TONG ON DOC HIEU (READ COMPREHENSION) p1

Ôn đọc hiểu tuyên ngôn độc lập

Ôn đọc hiểu tuyên ngôn độc lập
... 2.2/ Phần Cùng đọc hiểu văn trang web gồm nhiều thư mục Cụ thể : 2.2.1/ Đọc văn bản: gồm tất văn chương trình Ngữ văn 12, giúp học sinh tự học thông qua đọc lại Ngữ liệu văn để tìm hiểu nội dung ... Tỉnh đạt kết cao 3- Cấu hình để ứng dụng chương trình: - Công cụ sử dụng: Microsoft Office FrontPage 2003 ngôn ngữ *.html - Cấu hình tối thiểu: Pentium III ; 256 Mb Ram, độ phân giải 800x600 với ... không cần tìm thêm tư liệu bên ngoài, cần lấy tư liệu hình ảnh, diễn ngâm…ngay trang web để bổ sung cho giáo án điện tử Với trang Website này, thầy cô em học sinh có đầy đủ tư liệu để đọc hiểu...
 • 3
 • 5,205
 • 35

sáng kiến kinh nghiệm một vài BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 TRƯỜNG TIỂU học MAI ĐĂNG CHƠN học tốt PHẦN đọc HIỂU (READ AND ANSWER) môn TIẾNG ANH

sáng kiến kinh nghiệm một vài BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 5 TRƯỜNG TIỂU học MAI ĐĂNG CHƠN học tốt PHẦN đọc HIỂU (READ AND ANSWER) môn TIẾNG ANH
... sẻ kinh nghiệm nhỏ bé để việc học tiếng Anh trường tiểu học thực đạt Mai Thị Xuân Thủy Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn 17 Một vài biện pháp giúp học sinh lớp Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn học tốt ... chơi học tập Điều quan trọng em không ngượng ngùng nói câu Mai Thị Xuân Thủy Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn 15 Một vài biện pháp giúp học sinh lớp Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn học tốt tiếng Anh ... dùng Mai Thị Xuân Thủy Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn Một vài biện pháp giúp học sinh lớp Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn học tốt hình ảnh minh họa cụ thể giúp học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung đọc...
 • 19
 • 68
 • 0

Reading skill Tuyệt kỹ làm bài đọc hiểu tiếng anh (P1)

Reading skill Tuyệt kỹ làm bài đọc hiểu tiếng anh (P1)
... of the floor My sister picked up the bomb and started reading the directions One thing my mother never did was follow directions As Betty was reading, I noticed a closed closet door and reached ... this excerpt from Child of the Owl and compare the central message, or theme, in both readings FROM of the while reading your anchor book by Laurence Yep Background In the following story, a twelve-year-old ... e-mail, making sure to convey a friendly tone Remember to include a greeting and closing while reading your anchor book Write Answer the following questions in your Reader’s Journal Does the...
 • 34
 • 390
 • 0

a study on students’ use of reading comprehension strategies a case of 10th form students = nghiên cứu cách học sinh sử dụng các chiến lược đọc hiểu trường hợp của học sinh lớp 10 trung học phổ thông

a study on students’ use of reading comprehension strategies a case of 10th form students = nghiên cứu cách học sinh sử dụng các chiến lược đọc hiểu trường hợp của học sinh lớp 10 trung học phổ thông
... COMPREHENSION STRATEGIES: A CASE OF 10TH FORM STUDENTS (NGHIÊN CỨU CÁCH HỌC SINH SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC HIỂU: TRƯỜNG HỢP C A HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) M .A MINOR PROGRAMME THESIS ... this study ii ABSTRACT This is the study on students use of reading comprehension strategies The target population is the 10th form students at Pham Hong Thai high school The main aims of this study ... reading, and they become demotivated For the above-mentioned factors, the researcher attempted to conduct a study named A study on students use of reading comprehension strategies: A case of...
 • 60
 • 330
 • 0

Reading comprehension 2 Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp và đại học 2

