xây dựng và triển khai hệ thống mạng lan theo mô hình mạng phân cấp trên các thiết bị mạng cisco

Xây dựng triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại tr-ờng đại học nông nghiệp I

Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại tr-ờng đại học nông nghiệp I
... việc tạo đề thi trắc nghiệm nh việc chấm thi, phù hợp v i nhiều môn học Từ thực tế trên, hệ thống thi trắc nghiệm khách quan web đ đợc xây dựng v triển khai khoa trờng Hệ thống n y có khả giúp ... th i gian Đề thi đ phát không đợc phát l i, học viên đ thi không quyền đăng nhập l i hệ thống Học viên nộp b i th i gian thi cha hết Tr i l i, hết th i gian thi, hệ thống tự động thu b i Hệ thống ... sau thi: xem l i b i thi, in i m, xóa bớt b i thi, đề thi hạn Hình Biểu đồ phân cấp chức Hệ thống thi trắc nghiệm 3.3 Các th nh viên tham gia v o hệ thống - Quản trị viên: + Cập nhật thông tin...
 • 10
 • 418
 • 2

Báo cáo khoa học: Xây dựng triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I pdf

Báo cáo khoa học: Xây dựng và triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại trường đại học nông nghiệp I pdf
... KHKT Nông nghiệp 2006 Tập IV, số 6: 89-97 Đ i học Nông nghiệp I Xây dựng triển khai Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan web trờng đ i học nông nghiệp I Construction and deployment of the online ... năm t i T i trờng Đ i học Nông nghiệp I, số Khoa Công nghệ thông tin, Đ i học Nông nghiệp I giáo viên đ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm cho môn học v đ đạt kết khả quan Cụ thể nh khoa Nông học, ... nh việc chấm thi, phù hợp v i nhiều môn học Từ thực tế trên, hệ thống thi trắc nghiệm khách quan web đ đợc xây dựng v triển khai khoa trờng Hệ thống n y có khả giúp ng i giáo viên soạn câu hỏi...
 • 11
 • 252
 • 0

Chương 12: Xây dựng triển khai hệ thống potx

Chương 12: Xây dựng và triển khai hệ thống potx
... triển khai Hệ thống chức thu từ giai đoạn xây dựng đầu vào then chốt cho giai đoạn triển khai Kết giai đoạn triển khai hệ thống hoạt động đầu vào giai đoạn vận hành bảo trì vòng đời hệ thống Trong ... thử hệ thống (Systems test) – việc kiểm thử thực toàn hệ thống nhằm đảm bảo chương trình ứng dụng viết kiểm thử độc lập hoạt động tốt chúng tích hợp vào hệ thống tổng hợp 12.2 Giai đoạn triển khai ... hữu người sử dụng hệ thống: kiểm chứng xem hệ thống hoạt động có xác hay không Kết thu việc phải quay trở lại giai đoạn xây dựng để sửa đổi hệ thống Lặp lại tới việc kiểm thử hệ thống thành công...
 • 3
 • 99
 • 0

Chương 12: Xây dựng triển khai hệ thống doc

Chương 12: Xây dựng và triển khai hệ thống doc
... triển khai Hệ thống chức thu từ giai đoạn xây dựng đầu vào then chốt cho giai đoạn triển khai Kết giai đoạn triển khai hệ thống hoạt động đầu vào giai đoạn vận hành bảo trì vòng đời hệ thống Trong ... thử hệ thống (Systems test) – việc kiểm thử thực toàn hệ thống nhằm đảm bảo chương trình ứng dụng viết kiểm thử độc lập hoạt động tốt chúng tích hợp vào hệ thống tổng hợp 12.2 Giai đoạn triển khai ... hữu người sử dụng hệ thống: kiểm chứng xem hệ thống hoạt động có xác hay không Kết thu việc phải quay trở lại giai đoạn xây dựng để sửa đổi hệ thống Lặp lại tới việc kiểm thử hệ thống thành công...
 • 3
 • 196
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng triển khai hệ thống tài chính kế toán cho khách sạn Hoà Bình

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng và triển khai hệ thống tài chính kế toán cho khách sạn Hoà Bình
... 21 Xây dựng triển khai hệ thống tài kế toán cho khách sạn Hoà Bình 2.KẾ TOÁN TRONG KHÁCH SẠN Tổng quan kế toán hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ Kế toán khách sạn thuộc kế toán hoạt động kinh ... phát triển giao nhiệm vụ tiến hành tìm hiểu nghiệp vụ kế toán hệ thống kế toán xây dựng lại hệ thống thông tin quản lý tài kế toán tảng công nghệ NET CSDL SQL Server, đồng thời dùng kết dự án ... Xây dựng triển khai hệ thống tài kế toán cho khách sạn Hoà Bình PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.Mục đích nội dung ĐATN Xây dựng phần mềm kế toán cho khách sạn Các nhiệm vụ...
 • 84
 • 252
 • 0

luận văn quản trị thương hiệu Xây dựng triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty TNHH Ngọc Châu

luận văn quản trị thương hiệu Xây dựng và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty TNHH Ngọc Châu
... TNHH Ngọc Châu Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, công ty TNHH Ngọc Châu đưa phương hướng giải xây dựng triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty ... đồng hệ thống nhận diện thương hiệu 2.4 Các kết luận thực trạng hoạt động xây dựng triển khai hệ thống nhận diện công ty Cho đến thời điểm tại, công ty TNHH Ngọc Châu chưa có hệ thống nhận diện thương ... công ty 3.2 Phương án xây dựng triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty TNHH Ngọc Châu 3.2.1.1 - - 3.2.1 Xây dựng sắc hệ thống nhận diện thương hiệu Bản sắc thương hiệu Lựa chọn yếu...
 • 63
 • 398
 • 1

Nghiên cứu quá trình xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại tổng công ty 28 đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào chi nhánh hà nội

Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại tổng công ty 28 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào chi nhánh hà nội
... cứu trình xây dựng triển khai hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng vào Chi nhánh Nội công trình nghiên cứu Các ... dung Chi nhánh TCT Vì đề tài: Nghiên cứu trình xây dựng triển khai hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công 28 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Chi nhánh Nội ... chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 46 2.3.1 mục đích áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 46 2.3.2 Quá trình xây dựng áp dụng hệ thống quản chất...
 • 179
 • 83
 • 0

Nghiên cứu quá trình xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại tổng công ty 28 đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào chi nhánh hà nội

Nghiên cứu quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 tại tổng công ty 28 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng vào chi nhánh hà nội
... cứu trình xây dựng triển khai hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng vào Chi nhánh Nội công trình nghiên cứu Các ... dung Chi nhánh TCT Vì đề tài: Nghiên cứu trình xây dựng triển khai hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công 28 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Chi nhánh Nội ... chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 46 2.3.1 mục đích áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tổng Công ty 28 46 2.3.2 Quá trình xây dựng áp dụng hệ thống quản chất...
 • 179
 • 86
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... nên việc phát triển phần mềm theo hớng nguồn mở phù hợp Hớng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức ... gia hà nội Khoa Công nghệ Hoàng Đắc Đạt Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin số : 1.01.10 Luận văn ... phẩm) phần mềm nguồn mở theo GPL, cụ thể ngời dùng có quyền chép, sửa đổi, mua bán phần mềm nguồn mở dới dạng CopyLeft mà đợc quyền tự nh phần mềm dẫn xuất Tóm lại, phần mềm nguồn mở gốc...
 • 76
 • 258
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... Hướng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức sẵn có từ sản phẩm phần mềm nguồn mở để tuỳ biến ... tài nghiên cứu triển khai đơn vị cụ thể Báo cáo đề tài tập trung vào vấn đề sau: Chương một, đề tài trình bày nhu cầu sử dụng dịch vụ hệ thống mạng dùng riêng trình bày tổng quan phần mềm nguồn ... dựng giải pháp mạng cho riêng Giải pháp mạng dùng riêng mà đề tài đề cập tới liên quan tới việc tổ chức cấu hình phần cứng, thiết kế hệ thống mạng, phát triển dịch vụ tảng cho hệ thống, Đối tượng...
 • 2
 • 98
 • 0

ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BANK-BY-PHONE TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ CTI

ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BANK-BY-PHONE TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ CTI
... khă hấp dẫn công nghệ CTI Chính em lựa chọn hướng nghiên cứu đồ án công nghệ CTI Mục đích đồ án nhằm tìm hiểu CTI, cách thức xây dựng hệ thống ứng dụng CTI, qua phân tích hệ thống ứng dụng lĩnh ... thiệu chung công nghệ tích hợp điện thoại máy tính CTI tính thoại công nghệ CTI Chương số ứng dụng CTI thực tế triển khai áp dụng giới - Chương II Nêu số đặc điểm kỹ thuật công nghệ CTI qua số ... khác: CTI cho phép nhận số lượng lớn gọi đến đưa lời chào mừng vào hệ thống dải ứng dụng triển khai hệ thống Các hệ thống áp dụng cho dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty Các ứng dụng ban đầu CTI...
 • 13
 • 264
 • 0

Tìm hiểu triển khai hệ thống mạng với giao thức IPV6

Tìm hiểu và triển khai hệ thống mạng với giao thức IPV6
... án tìm hiểu cách tổng quan địa IPv6 giới thiệu cách triển khai IPV6 chưa tìm hiểu sâu vào vấn đề Bên cạnh chưa tìm hiểu nhiều ứng dụng giao thức IPv6 Trong thời gian tới, em tìm hiểu sâu giao thức ... công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 Mặc dù có nhiều cố gắng, tìm hiểu kiến thức học, kết hợp tra cứu tài liệu chuyên nghành đề tài Tìm hiểu triển khai hệ thống mạng với giao thức IPv6 hạn ...  Tìm hiểu tổng quan địa IPv6  Cấu trúc địa IPv6  Cơ chế cấp phát chung  Phương thức gán địa IPv6 Triển khai IPv6  Giới thiệu số giao thức liên quan tới IPV6 như: ICMPv6, OSPF…  Tìm hiểu...
 • 43
 • 435
 • 1

Nghiên cứu về mạng bootrom triển khai hệ thống mạng bootrom tại trường cao đẳng nghề cơ điện công nghệ thực phẩm hà nội

Nghiên cứu về mạng bootrom và triển khai hệ thống mạng bootrom tại trường cao đẳng nghề cơ điện và công nghệ thực phẩm hà nội
... khai hệ thống mạng BootRom trường Nghề Điện Công Nghệ Thực Phẩm Nội 2 i.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu mạng BootRom triển khai hệ thống mạng BootRom trường Nghề Điện Công ... PHÒNG MẠNG MÁY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI Giới thiệu chương Chương giới thiệu thực trạng, sở vật chất trường Cao đẳng nghề điện công nghệ thực phẩm nội có ... triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Trường Cao Đẳng Nghề Điện Công Nghệ Thực Phẩm Nội có mở rộng ngành nghề đào tạo có ngành Công Nghệ Thông Tin Việc đầu tư máy móc phục vụ cho học sinh thực...
 • 21
 • 645
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các bước xây dựng và triển khai hệ thống mục lục liên hợp trực tuyếnphân tích và triển khai hệ thống mạngxây dựng và quản trị hệ thống mạng lanxây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directorydo an thuc tap xay dung va quan tri he thong mang lanđịa chỉ ipv6 và triển khai hệ thống mạngmục tiêu cụ thể trong việc xây dựng và quản trị hệ thống mạng lưới bán hàngnghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏnghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhxây dựng và triển khai các dịch vụ quản trị hệ thốngxây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất khả thi công khai minh bạchxây dựng và triển khai một mạng tin cậytriển khai hệ thống mạngtriển khai hệ thống mạng ipv6hướng dẫn triển khai hệ thống mạngBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 2. Các giới sinh vậtBài 8. Nhiễm sắc thểTÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 2. Lai một cặp tính trạngBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 10. Một số muối quan trọngBài 4. Nguyên tửBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnBài 2. Vận tốcĐề thi HSG lý 7