DE07 DE THI THU THPT LE HONG PHONG HCM 2015 1

VNMATH COM DE THI THU THPT LE HONG PHONG HCM 2015 1

VNMATH COM DE THI THU THPT LE HONG PHONG HCM 2015 1
... 3!(n  3)! (n  2)! 2!(n  2)! 1     n – + = 15  n = 11 n  2(n  2) 0.25 11 11 11  k 11 k k   = C  x  C11k ( 1) k 211 k.x  11  x  k 0 k 0 k  11 k 5k  33  2    k = Số ... SBCD = SACD = 18 2SACD 36 10 10    d(A; CD) =  d(M; CD) = CD 5 10  3A  B  3A  3B 2  10  6A  4B  10 A2  B2 A B  25(36A2 + 48AB + 16 B2) = 90(A2 + B2)  810 A2 + 12 00AB + 310 B2 =  A ...   x    x   x  30  16 (2  x)  x  17 x  30 x       1716 (2  x)   16  x  x  16  x  17 (x  2) x  0.25 17 30 y= và x =  y = 17 17  x  2y ≤ mà y ≥  y = và...
 • 6
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT HỒNG PHONG NAM ĐỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
... tính khử 4)Nước cứng nước có chứa ion Ca2+, Mg2+ dạng muối Cl-, HCO3-, SO42- Số nhận định A B C D Câu 22: Có nhận định sau: 1)Cấu hình electron ion X2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên ... nCO2 =1 Vậy X axit no đơn chức no 4)Khi đốt cháy hiđrocacbon no ta có n(H2O) : nCO2 >1 Các nhận định sai là: A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng sau X + H2SO4 (đặc, nóng) ... chứa anđehit với nồng độ C % Giá trị C% là: A 1,305% B 1,407% C 1,043% D 1,208% Câu 21: Có nhận định sau đây: 1)Nguyên tắc sản xuất gang khử sắt CO nhiệt độ cao 2)Nguyên tắc sản xuất thép khử...
 • 5
 • 147
 • 2

Đề thi thử English-Lê Hồng Phong

Đề thi thử English-Lê Hồng Phong
... About one- third of the people are of British origin One- fourth are of French origin The official languages ... The United State accounts for about four_fifths of Canada’s exports and supplies more than two_thirds of its imports Which is the largest city in Canada? What is the capital city? What is the...
 • 3
 • 232
 • 3

Đáp án đề thi thử môn toán kỳ thi THPT quốc gia trường THPT Hồng Phong năm 2015

Đáp án đề thi thử môn toán kỳ thi THPT quốc gia trường THPT Lê Hồng Phong năm 2015
... số đồng biến, suy s  nghiệm phương trình (*)  1  Vậy hệ có nghiệm  x, y   1,    Giả thi t ta có: x  yz  yz  z  y    z 1 y  1   x  y  y  1 0,25 0,25 Tương tự, y ...
 • 4
 • 396
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT Trường học THPT Hồng PhongHCM Lớp 10 Năm học 2005 Môn thi Anh văn ppt

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT Trường học THPT Lê Hồng Phong – HCM Lớp 10 Năm học 2005 Môn thi Anh văn ppt
... watch TV or something? c Look, if you really want to go somewhere, you could come with me to the library d Hi, Michael! How are things? e Oh, I think it's half past eight or something I'll just ... me back 'Don't go, nurse, there (6 to be) something I (7 to want) to say to you.' I (8 to turn) round and she (9 to tell) me to shut the door I (10 to do) it as I (11 to tell) She (12 to rise) ... so we gave him to than you A fewer work B less work C little work D least work 10 He spent half a year this house A to build B building C built D on building 11 Will you the door open?...
 • 6
 • 373
 • 7

Đề thi chuyên Anh Hồng Phong vòng 1.Cao Thị Thu Trang

Đề thi chuyên Anh Lê Hồng Phong vòng 1.Cao Thị Thu Trang
... effective way to control this kind of entertainment places I / look / see / city council / / this master?? I am looking forward to seeing the city council doing something about this matter Your truly, ... Secondly, they cause too much noise to the neighborhood Thirdly / there / number / pupils / play truant / just / go / those places / sing Thirdly, there are a number of pupils who play truant just ... consideration I hope that the authority will take this matter into careful consideration I / not mean / ban them / but / there should / effective way / control / this kind / entertainment places I don't...
 • 5
 • 1,760
 • 45

Đề thi & DA (chuyên Hồng Phong NĐ 08-09)

Đề thi & DA (chuyên Lê Hồng Phong NĐ 08-09)
... sở GD - Đt Nam Định kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông năm học 2008 -2009 môn : toán - đề chuyên hồng phong đề thức đáp án thang điểm đáp án 1 Bài 1(1;5đ) Với...
 • 4
 • 593
 • 11

De Thi Tin 11 - Le Hong Phong

De Thi Tin 11 - Le Hong Phong
... cho ví dụ? c) Viết chương trình pascal để ghi vào tệp chusochan.txt giá trị chẵn từ đến 100 -. -. -Hết- .- ... Câu 2: (2,5đ) Cho chương trình sau: Program thi_ hk_2; Var a,b,c : integer; Procedure vidu(Var x, y: integer; z: integer ; ); Var tong: integer;...
 • 2
 • 201
 • 0

VL 11 KHTN DE THI HKII CHUYÊN HỒNG PHONG

VL 11 KHTN DE THI HKII CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
... từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với cảm ứng từ thay đổi dòng điện từ trường đồng thời đổi chiều C Cảm ứng từ bên ống dây hình trụ có độ lớn tăng lên chiều dài ... B 8cm hay 40cm C 8cm D cm Câu 26:Vật kính thò kính loại kính thi n văn có tiêu cự 168cm 4,8cm Khoảng cách hai kính số bội giác kính thi n văn ngắm chừng vô cực tương ứng là: A 163,2cm 35 B 172,8cm ... đồng thời đổi chiều C Cảm ứng từ bên ống dây hình trụ có độ lớn tăng lên chiều dài hình trụ tăng lên số vòng dây giữ nguyên D Cảm ứng từ tâm vòng dây tròn có độ lớn tăng đường kính vòng dây giảm...
 • 3
 • 265
 • 1

Đề thi chuyên Anh Hồng Phong- TPHCM (2007 - 2008) potx

Đề thi chuyên Anh Lê Hồng Phong- TPHCM (2007 - 2008) potx
... protest recently B takes an interest in important events Së GD&§T NghÖ An K× thi chän HSG tØnh 200 7-2 008 M«n: TiÕng Anh - Líp - B¶ng A Page of C has no contact with other homeless people D is not as ... Unless ………………………………………… ………………………….………………………………………………… Së GD&§T NghÖ An K× thi chän HSG tØnh 200 7-2 008 M«n: TiÕng Anh - Líp - B¶ng A Page of 67 “I am myself a stranger here.” said the woman The woman ... exercises are very useful to our health” the end Së GD&§T NghÖ An K× thi chän HSG tØnh 200 7-2 008 M«n: TiÕng Anh - Líp - B¶ng A Page of ...
 • 4
 • 649
 • 26

Xem thêm