Reading comprehension 2 Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp và đại học 2
... identical This kind of rock is called rhyolite The most finely grained igneous rock is volcanic glass or obsidian, 26 (25 ) TOEFL Reading Comprehension which has no crystals Some researchers believe this ... of diversity would have to predict not only this difference between 20 TOEFL Reading Comprehension temperate and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary ... for every farmer to own 28 The word “ponderous” in line 21 is closest in meaning to (A) advanced (B) heavy (C) complex 14 (D) rapid TOEFL Reading Comprehension Questions 29 -39 The Native American...
 • 111
 • 347
 • 0

Reading comprehension 3 Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp và đại học 3

Reading comprehension 3 Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp và đại học 3
... example of international cooperation 34 The word "they" in line 13 refers to (A) models (B) conditions (C) regions 30 (D) events TOEFL Reading Comprehension 35 Which of the following is NOT mentioned ... traditional values (D) They are worth reading as sources of knowledge about the impact of railroads on life in the United States 36 TOEFL Reading Comprehension Questions 33 -44 By the 1820's in the United ... (B) years (D) plays 30 Where in the passage does the author cite the goal of the Academy-Institute? (A) Lines 1 -3 (B) Lines 12- 13 (C) Line 19-20 (D) Line 22- 23 Questions 31 -41 Archaeological...
 • 112
 • 433
 • 0

báo cáo tổng hợp những hiểu biết cơ bản nhất về Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó đI sâu hơn về Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật - Tổng công ty Xây dựng Công nghi.DOC

báo cáo tổng hợp những hiểu biết cơ bản nhất về Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó đI sâu hơn về Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật - Tổng công ty Xây dựng Công nghi.DOC
... tâm xây dựng đi n Công ty khí đi n máy Kiên Giang IX .Các công ty thành viên 1 .Công ty xây lắp đi n 1(PCC1) 11 PCC1 sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực: -Xây dựng lắp đặt trạm đi n đến 500KV -Xây ... nghiệp Bê tông ly tâm xây dựng đi n Công ty xây dựng số 1- Sơn la Công việc liên doanh sản xuất cấu kiện bê tông ( chủ yếu cột đi n bê tông ly tâm ), xây lắp đi n xây lắp công trình công nghiệp dân ... hệ thống khí, đi n nhà máy đi n công trình công nghiệp -Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng -Vận tảI vật t, thi công giới công trình 3 .Công ty xây lắp đi n (PCC3) Lĩnh vực sản xuất kinh doanh...
 • 20
 • 748
 • 0

TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠMG MẠI.doc

TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠMG MẠI.doc
... : TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠMG MẠI Hiệu cho vay ngân hàng thương mại Cho vay mặt hoạt động tín dụng ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu ngân hàng, thông qua hoạt động cho ... chí khách hàng làm sở cho việc định cho vay Bước 3: Ra định cho vay Trong khâu này, ngân hàng định đồng ý từ chối cho vay hồ sơ vay vốn khách hàng Bước 4: Giải ngân Ở bước này, ngân hàng tiến ... pháp cho vay khác nhau.Nếu xét theo cách rút vốn vay trả nợ hoạt động cho vay ngân hàng thực theo phương pháp: Phương pháp cho vay lần Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng Quy trình cho vay...
 • 49
 • 536
 • 1

doc hieu tieng anh on thi dai hocx

doc hieu tieng anh on thi dai hocx
... withcommonsense briskness they brush away illusions and secondhand opinions With spontaneous irreverence, satire rearranges perspectives, scrambles familiar objects into incongruous juxtaposition, ... local governance Question Which of the following best describes the organization of the passage? A A discussion of American education system B An examination of American education system C A criticism ... literature D Reasons for the popularity of satire 41 The word "realization" is closest in meaning to _ A certainty B awareness C surprise D confusion 42 Why does the author mention Don Quixote,...
 • 4
 • 4,173
 • 296

on tap theo chu de_ DOC HIEU

on tap theo chu de_ DOC HIEU
... play badminton in their free time or in a competition Now there are many badminton competitions and even a World Cup One of the strongest countries in badminton is Indonesia Does badminton become ... with him? Chung : At o’clock (6) … the afternoon But I (7) … scared Phuong : Don’t worry Some days (8) …, the dentist pulled out my decayed tooth Chung : (9) … you scared then? Phuong : Yes, ... héi tho¹i sau: Phuong : (1) … are you going, Chung? Chung : I am going (2) … the dentist Phuong : What’s the matter (3) … you? Chung : I have (4) … very painful toothache Phuong : What time will...
 • 9
 • 264
 • 1

on theo chuyen de- doc hieu

on theo chuyen de- doc hieu
... play badminton in their free time or in a competition Now there are many badminton competitions and even a World Cup One of the strongest countries in badminton is Indonesia Does badminton become ... badminton? ……………………………………………………………………… Describe how people play badminton? ……………………………………………………………………… What country is the strongest one in badminton? 15 Read the text then answer the questions ... has to go to the drama club on Monday night _3 Hoa is going to see a detective movie with her friends on Tuesday _4 Lan is busy on Wednesday _5 Hoa is free on Friday _6 Hoa and Lan are...
 • 8
 • 367
 • 2

Đề ôn luyện kiểm tra giữa kì 1 - phần Đọc -hiểu

Đề ôn luyện kiểm tra giữa kì 1 - phần Đọc -hiểu
... c Vua khen bé có tài thởng cho Họ tên:Lớp : đề ôn luyện kiểm tra học I Phần đọc hiểu ( Đề 2) Đọc thầm trả lời câu hỏi: Cái ổ trứng bọ ngựa Tôi đến gốc chanh chăm ... mẹ nguyên chỗ cũ, bám chặt lấy cành chanh nh đất màu nâu xỉn Thỉnh thoảng lại thấy bọ ngựa non - lớn lên nhiều trở thăm ổ trứng mẹ Chú đứng thẳng chân, bụng thót cong lại, đôi tay giơ kiếm cao ... chanh chăm nhìn. từ vật? a Chanh b Tôi, gốc chanh c Gốc, chanh Những từ câu Tôi thấy bọ ngựa non - lớn lên nhiều trở thăm ổ trứng mẹ từ đặc điểm? a Lớn, nhiều b Non, lớn, nhiều c Non, lớn, nhiều,...
 • 3
 • 598
 • 8

Đề ôn luyện GK1 -Phần Đọc -hiểu

Đề ôn luyện GK1 -Phần Đọc -hiểu
... Họ tên: Lớp : đề ôn luyện kiểm tra học kì I Phần đọc hiểu ( Đề 4) Đọc thầm trả lời câu hỏi: Chia sẻ Hai cậu bé nh hai chim non vừa hát ... Nh đợc tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu chạy lớt băng băng Ngời cha lặng nhìn, mắt rng rng Đứa ông dang rộng đôi tay vùng vẫy gió, miệng thét to: - Con bay, bố Con bay! ( Theo Hạt giống tâm hồn) ... Khoanh tròn chữ đặt trớc câu trả lời phù hợp cho câu hỏi: Tại vui hai cậu bé dừng lại? a Bố cậu bé không đồng ý b Hai cậu chơi chán chê, trời tối c Bố cậu bé bị liệt đến đón Khi cõng bạn, cậu bé lành...
 • 3
 • 323
 • 2

ÔN TẬP HKI ANH 10 - ĐỌC HIỂU

ÔN TẬP HKI ANH 10 - ĐỌC HIỂU
... REVIEW FIRST TERM – GRADE 10 ( ÔN THI HỌC KÌ I – ANH VĂN 10 ) Parapraph PIERRE CURIE After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she ... C.chemist D.chemically GOOD LUCK TO YOU – LAMPHONG9X_VN REVIEW FIRST TERM – GRADE 10 ( ÔN THI HỌC KÌ I – ANH VĂN 10 ) Parapraph USE OF COMPUTERS The use of computers and the Internet allows people ... decided A in B on C to D up GOOD LUCK TO YOU – LAMPHONG9X_VN REVIEW FIRST TERM – GRADE 10 ( ÔN THI HỌC KÌ I – ANH VĂN 10 ) Parapraph 11 WHY I DISLIKE COMPUTER Almost everyone says that computers are...
 • 4
 • 263
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: BÁO cáo dân vận QUÝ IIIthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Super minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 3a student bookTiny talk 1 teachers bookBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoDe reading ieltsjava tutorialBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọtất tần tật từ vựng về các loài động vậttài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namZhang et al 2015 journal of food scienceBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápphụ gia tự nhiên CarotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiep