giáo án hình học 7. hai góc đối đỉnh

Tiết 1 Hình học 7: Hai góc đối đỉnh

Tiết 1 Hình học 7: Hai góc đối đỉnh
... hệ đỉnh, cạnh 1 ễ3? y x x O y 1 ễ3 có chung đỉnh O, cạnh Oy tia đối cạnh Ox, cạnh Oy tia đối cạnh Ox 1 ễ3 gọi hai góc đối đỉnh ?2 ễ2 ễ4 có hai góc đối đỉnh không?Vì sao? 1. Thế hai góc đối đỉnh? ... a) Góc xOy góc góc đối đỉnh cạnh Ox tia đối tia của cạnh Ox cạnh Oy đối cạnh Oy b) Góc xOy góc xOy hai góc đối đỉnh cạnh Ox tia Oy tia đối Ox đối cạnh cạnh . cạnh Oy 1. Thế hai góc đối đỉnh? ... Cho hình vẽ Hỏi 1 Â2 có hai góc đối đỉnh không?Vì sao? m n x A x y 1. Thế hai góc đối đỉnh? : Định nghĩa: (sgk) 2.Tính chất: so sánh góc O1vàbằng nhauO2 O4 Cho hình vẽ, Hai góc đối đỉnh O3; góc...
 • 10
 • 2,196
 • 7

Hình học 7 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH potx

Hình học 7 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH potx
... xOy ¼ x'Oy' hai góc đối đỉnh cạnh Ox tia đối cạnh Oy’ b) ¼ x'Oy ¼ xOy' hai góc đối cạnh góc gọi hai góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc đối đỉnh đỉnh cạnh Ox tia đối cạnh Ox’ ... c, d, e Hỏi tia đối cạnh cặp góc đối đỉnh? Cặp góc góc không đối đỉnh? Vì b) Các cặp góc không đối sao? đỉnh: hình 1.a, c, e Vì cạnh góc không tia đối cạnh góc 5/ Hướng dẫn nhà: -Học bài, làm 3, ... chất (HS KG) -> tập suy HS: chưa đối đỉnh luận GV: Hai góc đối đỉnh không? Củng cố: Bài SBT /73 : GV treo bảng phụ Bài a) Các cặp góc đối đỉnh: hình SBT /73 : 1.b, d cạnh góc Xem hình 1.a, b,...
 • 5
 • 455
 • 0

Giáo án Hình học 7 (hai cột)

Giáo án Hình học 7 (hai cột)
... phụ vẽ sẵn hình 1? Các hình sau minh hoạ cho kiến thức học? Giáo viên : Nguyễn Cao Dương - 26 - Trường THCS LƯ X¸ Giáo án Hình Học * HĐ : Điền vào chỗ trống bảng phụ: Chú ý: câu sai vẽ hình minh ... C thẳng hàng -Cho HS vẽ hình Gv:Hãy thảo thảo luận nhóm -Dựa vào đề hình vẽ => OB l AA’ Giáo viên : Nguyễn Minh §øc -7- Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ Giáo án Hình Học OA=OA’ OB? AA’ Gv:Vậy ... đònh lí hình vẽ tóm tắt đònh lí GT, KL Bước đầu biết chứng minh đònh lí II- CHUẨN BỊ Giáo viên : Nguyễn Cao Dương - 24 - Trường THCS LƯ X¸ Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu Giáo án Hình Học Học sinh:...
 • 30
 • 798
 • 9

Hình học 11 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH pps

Hình học 11 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH pps
... học sinh diễn đạt lời hình vẽ - GV: nhận xét quan hệ cạnh, vễ đối đỉnh Ô1 Ô3? x - Sau HS nhận xét GV hỏi ?2 góc đối đỉnh? - HS trả lời: O y' x' y - Củng cố phần 1: Vẽ gó aOb, sau vẽ góc đối đỉnh ... đối đỉnh với góc aOb? - Vẽ đường thẳng â’, bb’ cắt HS quan sát trả lời cặp góc đối đỉnh? Trần văn Hồng HS trả lời góc đối đỉnh SGK Tính chất góc đối đỉnh (15 phút) Hoạt động 3: - GV: Yêu cầu ... Ô1 Hoạt động 4: = Củng cố (8 phút) - Hai góc đối đỉnh Vậy HS: Không hai góc đối đỉnh không: Dùng hình vẽ để minh hoạ - HS điền vào chỗ trống ( .) ( H1) (H2) - Giải tập 1, (dùng bảng phụ) Trần...
 • 4
 • 275
 • 0

quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - giáo án hình học 7 - gv.ng.v.thủy

quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - giáo án hình học 7 - gv.ng.v.thủy
... Slide 17 GV:cho học sinh làm trắc nghiệm Trong tam giác, đối diện với góc hai cạnh ( Đ) Trong tam giác vuông cạnh huyền cạnh lớn ( Đ) Trong tam giác, đối diện với cạnh lớn góc tù (S) Trong tam giác ... H: - Trong tam giâc vuông cạnh lớn nhất? Click Slide14 GV Gọi HS nhắc lại định lý học tiết học Định lí 2: (Sgk) Bài tập : -Trong tam giác vuông cạnh huyền có đọ dài lớn - Trong tam giác t cạnh ... -Bài tập nhà Làm BT 3, 4, 5, 6/56 Sgk -hướng dẩn 7s.g.k BỔ XUNG GIÁO ÁN : -3 7- Giáo án: HÌNH HỌC lớp 7 -Giáo viên :Nguyễn Văn Thủy- Trường THCS Quảng Tiến -Sầm Sơn ...
 • 3
 • 721
 • 2

Tài liệu Giao an Hinh hoc 11:HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC ppt

Tài liệu Giao an Hinh hoc 11:HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC ppt
... SC, SD vuông góc với (ABCD) b Chứng minh: (SAC) ⊥ (SBD) Củng cố: - Cách xác định góc hai mặt phẳng - Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc Hướng dẫn nhà: a Nắm vững cách xác định góc hai mặt phẳng, ... Hai mặt phẳng vuông góc a Định nghĩa B - Chiếu nội dung hoạt động + Hình vẽ Giao nhiệm vụ Gọi HS lên trình bày H: Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta cần chứng minh điều gì? - Biết mặt phẳng ... định góc chúng góc chúng 00 (Q) (P) ≡ (Q) Suy cách ? góc chúng Cách xác định sau 00 hay sai giải thích - Khi hai mặt phẳng (P), (Q) cắt theo giao tuyến ∆ , để tính góc xét mặt phẳng (R) vuông góc...
 • 4
 • 1,845
 • 52

tính chất tia phân giác của một góc - giáo án hình học 7 - gv.d.đ.cảnh

tính chất tia phân giác của một góc - giáo án hình học 7 - gv.d.đ.cảnh
... BÀI CŨ - Vẽ góc xOy, dùng thước hai lề vẽ - Một HS lên bảng tia phân giác góc xOy - Phát biểu tính chất điểm tia phân giác góc Minh hoạ tính chất hình vẽ b H x Giáo án Hình học – Toán O z - HS2: ... tia phân giác khoảng cách hai lề song song thước góc xOy nên M giao điểm a b nên M cách Ox Oy (hay MA = MB) Vậy M thuộc phân giác góc xOy nên OM phân giác góc xOy HDVN: Giáo án Hình học – Toán ... Hãy kể tên cặp góc kề bù Mà tOt' = O + O = xOy + xOy ' = 180 2 khác hình vẽ tính chất = 900 tia phân giác chúng Giáo án Hình học – Toán - GV đưa đầu 34 lên bảng Bài 34 phụ Yêu cầu...
 • 7
 • 5,015
 • 19

giáo án Hinh hoc 7 mới hai cột

giáo án Hinh hoc 7 mới hai cột
... cïng sè ®o b»ng 70 0 nhng kh«ng ®èi ®Ønh h×nh ? Mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh Gv gỵi ý Hs vÏ thªm h×nh cã gãc nhng cïng chung c¹nh 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 ˆ Đề bài: Cho xOy = 70 0, Om tia phân ... phát huy tính sáng tạo, chủ động HS - Đàm thoại, hỏi đáp, hoạt động nhóm IV TiÕn tr×nh giê d¹y 4.1 ỉn ®Þnh líp SÜ sè:7A4: 4.2 KiĨm tra bµi cò HS1: 1) Sửa 20 a, b, c SBT /77 17 H×nh häc 7( 2009- 2010) ... Hai góc sole b) Hai góc đồng vò c) Hai góc phía bù + Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng mà: a) Hai góc sole Hoặc b) Hai góc đồng vò Hoặc c) Hai góc phía bù Thì hai đường thẳng song song với Bài...
 • 190
 • 372
 • 0

Giáo án hình học 7 (trọn bộ)

Giáo án hình học 7 (trọn bộ)
... song Làm tập ?1 HS xem hình 17, dự đoán hai đt II/ Dấu hiệu nhận biết hai đt song song : 17a 17c song song : Dùng thước kiểm tra xem hai đt Dùng thước thẳng kiểm tra hình 17a 17b có song song ? nêu ... thẳng Làm tập áp dụng 40 ; 41/ 97 3/ Luyện tập Bài 40 (SGK - 97) Bài 41 (SGK - 97) * Hướng dẫn nhà: Học thuộc tính chất giải tập 42 / 98 IV Lưu ý sử dụng giáo án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... d7; d8//d2 HĐTP 2.4: Bài Gv nêu đề Treo hình vẽ 39 lên bảng Yêu cầu HS vẽ hình 39 vào vở.Nêu cách vẽ để có hình xác? Bài 4: ( 57) HS vẽ hình vào Để có hình vẽ xác, trước tiên vẽ a // b Trên a...
 • 187
 • 1,909
 • 22

Giáo án Hình học 7 chương III

Giáo án Hình học 7 chương III
... thỉï v chu vi ∆ tam giạc cán l x; theo báút HS: Lãn bng trçnh by âàóng thỉïc tam giạc ta cọ: 7, 9 - 3,9 < x < 7, 9 + 3,9 ⇒ < x < 11,8 ⇒ x = 7, 9 ⇒ Chu vi 7, 9 + 7, 9 + 3,9 = 19 ,7 (cm) Hoảt âäüng LUÛN ... A=GB=GC) Bi 27 SGK: F G E GT: ∆ABC cọ 1 AF=FB C B AE=EC BE=CF KL: ∆ABC cán ˆ ˆ ∆BGC cán ⇒ B1 = C1 ⇒ ∆BFC = ∆CEB (c.g.c) ˆ ˆ ⇒ B = C ⇒ ∆ABC cán Âáy l mäüt dáúu hiãûu nháûn biãút ∆ cán GV: u cáưu ... C. CHØN BË CA THÁƯY V TR: GV: - Bng phủ ghi bi táûp, bi gii - Thỉåïc, ã ke, com pa, pháún mu HS: 1 07 - Än táûp tam giạc cán, tam giạc âãưu, âënh l Pitago, cạc trỉåìng håüp bàòng ca tam giạc D. TIÃÚN TRÇNH CẠC BỈÅÏC LÃN LÅÏP: ...
 • 18
 • 1,482
 • 7

Giáo án Hình học 7

Giáo án Hình học 7
... Gọi HS lên vẽ hình : ã ã ã xOx' = yOy ' = zOz ' = 180 HS lên vẽ hình : z y x 70 70 0 y y 70 0 70 0 OTrờng PTCS Minh Hòa O x x Giáo án Hìn h học Giáo viên: Hoàng Viêt Hồng Năm học 20 07- 2008 góc cha ... PTCS Minh Hòa Giáo án Hìn h học Giáo viên: Hoàng Viêt Hồng Năm học 20 07- 2008 V ABC = V A'B'C' có cạnh ? Qua toán em đa dự đoán góc nh - Học sinh phát biểu ý kiến - Giáo viên chốt - học sinh nhắc ... Trờng PTCS Minh Hòa Giáo án Hìn h học Giáo viên: Hoàng Viêt Hồng Năm học 20 07- 2008 Bài tập (tr109-SGK) M x - Yêu cầu học sinh tính x, y hình 57, 58 ? Tính P = ? ? Tính E = ? - Học sinh thảo luận...
 • 131
 • 468
 • 2

Giáo án Hình học 7

Giáo án Hình học 7
... GV cho HS xem hình đứng chỗ đọc Bài 17 SBT /76 : Bài 17 SBT /76 : Vẽ lại hình điền số đo vào góc lại GV gọi HS điền giải thích Hướng dẫn nhà: - Học bài, làm 22 SGK; 18, 19, 20 SBT /76 , 77 IV Rút kinh ... vuông góc Bài 17 SGK/ 87: Bài 17 SGK/ 87: -GV hướng dẫn HS -Hình a): a’ không ⊥ -Hình b, c): a⊥a’ hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ a cắt -HS dùng êke để kiểm tra trả lời Dạng 2: Vẽ hình: Bài 18: ... 2: Củng cố Bài SGK/1 07: Bài SGK/1 07: Tính số đo x y 1) Hình 47: ) ) ) hình 47, 48, 49 Ta có: A + B + C = 1800 (Tổng góc VABC ) ) => 900 + 550 + C = 1800 ) => C = 950 2) Hình 48: ) ) ) Ta có:...
 • 118
 • 320
 • 4

Giáo án Hình học 7 học kỳ II

Giáo án Hình học 7 học kỳ II
... hướng dẫn cách tính AB C D - 10 - K A B H Giáo án hình học IV HƯỚNG DẪN HỌC Về nhà xem lại tập giải Làm tập 62 V RÚT KINH NGHIỆM - 11 - Giáo án hình học Ngày soạn 5/2/06 Tiết 40 CÁC TRƯỜNG HP ... tổ đánh giá cho điểm IV HƯỚNG DẪN HỌC Về nhà học theo câu hỏi ơn tập Làm tập 67; 68; 140; 141 V RÚT KINH NGHIỆM - 18 - Tổng số điểm: 10 Thực hành ngồi trời Nhận xétđánh giá Giáo án hình học ... M = M ( dd ) Giáo án hình học IV CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN HỌC Muốn so sánh góc, cạnh tam giác ta làm nào? Về nhà học thuộc định lí Bài tập 5; 6; SBT V RÚT KINH NGHIỆM Học sinh nắm kĩ vẽ hình yếu, lập...
 • 59
 • 714
 • 2

Giáo án Hình học 7

Giáo án Hình học 7
... phải - Rèn luyện k/n phán đoán, nhận xét II Chuẩn bị giáo viên học sinh - GV: Thớc thẳng, compa, bảng phụ - Hs: Thớc thẳng, compa III Tiến trình dạy học: 1) Kiểm tra: Gv đa hình vẽ ABC ABC Hãy dùng ... tơng ứng nhau, cạnh tơng ứng - Giáo dục tính cẩn thận, xác toán học II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Gv: Thớc thẳng, compa, bảng phụ Hs: Thớc thẳng III Tiến trình dạy học 1) Kiểm tra: Hs1: Định nghĩa ... giác - Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học sinh II Chuẩn bị giáo viên học sinh Gv: Thớc thẳng, ê ke, thớc đô góc, bảng phụ, phấn màu Hs: thớc thẳng, thớc đo góc III Tiến trình dạy học: ...
 • 33
 • 302
 • 2

Giáo án Hình học 7 chương I

Giáo án Hình học 7 chương I
... Mä i hçnh bng cho biãút nä i dung gç? HS: Tham gia xáy dỉûng Nãúu âụng GV ghi vo dỉåï mä i hçnh Nãúu sai bäø sung thãm GV: Âỉa tiãúp bng phủ vå i a) Hai gọc âä i âènh l hai gọc cọ nä i dung: i ưn ... Tiãút 13: '13 LUÛN TÁÛP A. MỦC TIÃU: - HS biãút biãøu diãùn, diãún âảt âënh l dỉå i dảng "Nãúu thç " - Biãút minh âënh l bàòng hçnh v v viãút GT, KL bàòng k hiãûu - Bỉåïc âáưu biãút chỉïng minh ... SGK - Giå i thiãûu d l trung trỉûc ca A, B âä i xỉïng qua d AB - Giå i thiãûu hai i øm âä i xỉïng qua âỉåìng thàóng Hoảt âäüng CNG CÄÚ BI - Nãu âënh nghéa hai âỉåìng thàóng vng gọc - Lm bi táûp...
 • 31
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toan 7 hinh hoc bai hai goc doi dinhgiáo án hình học 7 hai cộttoan lop 7 hinh hoc bai hai goc doi dinhnhung bai tap hinh hoc nang cao hinh hoc lop 7 hai goc doi dinhnhung bai tap nang cao hinh hoc lớp 7 hai goc doi dinhgiáo án hình học 7 chương 3giáo án hình học 7giáo án hình học 7 chương 2giáo án hình học 7 3 cộtgiáo án hình học 9 hai cộtgiao an hinh hoc 7giao an hinh hoc 9 hai cotgiao an hinh hoc 7 tron bogiáo án hình học 7 tập 2giáo án hình học 8 hai cộtThông tư 136 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 146 2015 TT-BTC và 84 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 147 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 45 2013 TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hànhMau giay uy quyen va chuyen khoan nhan co tuc nam 2011Mau giay Uy quyen tra co tuc va chuyen khoan co tucThông tư 09 2016 TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhMau giay uy quyen va xac nhan tham du DHCD 2013Thông báo cổ đông .Thông tư 29 2016 TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành102201711316VRTS congbothongtinchotquyencotuc2016 signedThông báo cổ đông .Thông tư 157 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMau uy quyen va chuyen khoan nhan co tucDu thao Nghi quyet DHCD dang tren websiteDon de nghi doi va cap lai so chung nhan co phanQuyet dinh 16 CP ve Kich cau kinh te (giam thue GTGT)Thong tu 03 BTC qui dinh ve doanh nghiep vua va nhoVRTS Nghi quyet DHCD thuong nien nam 20103 So lieu tai chinh nam 2008 (tom tat)