CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

Các câu hỏi ôn tập môn tài chính công

Các câu hỏi ôn tập môn tài chính công
... cách hành nhà nước thể chế NSNN đặt yêu cầu cải cách tài công cách cấp thiết, cụ thể: Luật NSNN (năm 2002) vừa tạo sở pháp lý cho c ải cách v ề tài công, v ừa d ẫn đến yêu cầu cải cách tài công ... quy định pháp lý công khai tài chính, ngân sách nợ công, bước cải thiện tính công khai minh bạch thông tin nợ công Giám sát thị trường tài phát triển thị trường trái phiếu: Tập trung xây dựng ... lý tài công n ội dung c b ản quan tr ọng Ch ương trình tổng thể CCHC NN giai đoạn 01-10, ta cần hiểu tài công gì, vai trò c t ầm quan trọng đổi quản lý tài công cải cách hành nhà nước Tài công...
 • 38
 • 1,033
 • 6

34 câu hỏi ôn tập môn tài chính công

34 câu hỏi ôn tập môn tài chính công
... khác, tài Nhà nước có phạm vi rộng Tài công - Phân biệt Tài công tài “tư”: Tài công có điểm giống khác với tài “tư” - tài khu vực tư nhân Điểm giống Tài công tài “tư” chỗ chúng thuộc phạm trù tài ... nguồn lực Tài công Tài công mang tính lịch sử: sách định Tài công đưa thực thi thời gian điều kiện cụ thể định quốc gia giới Tài công không bồi hoàn trực tiếp: việc đóng góp vào Tài công việc ... thu nhập Tài công Xét nội dung vật chất, Tài công bao gồm quỹ công Đó lượng định nguồn tài toàn xã hội tập trung vào quỹ công hình thành thu nhập Tài công, ngân sách Nhà nước quỹ tiền tệ tập trung...
 • 45
 • 2,086
 • 16

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... đc phép phát hành tiền theo cac quy định luật Chính phủ phê duyệt (mệnh giá tiền, loại tiền, mức phát hành…) nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia Tiền mà NHTW phát ... hữu công cụ vốn ko có tiêgs nói - Ng sở hữu CP có quyền tham gia sở hữu điểm DN DN So sánh thị trường tiền tệ thị trường vốn TT tiền tệ TTTT nơi trao đổi mua bán công cụ tài ngắn hạn theo thông ... rủi ro thấp công cụ thị trường tiền tệ Thu nhập từ tín phiếu kho bạc ( chênh lệch giá mua giá bán hoàn trả) không bị đánh thuế chúng không đc coi tài sản vốn  Tín phiếu kho bạc công cụ an toàn...
 • 11
 • 10,978
 • 115

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 12,495
 • 114

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HÀNH CHÍNH CÔNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HÀNH CHÍNH CÔNG
... hoạt động hành công thể điều kiện cụ thể Việt Nam nào? Câu 6: Hành công có mối tương quan với ngành khoa học nào? (Làm rõ tính khoa học liên ngành hành công) Câu 7: So sánh mô hình hành công truyền ... độ tiếp cận Câu 3: Phân tích khác biệt hành công hành tư (có ví dục minh hoạ) Câu 4: Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng Câu Nguyên tắc ... quản lý hành nhà nước: hành nhà nước có đặc trưng tính công quyền Tính công quyền hành nhà nước đòi hỏi quan hành nhà nước trình thực thi công vụ phải tuân theo pháp luật Mặt khác quan hành nhà...
 • 41
 • 2,978
 • 4

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH docx

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH docx
... Bài tập tham khảo PHẦN I HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1 Khái niệm quan hệ tài doanh nghiệp? Vai trò tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh? Nội dung chủ yếu công tác quản lý tài doanh ... số Công ty Hoàng Hà bị tuyên bố phá sản quan có thẩm quyền phê chuẩn, có tài liệu giá trị tài sản khoản nợ sau: Giá trị lý tài sản Công ty án kinh tế xác định (sau thực khoản nợ có đảm bảo tài ... Những vấn đề tài sáp nhập, mua lại phá sản doanh nghiệp Bài số Công ty Thương mại Hoàng Lan bị tuyên bố phá sản quan có thẩm quyền phê chuẩn Toà án xác định giá trị lý Công ty (không kể tài sản sử...
 • 47
 • 502
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... 21 Khối tiền lưu thông gì? Cách đo M1, M2, M3 M4? Chương THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 22 Thị trường tài gì? đặc điểm? chức vai trò nó? 23 Thị trường tiền tệ gì? đặc điểm nó? Chức thị trường tiền tệ? (Là ... nêu hình thái phát triển tiền tệ? Tiền làm hàng hoá (hoá tệ) loại tiền có đặc điểm gì? (Có thể sử dụng hàng hoá thông thường) Trong kinh tế đương đại, giá trị lưu thông tiền giấy yếu tố định? (do ... nhận tiền gửi tiết kiệm dân cư làm Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn trung gian toán tổ chức trung gian tài phi ngân hàng (công ty tài chính, Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm ) không...
 • 15
 • 272
 • 0

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp
... nhuận doanh nghiệp? Phương pháp xác định loại thuế chủ yếu doanh nghiệp? Yêu cầu nội dung phân phối lợi nhuận doanh nghiệp? Các loại quỹ chuyên dùng doanh nghiệp? Chương 4: Tài sản cố định doanh nghiệp? ... trạng phá sản? 4 Những vấn đề tài doanh nghiệp thực phá sản? -3PHẦN II HỆ THỐNG BÀI TẬP Chương CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Bài số Một doanh nghiệp tài liệu sản xuất tiêu thụ ... điểm mô hình tài trợ vốn kinh doanh doanh nghiệp? Nguồn vốn ngắn hạn doanh nghiệp? Phân tích ưu, nhược điểm sử dụng nguồn vốn? (dưới góc độ doanh nghiệp) Nguồn vốn dài hạn doanh nghiệp? Phân...
 • 46
 • 172
 • 0

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 2

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 2
... phiếu? Bài số 2: Một Công ty mẹ gồm công ty Bảng sau cho thấy tỷ phần kinh doanh hệ số â công ty con: Công ty Tỷ phần kinh doanh Hệ số â Công ty điện nước 60% 0,7 Công ty dây cáp 25 % 0,9 Công ty KD ... doanh thu số năm sau: Đơn vị: Tỷ đồng Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 DT 153 1 52 154 156 146 160 160 Yêu cầu: Tính doanh thu dự báo năm 20 08 Công ty theo phương pháp: Bình quân di động, ... Cuối kì I Tài sản ngắn 1.130 hạn 180 Tiền TĐ tiền 21 0 Đầu kì Cuối kì I Nợ phải trả 880 22 0 Nợ ngắn hạn 590 610 27 0 - Vay nợ NH 22 0 180 620 580 - Phải trả người bán 180 20 0 Hàng tồn kho 120 80 Phải...
 • 53
 • 347
 • 2

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
... loại hàng hóa công công có thuộc tính không loại trừ 91 Thuế tiêu thụ đặc biệt sắc thuế phổ cập 92 Chính phủ ấn định ấn định lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước khoản chi tiêu công cộng hiểu ... 23 Thông tin ko đối xứng coi dạng thất bại thị trường thông tin có tính chất giống hàng hoá công cộng 24 Việc loại bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apatheid Nam Phi tạo công xã hội cải thi n phúc ... trưởng kinh tế, đảm bảo tính công tăng trưởng ổn định hóa kinh tế quốc dân 48 Theo Adolph Wager mở rộng không ngừng chi tiêu công cộng trình phát triển kinh tế 49 Chính phủ trả lương cho giáo...
 • 5
 • 451
 • 4

Bài tập, tình huống, câu hỏi thảo luận môn tài chính công

Bài tập, tình huống, câu hỏi thảo luận môn tài chính công
... Dealand Papur New Guinea công lại) có xu hướng ngày tng - 100 công ti đa quốc gia hàng đầu sở hu 36% tài sản giới -Hn nửa tổng số giao dịch mua bán toàn cầu giao dịch mua bán nội công ti đa quốc gia ... Cỏc bin phỏp trỏnh ỏnh trựng thu Khỏi nim ánh thuế trùng quốc tế[1]1 tượng hai nhiều quốc gia (vùng lãnh thổ) áp dụng loại thuế tương tự khoản thu nhập chịu thuế tài sản chịu thuế đối tượng nộp ... trựng thu i vi nc u t (nc phỏt trin) - Mỗi công ti đa quốc gia ngày triển khai hoạt động nhiều nước thời kì trước (Thí dụ: Google, Apple) - Số lượng công ti đa quốcgia có doanh thu hàng nm 200...
 • 74
 • 568
 • 2

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 4,227
 • 77

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc
... trở thành đảng cầm quyền -Trên giới, hệ thống XHCN hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển mạnh Phong trào dân chủ, hoà bình vươn lên mạnh mẽ *Khó khăn: Sau Cách ... gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến +cách mạng việt nam có đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược đối tượng phụ nửa phong kiến +nhiệm vụ cách mạng việt nam lúc đánh đuổi ... việt nam lúc đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập thống cho dân tộc,xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến,làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,gây sở cho chủ nghĩa...
 • 13
 • 5,211
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn tài chính công và công sảncâu hỏi ôn tập môn tài chính côngcác câu hỏi ôn tập môn tài chính côngcâu hỏi ôn tập môn tài chínhcâu hỏi ôn tập môn tài chính quốc tếcâu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 1câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệpcác câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi ôn tập môn tài chính họccâu hỏi ôn thi môn tài chính côngcâu hỏi ôn tập môn hành chính côngbộ câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi ôn thi môn tài chính doanh nghiệpcâu hỏi ôn tập môn hành chính văn phòngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