đề Thi thử vật lí 12

ĐỀ THI THỬ VẬT - SỐ 12 doc

ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ - SỐ 12 doc
... tần số âm với sóng điện từ cao tần C Tạo động điện từ cao tần D Tạo dao động điện từ tần số âm Câu 43: Đơn vị Mev/c đơn vị đại lượng vật lý sau đây? A Năng lượng liên kết B Độ phóng xạ C Hằng số ... riêng C Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng D Cả điều kiện      o    Cõu 37: Một ống Rơnghen phát bứt xạ có bước sóng nhỏ A Cho điện tích electron e  1,6.10 19 C  ; số plăng ... ion hoỏ chất khớ B Cỏc súng cú tần số nhỏ thỡ dễ quan sỏt tượng giao thoa chúng C Các sóng có bước sóng ngắn thỡ dễ tỏc dụng lờn kớnh ảnh D Cỏc súng cú tần số nhỏ thỡ tớnh đâm xuyờn mạnh Cõu...
 • 6
 • 72
 • 0

ĐỀ THI THỬ VẬT KHỐI A NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ KHỐI A NĂM 2012
... hợp 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá ch a Urani, không ch a chì Nếu tỉ lệ khối lượng Urani chì 37 tuổi đá bao nhiêu: A. 2.108 năm B.2.109 năm C.2.1010 năm D.2.107 năm Câu 37: Người ta tiêm vào ... A. I B.2I C.3I D.0,5I Câu 13: Một đường tải điện ba pha có dây a, b, c, d Một bóng đèn mắc vào hai dây a b hai dây b c hai dây b d sáng bình thường Nếu dùng bóng đèn mắc vào hai dây a c thì: A. Đèn ... có số khối A Ban đầu hạt nhân đứng yên phóng xạ phát hạt α có vận tốc v Độ lớn vận tốc hạt nhân tạo phóng xạ là: A. 4v/ (A- 4) B.4v/ (A+ 4) C.2v/ (A- 4) D.2v/ (A+ 4) Câu 39: Có ba hạt mang động nhau: hạt...
 • 6
 • 443
 • 9

De thi thu vat ly 12

De thi thu vat ly 12
... điện pha bằng√3 lần hiệu điện dây pha truyền tải điện dây dẫn, dây trung hoà có tiết diiện nhỏ 10 Thi t bò sau có khả biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Một điôt chỉnh lưu Bốn điôt ... với hiệu điện đầu đoạn mạch ngược pha với hiệu điện đầu đoạn mạch pha với hiệu điện đầu đoạn mạch 12. Đặt hiệu điện xoay chiều u=200sin(100πt + π/3)V vào đầu đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C=100/πμm, ... là: 10√2V 10V 20√2V 20V 14 Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều? DĐXC dòng điện có trò số biến thi n theo thời gian theo quy luật dạng sin cosin DĐXC có chiều thay đổi DĐXC thực chất dao động...
 • 3
 • 275
 • 1

de thi thu vật đại học cuc hay

de thi thu vật lí đại học cuc hay
... điện từ sẽ: A) Không phụ thu c vào môi trờng mà phụ thu c vào tần số sóng B) Không phụ thu c vào môi trờng tần số sóng C) Phụ thu c vào môi trờng tần số sóng D) Phụ thu c vào môi trờng không ... Câu16) Một vật dao động điều hòa với phơng trình dạng cos Chọn gốc tính thời gian vật đổi chiều chuyển động gia tốc vật có giá trị dơng Pha ban đầu là: A) - /2 B) / C) /2 D) Câu 17) Một vật tham ... trở thu n, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu mạch điện có tần số thay đổi đợc Khi tần số f=f1=50 Hz f=f2= 200Hz hệ số công suất nh Hỏi tần số cờng độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại: ...
 • 5
 • 289
 • 8

05 ĐỀ THI THỬ VẬT12 CB MỚI

05 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ 12 CB MỚI
... -1,5 Câu 35: Với thấu kính phân kì, ảnh ngược chiều với vật khi: A Vật vật thật B Vật vật ảo C Vật ảo khoảng tiêu cự OF D Biết vò trí cụ thể vật( ta khẳng đònh được) Câu 36: Phát biểu sau sai nói ... kỳ, vật ảo sẽ: A Luôn cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật B Luôn cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Luôn cho ảnh thật, chiều lớn vật D Có thể cho ảnh thật, chiều lớn vật ảnh ảo, ngược chiều lớn hay nhỏ vật ... 120 cm; 25 Câu 39: Muốn nhìn rõ vật thì: A Vật phải đặt khỏang nhìn rõ mắt B Vật phải đặt điểm cực cận mắt C Vật phải đặt khỏang nhìn rõ mắt mắt nhìn ảnh vật góc trông D Vật phải đặt gần mắt tốt Câu...
 • 24
 • 275
 • 1

đề thi thử vật12

đề thi thử vật lý 12
... 41/ Một vật rắn quay quanh trục cố định có gia tốc góc không đổi, thông tin sau sai? a Tốc độ góc vật rắn biến thi n theo hàm bậc thời gian b Mômen động lượng vật rắn trục quay biến thi n theo ... gian ngắn vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x= cm a 1/6 s b 2,4 s c 5 /12 s d 5/6 s 47/ Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp: tụ điện có điện dung thay đổi được; U R=60V; UL =120 V; UC=60V ... mômen lực tác dụng lên vật rắn trục quay số d Mômen quán tính vật rắn đối trục quay không 42/ Trường hợp nàp sau lực tác dụng lên vật có trục quay cố định, chắn không làm cho vật quay? a Điểm đặt...
 • 6
 • 230
 • 0

Đề thi HSG vật 12

Đề thi HSG vật lí 12
... ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH KHỐI 12 THPT - NĂM HỌC 2007 - 20078 HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ - ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Nội dung – Yêu cầu Biểu diễn quãng đường vật hình vẽ A ... ⇒ X 2′′ + ω2 X = : vật m2 dao động điều hoà Nghiệm phương trình (*) có dạng : X = A 2sin (ω2 t + ϕ2 ) * Chu kì dao động vật: - Vật m1 : T1 = 2π m1m = 2π ; ω1 (m1 + m )k - Vật m2 : T2 = 2π m1m ... = k(m1 + m ) k(m1 + m ) k = ; m2 m1 0,5 * Phương trình dao động vật: Chọn trục toạ độ cho vật gắn với khối tâm G hệ hình vẽ - Vật m1 : Fqt - Fdh = m1a1 m m 1 m1F - k1x1 = m1x1′′ hay m1 + m Fd...
 • 6
 • 218
 • 3

De thi HKI vat li 12 - 2010

De thi HKI vat li 12 - 2010
... tần số 50 Hz Khi cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp 12 A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là: A 1,41 A B 2,00 A C 2,83 A D 7,20A - Trang - (01) ... điều hòa lắc: A Chỉ phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ B Tỉ lệ với bình phương vận tốc nặng C Biến thi n tuần hoàn theo thời gian D Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động 19) Một dây cao su dài 2m ... Gvbm: Vâ Thanh Tó Kiểm tra HKI (01) A Biên độ dao động 4cm, pha dao động − 3π / B Biên độ dao động 4cm, pha ban đầu − 3π /...
 • 2
 • 191
 • 1

đề thi thử vật 2010

đề thi thử vật lí 2010
... nguồn, biết vận tốc sóng dây là 200m/s A 25Hz B 200Hz C 50Hz D 100Hz ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo lò xo dài, có chu kỳ dao động T Nếu lò xo bị cắt bớt nửa chu ... và bậc (cùng phía so với vân chính giữa) cách đoạn A 3,2mm B 1,6mm C 6,4mm D 4,8mm ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 21 D + 21 D → He + n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối ... tăng lần thi lượng của vật thay đổi thế nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 32: Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển...
 • 5
 • 183
 • 0

de thi thu vat li

de thi thu vat li
... Máy thu đặt tâm đường tròn, máy thu đặt cách máy thu khoảng 2R mặt phẳng quĩ đạo nguồn âm Kết luận sau A Máy thu thu âm có tần số f' > f nguồn âm chuyển động B Máy thu thu âm có tần số biến thi n ... chuyển động B Máy thu thu âm có tần số biến thi n tuần hoàn quanh giá trị f C Máy thu thu âm có tần số f' < f D Máy thu thu âm có tần số f' > f Câu 46: Một đĩa đặc quay với tốc độ 360 vòng/phút quay ... nội dung hai giả thuyết Bo? A Nguyên tử có lượng xác định nguyên tử trạng thái dừng B Trong trạng thái dừng, nguyên tử không xạ hay hấp thụ lượng 24 Trang 2/6 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC...
 • 6
 • 171
 • 0

DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN

DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN
... (cm) Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s Phương trình dao động Câu 17: Nguồn sóng có phương trình sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm π π A u = cos(π t − )(cm) B u = cos(π t + )(cm) ... − )(cm) B u = cos(π t + )(cm) 4 π π C u = cos(πt + )(cm) D u = cos(πt − )(cm) 2 Câu 18: Một sóng học truyền dọc theo trục ox có phương trình : u = 20cos(2000t – 20x)(cm) Trong x đo mét, t đo ... lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A cos ωt có W Động vật thời điểm t là: A Wđ = W sin ωt B Wđ = W sin ωt C Wđ = W cos ωt 2 D Wđ = W cos ωt Câu 34: Chọn câu đúng: Trong trình vật dao...
 • 4
 • 269
 • 2

đề thi thử vật có đáp án

đề thi thử vật lí có đáp án
... lượng từ trường cùng biến thi n tuần hoàn theo một tần số chung C Dao động mạch LC là dao động tự vì lượng điện trường và từ trường biến thi n qua lại với D Năng lượng ... chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thi hiệu điện thế hiệu dụng các phần tử R, L, và C đều bằng và bằng 20V Khi tụ bị nối tắt thi hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu ... lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể Hòn bi ở vị trí cân bằng thi được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả cho nó dao động Hòn...
 • 4
 • 202
 • 1

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx
... + (Z 2 Zc1 − ZL1 = R (1) R 4R L1 − ZC1 ) √ ⇐⇒ Từ U U √ ZL2 − Zc2 = R (2)  =√  R2 + (ZL2 − ZC2 )2 4R2 √ √ √ 2R 3 Lấy (1) + (2) lấy (∗) vào ta 2L( 2 − ω1 ) = 2R ⇐⇒ L = = H 2( 2 − ω1 ) 2 Chọn ... nên Vì I1 = I2 = Ta có: Im0 = U U U U √ =√ = =√ 2R R2 + (ZL1 − Zc1 )2 R2 + (ZL2 − Zc2 )2 4R2 U U Từ √ =√ ⇒ ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2 ⇒ Cω1 2 = (∗) + (Z + (Z 2 L R L1 − ZC1 ) L2 − ZC2 ) R U U √ ... 67, mH B 31, mH C 135 mH D 63, mH Lời giải Ta có: N.ω.ϕ I=√ √ R2 + L2 ω Lập biểu thức chia cho ta được: √ ω1 R2 + L2 w2 √ = √ 2 R2 + L2 ω1 Với ω1 = 50π 2 = 100π; R = 30Ω Thay số ta L = 0, 0675...
 • 17
 • 1,024
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn vật lí 12đề thi thử vật lí40 đề thi thử vật lí 2013 gstt phần 2đề thi thử vật lí 2016bộ đề thi thử vật lí 2014đề thi thử vật lý 12 nam 2015đề thi hk1 vật lí 12 có đáp ánđề thi hk1 vật lí 12giai chi tiet de thi thu vat li lan 3 truong chuyen dai hoc su pham ha noi nam 2013giải chi tiết đề thi thử vật lí lần 2 trường chuyên đại học sư phạm hà nội năm 2013 potxde thi thu vat liđề thi thừ vật lí có giải chi tiếtde thi thu vat li 10 hoc ki 2luyện đề thi thử vật líđề thi thử vật lý 12Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng NgãiNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmBài 22. p-ph, nhSố 7Phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIGiây, thế kỉPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPhát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Đăk Lắk.Phát triển Dịch vụ