ôn tạp chương i vật lí 10

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)
... xỏc ti tng thi im c th Gia tc gúc = '(t) =(t) (rad/s2) tc thi: tt = = lim t t B i6 : Chn ỏp ỏn sai: A Khi vt rn chuyn ng quay vi tc gúc bin i theo thi gian, ta n i vt chuyn ng quay cú gia tc ... i qua vt thỡ mt im xỏc nh trờn vt cỏch trc quay khong r cú: A Vect tc di bin i B Gia tc tip tuyn khỏc C ln tc gúc bin i D ln tc di bin i B i3 1: i lng c trng cho tỏc dng lm quay ca lc i vi ... D 5 II Tự luận: B i1 : Một vật rắn tạo hai chất i m có kh i lợng m, gắn v i nhẹ, độ d i L T i li u ôn thi đ i học Trang 2008 - 2009 10 Năm học Trờng THPT Yên Định II Email: anhtuanyd2@gmail.com...
 • 12
 • 226
 • 0

Ôn tập chương I Vật 11

Ôn tập chương I Vật lí 11
... i n trường i m D Hiệu i n hai i m i n trường đ i lượng đặc trưng cho khả sinh công i n trường làm di chuyển i n tích hai i m Câu 25 Công lực i n trường làm di chuyển i n tích hai i m ... i n B i n dung tụ i n đ i lượng đặc trưng cho khả tích i n tụ C i n dung tụ i n đo thương số i n tích tụ hiệu i n hai tụ D Hiệu i n gi i hạn tụ i n hiệu i n lớn đặt vào hai tụ i n mà ... tiêu hao ống A 6,4 J B 4,8 J C 3,2 J D 2,4 J Câu 32: Trong hệ cô lập i n A i n tích vật hệ không đ i B Không có trao đ i i n tích vật hệ C Tổng đ i số i n tích không đ i. D Có trao đ i i n...
 • 3
 • 252
 • 2

Ôn tập chương 2 Vật 10 căn bảm docx

Ôn tập chương 2 Vật lí 10 căn bảm docx
... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... 1,0m C 2, 0 m D 4,0m 28 Một hợp lực N tác dụng vào vật có khối lượng 0,5 kg đứng yên Quãng đường vật giây A m B m C 0,5 m D 4,5 m 20 Nội dung ôn tập vật 10: Chương 2: Động lực học chất điểm 29 ... o Tầm xa vật 18m Tính v o Lấy g = 10m/s2 A 19m/s B 13,4m/s C 10m/s D 3,16m/s 74 Một vật ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt 2m Vận tốc ban đầu vật là: (Lấy g =10 m/s2) A 10 m/s B 2, 5 m/s C...
 • 6
 • 494
 • 9

Ôn tập chương 3 Vật 10 căn bản potx

Ôn tập chương 3 Vật lí 10 căn bản potx
... Nội dung ôn tập vật 10: Chương 3: Cân chuyển động vật rắn A F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 1cm B F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 3cm C F = 4N, có giá qua O ... tâm vật gặp mặt chân đế B Vị trí cân bền vị trí trọng tâm vật cao C Trọng tâm vật phẳng, mỏng, đồng tính trùng với tâm hình học vật D Quyển sách nằm cân bàn vị trí trọng tâm vật thấp 30 .Một vật ... vào đầu bên phải vật có giá trị sau đây: A 2100 N B 100 N C 780 N D.150N 37 .Chọn câu sai: A Một vật có trạng thái cân chịu tác dụng cặp lực cân B Khi vật chịu tác dụng ngẫu lực, vật chuyển động...
 • 2
 • 589
 • 5

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf
... theo th i gian B.Gia tốc chuyển động thẳng biến đ i có độ lớn khơng đ i C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đ i chiều ngược chiều v i véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đ i đều, qng ... m/s2 a Th i gian r i vật vận tốc chạm đất bao nhiêu? b Tính vận tốc vật cách mặt đất 9,6 m 4.5: Một vật thả r i 10 s Tính: a Th i gian vật r i 10 m ĐS: a 1,41 s b Th i gian vật r i 10 m cu i b 0,1 ... ôtô kh i hành lúc giờ, chọn mốc th i gian lúc th i i m ban đầu v i th i i m th i i m sau : A t0 = B t0 = 17 C t0 = D Một th i i m khác Câu 10 : i u sau sai vật chuyển động thẳng đều? A Quỹ...
 • 12
 • 813
 • 9

Ôn tập chương 1 vật 10

Ôn tập chương 1 vật lí 10
... 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3Hz B.ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz C.ω = 1, 18 .10 -3rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4Hz D ω = 1, 18 .10 -3rad/s; T = 5329s; f = 1, 88 .10 -4Hz 26) Biết khoảng ... Trăng 3,84 .10 8m, chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất : A.ω = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3Hz B.ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz C ω = 1, 18 .10 -3rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4Hz ... độ dài đầu mút hai kim : A ωh/ωmin = 1/ 12; vh/vmin = 1/ 16 B ωh/ωmin = 12 /1; vh/vmin = 16 /1 C ωh/ωmin = 1/ 12; vh/vmin = 1/ 9 D.ωh/ωmin = 12 /1; vh/vmin = 9 /1 25) Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao...
 • 4
 • 1,165
 • 4

ôn tâp chương I vật 12

ôn tâp chương I vật lí 12
... không đúng? Đ i v i chất i m dao động i u hoà v i tần số f A vận tốc biến thiên i u hoà v i tần số f B gia tốc biến thiên i u hoà v i tần số f C động biến thiên i u hoà v i tần số f D biến ... động i u hoà có chu kì T = 4s biên độ dao động A = 4cm Th i gian để vật từ i m có li độ cực đ i i m có li độ nửa biên độ A 2s B 2/3s C 1s D 1/3s Câu 31: Một vật dao động i u hoà v i tần số ... Biết th i i m t có li độ 4cm Li độ dao động th i i m sau 0,25s A 4cm B 2cm C -2cm D - 4cm Câu48: Một vật dao động i u hoà v i phương trình x = 5cos( 5πt + π / )(cm) Biết th i i m t có li...
 • 6
 • 257
 • 0

tiết 17 Bài tập ôn chương I vât li 10 nc

tiết 17 Bài tập ôn chương I vât li 10 nc
... 3 .B i toán r i tự B i tập: Một ngư i thợ xây ném viên gạch theo phương thẳng đứng cho ngư i khác tầng cao m Ngư i việc giơ tay ngang bắt viên gạch H i vận tốc ném vận tốc viên gạch lúc ngư i ... R ω = 60 = 80 2 3 .B i toán r i tự B i gi i Chọn Gốc toạ độ tai vị trí bắt dầu ném viên gạch Trục oy thẳng đứng chiều dương hướng lên Vận tốc ban đầu ngư i thợ xây ph i ném viên gạch 2as =V2 – ... tốc xuồng so v i sông 4.Tính tương đ i chuyển động B i gi i G i: Vts vận tốc thuyền so v i sông Vtb vận tốc thuyền so v i bờ Vsb vận tốc sông so v i bờ Xét  vuông ABC ⇒ AC2 = AB2+AC2 = 2402+1802...
 • 2
 • 171
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 599
 • 7

5 bài đầu - chương I. Vật 10 Nâng cao

5 bài đầu - chương I. Vật lí 10 Nâng cao
... nghỉ Vinh) - Về nhà học bài, làm tập cuối HS: Cá nhân tính được: t = 33h - Ôn lại kiến thức chuyển động yếu tố lực học 3, - Vật - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước Bài 2: VẬN ... giây: a = m/s2 Từ 5s đến 10s : a = 1,2 m/s2 Cá nhân làm việc trả lời Từ 10s đến 15s: a = 1,2 m/s Từ 15s trở đi: a = m/s2 … Bài tập nhà cho HS - Trả lời câu hỏi làm tập SGK - Ôn lại công thức ... độ - Về nhà học bài, làm tập cuối - Các kiến thức hệ tọa độ, hệ quy chiếu - Đọc trước - Chuẩn bị giấy kẻ ô li, thước kẻ Bài 3: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG I Mục tiêu Về kiến thức -...
 • 27
 • 2,006
 • 3

Ôn tập chương I+II- ( lớp 10-NC)

Ôn tập chương I+II- ( lớp 10-NC)
... nguyên tố A có electron độc thân lớp cùng, biết A có lớp electron Vậy A nguyên tố: A As B Al C S D P Câu 24.A,B nguyên tố thuộc chu kì biết tổng số p 28, số e lớp B gấp lần A A,B là: A Mg, S B ... từ ion M+ ion X2- Trong phân tử M2X có tổng số p,n,e 140.Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 hạt Số khối ion M + lớn số khối ion X2- 23 Tổng số hạt ion M+ lớn X2- 31 hạt Xác ... ion M ion X Trong phân tử MX2 có tổng số hạt n,p,e 186 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 54 Số khối ion M 2+ nhiều số khối ion X- 21 Tổng số hạt ion M2+ nhiều ion X- 27 Viết...
 • 2
 • 332
 • 6

Ôn tập chương I Hình học 10 NC

Ôn tập chương I Hình học 10 NC
... KIN THC CN NH Hai vộc t bng Quy tc ba im Quy tc hỡnh bỡnh hnh Quy tc v hiu vộc t Tớnh cht trung im ca on thng Tớnh cht trng tõm ca tam giỏc iu kin ba im thng hng Ta ca vộc t v ca im ... trung im: I l trung im ca AB uu uu r r r IA + IB = uuu uuu r r MA + MB = MI M B I A x A + xB y A + y B ; Nu A( x A ; y A ), B(x B ; y B ) thỡ I = Tớnh cht trng tõm: G l trng tõm tam giỏc ... TIT 13: ễN TP CHNG I M Quy tc ba im Hai vộc t bng D C B AB + AD = AC Hỡnh N MN + NP = MP Hỡnh Hỡnh Quy tc hỡnh bỡnh A hnh P Quy tc v hiu vộc t M N O uuu uuuu uuuu...
 • 13
 • 758
 • 8

ôn tập kỳ I vật10

ôn tập kỳ I vật lý 10
... 44: i u xảy đ i v i hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc lực ép hai mặt tăng lên? A Tăng lên B Giảm C Không thay đ i D Không biết 45: Quần áo l i lâu bẩn không A nên b i bẩn khó bám vào B nên b i bẩn ... n i hai i m vật luôn v i A song song B ngược chiều C chiều D tịnh tiến 83: Mức quán tính vật quay quanh trục không phụ thuộc vào Akh i lượng vật B hình dạng kích thước vật C tốc độ góc vật ... đàn h i đầu lo xo A hướng theo trục hướng vào B hướng theo trục hướng C hướng vuông góc v i trục lo xo D ngược v i hướng lực gây biến dạng 37: Hiểu đúng? Gi i hạn đàn h i vật gi i hạn vật A giữ...
 • 7
 • 342
 • 4

on tap chuong 2 vat li hay

on tap chuong 2 vat li hay
... 8V; E2 = 3V; E2 = 2V ; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R1 = 2 , R2 = 3Ω, R3 = 4Ω Tìm hiệu điện UAC , UAB , UCB ĐS: UAC = 7 ,25 V; UAB = 8V ; UCB = 0,75V ξ1 , r1 R2 D 2 , r2 R1 C B ξ3 , r3 R2 R3 D A Bài 12: Cho ... UAN , UMN , UAO , UNO ĐS : a) 6Ω, b) 8A; 6A; 2A c) UAM = 12V ; UAN = 16V ; UMN = 4V; UAO = 18V; UNO = 2V 2 , r2 R1 R2 R1 ξ1 , r1 2 , r2 2 , r2 R2 C ξ3 , r3 O B R4 N ξ1 , r1 A R3 M B R3 D R4 ... 1Ω; E = 12V ; r2 = 2 ; ξ1 , r1 R1 2 , r2 R2 ξ , r3 A R3 E1 , r1 R1 B E = 18V ; r3 = 3Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω Tính: a UAB b Cường độ dòng điện qua đoạn mạch? ĐS: a) 11 ,2 V; b) I1 = 1,3A; I2 = 0,16A;...
 • 4
 • 890
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn tập chương 1 vật lí 10ôn tập chương 2 vật lí 10 nâng caoôn tập chương i vật lý 10 nâng caoôn tập chương i vật lý 10ôn tập chương 1 vật lí 10ôn tập chương 2 vật lí 10on tap chuong 1 vat li lop 10ôn tập chương i hình học 10 nâng caoôn tập chương 1 vật lý 10 cơ bảnôn tập chương 1 vật lý 10 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lý 10bài tập ôn tập chương 2 vật lý 10bài tập ôn tập chương 2 vật lý 10 cơ bảnbài tập ôn tập chương 1 vật lí 11ôn tập chương 4 vật lý 10 cơ bảnQuyet dinh 1223 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Khoa Hang haiQuyet dinh 1218 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Khoa May tauQuyet dinh 1221 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Khoa CTGTQuyet dinh 1224 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Khoa Ky thuat TTHướng dẫn 1616 HD-TLĐ năm 2016 xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hànhKế hoạch 5025 KH-UBND năm 2016 phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Thông báo 385 TB-VKSTC về sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016Kế hoạch 8517 KH-UBND tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016Chỉ thị 27 CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhKế hoạch 214 KH-HD triển khai thẩm định, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2016Kế hoạch 2619 KH-UBND năm 2016 thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Hà NamVai tro FDI trong nganh cong nghiep tinh Hai DuongCông điện 10575CĐ BCT-PCTT năm 2016 chủ động trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Bộ Công thương ban hànhKế hoạch 202 KH-UBND năm 2016 thí điểm xây dựng nhận diện thương hiệu (logo), biển chỉ dẫn và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà NộiThông báo 5228 TB-BNV năm 2016 kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hànhHieu qua Kinh te xa hoi tu nhung du an ODABao cao FDI 6 thang dau nam 2013Dien dan hoi nhap kinh te cac nuoc khu vuc Dong AKế hoạch 9239 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025Chỉ thị 21 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội