Xây dựng giải pháp để thiết kế công cụ đánh giá sự tương đồng về nội dung của hai tài liệu văn bản tiếng việt

Thiết kế công cụ đánh giá sự thực hiện kỹ năng

Thiết kế công cụ đánh giá sự thực hiện kỹ năng
... thảo công cụ đánh giá • Các loại thang đo giá trị: Bước 6: Soạn thảo công cụ đánh giá • Các loại thang đo giá trị: 27-07-2013 Bước 6: Soạn thảo công cụ đánh giá • Trong ví dụ: Bước 6: Soạn thảo công ... thảo công cụ đánh giá • Soạn thảo “danh mục kiểm tra” bước thực công việc Các đề mục lấy từ mục tiêu thành phần – Đúng trình tự thực hiện; – Có khả trả lời thực tế (Có/không) thực hiện; – Danh ... 27-07-2013 Bước 5: Quyết định chiến lược đánh giá • Sản phẩm : Vật thể tạo sau, dịch vụ cung cấp sau thực công việc • Sử dụng công cụ đánh giá sản phẩm khi: – Kết quan trọng quy trình – Có nhiều quy...
 • 9
 • 336
 • 2

Thuật toán K-Means và ứng dụng gom cụm tài liệu văn bản Tiếng Việt

Thuật toán K-Means và ứng dụng gom cụm tài liệu văn bản Tiếng Việt
... phân loại tài liệu thư viện v.v Để góp phần nghiên cứu giải vấn đề trên, tiểu luân dự thuật toán gom cụm K-means để cài đặt ứng dụng tự động gom cụm tài liệu viết ngôn ngữ Tiếng Việt, liệu cần ... Đánh giá ứng dụng demo Ứng dụng demo minh họa thành công thuật toán K-means toán gom cụm văn Tiếng Việt Với số lượng tài liệu 500 số cluster 10 cho tốt độ thực thi tốt Do giới hạn tập liệu test, ... toán khoảng cách lớn số cụm K liệu phân cụm lớn Ứng dụng demo thể thành công việc gom cụm tài liệu văn tiếng Việt thuật toán K-means dựa tập key words stop word Với tập liệu test 500 tập tin,...
 • 16
 • 966
 • 9

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU
... luận văn Luận văn tập trung trình bày phương pháp tối ưu kích thước liệu ứng dụng toán phân loại văn tiếng Việt Phương pháp phân loại văn sử dụng luận văn phương pháp Máy vec hỗ trợ, phương pháp ... cứu Việt Nam • Chương Biểu diễn văn bản: Trình bày phương pháp biểu diễn văn không gian Vec • Chương Các phương pháp phân loại văn bản: Trình bày phương pháp phân loại văn bản, phương pháp ... 1995), Những phương pháp cho kết chấp nhận sử dụng thực tế Trong năm gần đây, phương pháp phân loại sử dụng Bộ phân loại véc- hỗ trợ (SVM) quan tâm sử dụng nhiều lĩnh vực nhận dạng phân loại (Joachims,...
 • 73
 • 890
 • 9

Tập huấn Kiểm tra đánh giá trong giáo dục - Module Thiết kế công cụ đánh giá

Tập huấn Kiểm tra đánh giá trong giáo dục - Module Thiết kế công cụ đánh giá
... cầu) hay không Bảng kiểm tra Ví dụ Bảng kiểm tra: Bảng kiểm tra đánh giá trình đánh véc-ni Hướng dẫn: Trong khoảng trống phía trước câu, đánh dấu + hành động đạt yêu cầu đánh dấu – hành động ... sinh học Các phương pháp đánh giá dạy học Đánh giá qua giao tiếp - mở rộng khái niệm Đánh giá Vấn đáp  Người đánh giá không trực tiếp hỏi đáp người đánh giá  Người đánh giá lắng nghe người thảo ... quan sát Quan sát đánh giá kỹ thực hành mà kiểm tra viết hay vấn đáp khó sử dụng  Với đối tượng học sinh nhỏ (mẫu giáo) quan sát phương pháp đánh giá chủ đạo  Quan sát Công cụ sử dụng quan sát...
 • 44
 • 2,444
 • 3

giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa

giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa
... Phương pháp thử sai 15 2.2.2 Phương pháp Heuristic 16 2.2.3 Phương pháp trí tuệ nhân tạo 16 Phần GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA ... thường áp dụng “máy học” là: khai khoáng liệu, mạng nơ ron, thuật giải di truyền… Phần GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 3.1 Giới thiệu Như thấy, người thường ... chuyên đề “Phương pháp luận sáng tạo khoa học” vận dụng kiến thức phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải vấn đề cụ thể tin học, vấn đề tổ chức lưu trữ xử tài liệu văn tiếng việt MỤC LỤC...
 • 43
 • 252
 • 0

Xây dựng mô hình khai phá văn bản tiếng Việt

Xây dựng mô hình khai phá văn bản tiếng Việt
... giai on khai phỏ d liu 1.4.2 Giai on khai phỏ d liu Giai on khai phỏ d liu u tiờn phi xỏc nh rừ nhim v hoc mc ớch khai phỏ Tip theo xỏc nh rừ s dng phng phỏp no khai phỏ, hoc cú th dựng cỏc ... ngi dựng hoc h thng li mun nhn c s ỏnh giỏ chun xỏc tri thc 1.4.3 Kt qu v ỏnh giỏ: Giai on khai phỏ d liu ó a c mụ hỡnh, thụng qua ngi dựng hoc mỏy ỏnh giỏ v a tri thc Text Mining 2.1 Th no l khai ... phỏ d liu bn: Khai phỏ d liu bn l rỳt nhng thụng tin cú giỏ tr v cú tri thc t d liu bn Hay núi cỏch khỏc, l khai phỏ d liu bn T nh ngha trờn cho thy, khai phỏ d liu bn l mt phn nm khai phỏ d Sinh...
 • 63
 • 242
 • 0

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC Giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC Giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa
... thức phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải vấn đề cụ thể tin học, vấn đề tổ chức lưu trữ xử tài liệu văn tiếng việt GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LƯU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA ... LƯU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 12 April 14, 2012 [TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẤN SÁNG TẠO KHOA HỌC ] Phần GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 3.1 Giới ... dụng GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LƯU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 30 April 14, 2012 [TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẤN SÁNG TẠO KHOA HỌC ] hai phương pháp ghom cụ tài liệu phổ biến như: giải...
 • 34
 • 284
 • 0

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC Giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC Giải pháp tổ chức lưu trữ và xử lý tài liệu văn bản tiếng việt có ngữ nghĩa
... thức phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải vấn đề cụ thể tin học, vấn đề tổ chức lưu trữ xử tài liệu văn tiếng việt GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LƢU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA ... LƢU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 15 April 14, 2012 [TIỂU LUẬN PHƢƠNG PHÁP LUẤN SÁNG TẠO KHOA HỌC] Phần GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA 3.1 Giới ... TỔ CHỨC LƢU TRỮ XỬ LÝ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT CÓ NGỮ NGHĨA April 14, 2012 [TIỂU LUẬN PHƢƠNG PHÁP LUẤN SÁNG TẠO KHOA HỌC] Phần CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.1 Khoa học Khoa học...
 • 38
 • 307
 • 0

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng nơ ron cho việc huấn luyện

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng nơ ron cho việc huấn luyện
... Chương MẠNG N RON VÀ TÓM TẮT VĂN BẢN SỬ DỤNG MẠNG N RON Mạng ron sử dụng thành công loạt vấn đề phân loại Mục đích đồ án áp dụng mạng vấn đề tóm tắt Trong chương trình bày sơ lược mạng ron ... Mạng nơ- ron huấn luyện ánh xạ từ liệu vào tới liệu mà không yêu cầu liệu phải đầy đủ Trong đề tài thực tập này, em lựa chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tóm tắt văn tiếng việt sử dụng mạng ron ... kê xây dựng chương trình tóm tắt văn tiếng việt sử dụng mạng ron với thuật toán lan truyền ngược huấn lyện Chương trình xây dựng đơn giản chức thêm,sửa, xóa, hiển thị chức huấn luyện tóm tắt...
 • 50
 • 568
 • 0

Báo cáo khoa học: "Sử dụng ph-ơng pháp giải tích để thiết kế trục chạy suốt nhằm nâng cao khả năng thông qua của Đ-ờng sắt" pptx

Báo cáo khoa học:
... thực chạy suốt trờng hợp tàu chẵn chậm để vợt trị số lớn so với đặt tính toán III Kết luận + Nghiên cứu xét cách đầy đủ chi tiết trờng hợp tính toán thiết kế trục chạy suốt, kết đợc sử dụng thực ... đờng đôi để đoàn tàu tránh không dừng đợc xác định theo nhiều phơng pháp Dới đề cập tới phơng pháp giải tích xác định chiều dài đoạn đờng đôi để đoàn tàu tránh không dừng II Phơng pháp giải tích ... tính toán thiết kế kéo di đoạn chạy suốt đẩy tín hiệu tới gần trục TCS hớng chẵn Ly hớng lẻ L Lpl Lyb i ikd lt i> kd Hình + Nghiên cứu tiến hành phơng pháp đồ giải để so sánh đối chiếu kết + Hạn...
 • 6
 • 114
 • 0

Báo cáo khoa học: "Sử dụng ph-ơng pháp giải tích để thiết kế trục chạy suốt nhằm nâng cao khả năng thông qua của Đ-ờng sắt" potx

Báo cáo khoa học:
... thực chạy suốt trờng hợp tàu chẵn chậm để vợt trị số lớn so với đặt tính toán III Kết luận + Nghiên cứu xét cách đầy đủ chi tiết trờng hợp tính toán thiết kế trục chạy suốt, kết đợc sử dụng thực ... đờng đôi để đoàn tàu tránh không dừng đợc xác định theo nhiều phơng pháp Dới đề cập tới phơng pháp giải tích xác định chiều dài đoạn đờng đôi để đoàn tàu tránh không dừng II Phơng pháp giải tích ... tính toán thiết kế kéo di đoạn chạy suốt đẩy tín hiệu tới gần trục TCS hớng chẵn Ly hớng lẻ L Lpl Lyb i ikd lt i> kd Hình + Nghiên cứu tiến hành phơng pháp đồ giải để so sánh đối chiếu kết + Hạn...
 • 6
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuậtmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích công tác nhân viên tại công ty xây dựng số 10giải pháp 4 hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc để thực hiện đãi ngộ một cách công bằng hiệu quảmột số giải pháp để đẩy mạnh công tác đấu giámột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việcmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công tymột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại ngân hàng mhb phòng giao dịch vương thừa vũ thanh xuân hà nộiđề xuất các công cụ đánh giá và kiểm tra cltnttcông cụ đánh giá sự phát triển năng lực tư duycông cụ đánh giá sự phát triển tư duycác công cụ đánh giá sự chênh lệchnhững công cụ đánh giá sự tuân thủ hữu íchmột số đặc điểm về cú pháp và ngữ cảnh của tên người trong văn bản tiếng việtcác công cụ đánh giá độ an toàn và bảo mật của một websiteđánh giá chung và một số giải pháp để hoàn thiện công tác thiết kế xây dựng và khai thác trò chơi truyền hìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả