đề thi thi thử THPTQG 12

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 12 2016 MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 12 2016 MÔN NGỮ VĂN
... nh m nh c nh ng i ta bi t cách ng x c n thi t đ "l n h n" 1.3 BƠiăh cănh năth căvƠăhƠnhăđ ng: - C n s ng khiêm t n, gi n d bi t ti p thu, h c h i đ hoàn thi n h n - Ch m ch h c t p lao đ ng, tích ... c s ng 2.2 Bi uăhi n: Ch tălãngăm n: a - Xuyên su t c th n i nh tha thi t kh c kho i c a tác gi , m t n i nh dâng trào, tha thi t c m xúc bùng th i t nh ng câu đ u; n i nh c a nhà th nhi u th ... http://tuyensinh247.com/ đ luy n thi Toán,ăLý,ăHóa,ăSinh,ăV n,ăAnhă t t nh t! b - Ch t lãng m n đ c đ y cao h n qua hình t ng ng i lính kiêu d ng, ngang tàn, đ c bi t hào hoa, lãng m n: + Say mê đ p thi n nhiên +...
 • 7
 • 142
 • 0

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM
... Polivinyl clorua điều chế từ khí thi n nhiên ( metan chiếm 95% ) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đọan sau: CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC Muốn tổng hợp PVC cần m3 khí thi n nhiên ( đktc) ? A 5883 ... poli(vinylclorua) có phân tử khối 187,5.10 Hệ số polime hóa A 3000 B 1000 C 4000 D 2000 Câu 30: C4H8O2 có số đồng phân este là: A B C D Câu 31: Xà phòng hóa 32,5 gam chất béo lượng vừa đủ dung dịch KOH, ... Ag+, Pb2+,Cu2+ Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, người ta thu 10 ,125 gam nước; 8,4 lit khí CO 1,4 lit khí N2 (đều đo đktc) X có công thức phân tử là: A C5H13N B C3H9N C C4H11N D C2H7N...
 • 4
 • 305
 • 3

15- đề thi thử lớp 12

15- đề thi thử lớp 12
... thay đổi D.ko x/định C41 Khi t/gia p/ nguyên tử kim loại cho electron : A lớp B phân lớp có lợng lớn C phân lớp chót D A,B,C Đề số (giáo viên : Bùi thị nguyệt) C1 Khí sau làm nhạt màu nớc Br2 : A ... 720atm E 395,12atm Câu 11 Hoà tan oxit kim loại dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu đợc 2,24lit khí SO2 đktc 120 g muối Công thức oxit Là : A Al2O3 B Fe2O3 C Fe3O4 D CuO E đáp án khác Câu 12 Để hoà tan ... dùng thuốc thử su đây: A dd nớc brôm B dd thuốc tím C dd AgNO 3/NH3 D A,B,C đợc C31 Khi đốt loại gluxit thu đợc khối lợng H2O CO2 theo tỉ lệ 33 : 88 Công thức gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11...
 • 22
 • 282
 • 1

DE THI THU HSG 12 + KEY

DE THI THU HSG 12 + KEY
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/86610//DETHITHUHSG12%2 0KEY. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 345
 • 4

DE THI THU HSG 12 (08- 09)

DE THI THU HSG 12 (08- 09)
... difficulties the examiner may decide to step in and (11) Normally, however, you will find plenty to say, which helps the (12) to give you a fair mark This mark depends on your success in doing ... came suddenly to a stop and some passengers were injured A Coming suddenly to a stop, some passengers were injured B Coming suddenly to a stop, the train made some passengers injured C Suddenly ... invention of the wheel What we know of primitive man is based upon A pieces of evidence B a great deal of evidence C no evidence D pictures in caves The first real man A was unintelligent B was incapable...
 • 5
 • 330
 • 5

ĐỀ THI THỬ SINH 12

ĐỀ THI THỬ SINH 12
... loài sinh vật chứng minh sinh giới kết trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp nêu đợc vai trò chọn lọc tự nhiên lịch sử tiến hóa giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình Môn dong (Mã đề ... biến hình Môn dong (Mã đề 178) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng ... trng để phân biệt loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc? Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh B Tiêu chuẩn di truyền Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái D Tiêu chuẩn hình thái Theo quan niệm Đacuyn, đối tợng chọn...
 • 6
 • 238
 • 1

Đề Thi Thử TN 12 2009 02NC

Đề Thi Thử TN 12 2009 02NC
... hệ sinh thái ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]d 2[ 1]d 9[ 1]b 10[ 1]c 17[ 1]c 18[ 1]b 25[ 1]c 26[ 1]a 33[ 1]a 34[ 1]b 3[ 1]a 11[ 1]a 19[ 1]a 27[ 1]d 35[ 1]d 4[ 1]b 12[ 1]c 20[ 1]b 28[ ... ngày hợp lý b tổ chức thể ngày phức tạp c phân hoá ngày đa dạng d phương thức sinh sản ngày hoàn thi n 29/ Tiêu chuẩn phân biệt quan trọng để phân biệt loài giao phối có quan hệ thân thuộc : a ... alen Y Bố bị bệnh máu khó đông Mẹ bình thường Xác suất để họ có trai bình thường là: a 75% b 50% c 12, 5 % d 25 % 25/ Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh a phản ánh nguồn gốc chung...
 • 3
 • 170
 • 0

de thi thu ly 12 - 2008

de thi thu ly 12 - 2008
... ÷( A) 3 π  12 Một tụ điện, có điện dung C = Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: π π   A u = 120 sin 100π t − ÷(V ) B u = 120 cos 100π t + ÷(V ) 6  5π   C u = 120 sin 100π ... suốt đồng tính - - C Nếu tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang tia phản xạ D Góc phản xạ góc tới, không phụ thu c vào chiết suất môi trường 14 Một bàn 200V-1000W mắc vào ... qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t1 ly độ dao động M 2cm Ly độ dao động M vào thời điểm t2 = ( t1 + 2, 01) s ? A 2cm B -2 cm C 0cm D -1 ,5cm 23 Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm...
 • 8
 • 213
 • 0

ĐỀ THI THỬ SINH 12 NC

ĐỀ THI THỬ SINH 12 NC
... nhiêït độ đến đời sống sinh vật? - Nhiệt độ tác động mạnh đến hình thái, cấu trúc thể, tuổi thọ, hoạt động sinh lí – sinh thái tập tính sinh vật - Dựa vào thân nhiệt → chia nhóm sinh vật: + Sv biến ... - SỞ GD – ĐT GIA LAI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2008 –2009) TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN : SINH HỌC 12 – NÂNG CAO I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) Câu 10 11 12 Đ án B C A A B C D B A B C C ... biến đổi giống vật trình hình thành đặc điểm thích nuôi, trồng nghi thể sinh vật hình thành loài Kết Phân hóa khả sống sót sinh sản Mỗi giống vật nuôi, trồng thích cá thể quần thể nghi cao độ với...
 • 4
 • 162
 • 0

ĐỀ THI THỬ SINH 12 CB

ĐỀ THI THỬ SINH 12 CB
... B Sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ C Sinh vật phân hủy D Sinh vật tiêu thụ.* Câu 10 Hình thành loài đường lai xa đa bội hóa thường gặp A động vật B vi sinh vật C thực vật.* D động vật vi sinh ... khác quần thể sinh vật quần xã sinh vật? ( điểm) Câu ( điểm) :có sơ đồ hình tháp sinh thái sau đây: Cáo : 9,75.104 kcal Thỏ : 7,8 10 kcal Cỏ : 12. 106 a/ Xác định hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu ... cần thi t để trì chuỗi thức ăn trên? Câu ( điểm) -Trong khu rừng mưa nhiệt đới thường có đa dạng sinh học cao, theo em sinh vật sống rừng có ổ sinh thái hẹp hay rộng? -Một sinh vật có ổ sinh...
 • 5
 • 370
 • 0

Đề thi thử số 12 HS trung bình

Đề thi thử số 12 HS trung bình
... B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Cõu 17: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm A C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz) B C3H7OH, CH3CHO C CH3COOH, C2H3COOH D C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 Cõu 18: Cht khụng ... fructoz v mantoz Cõu 20: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l A CH4, C6H5-NO2 B C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 C C2H2, C6H5-CH3 D C2H2, C6H5-NO2 Cõu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin ... tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dử, đun nóng) thu đửợc 21,6 gam bạc Công thức phân tử X A C6H12O6 B C3H6O3 C C2H4O2 D C5H10O5 Cõu 25: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3...
 • 4
 • 232
 • 1

ĐỀ THI THỬ12 CƠ BẢN

ĐỀ THI THỬ LÝ 12 CƠ BẢN
... xạ an toàn cho phép 64 lần Hỏi phải sau thời gian tối thi u để làm việc an toàn với nguồn này? A 128 B B 12 C D C 24 Câu 32 Hệ số công suất thi t bị điện dùng điện xoay chiều A ảnh hưởng đến tiêu ... khoảng bao nhiêu? A 50 cm B Vô cực C 200 cm D 100 cm Câu 12 Ứng dụng gương cầu lõm A chóa đèn pha B tập trung lượng Mặt Trời C dùng kính thi n văn phản xạ D ứng dụng A, B, C Câu 13 Phát biểu sau ... D P = UI + rI Câu 30 Trong máy phát dao động điều hòa dùng transito, dao ðộng mạch LC nhận nãng ng trực tiếp từ dòng A bazơ B côlectơ.C êmitơ D côlectơ êmitơ Câu 31 Một nguồn phóng xạ nhân...
 • 5
 • 204
 • 0

ĐỀ THI THỬ12 CB 01

ĐỀ THI THỬ LÝ 12 CB 01
... tâm O2 tiêu cự f2 Khi ngắm chừng vô cực thìO1O2 = 124 cm G = 30 Tiêu cự f1và f2 có trị số A f1= 124 m; f2 = cm B f1= 12 cm; f2 = cm C f1= cm; f2 = 120 cm D f1= 1,2 m; f2 = cm Câu 28 Sóng điện từ ... răi vật lí, hoá học, thi n văn B có ưu điểm: Nhanh, nhạy, độ xác cao, tốn C xác định nồng độ nguyên tố D phép phân tích thành phần cấu tạo chất dựa vào quang phổ Câu 27 Kính thi n văn gồm vật kính ... hiệu dụng qua điện trở A 0,1 A B A C 0,2 A D A Câu 16 Phát biểu sau sai? 12 C A Đơn vị khối lượng nguyên tử u khối lượng 12 khối lượng đồng vị B 1u = 1,66055.10- 31kg C Hạt nhân có số khối A có...
 • 5
 • 155
 • 0

ĐỀ THI THỬ12 CB 03

ĐỀ THI THỬ LÝ 12 CB 03
... Banme Câu 35 Hai vật dao động điều hňa có yếu tố: Khối ng m1 = 2m2, chu kì dao ðộng T1 = 2T2, biên ðộ dao ðộng A1 = 2A2 Kết luận sau ðây nãng ng dao ðộng hai vật ðúng? A E1 = 2E2 B E1 = 8E2 ... = 10 m/s2 Để giữ cho nằm ngang phải tác dụng vŕo đầu bęn phải lực có độ lớn lŕ A 150 N 450 N C 120 N 300 N Câu 10 Vật sáng AB vuông góc trục thấu kính có ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách ... đường sóng truyền đơn vị thời gian D quăng đường mà pha dao động truyền chu kỳ dao ðộng sóng Câu 12 Điều kiện để lắc đơn dao động điều hòa A dao động nơi có lực hấp dẫn lớn B khối lượng lắc không...
 • 5
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử văn 12đề thi thử thptqg 2015đề thi thử thptqgđề thi thử thptqg tiếng anhđề thi thử thptqg môn toánđề thi thử thptqg môn lýđề thi thử thptqg vật lýđề thi thử thptqg hóa họcđề thi thử thptqg ngữ vănđề thi thử thptqg môn hóađè thi thử thptqg môn toánđề thi thử toán 12đề thi thử hóa 12 ôn thi dh 2015tong hop de thi thu ly 12 nam 2015đề thi thử thptqg 2016 toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học