2000 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH THPTQG (Unit 1 Unit 8)CÔ PHAN ĐIỆU

2000 câu hỏi ôn tập môn TIẾNG ANH 12 thi THPT quốc gia

2000 câu hỏi ôn tập môn TIẾNG ANH 12 thi THPT quốc gia
... will take up golf this year a I will begin to play golf this year b I will stop playing golf this year c I will begin a golf court this year d I will enter a golf competition this year Housewives ... The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints a The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints a The thief wore gloves so that not leave any fingerprints b The thief ... You may have a nervous breakdown if ……………… a you go on like this b you’ll go on like this c you could go on like this d went on like this 20 What’s a pity! I’m broke, and my cheque hasn’t arrived...
 • 63
 • 313
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn tiếng anh pot

Câu hỏi ôn thi môn tiếng anh pot
... lot of network traffic This network traffic slows down the entire network processing What should you, as the system administrator at Blue Moon Computers to troubleshoot this problem? a Configure ... troubleshoot this problem, you want to restrict the Internet users from accessing the DNS server of your organization for resolving names Which of the following options will enable you to accomplish this ... complains that he is unable to transmit messages to and from the development department What you think is the reason of the problem? a Duplicate IP addressing b Changed configuration of the network...
 • 22
 • 171
 • 0

ĐỀ CƯƠNG câu hỏi ôn tập môn TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG câu hỏi ôn tập môn TIẾNG VIỆT
... cốt câu Trạng ngữ thời gian không dùng quan hệ từhay có dùng quan hệ từ đứng trước b.2 Trạng ngữ không gian Trạng ngữ không gian nêu địa điểm, nơi chốn, phạm vi không gian việc nòng cốt câu diễn ... lượng: cao, thấp Câu 4: Chủ ngữ- vị ngữ- trạng ngữ Đặc điểm loại thành phần câu tiếng Việt a Chủ ngữ Chủ ngữlà từ hay cụm từ làm thành phần biểu thị đối tượng nói đến (cái thông báo) có quan ... sau, động từ tiếng Việt chia thành tiểu loại sau: a) Động từ không độc lập Các động từ không độc lập thường phải kèm với từ khác từ, cụm từ để làm thành phần câu Động từ không độc lập chia thành:...
 • 13
 • 2,255
 • 15

CÂU hỏi ôn tập môn sở hữu TRÍ TUỆ (1)

CÂU hỏi ôn tập môn sở hữu TRÍ TUỆ (1)
... hữu trí tuệ doanh nghiệp? Câu 39: Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm đối tượng nào? Tại phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Câu 40: Tổ chức quản lí quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp gồm nội ... nhất? Tại sao? Câu 41: Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Phân tích vai trò việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lấy ví dụ minh họa? Câu 42: Trình bày biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Lấy ví ... nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp? Câu 35 Khái niệm hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Đề nghị cho biết dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Câu 36: Định nghĩa...
 • 3
 • 3,258
 • 7

Câu hỏi ôn tập môn quản trị doanh nghiệp thương mại học phần 1 (chuyên ngành) có hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn quản trị doanh nghiệp thương mại học phần 1 (chuyên ngành) có hướng dẫn trả lời
... thi cử Dự trữ hàng hóa doanh nghiệp thương mại: - Dự trữ hàng hóa doanh nghiệp thương mại đc hình thành từ nhập hàng doanh nghiệp thương mại & kết thúc doanh nghiệp thương mại bán hàng( giao hàng) ... kinh doanh b) Nội dung quản trị DNTM theo nghiệp vụ kinh doanh: CÁCH TIẾP CẬN MANG NHIỀU ĐẶC TRƯNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – Nghiệp vụ nghiên cứu thị trường + Mục tiêu: để trả lời tốt câu hỏi: ... độ quản lý kinh tế nhà nước thương mại Câu 4: Các cách tiếp cận nội dung quản trị DNTM? Nội dung quản trị DNTM theo chức năng, theo nghiệp vụ quản lý? Trả lời : Các cách tiếp cận ND quản trị...
 • 47
 • 295
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn quản trị doanh nghiệp thương mại học phần 2 (chuyên ngành) có hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn quản trị doanh nghiệp thương mại học phần 2 (chuyên ngành) có hướng dẫn trả lời
... hàng hóa, quản trị doanh nghiệp +Tối đa hóa công suất sử dụng máy móc thiết bị -Tăng cường công tác quản trị vốn, quản trị tài doanh nghiệp thương mại: +Áp dụng chế độ hạch toán kinh doanh đầy ... doanh doanh nghiệp thương mại - Chi phí lưu thông khách quan mức chi phí lưu thông cao hay thấp lại phụ thuộc nhiều vào trình độ tổ chức quản trị doanh nghiệp thương mại, phận, khâu doanh nghiệp thương ... phí lớn kinh doanh doanh nghiệp thương mại, hình thành nên khối lượng cấu hàng hoá dự trữ doanh nghiệp thương mại - Nguồn tiền trang trải chi phí mua hàng vốn lưu động DNTM Ngoài vốn vay vốn...
 • 27
 • 285
 • 1

câu hỏi ôn tập môn xử lý TIẾNG nói

câu hỏi ôn tập môn xử lý TIẾNG nói
... khôi phục lại tiếng nói ban đầu PHOTO HUYỀN TRANG 11 PHOTO HUYỀN TRANG 12 Câu 6: Cấu trúc tổng quát hệ thống nhận dạng tiếng nói PHOTO HUYỀN TRANG 13 -Tín hiệu tiếng nói trước hết xử cách áp ... rung dây thanh, gọi F0 Người nói điều khiển mức độ căng hai dây để khoảng hai dây đóng lại hoàn toàn, tạo thành khe hẹp hay mở rộng Khoảng không gọi môn Khi môn hẹp, không khí qua tạo âm điều hòa ... trực tiếp phần tin chắp nối phần đơn vị tiếng nói người  Phương pháp tổng hợp trực tiếp đơn giản -Phương pháp đơn giản để tạo tin tiếng nói ghi lưu trữ tiếng nói người theo đơn vị từ riêng lử khác...
 • 24
 • 67
 • 0

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 4,137
 • 77

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc
... trở thành đảng cầm quyền -Trên giới, hệ thống XHCN hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển mạnh Phong trào dân chủ, hoà bình vươn lên mạnh mẽ *Khó khăn: Sau Cách ... gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến +cách mạng việt nam có đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược đối tượng phụ nửa phong kiến +nhiệm vụ cách mạng việt nam lúc đánh đuổi ... việt nam lúc đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập thống cho dân tộc,xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến,làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,gây sở cho chủ nghĩa...
 • 13
 • 5,074
 • 29

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc
... Trong kinh tế tri thức, nhuồn nhân lực nhanh chóng tri thức hóa; sáng tạo, đổi mới, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên người phát triển cong người trở thành nhiệm vụ trung tâm xã hội - Trong ... phẩm nước (GDP) - Trong kinh tế tri thức, tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vốn quý nhất, nguồn lực quan trọng hàng đầu, định tăng trưởng phát triển kinh tế - Trong kinh tế tri thức, ... thức tổ chức cho phù hợp với điều kiện môi trường cạnh tranh quốc tế Trong 25 năm đổi mới, đạt thành tựu kinh tế ấn tượng, song khách quan mà nói kinh tế nước ta tình trạng lạc hậu, đổi tư kinh...
 • 37
 • 3,777
 • 21

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,820
 • 128

Câu hỏi ôn tập môn kiến trúc bệnh viện

Câu hỏi ôn tập môn kiến trúc bệnh viện
... tiên vị trí hay không ? Trả lời: - Không cần, bệnh viện bệnh nhân đối tượng mà bệnh viện phục vụ, nên tất sẻ ưu tiên cho bệnh nhân 78 Thông thường khu hành chánh đặt vị trí bệnh viên? - Bên khu ... khu vực bệnh viện: Khu nghiệp vụ phải trung tâm Khu nội trú Khu hành phục vụ Khu nghiệp vụ Khu khám đa khoa 15.Phân cấp giao thông bệnh viện: Trả lời: - Hệ thống giao thông cấp giao thông công cộng ... nghi ? Trả lời: Phòng bệnh có giường xem tiện nghi khu nội trú (không đông gây khó chịu cho bệnh nhân, không để bệnh nhân nói chuyện, trao đổi thời gian nằm viện nhằm giúp bệnh nhân có tâm trạng...
 • 12
 • 907
 • 2

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... đc phép phát hành tiền theo cac quy định luật Chính phủ phê duyệt (mệnh giá tiền, loại tiền, mức phát hành…) nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia Tiền mà NHTW phát ... hữu công cụ vốn ko có tiêgs nói - Ng sở hữu CP có quyền tham gia sở hữu điểm DN DN So sánh thị trường tiền tệ thị trường vốn TT tiền tệ TTTT nơi trao đổi mua bán công cụ tài ngắn hạn theo thông ... rủi ro thấp công cụ thị trường tiền tệ Thu nhập từ tín phiếu kho bạc ( chênh lệch giá mua giá bán hoàn trả) không bị đánh thuế chúng không đc coi tài sản vốn  Tín phiếu kho bạc công cụ an toàn...
 • 11
 • 10,749
 • 115

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn tiếng việt lớp 5câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 1cau hoi on tap mon toan lop 4 ki 1câu hỏi ôn tập môn tư tưởngcâu hỏi ôn tập môn toán lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn tập môn toán học kì 1câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 1câu hỏi ôn tập môn tài chínhôn tập môn tiếng anhcâu hỏi ôn tập môn thuếtài liệu ôn tập môn tiếng anhcâu hỏi ôn tập môn luật kinh tếcâu hỏi ôn tập môn đầu tưRèn luyện kỹ năng xác định góc trong không gian đưa về bài toán xácskkn một số phương pháp huấn luyện thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 12 THPTThông tư 169 2015 TT-BTC về miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện phương tiện vận hành khách bằng xe buýtThông tư 12 2015 TT-BKHCN quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhânThông tư 197 2015 TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoánThông tư 51 2015 TT-BCT quy định về xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điệnTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThông tư 10 2015 TT-BCT về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lựcThông tư số 172 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh HòaThông tư hướng dẫn chính sách với người lao động dôi dưThông tư quy định kỹ thuật và định mức kỹ thuật,.. khí tượng thủy vănThông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quyThông tư 08 2015 TT-BXD về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiChương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớskkn Phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và thành tích môn nhảy xa trong trường THPTThông tư số 146 2015 TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộVận dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty AFC1 khai quat ve he thong dien va dien tu oto1Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9