnh lần 1câu 209 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt kim liên lần 1Cục Quản lý cạnh tranhVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhNghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaVCA Annual Report 2014 En (final)09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)Báo cáo hoạt động thường niên năm 2010Cục Quản lý cạnh tranhPDF Churchills Pocketbook of Intensive Care, 3rd ed PDF DownloadPDF Discover Magazine October 2016 | Science of Aging PDF DownloadPDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)Manual of Middle Ear Surgery: Volume 2: Mastoid Surgery and Reconstructive Procedures: Mastoid Surgery and Reconstructuve Procedures v. 2 by Mirko TosPDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF DownloadOBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 44 essential book of martial arts kicks 89 kicks from karate, taekwondo, muay thai, jeet kune do, and other100 CÁCH CHỮA BỆNH ĐAU LƯNGTuyen tap cac bai toan hinh khong gianSáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)Phương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính