giáo án hướng nghiệp 10 trọn bộ

Giao an huong nghiep 11 tron bo

Giao an huong nghiep 11 tron bo
... thiệu chủ đề buổi giao lưu, giới thiệu khách mời giao lưu, giới thiệu khách dự Trang 13 Giáo án Hướng nghiệp 11 GV: Bùi Quốc Huy - Mời vị khách mời giao lưu lên ngồi vị trí giao lưu sân khấu, ... Nghiên cứu tài liệu, SGV lĩnh vực có liên quan nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ - Tranh ảnh, tư liệu thông tin doanh nhân thành đạt nghề kinh doanh, dịch vụ - Câu hỏi, đáp án, trò chơi văn ... Trang 12 Giáo án Hướng nghiệp 11 GV: Bùi Quốc Huy a) Nghiên cứu kĩ chủ đề (SGV) tìm hiểu số nhân vật điển hình đến giao lưu với học sinh thông qua giới thiệu quan, đoàn thể Về đối tượng mời giao...
 • 20
 • 1,245
 • 23

Giáo án Hướng nghiệp 11 trọn bộ

Giáo án Hướng nghiệp 11 trọn bộ
... đánh giá: Nhận xét,đánh giá thái độ học tập HS Chuẩn bị nội dung cho chủ đề sau V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 01/10/2008 Lớp dạy: 11A Trang Giáo án Hướng nghiệp 11 GV: Bùi Quốc Huy Ngày dạy: 11/ 10/2008 ... lao động Giáo án Hướng nghiệp 11 GV: Bùi Quốc Huy IV Tổng kết đánh giá: - Nhận xét đánh giá thái độ học tập học sinh, nhấn mạnh điểm trọng tâm chủ đề - Động viên em nuôi ước mơ nghề nghiệp từ ... đọc câu hỏi: Giáo án Hướng nghiệp 11 GV: Bùi Quốc Huy IV.Tổng kết đánh giá: - Nhận xét đánh giá thái độ học tập HS - Chuẩn bị nội dung cho chủ đề sau V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 01 /11/ 2008 Ngày...
 • 20
 • 2,864
 • 23

Giáo án Hướng nghiệp 9 trọn bộ

Giáo án Hướng nghiệp 9 trọn bộ
... doanh nghiệp dụ minh hoạ 3/ Cán kinh tế, kế hoạch, tài chính, thống kê, kế toán … GV phân tích số cách phân loại 4/ Cán kó thuật công nghiệp nghề sgk (trang 24 – 25) 5/ Cán kó thuật nông, lâm nghiệp ... nghóa việc chọn nghề? HOẠT ĐỘNG I CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG NÓI CHUYỆN Mời cán đòa phương nói chuyện với Cán đòa phương nói chuyện với HS học sinh phương hướng tiêu phương hướng tiêu phát triển kinh tế phát ... nghiệp 6/ Cán khoa học, giáo dục 7/ Cán văn hoá nghệ thuật 8/ Cán y tế Trang:8 Gi¸o ¸n híng nghiƯp Ngun ThÞ Lan –Trêng THCS TT S«ng Thao Hoạt động thầy trò N¨m häc: 2007-2008 Nội dung 9/ Cán luật...
 • 14
 • 1,281
 • 15

giáo án hướng nghiệp 9 trọn bộ

giáo án hướng nghiệp 9 trọn bộ
... häc: 2008-20 09 Chủ đề CÁC HƯỚNG ĐI SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS I/MỤC TIÊU: - Biết hướng sau tốt nghiệp THCS - Biết lựa chọn hướng thích hợp cho thân sau tốt nghiệp - Có ý thức lựa chọn hướng phấn đấu ... doanh nghiệp dụ minh hoạ 3/ Cán kinh tế, kế hoạch, tài chính, thống kê, kế toán … GV phân tích số cách phân loại 4/ Cán kó thuật công nghiệp nghề sgk (trang 24 – 25) 5/ Cán kó thuật nông, lâm nghiệp ... THCS Ngò §oan N¨m häc: 2008-20 09 LUỒNG SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS GV lưu ý HS diều kiện chọn hướng sau tốt * Các điều kiện chọn hướng sau tốt nghiệp nghiệp THCS THCS Hướng dẫn nhóm thảo luận : - Nguyện...
 • 21
 • 812
 • 1

Gián án GIAO AN HUONG NGHIEP 9 TRON BO

Gián án GIAO AN HUONG NGHIEP 9 TRON BO
... + HiƯn ë ®Þa ph¬ng em, nghỊ nµo ®ang cÇn nh©n lùc ? Ngun ThÞ T×nh Th¬ - TRêng THCS Lª B×nh - H¬ng S¬n Trang Híng nghiƯp – N¨m häc 20 09 – 2010 Ngµy th¸ng n¨m 20 09 Chđ ®Ị 2: T×m hiĨu n¨ng lùc b¶n ... Ngun ThÞ T×nh Th¬ - TRêng THCS Lª B×nh - H¬ng S¬n Trang Híng nghiƯp – N¨m häc 20 09 – 2010 Ngµy th¸ng n¨m 20 09 Chđ ®Ị 3: thÕ giíi nghỊ nghiƯp quanh ta I Mơc tiªu bµi häc: - HS biÕt ®ỵc mét sè kiÕn ... kiÕn thøc Ngun ThÞ T×nh Th¬ - TRêng THCS Lª B×nh - H¬ng S¬n Trang 19 Híng nghiƯp – N¨m häc 20 09 – 2010 lêi khuyªn chän nghỊ cđa c¸c c¬ quan hc cđa c¸n bé lµm c«ng t¸c t vÊn chän nghỊ - Gi¸o viªn...
 • 26
 • 500
 • 1

Giao an Huong nghiep 9 tron bo da sua day du

Giao an Huong nghiep 9 tron bo da sua day du
... HiƯn ë ®Þa ph¬ng em, nghỊ nµo ®ang cÇn nh©n lùc ? Ngµy th¸ng n¨m 20 09 Lê Huy Hồng _ Trường THCS Nguyệt Ấn Ngọc Lặc Thanh Hố -2- GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9_ Năm học 20 09- 2010 Chđ ®Ị 2: TÌM HIỂU NĂNG ... th¸ng Lê Huy Hồng _ Trường THCS Nguyệt Ấn Ngọc Lặc Thanh Hố n¨m 20 09 -4- GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9_ Năm học 20 09- 2010 Chđ ®Ị 3: THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP QUANH TA I Mơc tiªu bµi häc: - HS biÕt ®ỵc mét sè kiÕn ... nghiƯp hãa lµ chun giao c«ng nghƯ ViƯc chun giao c«ng nghƯ míi cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iỊu Lê Huy Hồng _ Trường THCS Nguyệt Ấn Ngọc Lặc Thanh Hố - 17 - GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9_ Năm học 20 09- 2010 kiƯn c¬...
 • 20
 • 179
 • 1

Giáo án hướng nghiệp 9 trọn bộ mới

Giáo án hướng nghiệp 9 trọn bộ mới
... xét ý thức HS trình học tập Ngày … tháng 09 năm 2011 KÝ DUYỆT CỦA BGH Ngày soạn: 26/10/2011 Ngày dạy: 29/ 10/2011 Giáo dục hướng nghiệp THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ... giá buổi học Ngày … tháng 02 năm 2012 KÝ DUYỆT CỦA BGH Ngày soạn: ……./03/2012 Ngày dạy: …… /03/2012 13 Giáo dục hướng nghiệp THÁNG - CHỦ ĐỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ ... phương nói chuyện - HS lắng nghe GV giải thích công nghiệp hoá Giáo dục hướng nghiệp - Gv đánh giá việc tìm hiểu kinh tế thị trường học sinh Trên sở giáo viên thuyết trình cho học sinh thấy Hs nêu...
 • 15
 • 252
 • 2

giáo án hướng nghiệp 10

giáo án hướng nghiệp 10
... GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 Ngày soạn : NĂM HỌC : 2007 – 2008 Ngày dạy : Năng lực nghề nghiệp truyền thống nghề nghiệp gia đình A Mục tiêu: Kiến thức: Biết ... sau thích ứng với nghề cách nhanh chóng Truyền thống nghề nghiệp gia đình với việc chọn nghề GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 Ngày soạn : - Giáo viên cung cấp thông tin cho học sinh dòng họ vinh quang ... vận dụng cách thức, phương pháp dạy giáo dục lên lớp - Tìm hiểu nhân cách học sinh c Công cụ lao động GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 Ngày soạn : - Nhóm 3: Người giáo viên cần có yêu cầu gì? - Nhóm...
 • 7
 • 1,531
 • 51

Giáo án sinh học 10 trọn bộ

Giáo án sinh học 10 trọn bộ
... động giáo Hoạt động học Nội dung viên sinh (A) (B) (C) - GV giới thiệu loại 1) Cấu trúc hoá đờng cách: học: - Cho học sinh nếm thử đờng glucô, đờng kính, bột sắn dây, sữa bột không đờng - Học sinh ... 1 Chu Văn An Giáo án sinh học 10 Bài : Các giới sinh vật Ngời soạn: Lê Việt Hà, Tống Quang Lộc, Phạm Quỳnh Thi, Đoàn Thị Thuỳ Giáo viên Sinh học trờng THPT Chu Văn An , Kiến ... Mục tiêu: Học sinh nắm đợc loại đờng vai trò chúng hoạt động cấu trúc tế bào Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV giới thiệu loại đờng Cấu trúc hoá học cách: + Cho học sinh nếm...
 • 147
 • 16,204
 • 104

Giáo án công nghệ 10 trọn bộ

Giáo án công nghệ 10 trọn bộ
... pháp lai kinh tế lai gây thành địa phơng? 12 Bán công Tiền Hải Giáo án Môn: Công nghệ Lớp 10 Giáo viên soạn: Lê Thị Minh Đơn vị: Trờng THPT Bán công Tiền Hải -*@* - Bài 26: sản xuất giống ... Nguyễn Trãi Giáo án công nghệ 10 Ngời soạn 1: Phí Thị Hoa Ngời soạn 2: Đinh Thị Bình Trờng THPT Nguyễn Trãi ã Vũ Th ã Thái Bình Bài 7: số tính chất đất trồng I mục tiêu: Sau này, giáo viên cần ... loại phân chứa loại phân với một nhóm trồng E Công việc nhà - Trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị 13 8 Chu Văn An Giáo án giảng dạy môn Công nghệ 10 Đoàn thị Thuỳ, Nguyễn thị Bình, Lê việt Hà Trờng...
 • 128
 • 16,417
 • 107

GIAO AN HUONG NGHIEP 10 CUC HAY

GIAO AN HUONG NGHIEP 10 CUC HAY
... thể - Thời gian địa điểm, số lượng tranh ảnh, số tiết mục văn nghệ ( tranh ảnh/ học sinh, tiết mục văn nghệ/ tổ) - Thành lập BGK ( người) - Thống thời gian nộp tranh ảnh, loại bỏ tranh ảnh trùng ... sa” tác giả Thanh Sơn có viết loại trái Cái Bè, Tiền Giang, loại trái nào? a Cam b Xoài c Quýt d Bưởi Câu 6:Chùa “Đất sét” tiếng thuộc tỉnh đây: a .An Giang b Sóc trăng c Kiên Giang d.Trà Vinh ... ri; b Luân đôn; c Niu oóc; d Béc lin; Câu 3: LHQ thành lập vào thời gian ? a 24 /10/ 1944; b 24 /10/ 1945; c 24 /10/ 1939; d 24 /10/ 1918; Câu 4: VN thức gia nhập LHQ vào năm ? a 1975; b 1976; c 1977;...
 • 34
 • 836
 • 6

giáo án Hướng nghiệp 10 (tronbo)

giáo án Hướng nghiệp 10 (tronbo)
... - 2008 -4- Giáo án môn Hướng nghiệp 10 Trần nh Dương Tháng: 10 Tiết thứ: 04 - 06 -O0O - Ngày soạn: 24 .10. 2007 Ngày dạy: 04.11.2007 Chủ đề NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRUYỀN ... Giáo án môn Hướng nghiệp 10 Trần nh Dương lựa chọn nghề nghiệp cho mình, có công việc cần người phù hợp cho nghề nghiệp Đó tình trạng “ thừa ... thợ mỏ, Người giáo viên nhân dân… c Thơ: Tiếng chổi tre ( Tố Hữu), Hạt gạo làng ta ( Trần Đăng Khoa)… D ĐÁNH GIÁ THPT CưM’gar Năm học: 2007 - 2008 -6- Giáo án môn Hướng nghiệp 10 ...
 • 11
 • 1,140
 • 12

KE HOACH +GIAO AN HUONG NGHIEP 10

KE HOACH +GIAO AN HUONG NGHIEP 10
... kiến quan niệm đó? - HS phát biểu TH2: Trên báo Thanh niên dăng tin cô gái Việt đònh cư nước ngoài, từ nhỏ cô say mê nghề thiết kế thời trang Tuy gia đình cô lại cho nghề tương lai nghề danh giá ... b………………………………… c………………………………… NDCT: Phát mẫu Bản xu hướng nghề Kể tên 10 nghề mà em quan tâm thể nghiệp cho nhóm hứng thú ( cho điểm từ – 10 theo HS hoàn thành nội dung mô tả nghề mức độ hứng thú) sau ... em thu hoạch gì? Hướng chọn nghề em nào? Trang Giáo Viên : Nguyễn Văn Đònh Phân phối chương tình: tiết 4,5, Tháng 10 Giáo Án Giáo Dục Hướng Nghiệp 10 Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ NĂNG LỰC NGHỀ...
 • 21
 • 512
 • 7

Hướng nghiệp 10 trọn bộ

Hướng nghiệp 10 trọn bộ
... nhiều việc làm cho nghiệp ngành nghề, chuyển dịch sang Đẩy mạnh, nhanh công nghiệp hoá, đại ngành nghề phi nông nghiệp hoá nông thôn - Chuyển dịch cấu kinh tế đến năm 2 010 tỉ trọng giá trị kinh ... nhân + Bảo vệ 10 triệu rừng tự nhiên năn độ che phủ lực đất nớc rừng lên 45% năm 2 010 Trong tơng lai gần nông nghịêp Vn + Nâng tỉ trọng kinh tế phi nông nghiệp lên 40% phát triển nông nghiệp nhiệt ... thống nghề nghiệp gia đình hội tốt cho lựa chọn, định hớng tơng lai Với mục tiêu định hớng nội dung lựa chọn nghề nghiệp nh vậy, hôm tiến hành hoạt động giáo dục hớng nghiệp tháng 10 III- Nội...
 • 35
 • 272
 • 0

Giáo án công nghệ 10 tron bộ

Giáo án công nghệ 10 tron bộ
... pháp lai kinh tế lai gây thành địa phơng? 12 Bán công Tiền Hải Giáo án Môn: Công nghệ Lớp 10 Giáo viên soạn: Lê Thị Minh Đơn vị: Trờng THPT Bán công Tiền Hải -*@* - Bài 26: sản xuất giống ... Nguyễn Trãi Giáo án công nghệ 10 Ngời soạn 1: Phí Thị Hoa Ngời soạn 2: Đinh Thị Bình Trờng THPT Nguyễn Trãi ã Vũ Th ã Thái Bình Bài 7: số tính chất đất trồng I mục tiêu: Sau này, giáo viên cần ... loại phân chứa loại phân với một nhóm trồng E Công việc nhà - Trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị 13 8 Chu Văn An Giáo án giảng dạy môn Công nghệ 10 Đoàn thị Thuỳ, Nguyễn thị Bình, Lê việt Hà Trờng...
 • 128
 • 1,788
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học 10 trọn bộgiáo án địa lý 10 trọn bộgiáo án sinh học 10 trọn bộgiáo án ngữ văn 10 trọn bộgiao an vat li 10 tron bogiáo án công dân 10 trọn bộgiao an vat ly 10 tron bogiáo án công nghệ 10 trọn bộgiáo án ngữ văn 10 trọn bộ cơ bảngiáo án tiếng anh 10 trọn bộgiáo án ngữ văn 10 trọn bộ violetgiáo án hướng nghiệp lớp 10giáo án giáo dục công dân 10 trọn bộgiao an dia l㝠7 tron bogiáo án hướng nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn