Giáo án Vật Lý 8 bài Biểu diễn lực

Giáo án Vật 8 bài 4: Biểu diễn lực

Giáo án Vật lý 8 bài 4: Biểu diễn lực
... Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu diễn lực II Biểu diễn lực: GV: Em cho biết lực có độ lớn không? Có chiều không? Lực đại lượng véctơ: HS: Có độ lớn có chiều Cách biểu diễn kí hiệu lực GV: Một đại lượng ... vectơ Lực có độ lớn, phương chiều a Biểu diễn lực: GV: Như lực biểu diễn nào? HS: Nêu phần a SGK GV: Vẽ hình lên bảng cho HS quan sát Chiều theo mũi tên hướng lực GV: Lực kí hiệu nào? b Kí hiệu lực: ... GV: Em lên bảng biểu diễn trọng lực vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N b F = 15000N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  F GV: Hãy biểu diễn lực kéo 15000N theo...
 • 3
 • 468
 • 0

Giáo án Vật 8 - Bài 19

Giáo án Vật lý 8 - Bài 19
... trả lời Củng cố: - Các chất cấu tạo từ đâu ? - Tại đổ rượu vào nước thể tích hỗn hợp giảm ? - Làm tập 19. 1, 19. 2 SBT 5.Dặn dò: ã Học thuộc làm lại tập 19. 1; làm tiếp BT 19. 2 đến 19. 3 SBT ã Đọc ... to H 19. 2 giới thiệu kính hiển vi đại, cho học sinh biết kính phóng to lên hàng triệu lần Tiếp tục treo tranh H 19. 3 giới thiệu cho học sinh biết hình ảnh nguyên tử silic Qua H 19. 3 ta thấy vật ... hành thí nghiệm Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm C1 Yêu cầu nhóm học sinh tập trung thảo luận BÀI 19 : CÁC CHẤT ĐƯC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? I.CÁC CHẤT CÓ ĐƯC CẤU TẠO TỪ CÁC HẠT RIÊNG BIỆT KHÔNG ?...
 • 4
 • 3,455
 • 13

Giáo án vật 8 - BÀI TẬP doc

Giáo án vật lý 8 - BÀI TẬP doc
... 0,6, 380 (10 0-3 0) = 15960 (J) Nhiệt lượng thu vào là: Q2  m2c2 (t  t ) = 2,5 4200 (30-t) Theo PT cõn nhiệt ta cú: Q1  Q2 2,5.4200(30-t) = 15960 =>t = 28, 48 Vậy nước núng lờn là: 30 28, 48 = ... –t1) = 0,4.4200.10 = 1 680 0 J c) Qtỏa = Qthu = 1 680 J c) Tớnh nhiệt dung riờng M Q Tỏa = m.c t suy CPb = chỡ d) So sỏnh QTỏa /m t = 1 680 0/1,25.(120 nhiệt dung riờng 40) = 168J/kg.K chỡ tớnh với ... nước 20 0C Muốn đun sôi ấm m1 c1 t1 =0,6 .80 0.(10 0-2 0) = 384 00 nước cần nhiệt lượng J bao nhiờu ? Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2 c2 t2 = 4.4200.(10 0-2 0) Nhiệt lượng ấm thu vào ? Nhiệt lượng...
 • 5
 • 935
 • 1

Giáo án Vật 12 bài 21: Điện từ trường

Giáo án Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường
... Điện tích, điện trường , thiên → từ trường xoáy ngược lại từ dũng điện từ trường trường biến thiên → điện trường xoáy -Sự biến thiên từ trường theo thời → Nó hai thành phần trường gian điện từ ... động : Tìm hiểu mối quan hệ điện trường từ trường Mục tiờu : Nắm mối quan hệ giửa điện trường từ trường I Mối quan hệ điện trường từ trường : 1 )Từ trường biến thiên điện trường Gv Y/c Hs nghiờn cứu ... xuất điện trường xoáy - Sự xuất dũng điện cảm ứng chứng tỏ điều gỡ? S N O - Nêu đặc điểm đường sức điện trường tĩnh điện so sánh với đường sức điện trường xoỏy? 2 )Điện trường biến thiên từ trường...
 • 4
 • 3,817
 • 10

giáo án vật 11 bài 1 điện tích.định luật cu-lông

giáo án vật lý 11 bài 1 điện tích.định luật cu-lông
... thức: F=k q1q r2 Trong đó: k hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị (trong hệ SI, k = 9 .10 9 N.m C2 ) q1 q2: điện tích (C) r: Khoảng cách q1 q2 (m2) 4) Tương tác hai điện tích điện môi: - Điện môi ... Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiễm điện Điện tích, tương tác điện: Hoạt động học sinh Trả lời câu hỏi: - Cọ xát với vật khác Trợ giúp giáo viên Nêu số câu hỏi: - Người ta làm để nhiễm điện cho vật? - ... tích điện môi: - Điện môi chất cách điện - Trong điện môi có số điện môi ε : F=k q1q εr (giảm ε lần so với chân không) - Hằng số điện môi môi trường cho biết: đặt điện tích môi trường lực tương tác...
 • 4
 • 2,018
 • 3

giáo án vật 8 bài 13 công cơ học

giáo án vật lý 8 bài 13 công cơ học
... người công nhân Họat động 2: Tìm hiểu công thức tính công học (14 phút) GV: HS đọc thông tin SGK để: Hs: Nêu tên giải II Công thức tính công Nêu công thức tính công học? thích đại lượng học Đơn ... có công thức? Công thức tính công Khi áp dụng công thức tính công học học ta cần ý gì? HS: HĐ cá nhân A = F s GV: Nhận xét, chốt kiến thức, ghi trả lời Trong đó: bảng nêu điểm cần câu hỏi A công ... công học Nêu công thức tính công đơn vị đại lượng công thức HS đọc phần ghi nhớ SGK Hướng dẫn nhà: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo...
 • 3
 • 5,567
 • 26

giáo án vật 8 bài 14 định luật về công

giáo án vật lý 8 bài 14 định luật về công
... (m) b) Công nâng vật lên là: A = F.S = P.h = 420.4 = 1 680 (J) Củng cố - Cho HS phát biểu lại định luật công - Đọc phần “Có thể em chưa biết” * Định luật công: Không máy đơn giản cho ta lợi công ... bày Ghi kết vào bảng - Qua bảng 14. 1 yêu cầu HS trả lời câu C1,C2, C3 -Yêu cầu HS hoàn thành C4 Hoạt động 3: Định luật công - GV thông báo nội dung định luật công Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu ... VẬT LÝ Hoạt động 2: Làm thí nghiệm để so sánh công MCĐG với công kéo vật không dùng MCĐG - Yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm SGK, trình...
 • 3
 • 9,296
 • 14

giáo án vật 8 bài 16 cơ năng

giáo án vật lý 8 bài 16 cơ năng
... cho HS thảo luận để thống C9: Vật chuyển động không câu trả lời trung, lắc đồng hồ, 4- Củng cố - Khi vật năng? Trong trường hợp vật thế năng, động năng? VẬT LÝ - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội ... C7, C8 - GV làm thí nghiệm Yêu cầu HS C6: Vận tốc vật lớn động quan sát trả lời C7, C8 lớn C7: Khối lượng vật lớn - GV nhấn mạnh: Động vật động lớn phụ thuộc vào khối lượng vận tốc C8: Động vật ... VẬT LÝ - GV thông báo kết luận -Kết luận: Vật vị trí cao so với mặt đất công mà vật có khả thực lớn, nghĩa vật lớn 2- Thế đàn hồi - GV giới thiệu dụng...
 • 3
 • 7,120
 • 15

giáo án vật 8 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

giáo án vật lý 8 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
... B? chuyển hoá hoàn toàn thành động - GV nhắc lại kết luận SGK/ 60 Gọi HS Khi lắc vị trí cao nhất, đọc lại động chuyển hoá hoàn toàn HĐ3: Thông báo định luật bảo toàn thành năng (5ph) II- Bảo toàn ... C9:a) Thế cánh cung chuyển hoá thành động mũi tên b) Thế chuyển hoá thành động c) Khi vật lên: động chuyển hoá thành Khi vật xuống: chuyển hoa thành động 4- Củng cố - Trong trình học, vật chuyển ... nội dung định luật bảo toàn (SGK/61) - HS ghi nội dung định luật bảo - GV thông báo phần ý năng: Trong trình học, động chuyển hoá lẫn nhau, không đổi HĐ4: Vận dụng (5ph) (cơ bảo toàn) - GV yêu cầu...
 • 2
 • 7,558
 • 15

giáo án vật 8 bài 20 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

giáo án vật lý 8 bài 20 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
... hoa chuyển động không ngừng - Kết luận: Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng III- Chuyển động phân tử nhiệt độ - HS giải thích được: Khi nhiệt độ nước tăng chuyển động phân tử ... trả lời C4: Các phân tử nước phân tử đồng sunphát chuyển động không ngừng phía.Các phân tử đồng sunphát chuyển động lên xen vào khoảng cách phân tử nước, phân tử nước chuyển động xuống phía xen ... làm hạt phấn hoa chuyển động nhanh - Kết luận: Nhiệt độ cao chuyển động nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật nhanh ( gọi chuyển động nhiệt) IV- Vận dụng - HS quan sát thí nghiệm H20.4 (SGK) - Cá...
 • 3
 • 7,782
 • 17

giáo án vật 8 bài 21 nhiệt năng

giáo án vật lý 8 bài 21 nhiệt năng
... Trước cọ xát hay trước thả VẬT LÝ miếng kim loại vào nước nóng nhiệt độ vật tăng chưa? Nhiệt vật tăng chưa? - Sau thực công hay truyền nhiệt nhiệt độ miếng kim loại nào? Nhiệt miếng kim loại nào? ... - Bài tập trắc nghiệm: (Nếu có thời gian) Nhiệt là: a Động chuyển động phân tử b Động chuyển động vật c Tổng động phân tử cấu tạo nên vật d Cả a, b, c sai Khi nhiệt vật lớn thì: a Nhiệt độ vật ... tăng, nhiệt vật chưa tăng - Sau thực công hay truyền nhiệt nhiệt độ miếng kim loại tăng, nhiệt tăng HĐ5 - HS thảo luận nhóm trả lời C3, C4, C5 Câu 1: c Câu 2: d Câu 3: c VẬT LÝ nhận vào gọi nhiệt...
 • 4
 • 8,087
 • 14

