Dạy học khám phá phần cơ sở di truyền học ở lớp chuyên sinh trung học phổ thông

Bài giảng sở di truyền học phân tử đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng cơ sở di truyền học phân tử đại học quốc gia hồ chí minh
... C IC NG A1 Ph n SINH H C T BÀO Ph n DI TRUY N H C Ch.7: C phân t a tính di truy n Ch.8: Sinh t ng h p protein Ch.9: Di truy n h c virus, vi khu n k thu t di truy n Ch.10: Ki m sốt s bi u hi n ... NHÂN B N A V T LI U DI TRUY N - DNA v t ch t di truy n - Thành ph n c u trúc DNA - C ch chép (replication) - C ch a sai b o v DNA DNA v t ch t di truy n - Thí nghi m ch ng minh hi n t (Griffith, ... Ch.10: Ki m sốt s bi u hi n c a gen s phát tri n Ch.11: Nhi m s c th s phân bào eukaryota Ch.12: Các nh lu t di truy n Mendel Ch.13 Di truy n h c nhi m s c th Ph n H C THUY T TI N HĨA Ch.14: H c thuy...
 • 197
 • 268
 • 0

phương pháp giải một số dạng bài tập phần chế di truyền và biến dị cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi hsg môn sinh học lớp 12

phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi hsg môn sinh học lớp 12
... GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I.1.1 TÍNH SỐ PHÂN TỬ ... loại trứng tổng số: 22n+k loại C VẬN DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1 BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Có số tế bào sinh dưỡng loài ... em nhận nhìn vào tập dạng di truyền hay biến dị cấp độ tế bào Với chút đóng góp thân, giúp em không thấy ngại làm tập sinh học đặc biệt phần tập di truyền biến dị cấp độ tế bào em tỏ thích Tuy...
 • 23
 • 769
 • 1

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần chế di truyền và biến dị cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12

SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
... biến dị cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học ôn thi HSG môn sinh học lớp 12 PHẦN II: NỘI DUNG A LÝ THUYẾT I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I.1 NHIỄM SẮC THỂ (NST) - sinh vật ... học môn sinh, vận dụng linh hoạt để giải tập sinh học nói chung phần tập chế di truyền biến dị cấp độ tế bào mạnh dạn chọn đề tài: Phương pháp giải số dạng tập phần chế di truyền biến dị cấp ... GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO I CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) I NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I.1.1 TÍNH SỐ PHÂN TỬ...
 • 46
 • 899
 • 2

giáo trình di truyền học, phần i sở di truyền

giáo trình di truyền học, phần i cơ sở di truyền
... purine hoc vi nguyờn t th nht (N1) ca baz pyrimidine - Nucleoside ca baz pyrimidine vi ng ribose mang tờn ca baz v cú u i l -idine (thymidine, uridine, cytidine) Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn ... adenine ng i din vi thymine (AT) v guanine ng i din vi cytosine (G-C) Hai si polynucleotide c gi vng v n nh nh cỏc liờn kt hydro gia cỏc baz nit ca hai mch (Hỡnh 1-5) Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn ... 6-methylaminadenine, dimethylguanine, inosine, Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn - 26 - Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn 5' G G G C G G D C G A U G G D A I D T mG m22G mI Inosine Dihydrouridine...
 • 179
 • 1,098
 • 0

Slide bài giảng: sở di truyền học mức phân tử: Acid Nucleic và Protein.

Slide bài giảng: Cơ sở di truyền học ở mức phân tử: Acid Nucleic và Protein.
... hydrogen bonding between purines and pyrimidines B Describe the structure of DNA, including the antiparallel strands, 3’–5’ linkages and hydrogen bonding between purines and pyrimidines • Antiparallel ... polypeptit : L = aa • Số ba mã = • Số ba mã hóa aa = • Số aa phân tử protein = • Số liên kết disunfit phân tử protein bậc dựa vào phương trình: Multiple choice questions G Multiple choice questions ... phosphate • DNA (Deoxyribonucleic acid) is made up of nucleotides, which contain parts: A phosphate group, a deoxyribose sugar, and a nitrogenous base • There are four different kinds of nitrogenous...
 • 53
 • 339
 • 1

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH PHẦN I: SỞ DI TRUYỀN

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH PHẦN I: CƠ SỞ DI TRUYỀN
... di truyền này, vai trò chủ yếu thuộc giao tử cái, di truyền tế bào chất thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ - Sự di truyền tính trạng gen tế bào chất quy định gọi di truyền NST Sự di truyền không ... động qua lại với thành phần sinh sinh cảnh + Hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định - Thành phần cấu trúc hệ sinh th i: - 37 - + Thành phần sinh (sinh cảnh): ánh sáng, ... Những vấn đề xã hội di truyền học - Tác động xã hội giải mã hệ gen người - Vấn đề phát sinh công nghệ gen công nghệ tế bào - Vấn đề di truyền khả trí tuệ người - Di truyền học với bệnh AIDS Bài...
 • 39
 • 277
 • 0

sở di truyền học

Cơ sở di truyền học
... dụng di truyền học : - Nghiên cứu sở tế bào học ,cơ sở phân tử di truyền, đề cập đến vấn đề sống - Thực tiễn: Nâng cao sản lượng nông nghiệp, công nghiệp vi sinh vật đấu tranh chống bệnh di truyền ... công nghiệp vi sinh vật đấu tranh chống bệnh di truyền CHƯƠNG I : CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Axít Nucleic ? - Là hợp chất đa phân, nhiều ... 1/Hiện tượng di truyền : - Là chép lại tính trạng tính chất thể từ hệ sang hệ khác 2/ Hiện tượng biến dò : - Là trình phát sinh điểm sai khác Bố, Mẹ với Bố, Mẹ Một vài ứng dụng di truyền học: Giống...
 • 22
 • 795
 • 2

bài giảng công nghệ tế bào chương 2 sở di truyền học

bài giảng công nghệ tế bào chương 2 cơ sở di truyền học
... CHƯƠNG CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Nhiễm sắc thể - tổ chức chứa DNA Chu kỳ sống tế bào Phân chia tế bào TLTK: Công nghệ sinh học (tập 2) , Nguyễn Như Hiền Chương 11, công nghệ tế bào Nhiễm sắc ... loài CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA DI TRUYỀN DNA mã di truyền • Thông tin di truyền thực sở vận động vật chất di truyền thông qua trình phân bào thụ tinh • Vật chất di truyền acid nucleic • chế truyền ... mã • Các tế bào sinh vật eukaryote trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp kết thúc phân chia tạo tế bào • Toàn trình từ tế bào đến tế bào hệ gọi chu trình tế bào, gồm giai đoạn: M, G1, S, G2 • Sự phân...
 • 61
 • 469
 • 1

Chương 13 sở di truyền của tiến hóa (bộ môn sinh học đại cương)

Chương 13 cơ sở di truyền của tiến hóa (bộ môn sinh học đại cương)
... đầu kỷ 20 nhà tiến hóa luận kết hợp học thuyết tiến hóa Darwin với học thuyết di truyền thành lập nên học thuyết tiến hóa tổng hợp 13. 2 CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA TIẾN HÓA 13. 2.1 Biến dị di truyền quần ... (Microevolution) Học thuyết tiến hóa đại phân biệt hai trình tiến hóa tiến hóa vi mô tiến hóa vĩ mô Tiến hóa vi mô (còn gọi tiến hóa nhỏ) trình tiến hóa di n đơn vị sinh học bé quần thể xác định tiến hóa ... 2 Chương CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA TIẾN HÓA MỤC TIÊU: Sau học xong chương này, sinh viên có khả năng: - Trình bày chất yếu điểm học thuyết tiến hóa Darwin - Trình bày khái niệm di truyền quần...
 • 10
 • 249
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT
... Sinh lý người động vật - Môn học kế tiếp: • Di truyền học hóa sinh • Di truyền học phân tử tế bào Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức: Môn học sở di truyền chọn giống động vật dùng cho ... truyền chọn giống động vật - Quan hệ di truyền học chọn giống động vật - Những thành tựu di truyền chọn giống động vật - Những đặc điểm đối tượng nghiên cứu di truyền chọn giống động vật - Các phương ... thức học thống kê sinh học, di truyền học để xử lý số liệu, đánh giá nguồn gốc, mối quan hệ xu hướng biến dị chọn lọc biến dị Tóm tắt nội dung môn học: Nội dung môn học sở di truyền chọn giống...
 • 13
 • 217
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỞ DI TRUYỀN NGƯỜI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ DI TRUYỀN NGƯỜI
... Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Bộ môn Nhân học - Sinh lí học + Khoa: Sinh học - Các môn học tiên quyết: - Di truyền học - Sinh học người - Các môn học kế tiếp: không Mục tiêu môn ... tượng di truyền đặc điểm tâm lý Môn học bao gồm vấn đề cụ thể: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người Nhiễm sắc thể gen người Phân tích di truyền tính trạng người Quần thể người Sự di truyền ... hệ đề xuất biện pháp khắc phục, hạn chế tác hại nhân tố bất lợi gia tài gen di truyền người sinh giới nói chung Tóm tắt nội dung môn học: Con người tuân theo quy luật di truyền Mendel Môn học đề...
 • 11
 • 276
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở di truyền học phân tửcơ sở di truyền học phân tử và tế bào đinh đoàn longcơ sở di truyền học mendelcơ sở di truyền phân tửcơ sở di truyền ở cấp độ phân tửcơ sở di truyền học ưu thế laicơ sở di truyền học của ưu thế laicơ sở di truyền học của lai cải tiến giống làcơ sở di truyền học lê đình lươngcơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gengiải thích cơ sở di truyền họccơ sở di truyền học của vợ chồng bị bạch tạng sinh con bình thườngcác cơ sở di truyền họcbài tập trăc nghiệm cơ sở di truyền học mendeltrắc nghiệm cơ sở di truyền đại họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học