PARODY NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG đại

TƯ DUY THƠ TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

TƯ DUY THƠ TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
... điệu khoan hoà trầm bổng… nhà tiểu thuyết say mê nhịp điệu đến mức đem âm nhạc phổ vào tiểu thuyết Trong nhà văn Việt Nam, ý thức biến nhịp điệu thành nội dung tiểu thuyết Thuận mạnh nhất, dù Thuận ... nhìn thơ i non”, “bỡ ngỡ”, “cái nhìn đầu tiên”, “cái nhìn trẻ thơ … có khả gây ngạc nhiên, vượt khỏi kinh nghiệm quen thuộc Trong chất, lạ hoá kết lực liên ng, ng ng ng ng ... tiếc nuối suy cảm: Chắc chắn đặc điểm hoàn toàn tiểu thuyết Việt Nam đương đại Nó diện từ sớm với tiểu thuyết – tự truyện hồi ký Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Tô Hoài… Có điều trở nên phổ biến đáng ý...
 • 7
 • 338
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THỜI GIAN TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hệ thời gian trần thuật thời gian trần thuật Xem xét mối quan hệ thời gian trần thuật thời gian trần thuật, Trần Đình Sử đưa ba tương quan: Tương quan điểm mở đầu - kết thúc thời gian trần thuật ... thúc thời gian kiện Tương quan kiện thời gian trần thuật Tương quan thời gian trần thuật thời gian nhân vật [9; 92] Xét theo tương quan 1, điểm mở đầu - kết thúc thời thời gian trần thuật thời gian ... kết thúc thời gian trần thuật thời gian kiện cho thấy tính chất phi tuyến tính nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại Xét theo tương quan 2, kiện thời gian trần thuật thuật lại...
 • 11
 • 279
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... điệu Hồ Anh Thái hợp xướng nhiều bè tiểu thuyết Việt Nam đương đại Việt Nam 2.3 Giọng điệu vô âm sắc Giọng điệu vô âm sắc “chỉ cung cấp thật mà không kèm theo giọng điệu, ngữ điệu, mang ngữ điệu ... chung tiểu thuyết đương đại nói riêng Một yếu tố làm nên đổi giọng điệu trần thuật tiểu thuyết đương đại giọng giễu nhại Giễu nhại bắt chước để cười Xét từ phương diện cấu trúc câu, giọng điệu ... con-mắt-tiểuthuyết nhìn trực diện thực sống đương đại Khi chuẩn mực bị lệch pha, hài xuất Cái nhìn phi thành kính, suồng sã, giễu nhại chất tiểu thuyết quy định giọng điệu riêng tiểu thuyết đương...
 • 10
 • 402
 • 8

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _3 ppt

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _3 ppt
... điệu tiểu thuyết Hồ Anh Thái, thấy đan xen lời tả khiến hiệu trần thuật cao Sử dụng lời tả để tăng hiệu trần thuật có trở thành phong cách số bút tiểu thuyết (Nguyễn Bình Phương) Lời bình luận: Trong ... kể - dạng phát ngôn thiếu người kể chuyện - tiểu thuyết, lời tả xuất hay nhiều phụ thuộc vào ý đồ nghệ thuật nhà văn Lời tả góp phần nâng cao hiệu trần thuật, “chiến lược” trần thuật người kể ... Khải, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái nhà tiểu thuyết tạo phong cách riêng với xuất lời bình luận đậm đặc ngôn ngữ trần thuật Ngẫm nỗi buồn chiến tranh, người kể chuyện tiểu thuyết Bảo Ninh tâm sự: “Nỗi buồn...
 • 5
 • 349
 • 7

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _2 ppt

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _2 ppt
... tự góp phần làm nghệ thuật kể chuyện, cho thấy ý thức sử dụng ngôn ngữ có chủ ý bút tiểu thuyết đương đại Việt Nam Đây đặc điểm để khu biệt tiểu thuyết đương đại với tiểu thuyết truyền thống ... trường hợp không mang chức giao tiếp, ngôn ngữ nhân vật mà lời tự vấn, tự thú, dòng tâm trạng chảy thành ngôn từ người kể chuyện Trong tiểu thuyết đương đại, việc thuật lại đối thoại nhân vật trở ... gián tiếp tự thường xuất với tần số cao tiểu thuyết có xâm nhập lẫn tiểu thuyết tự truyện Thông thường, trần thuật từ thứ yếu tố cần thiết để định dạng tiểu thuyết tự truyện Ở thể loại này, người...
 • 6
 • 364
 • 5

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _1 pps

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại _1 pps
... tiểu thuyết đương đại hướng đến tính chất đa ngôn ngữ văn xuôi đại Tính chất đa ngôn ngữ người kể chuyện tiểu thuyết Việt Nam đương đại Bakhtin nhà lí luận đề cập đến tính đa (polyphonic) tiểu thuyết ... thoại thành lời kể Tiểu thuyết đa thành tựu lớn văn học Việt Nam sau 1986 Chúng vận dụng lí thuyết Genette sâu tìm hiểu tính chất đa ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại Bởi lẽ, tồn ... tiếng nói khác nhà trần thuật học quan tâm Theo Genette, trần thuật ngôn từ (narrative of words) gồm ba cấp độ: diễn ngôn mô phỏng, diễn ngôn trần thuật diễn ngôn đảo.Diễn ngôn mô đối thoại ghi...
 • 6
 • 491
 • 9

yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại (khảo sát qua ba tiểu thuyết)

yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại (khảo sát qua ba tiểu thuyết)
... quan niệm rằng, tiểu thuyết Việt Nam đương đại yếu tố ảo mạch riêng dòng chảy văn học thời Đổi Yếu tố ảo thực sứ mệnh cách tân quan niệm nghệ thuật người giới nhà văn; Yếu tố ảo ... gia tăng ngày nhiều yếu tố ảo tiểu thuyết Việt Nam đương đại dấu hiệu cách tân nghệ thuật phủ nhận - Mặc dù có viết, ý kiến bàn luận yếu tố ảo tiểu thuyết Việt Nam đương đại song dừng lại ... đương đại 5.2 Nhiệm vụ - Luận văn làm rõ quan niệm yếu tố ảo văn học; yếu tố ảo văn học Việt Nam, đặc biệt giai đoạn văn học sau 1975 10 - Phân tích nội dung yếu tố ảo ba tiểu thuyết: ...
 • 104
 • 635
 • 2

ĐỀ TÀI: ĐỒNG TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

ĐỀ TÀI: ĐỒNG TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
... nhà văn đề tài nhạy cảm Phạm vi nghiên cứu Với đề tài Đề tài đồng tính tiểu thuyết Việt Nam đương đại, đối tượng nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết đề tài đồng tính (được tính từ ... Việt Nam đương đại Chương III: Tiểu thuyết Việt Nam đương đại với số phương diện nghệ thuật tiêu biểu 14 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT VỀ ĐỒNG TÍNH VÀ ĐỀ TÀI ĐỒNG TÍNH TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ... cứu đề tài Đề tài đồng tính tiểu thuyết Việt Nam đương đại Lịch sử vấn đề Theo tìm hiểu chúng tôi, xuất nhiều viết, công trình nghiên cứu đề cập đến đồng tính văn học Việt Nam Nhưng đây, đề...
 • 108
 • 423
 • 11

Nỗi buồn chiến tranh trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại

Nỗi buồn chiến tranh trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại
... trí Nỗi buồn chiến tranh trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đơng đại 4.2 Khảo sát chủ đề tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh 4.3 Phát cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo ... Những chủ đề tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Chơng Cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh 11 Chơng Tiểu thuyết Bảo Ninh đổi văn xuôi Việt Nam đơng đại 1.1 Quan niệm tiểu thuyết 1.1.1 ... nghiên cứu luận văn là: "Nỗi buồn chiến tranh tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đơng đại" 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung khảo sát tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, Nhà xuất Văn học,...
 • 107
 • 744
 • 12

Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại tt

Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại tt
... thảo tranh chung tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương 2: Những đổi nội dung tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Chương 3: Một số phương diện đổi nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương NỘI DUNG ... quát tiêu biểu: Trong Một số đặc điểm bật sáng tác Nguyễn Bình Phương – Tác giả Trương Thị Ngọc Hân; Tiểu thuyết hậu đại hội ngộ tư tiểu thuyết đại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Nguyễn Phước ... Nguyễn Việt Hà…) 1.2 Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phƣơng tranh chung tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại 1.2.1 Sơ lược tiểu sử nghiệp văn chương Nguyễn Bình Phương Nguyễn Bình Phương tên khai sinh Nguyễn...
 • 17
 • 734
 • 6

Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại
... có quán trình sáng tạo Có thể nói, tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương thực góp tiếng nói riêng trình đổi tiểu thuyết đương đại Việt Nam 1.2.2 Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Văn học Việt Nam sau năm ... thảo tranh chung tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương 2: Những đổi nội dung tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Chương 3: Một số phương diện đổi nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương NỘI DUNG ... uyển chuyển, mềm mại tiểu thuyết Điểm qua nét tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương tìm hiểu tiểu thuyết đương đại Việt Nam ta nhận thấy, Nguyễn Bình Phương táo bạo đặt dấu ấn hành trình khai mở vùng...
 • 110
 • 704
 • 9

Sự khủng khoảng của tiểu thuyết đánh giá tiểu thuyết Việt Nam Đương Đại

Sự khủng khoảng của tiểu thuyết đánh giá tiểu thuyết Việt Nam Đương Đại
... miêu tả… tiểu thuyết cần có cộng hưởng xã hội Tương lai tiểu thuyết vấn đề cộm, yêu cầu phải đổi tất yếu tiểu thuyết đời A.R.Grillet, đại diện tiêu biểu cho tiểu thuyết cho rằng: tiểu thuyết truyền ... tiêu biểu tiểu thuyết đương đại Việt Nam Cách hành xử với cốt truyện táo bạo diễn tác giả phá vỡ tính liên tục thời gian nhân biến cố cốt truyện Tính phức tạp kỹ thuật tiểu thuyết đương đại gia ... Nguyễn Trường Lịch Tiểu thuyết khủng hoảng”? Tiểu thuyết chết? Hay tiểu thuyết phát triển? Engux Uylxơn nói: “Nếu nói đến sản phẩm sách chưa thấy hình thức nghệ thuật phổ cập tiểu thuyết Còn đề cập...
 • 11
 • 317
 • 1

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)
... loại diễn nay? Chọn đề tài nghiên cứu Những đóng góp Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại (qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn), hy vọng trả lời câu hỏi LỊCH ... Khánh tương quan với trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại? Những tác phẩm vốn khởi thảo lại từ sáng tác lâu Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn có đóng góp quan trọng vào tiến trình cách tân thể loại ... sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góp phần vào tiến trình cách tân tiểu thuyết đương đại, quan tâm tới nghiên cứu lí luận thể loại, đánh giá tổng kết thành tựu tiểu thuyết Việt Nam đương đại...
 • 21
 • 488
 • 3

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại
... cạnh nội dung tiểu thuyết thời kì này, đề tài mang tên: Hiện thực nông thôn qua số tiểu thuyết Việt Nam đương đại Lí để chọn đề tài là: Thứ nhất, đề tài có liên quan đến tiểu thuyết đoạt giải ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ QUANG HUY HIỆN THỰC NÔNG THÔN QUA MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN ... nghiên cứu tranh nông thôn miền Bắc Việt Nam cách có hệ thống dựa bốn tiểu thuyết kể lại việc tƣơng đối mẻ, tƣơng đối khái quát 3.Đối tượng nghiên cứu Viết nội dung nông thôn Việt Nam giai đoạn...
 • 108
 • 153
 • 0

Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn[144110]

Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn[144110]
... loại diễn nay? Chọn đề tài nghiên cứu Những đóng góp Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại (qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn), hy vọng trả lời câu hỏi ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** TỐNG THỊ THANH NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀO TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (QUA HAI TÁC ... Khánh tương quan với trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại? Những tác phẩm vốn khởi thảo lại từ sáng tác lâu Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn có đóng góp quan trọng vào tiến trình cách tân thể loại...
 • 157
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại khảo sát qua ba tiểu thuyếtyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đạitiểu thuyết nguyễn bình phương trong bức tranh chung của tiểu thuyết việt nam đương đạikhái quát tiểu thuyết viết về nông thôn trong dòng chảy của tiểu thuyết việt nam đương đạisự xuất hiện của nhà văn nguyễn khắc trường và nhà văn đào thắng trong dòng chảy của tiểu thuyết việt nam đương đạitiểu thuyết nguyễn khắc trường trong dòng chảy của tiểu thuyết việt nam đương đạitiểu thuyết đào thắng trong dòng chảy của tiểu thuyết việt nam đương đạitiểu thuyết việt nam đương đạiđề tài của tiểu thuyết việt nam đương đạinội dung chương 1 phác thảo bức tranh chung của tiểu thuyết việt nam đương đạimối quan hệ giữa tự truyện tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đạikhuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớikhuynh hướng thế sự trong tiểu thuyết việt nam giai đoạn 19751985con người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớivấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm