RÈN LUYỆN kỹ NĂNG đọc HIỂU môn TIẾNG ANH NHANH và HIỆU QUẢ NHẤT – vũ THỊ MAI PHƯƠNG PHẦN 3

rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đoạn trích của truyện ngắn số phận con người (sôlôkhốp) cho học sinh lớp 12

rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đoạn trích của truyện ngắn số phận con người (sôlôkhốp) cho học sinh lớp 12
... thức đọc hiểu đọc văn học nước cho học sinh 46 2.1.2 Trang bị tri thức đọc hiểu đọc đoạn trích truyện ngắn Số phận người (Sô-lô-khốp) cho học sinh 51 2.2 Định hướng hoạt động đọc hiểu để học ... luyện đọc hiểu đoạn trích truyện ngắn Số phận người (Sô-lô-khốp) Chúng chọn đề tài Rèn luyện đọc hiểu đoạn trích truyện ngắn Số phận người (Sô-lô-khốp) cho học sinh lớp 12 với mong muốn ... truyện ngắn Số phận người - Sôlôkhốp cho học sinh lớp 12 , muốn hướng dẫn học sinh đọc hiểu vẻ vang khổ đau mát tinh thần người chiến tranh thể truyện ngắn Số phận người (Sô-lô-khốp) - đoạn trích...
 • 127
 • 3,360
 • 4

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP MÔN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP MÔN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ
... nghiệm Rèn kỹ giao tiếp Tiếng Anh THCS giao tiếp với cô giáo, với bạn lớp Từ hình thành tính tự tin giao tiếp trớc ngời Với tất lý chọn đề tài "Rèn kỹ giao tiếp môn tiếng Anh trung học sở" để trình ... khoa tiếng Anh lớp 6, 7, 8, Sách giáo viên tiếng Anh lớp 6, 7, 8, Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ giao tiếp Tiếng Anh THCS Mục lục A Đặt vấn đề I Lý chọn đề tài II sở lý luận III sở thực ... kinh nghiệm Rèn kỹ giao tiếp Tiếng Anh THCS C- Kết luận kiến nghị I- Khái quát chung Tóm lại mục đích việc rèn luyện kỹ giao tiếp cho học sinh giúp học sinh phát triển khả giao tiếp cho Để đạt...
 • 26
 • 428
 • 0

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc sử dụng các bảng, biểu nhằm rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh THPT áp dụng với bộ sách Tiếng Anh 10

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc sử dụng các bảng, biểu nhằm rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh THPT áp dụng với bộ sách Tiếng Anh 10
... hc sinh khai thỏc nú nh th no cho hiu qu nht T ú hc sinh cú th dựng thụng tin ú phc v cho cỏc k nng khỏc nh núi v vit mt cỏch c lp Nghiờn cu v ging dy b sỏch Ting Anh dnh cho THPT, theo kinh ... cho hc sinh gi hc k nng c v rốn luyn thúi quen lm vic theo nhúm, cp Qua ú tng cng vai trũ ch ng ca hc sinh, tng thi gian s dng ngụn ng cho hc sinh, giỏo viờn l ngi lm nhim v gi m, dn dt hc sinh ... hc sinh ớt nhiu hiu c chỳng c cỏi gỡ, cng c hc sinh s cng ci thin c k nng c tt hn.Vic c nhiu cũn giỳp hc sinh hc t vng, cu trỳc ng phỏp v rốn luyn k nng vit Dy k nng c bi v ly thụng tin cho nhanh...
 • 13
 • 147
 • 0

RÈN KỸ NĂNG ĐỌC LƯỚT MÔN TIẾNG ANH QUA TIẾT READING-PHẦN WHILE ĐỂ HỌC SINH HIỂU ĐƯỢC NỘI DUNG CHÍNH BÀI ĐỌC NHẰM NÂNG C

RÈN KỸ NĂNG ĐỌC LƯỚT MÔN TIẾNG ANH QUA TIẾT READING-PHẦN WHILE ĐỂ HỌC SINH HIỂU ĐƯỢC NỘI DUNG CHÍNH BÀI ĐỌC NHẰM NÂNG C
... H C 2014-2015 21 Tên đề tài: Rèn kỹ đ c lướt môn Tiếng Anh qua tiết Reading - Phần While để h c sinh hiểu đư c nội dung đ c nhằm nâng cao kết h c tập h c sinh lớp 1 2C5 2.Người th c hiện: TT C ... NGHIÊN C U KHOA H C SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM H C 2014-2015 Tên đề tài: Rèn kỹ đ c lướt môn Tiếng Anh qua tiết Reading - Phần While để h c sinh hiểu đư c nội dung đ c nhằm nâng cao kết h c tập h c sinh ... nghiên c u giả thuyết nghiên c u * Vấn đề nghiên c u: Vi c rèn kỹ đ c lướt giảng dạy môn Tiếng Anh tiết Reading - Phần While để giúp h c sinh hiểu đư c nội dung đ c c nâng cao kết h c tập h c sinh...
 • 29
 • 124
 • 1

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh trình độ nâng cao

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh trình độ nâng cao
... (n) [di'si3n] : sirquyet dinli experience (n) [iks'pieriens] : kinli ngliiem hero (n) [’hierou] : anh CAUSE A N D EFFECT h tQ Q Q B V o c a b u l a r y Do this exercise like Exercise A chosen ^'huge...
 • 149
 • 530
 • 0

ren luyen ky nang doc hieu tieng anh trinh do nang cao 1 7023

ren luyen ky nang doc hieu tieng anh trinh do nang cao 1 7023
... Family " 51 63 Women and Change 72 C Rain Forests 82 Green peace 91 Unit III A M ishm ash (A Hodgepodge) 7^ The Roadrunner Afraid to Fly 10 3 " 11 2 Handwriting Analysis 12 2 Skyscrapers 13 3 Left ... Left - Handedness 14 2 Unit IV Science A Biosphere in Space 15 3 in Volcanoes 16 2 Snow and hail 17 3 Photovoltaic Cells - Energy source o f the Future 18 1 Biological Clocks 19 1 CAUSE AND EFFEC T ... magazines and newspaper 1 The language o f Egypt was different from the modern Egyptian language 12 The united States had a between the northern and southern states from 18 61 to 865 B V ocabulary...
 • 20
 • 268
 • 0

Bình diện ngữ nghĩa của văn bản rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 4 5 thông qua hệ thống bài tập

Bình diện ngữ nghĩa của văn bản và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh lớp 4  5 thông qua hệ thống bài tập
... 1.1.3 Bình diện ngữ nghĩa văn - sở khoa học để xây dựng hệ thống tập luyện đọc hiểu cho học sinh Tiểu học 1.1 .4 Văn nghệ thuật chơng trình Tập đọc Tiểu học 1.1 .5 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập rèn ... sinh lớp 4, 5 thông qua hệ thống tập Mục đích nghiên cứu Trên sở bình diện ngữ nghĩa văn bản, xây dựng hệ thống tập luyện đọc hiểu giúp học sinh lớp 4, lớp rèn đọc hiểu văn nghệ thuật, góp phần ... Tiểu học - Điều tra thực trạng đọc hiểu văn nghệ thuật học sinh lớp 4, lớp - Điều tra thực trạng sử dụng phơng pháp nhằm rèn luyện đọc hiểu văn nghệ thuật cho học sinh lớp 4, lớp5 trờng Tiểu học...
 • 90
 • 1,066
 • 6

skkn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinhTHPT qua dạy học đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại

skkn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinhTHPT qua dạy học đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại
... triển khai đề tài Rèn luyện kĩ đọchiểu cho học sinh phổ thông qua dạy học trích đoạn “Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng dạy ngâm khúc nhà ... thành thể loại văn học dân tộc Phương hướng dạy đọc hiểu trích đoạn ngâm khúc “Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại Ngâm khúc thể thơ trữ tình trường thiên mà trình đọc hiểu ... hoạt động học cách say mê, hứng thú 19 Khi hướng dẫn đọc hiểu văn bản, người giáo viên cần ý rèn kỹ đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại để từ việc tìm hiểu văn trích đoạn học sinh không hiểu văn...
 • 20
 • 2,796
 • 9

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7
... Năm học: 2010 - 2011 Giải pháp hữu ích :Rèn luyện đọc - hiểu văn chương trình Ngữ Văn biện pháp giúp học sinh rèn luyện đọc - hiểu văn chương trình Ngữ văn sau PHẦN III.CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT ... 2006 20 07 đến Giáo viên: Trần Thị Minh Năm học: 2010 - 2011 Giải pháp hữu ích :Rèn luyện đọc - hiểu văn chương trình Ngữ Văn PHẦN II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Khi tìm hiểu văn khâu đọc hiểu ... học sinh hiểu nội dung văn Vì việc tìm hiểu thích khâu hiểu nghĩa từ văn bản, giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung văn Bước Hiểu nội dung văn Sau học sinh đọc văn bản, tìm hiều bố cục văn bản, học...
 • 11
 • 1,821
 • 6

skkn xây DỰNG hệ THỐNG bài tập rèn LUYỆN kỹ NĂNG đọc HIỂU văn bản tự sự CHO học SINH THPT

skkn xây DỰNG hệ THỐNG bài tập rèn LUYỆN kỹ NĂNG đọc HIỂU văn bản tự sự CHO học SINH THPT
... cầu xây dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự Thứ nhất: Hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu phải bám sát cấu trúc văn tự hệ thống tập rèn luyện kỹ 18 Bài tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự ... 1.2.2 Sự cần thiết hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự 14 1.2.3 Định hướng xây dựng hệ thống tập rèn luyện đọc hiểu văn tự 16 1.2.4 Yêu cầu xây dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự ... 1.1.2 Đọc hiểu tác phẩm tự 10 1.2.3 Tình hình dạy đọc hiểu văn tự trường THPT 11 1.2 Hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự 13 1.2.1 Khái niệm tập, hệ thống tập rèn luyện kỹ đọc hiểu văn tự 13...
 • 40
 • 211
 • 0

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5 theo đặc trưng thể loại văn bản

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5 theo đặc trưng thể loại văn bản
... chức rèn luyện đọc hiểu cho học sinh lớp 4, theo đặc trng thể loại văn 2.1 Tổ chức rèn luyện đọc hiểu văn thông thờng 2.1.1 Tổ chức rèn luyện đọc hiểu văn báo chí 2.1.1.1 Nội dung rèn luyện ... đọc hiểu học sinh lớp 4, lớp 5, tiến hành thực nghiệm mang tính thăm dò cho học sinh lớp 4, kiểm tra đọc hiểu (Xem phiếu điều tra thực trạng đọc hiểu văn học sinh lớp 4, trang 102) 25 Bài kiểm ... xuất phát từ đặc trng thể loại văn Vì vậy, hi vọng với đề tài Rèn kỹ đọc hiểu cho học sinh lớp 4, theo đặc trng thể loại văn tìm đợc giải pháp phù hợp với phong cách ngôn ngữ lọại văn bản, nâng...
 • 99
 • 231
 • 1

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh THPT qua dạy học đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh THPT qua dạy học đoạn trích “tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại
... tài Rèn luyện kĩ đọchiểu cho học sinh phổ thông qua dạy học trích đoạn “Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng dạy ngâm khúc nhà trường THPT ... thành thể loại văn học dân tộc Phương hướng dạy đọc hiểu trích đoạn ngâm khúc “Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ” theo đặc trưng thể loại Ngâm khúc thể thơ trữ tình trường thiên mà trình đọc hiểu ... đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại để từ việc tìm hiểu văn trích đoạn học sinh không hiểu văn bản, trích đoạn hiểu thể loại văn học Có đạt mục đích hiểu sâu, hiểu kĩ XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG...
 • 20
 • 146
 • 0

Các biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat địa lý cho HS trong quá trình ôn thi tốt nghiệp môn đia lí ở Trường THPT Trần Ân Chiêm

Các biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat địa lý cho HS trong quá trình ôn thi tốt nghiệp môn đia lí ở Trường THPT Trần Ân Chiêm
... nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn mạnh dạn đưa ra: Các biện pháp rèn luyện kỹ sử dụng Atlat địa cho HS trình ôn thi tốt nghiệp môn đia Trường THPT Trần Ân Chiêm Đồng thời ... VÀ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SỬ DỤNG ATLÁT TRONG ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 I TẦM QUAN TRỌNG CỦA ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG VIỆC ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ 12: Cấu trúc Atlat Địa Việt Nam ... cứu HS ôn thi tốt nghiệp môn Địa lớp 12 trường Trường THPT Trần Ân Chiêm - Yên Định Phạm vi nghiên cứu đề tài trình bày nét chung trình rèn kỹ sử dụng Atlat cho HS ôn thi tốt nghiệp PHẦN II -...
 • 26
 • 294
 • 0

phương pháp làm bài đọc hiểu của cô thị mai phương

phương pháp làm bài đọc hiểu của cô vũ thị mai phương
... Hocmai.vn - Trang | 15 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG ... Hocmai.vn - Trang | 15 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI ... their life Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Thị Mai Phương Phương pháp làm tập đọc hiểu B they don’t...
 • 37
 • 580
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kỹ năng đọc hiểuskkn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinhthpt qua dạy học đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo đặc trưng thể loạirèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh thpt qua dạy học đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo đặc trưng thể loạigiúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu yêu cầu đọc to rõ ràngrèn luyện kỹ năng nghe hiệu quảrèn kuyện kỹ năng đọc hiệu quảrèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng anhrèn luyện kỹ năng đọc tiếng anhluyện kỹ năng đọc hiểu tiếng nhậtluyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anhsách luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anhrèn luyện kỹ năng đọc tiếng việttài liệu luyện kỹ năng đọc hiểurèn luyện kỹ năng đọc sáchrèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học