giáo án vật 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

giáo án vật lý 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... động Tìm hiểu bảo toàn lượng (10 phút) GV: III Sự bảo toàn lượng - Thông báo cho HS biết bảo toàn tượng nhiệt lượng tượng - HS đọc nội dung định luật bảo toàn nhiệt chuyển hoá lượng - Yêu cầu HS ... lời: Năng lượng chuyển - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Từ hoá từ dạng sang dạng khác, từ tượng bảng 27. 2, em nhận động sang năng, từ xét chuyển hóa lượng sang nhiệt ngược lại Hoạt động Tìm hiểu bảo ... truyền từ vật sang vật khác tượng em rút nhận xét gì? Hoạt động Tìm hiểu chuyển hoá nhiệt (10 phút) II Sự chuyển hoá dạng năng, nhiệt HS: GV: - Cá nhân thực hoạt động nêu - Treo bảng 27. 2 C2 Tham...
 • 3
 • 801
 • 2

giáo án vật 8 bài 29 câu hỏi và bài tập tổng kết chương ii nhiệt học

giáo án vật lý 8 bài 29 câu hỏi và bài tập tổng kết chương ii nhiệt học
... hay vật GV: Nhiệt vật gì? Công thức tính nhiệt lượng: HS: Là tổng động phân tử cấu tạo nên vật Q = m.c ∆ t GV: Có cách làm thay đổi nhiệt năng? Nguyên lí truyền nhiệt: - Nhiệt truyền từ vật nhiệt ... HS: Thực công truyền nhiệt cao sang vật nhiệt độ thấp GV: Hãy lấy ví dụ thay đổi nhiệt - Nhiệt lượng vật tỏa năng? nhiệt lượng vật thu vào HS: Trả lời GV: Treo bảng vẽ bảng 29. 1 lên bảng công ... Trường THCS Triệu Long Giáo án Vật Lí GV: Nhiệt độ chuyển động phân tử cấu tạo nên vật liên quan Nhiệt tổng động phân tử cấu tạo nên chất với nào? HS: Nhiệt độ cao, chuyển động Nhiệt lượng phần lượng...
 • 3
 • 9,118
 • 14

Giáo án Vật 8 bài 23 Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Giáo án Vật lý 8 bài 23 Đối lưu – Bức xạ nhiệt
... không khí nguời ta làm nào? II Bức xạ nhiệt Thí nghiệm: (hình 23 4, 23 5) Trả lời câu hỏi C7, 8, - SGK Kết luận: Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy môi trường chân không ... luận để trả lời C7, C8, C9 GV hướng dẫn HS để thống câu trả lời GV thông báo: Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy môi trường chân không Ở xứ lạnh sử dụng ánh nắng Mặt trời ... Trường TH&THCS Hương Nguyên Giáo án Vật lí Họat động 4: Vận dụng Củng cố Hướng dẫn nhà (10 phút) * Vận dụng: Tổ chức HS làm câu 10, 11, 12 * Củng cố: So sánh đối lưu xạ nhiệt? HS đọc phần ghi...
 • 3
 • 851
 • 0

Giáo án Vật 11 bài 5 Điện thế, hiệu điện thế

Giáo án Vật lý 11 bài 5 Điện thế, hiệu điện thế
... lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển q từ M đến N độ lớn q UMN = VM – VN = - Nêu đơn vị hiệu điện - Yêu cầu học sinh nêu đơn vị hiệu điện - Giới thiệu tĩnh điện kế AMN q Đo hiệu điện Đo hiệu ... sinh Nội dung II Hiệu điện Định nghĩa -Nêu định nghĩa hiệu điện -Ghi nhận khái niệm Hiệu điện hai điểm M, N điện trường đại lượng đặc trưng cho khả sinh công điện trường di chuyển điện tích từ M ... Khái niệm điện Điện điểm điện trường đặc trưng cho điện trường phương diện tạo điện tích Định nghĩa - Nêu định nghĩa điện -Ghi nhận khái niệm  Phát biểu:SGK  Biểu thức: AM VM = q Đơn vị điện vôn...
 • 4
 • 2,210
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 8 bài 11giáo án vật lý 8 bài 10giáo án vật lý 8 bài 9giáo án vật lý 8 bài 8giáo án vật lý 8 bài 7giáo án vật lý 8 bài 6giáo án vật lý 8 bài 5giáo án vật lý 8 bài 2giáo án vật lý 8 bài 1giáo án vật lý 8 bài 29giáo án vật lý 8 bài 28giáo án vật lý 8 bài 27giáo án vật lý 8 bài 26giáo án vật lý 8 bài 25giáo án vật lý 8 bài 24PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây