01 ontapmacro11 on tap kinh te vi mo 2

BÀI TẬP ÔN TẬP KINH TẾ VI 2.doc

BÀI TẬP ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ 2.doc
... https://docs.google.com/present/view?id=dfsp5tkb_4hsrmd4gf BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Hồ nuôi cá tài nguyên công cộng, giả sử cầu vi c nuôi cá:P=400-0.5Q Chi phí xã hội vi c nuôi cá la STC=- (65- 30Q)Q +100 Chi phí tư nhân vè vi c ... nhuận trả tiền công bao nhiêu? b Giả sử phủ ban hành luật tiền lương tối thiểu An Phước thuê lao động có người thất nghiệp tiền lương tối thiểu đvt Bài 6: Hàm sản xuất của t hãng Q = 25K1/2L1/2 ... Bài 4: Giả sử hàm cầu cung lao động là: L = -50w + 450 L = 100w a Xác định mức tiền công số lượng lao động cân thị trường b Giả sử phủ quy định mức tiền công tối thiểu đvt Lượng...
 • 3
 • 10,665
 • 270

Tài liệu ôn tập Kinh tế mô.pdf

Tài liệu ôn tập Kinh tế Vĩ mô.pdf
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 1,911
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ mô
... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi tiêu ... giá trị ban đầu MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-07 (Thời gian làm bài: 60 phút) Yêu cầu: Chọn phương án trả lời từ câu hỏi sau Khoản mục sau đâykhông tính vào GDP Việt Nam năm ... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay đổi 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi...
 • 13
 • 1,014
 • 3

Tài liệu ôn tập kinh tế

Tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô
... 100 b 150 c 200 d 250 Câu : Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghóa : a không lạm phát thất nghiệp b không thất nghiệp lạm phát c không thất nghiệp không lạm phát d tỷ lệ lạm phát tỷ ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu...
 • 16
 • 2,248
 • 5

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh
... Vì vi c lựa chọn chế tỷ giá không quan trọng phát triển định chế tài khóa tiền tệ Các định chế cần thiết cho vi c thiết lập ổn định phát triển hệ thống tiền tệ tỷ ổn định hóa kinh tế vĩ mô Vi t ... 2007-2008 tác động đến kinh tế Vi t Nam phương diện nào? Những đề xuất cụ thể bạn cho hữu hiệu nhằm góp phần giúp Vi t Nam giảm thiểu tác động từ cú sốc này? 43 Bài học rút cho Vi t Nam từ khủng hoảng ... tài không kiểm soát nổi, thất bại vi c trì kỷ cương tài chính? Giải thích có không? 39 Vì luồng vốn tư nhân khổng lồ đổ vào thị trường làm cho vi c quản lý kinh tế vĩ mô trở nên khó khăn hơn?...
 • 3
 • 1,171
 • 2

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo
... CH NG II: M T S V N C B N C A KINH T H C V MÔ 1/ Kinh t v mô môn khoa h c nghiên c u: a Các quan h kinh t c a ngành n n kinh t b M t h th ng kinh t th ng nh t c N n kinh t v i t cách m t t ng th ... s là: a 1300 t ng ng b 3000 t c 2600 t ng ng d 2000 t / Cho m t n n kinh t khu v c ph th ng m i qu c t v i nh ng s li u d i ây, GDP danh ngh a n m hi n hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 189900 ... nh t n n kinh t dài h n a T ng tr ng GNP danh ngh a b T ng tr ng GNP th c t bình quân u ng i c T ng tr ng GNP ti m n ng d T ng tr ng GNP th c t ánh giá thành t u kinh t c a m t / Trong mô hình...
 • 39
 • 401
 • 1

Ôn tập kinh tế ppt

Ôn tập kinh tế vĩ mô ppt
... thuyết Kinh tế mô, NXB Lao động, năm 2008 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương 1: Ôn tập kinh tế I Chương 2: hình IS – LM tổng cầu KT đóng Chương 3: hình ... mại, cán cân toán quốc tế, … 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU Hệ thống kinh tế Hệ thống KTVM bao gồm yếu tố: 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU Hệ thống kinh tế a Tổng cầu AD (Aggregate ... cung hình đường Phillips Chương 5: Các lý thuyết tiêu dùng Chương 6: Tăng trưởng kinh tế Chương 7: Tranh luận sách KTVM Chương 8: Đầu tư 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU CHƯƠNG I: ÔN TẬP KTVM...
 • 112
 • 4,528
 • 38

bài giảng ôn tập kinh tế vi

bài giảng ôn tập kinh tế vi mô
... http://baohoai.googlepages.com/ 10 The UEH Ph m vi c a Kinh t h c Kinh t h c Vi mơ (Microeconomics): m t nhánh c a kinh t h c, nghiên c u hành vi quy t nh c a cá th (individual), ó doanh nghi p h gia ình Kinh t h c Vĩ mơ (Macroeconomics): ... a kinh t h c, nghiên c u hành vi c a bi n t ng h p (aggregate) n n kinh t , ó thu nh p, s n lư ng, … ph m vi c a m t qu c gia lúc khơng có m t ranh gi i rõ ràng gi a vi mơ vĩ mơ Lecture 11 Bài ... sinh hành vi c a bi n b i s thay i c a bi n ngo i sinh Ví d : – Lý thuy t v hành vi ngư i tiêu dùng – Lý thuy t v tăng trư ng kinh t – Lý thuy t v lãi su t Lecture T ng quan v n n kinh t Ba khu...
 • 31
 • 465
 • 0

Bộ câu hỏi và đề cương ôn tập kinh tế

Bộ câu hỏi và đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô
... Cả câu Câu 4: Số người bị việc kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái, xếp vào dạng thất nghiệp: A Thất nghiệp chu kỳ B Cơ cấu C Tạm thời D Tự nhiên Chương VII: Kinh tế kinh tế Mở (Nội dung ôn ... trường không đổi D Không câu nêu Câu 2: Chính phủ giảm bớt lượng tiền cung ứng kinh tế cách: A Bán chứng khoán Chính phủ B Tăng lãi suất chiết khấu C Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc D Các câu Câu 3: ... Câu 2: Điểm khác số nhân thuế số nhân chi tiêu kinh tế là: A Số nhân thuế âm, số nhân chi tiêu dương B Số nhân thuế luôn số nhân chi tiêu C Số nhân thuế luôn lớn số nhân chi tiêu D Không có câu...
 • 7
 • 1,761
 • 29

Một số hướng dẫn ôn tập Kinh tế

Một số hướng dẫn ôn tập Kinh tế Vĩ mô
... Điểm khác số nhân thuế số nhân chi tiêu kinh tế là: A Số nhân thuế âm, số nhân chi tiêu dương B Số nhân thuế luôn số nhân chi tiêu C Số nhân thuế luôn lớn số nhân chi tiêu D Không có câu Câu 3: Khi ... Câu 4: Số người bị việc kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái, xếp vào dạng thất nghiệp: A Thất nghiệp chu kỳ B Cơ cấu C Tạm thời D Tự nhiên Chương VII: Kinh tế kinh tế Mở (Nội dung ôn tập toàn ... xuất * Một số ví dụ tập: Câu 1: Nền kinh tế điểm A (xem đồ thị), sản lượng tiềm Y*, để chuyển sản lượng tiềm năng: A Cần sử dụng sách tài khoá lỏng dụng sách tài khoá chặt C Nền kinh tế tự động...
 • 16
 • 2,485
 • 0

câu hỏi ôn tập kinh tế vi

câu hỏi ôn tập kinh tế vi mô
... Thế kinh tế thực chứng, kinh tế chuẩn tắc,lấy ví dụ minh họa Trả lời: • Kinh tế học thực chứng tả kiện hoàn cảnh mối quan hệ kinh tế  Ví dụ: hôm tỉ lệ thất nghiệp ... cải thiện hơn) thời điểm bây giờ, dù giá tivi trắng đen giảm xuống nhiều nhu cầu tivi trắng đen lại không tăng lên.( Xét điều kiện yếu tố khác không đổi CÂU4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu gì? Hãy ... dụ: hôm tỉ lệ thất nghiệp bao nhiêu? Thuế xăng dầu ảnh hưởng đến vi c sử dụng xăng dầu nào? • Kinh tế học chuẩn tắc liên quan đến vi c đánh giá chủ quan cá nhân,đưa khuyến nghị dựa nhận định mang...
 • 8
 • 1,873
 • 24

câu hỏi ôn tập kinh tế phần tổng cung, tổng cầu

câu hỏi ôn tập kinh tế vĩ mô phần tổng cung, tổng cầu
... yếu kinh tế : giá dịch vụ điện thoai, điện, nước, dầu mỏ, giá cước vận tải - Sự hình thành tập đoàn, tổ chức kinh tế, công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia GMC, OPEC… làm cho giá tiền lương không ... với mức giá Câu 3: Đường tổng cung ngắn hạn SAS Từ cuối kỷ 19, sau nhiều lần chứng kiến khủng hoảng kinh tế giới với mức tỷ lệ thất nghiệp tăng cao kéo dài Từ dẫn đến biến động kinh tế: - Những ... cung tiền thay đổi Câu 2: Đường tổng cung dài hạn LAS - Định nghĩa: Đường tổng cung dài hạn ( Long – run Aggregate Supply curve) dường tổng cung xây dựng theo quan điểm nhà kinh tế học cổ điển -...
 • 8
 • 2,757
 • 7

Đề cương ôn tập kinh tế pot

Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô pot
... hiệu kinh tế qua loại bỏ nhiều thời gian để dành cho việc trao đổi trực tiếp hàng hóa dịch vụ Ví dụ: nhà kinh tế học biết làm việc giảng học kinh tế muốn ăn ông ta phải tìm kiếm người nông dân ... tiền tệ cung tiền, khái niệm kinh tế mô, để lượng cung cấp tiền tệ kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản, cá nhân (hộ gia đinh) doanh nghiệp (không kể tổ chức tín dụng) - ... người muốn học kinh tế Điều vô khó khăn Trong có xuất tiền, nhà kinh tế học dạy cho người có nhu cầu học nhận tiền, dùng tiền để mua lương thực thực phẩm Như tiền thúc đẩy hiệu kinh tế qua việc...
 • 28
 • 645
 • 7

ÔN TẬP KINH TẾ VI 1

ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ 1
... thấp 12 CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG Giá kem Cung $3.00 Điểm cân 2.50 2.00 1. 50 1. 00 Cầu 0.50 Lượng kem 10 11 12 13 Ba dạng thay đổi đường cung, cầu x Đường cầu/cung dịch chuyển song song, hệ số góc không ... %∆QD Q2 − Q1 I + I1 E XY = = × EI = = × %∆I I − I1 Q2 + Q1 %∆PY PY − PY QX + QX EI > 0: HH xa xỉ, thông thường +E Tính chất E XY ∆QX PY = × ∆PY QX +E EI I > 1: HH xa xỉ I < : HH thông thường ... Q1 Lượng Làm di chuyển dọc đường cung Giá Đường cung P2 P1 Q1 Q2 Lượng Làm dịch chuyển đường cầu Giá Tăng cầu Giảm cầu D3 D2 D1 Lượng Làm dịch chuyển đường cung Giá Tăng cung S3 Giảm cung S1...
 • 43
 • 667
 • 1

Ôn tập kinh tế vi

Ôn tập kinh tế vi mô
... phí kinh tế Lợi nhuận kế tốn = Doanh thu – chi phí kế tốn Pr k tốn = TR – TC kế tốn Chi phí kinh tế = TC kế tốn + chi phí ẩn (chi phí hội) Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế Pr k tế ... luận b Kết luận -6- KINH TẾ VI MƠ Thu Luu Độ co giãn cầu theo giá (tt) b Phương pháp tính ED h ơng ph p đoạn đ ng c u h ơng ph p điểm c u h ơng ph p hình học c Ý nghĩa kinh tế ED ED   %Q  ... Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế Pr k tế = TR – TC kinh tế Lợi nhuận kinh tế = Lợi nhuận kế tốn – chi phí ẩn Pr k tế = Pr kế tốn – CP ẩn Chi Phí ngắn hạn Tổng cp TC; cp cố định (T)FC...
 • 21
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập kinh tế vĩ mô 2đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 2tài liệu ôn tập kinh tế vi mô 2tài liệu ôn tập kinh tế vĩ mô 2ôn tập kinh tế vĩ môôn tập kinh tế vi mô 4ôn tập kinh tế vĩ môtài liệu ôn tập kinh tế vi môôn tập kinh tế vĩ mô 1tài liệu ôn tập kinh tế vĩ môđề cương ôn tập kinh tế vĩ môcâu hỏi ôn tập kinh tế vi môđề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 1đề cương ôn tập kinh tế vi môtài liệu ôn tập kinh tế vi mô 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại