Leveled vocabulary readers kindergarten k 6 3 i can move

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD K 6 HK I (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD K 6 HK I (có đáp án)
... giống lo i, làm cho sống ngư i gặp khó khăn ( 0,25 đ ) + Con ngư i cần ph i bảo vệ thiên nhiên( 0,5 đ ), sống gần g i hòa hợp v i thiên nhiên(0,5đ) - Câu 4: ( 1, 5 đ ) + Em không đồng ý v i ý kiến ... Nêu việc làm: VD: M i sáng en tập thể dục (1 đ) - Câu 2: ( đ ) + Tiết kiệm biết sử dụng cách hợp lí, mức c i vật chất ,th i gian,sức lực ngư i khác ( đ ) + HS nêu việc làm theo yêu cầu cho (1 đ) ... ĐÁP ÁN GDCD K6 Đề  A/ Phần trắc nghiệm: ( đ ) - Câu 1: ( 0,5 đ ) Hành vi nhất: b - Câu 2: ( 0,5 đ ) Khoanh tròn câu c - Câu 3: (1 đ ) Dùng từ ngữ sau: (1 ) Tôn trọng k luật ( 0,5...
 • 2
 • 8,153
 • 30

Bài giảng THI HỌC công nghệ k 6 - KÌ I

Bài giảng THI HỌC công nghệ k 6 - KÌ I
... b : V i s i tổng hợp d : V i s i B Tự luận(5đ) Câu1(3đ)  Vai trò nhà đ i sống ngư i ( ý 0.5 i m) - Nhà n i trú ngụ ngư i - Bảo vệ ngư i tránh kh i ảnh hưởng xấu thi n nhiên m i trường - Đáp ... chất tinh thần ngư i  Ph i phân chia khu vực n i gia đình :(1.5 i m) Sự phân chia khu vực đảm bảo cho thành viên gia đình sống tho i m i, thuận tiện cho việc sinh hoạt ,học tập nghỉ ng i Câu2:Ý ... i m, ý 0.5 i m) - Làm cho ngư i gần g i v i thi n nhiên, làm cho phòng đẹp mát mẻ - Góp phần làm không khí - Trồng chăm sóc cảnh cắm hoa trang trí đem l i niềm vui, thư giản cho ngư i, - em...
 • 6
 • 158
 • 0

Hinh 6 (3 Cot)_Chuong I (Danh)

Hinh 6 (3 Cot)_Chuong I (Danh)
... phÝa ® i v i i m C ta n i i m C n»m gi÷a hai i m A vµ B Trong ba i m th¼ng hµng, cã mét vµ chØ mét i m n»m gi÷a hai i m cßn l i gi÷a hai i m th× ba i m Êy th¼ng hµng - Kh«ng cã kh i niªm ... 2) NÕu i m A n»m gi÷a hai i m B vµ C th× : - Hai tia ® i - Hai tia CA vµ trïng - Hai tia Ba vµ BC 3) Tia AB lµ h×nh gåm i m vµ tÊt c¶ c¸c i m v i B ® i v i 4) Hai tia ® i lµ ... i m hiƯn vµo vë: O bÊt kú trªn xy x 2) ChØ vµ viÕt tªn hai tia y O chung gèc O T« ®á mét hai tia, t« xanh tia cßn + Hai tia chung gèc: Tia Ox, tia Oy l i 3) ViÕt tªn hai tia ® i ? + Hai tia ®èi...
 • 90
 • 162
 • 0

kiem tr vat ly 6 chuong I đề 3 ( co dap an)

kiem tr vat ly 6 chuong I đề 3 ( co dap an)
... 2 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : VẬT LÝ Mã đề: 34 9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ...
 • 4
 • 730
 • 16

SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I ( 3 CỘT )

SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I ( 3 CỘT )
... dẫn tự học : (1 0p) Củng cố : B i 67 / 30 SGK a) 38 : 34 = 34 b) 46 : 43 = 43 c) a6 : a = a5 ( a ≠ ) B i 69 / 30 SGK a) Sai, sai, đúng, sai b) Sai, đúng, sai, sai c) Sai, đúng, sai, sai Hướng ... + + ) + ( Số M 9) = + ( Số chia hết cho ) = + ( Số chia hết cho ) 34 15 = ( + + + ) + ( Số M 9) = 13 + ( Số chia hết cho ) = 13 + ( Số chia hết cho ) * Kết luận : ( SGK / 41 ) * Kết luận : ( SGK ... = ⇒ ƯC ( 12, 30 ) = Ư ( ) = { 1; 2 ;3 ;6} B i 142 / 56 SGK a) 16 = 24 24 = 23 ƯCLN ( 16, 24 ) = 23 = ⇒ ƯC ( 16, 24 ) = Ư ( ) = { 1; 2; 4;8} c) 60 = 22 90 = 32 135 = 33 ƯCLN ( 60 , 90, 135 ) = = 15...
 • 57
 • 268
 • 1

GIÁO ÁN TOÁN 6 - 3 CỘT CHƯƠNG I

GIÁO ÁN TOÁN 6 - 3 CỘT CHƯƠNG I
... ghi i m biểu diễn số tia số g i i m 1, i m biểu diễn số a tia số g i i m a Nhấn mạnh:M i số tự nhiên biểu diễn i m tia số Gi i tập hợp N* Tập hợp số tự nhiên khác Kí hiệu:N* *Củng cố: i n ... A= 26+ 28+29 +30 +31 +32 +33 =( 26 +33 )+(27 +32 )+(28 +31 )+(29+ 30 ) =59.4 = 2 36 - HS trả l i, nhận xét Nhận xét - Ghi HD HS sử dụng máy tính bỏ t i: Gi i * B i 34 tr.17 SGK thiệu sơ lược số nút máy tính bỏ t i SHARP ... nhiên x,biết: a/ =( 168 + 132 )+79 =30 0+79 =37 9 b/ 5.25.2 16. 4 b/=(5.2)(25.4). 16 =10.100. 16 = 160 0 =10.100. 16 = 160 0 4/ Tiàm số tự nhiên x: 4/ Tiàm số tự nhiên x: 23. (42-x) = 23 23. (42-x) = 23 (4 2- x)...
 • 198
 • 552
 • 3

Đề kiểm tra HK I E 6 (3)

Đề kiểm tra HK I E 6 (3)
... A 1) There are four people 2) Come in and 3) Lan goes to bed 4) The hotel is opposite 1) + ; + B ; + _ a) at 10.30 pm b) the police station c) in her family d) sit down , please ; 4+...
 • 2
 • 177
 • 0

Installing IBM Systems Director agents on IBM i and preparing agentless managed systems Version 6.3 ppt

Installing IBM Systems Director agents on IBM i and preparing agentless managed systems Version 6.3 ppt
... "Networking" topic in the IBM Power Systems and IBM i Information Center for more information Installing IBM Systems Director agents on IBM i and preparing agentless managed systems Related tasks: Installing ... www .ibm. com/developerworks/forums/forum.jspa?forumID=759 viii Installing IBM Systems Director agents on IBM i and preparing agentless managed systems View the IBM Systems Director Forum website on ibm. com to discuss product-related issues ... Chapter Preparing agentless managed systems 23 24 Installing IBM Systems Director agents on IBM i and preparing agentless managed systems Chapter Uninstalling Uninstall IBM Systems Director and its...
 • 46
 • 290
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (3)

giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (3)
... bn: ? Sau xem voi , cỏcthỡ s lp li ip ng thy thy phỏn v voi nh th no ? nhiu ln cú tỏc dng gỡ? Hon cnh xem voi Cỏch xem voi v phỏn v voi a Cỏch xem voi: Dựng tay s b phn b Cỏch phỏn v voi: - ip ... : THY BểI XEM VOI ( Truyn ng ngụn) I Tỡm hiu chung II Tỡm hiu bn: HNG DN T HC 1* Bi va hc: Hon cnh xem voi Cỏch xem voi v phỏn v voi a Cỏch xem voi: Dựng tay s b phn b Cỏch phỏn v voi: Phỏn tng ... 37- Vn bn : THY BểI XEM VOI ( Truyn ng ngụn) I Tỡm hiu chung II Tỡm hiu bn: Hon cnh xem voi Cỏch kt thỳc truyn s dng bin phỏp ngh thut Cỏch xem voi v phỏn v voi a Cỏch xem voi: phúng i cú tỏc...
 • 25
 • 273
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn vật lý lớp 6 bài mặt phẳng nghiêng (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn vật lý lớp 6 bài mặt phẳng nghiêng (3)
... tục giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng Lặp lại thí nghiệm, ghi tiếp số lực kế vào bảng Bảng 14.1 Kết thí nghiệm Lần đo Mặt phẳng nghiêng Lần Độ nghiêng lớn Lần Độ nghiêng vừa Lần Độ nghiêng nhỏ ... Mặt phẳng nghiêng Cường độ lực kéo 2.5N 0,5 Độ nghiêng lớn ?N Độ nghiêng vừa ?N Độ nghiêng nhỏ ?N ?N 1,5 2,5 N 2.5 2.5N 0,5 0,5 2.5N 1, 1,5 0,5 1,5 2, , 2,5 Mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng lớn ... phẳng nghiêng có độ nghiêng nhỏ Mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng vừa PHIẾU GIAO VIỆC: -Đo trọng lượng vật P=F1 ghi kết vào bảng14.1 -Lần lượt đo lực kéo vật F2 mặt phẳng nghiêng có: +Độ nghiêng...
 • 33
 • 168
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn vật lý 6 bài lực đàn hồi (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên giỏi môn vật lý 6 bài lực đàn hồi (3)
... nạng tăng gấp đôi lực đàn hồi tăng gấp đôi tăng gấp ba Khi độ biến nạng tăng gấp ba lực đàn hồi C6: Hãy trả lời câu hỏi nêu đầu Một sợi dây cao su lò xo có tính chất đàn hồi giống 10/20/14 VinaPhong...
 • 3
 • 192
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng thi giáo viên giỏi môn tin học lớp 6 bài vì sao cần có hệ điều hành (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng thi giáo viên giỏi môn tin học lớp 6 bài vì sao cần có hệ điều hành (3)
... HỆ ĐIỀU HÀNH Bài Bài VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH? VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH? Bài VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH ? Các quan sát * Quan sát Quan sát hình cho nhận xét Bài VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH ... biểu cho biết thơng tin ? (?2) Những thơng tin có tác dụng ? Bài VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH ? Các quan sát * Quan sát * Quan sát Điều xảy trường em bị thời khóa biểu? - Giáo viên khơng biết lớp ... xét hệ thống máy tính gồm thi t bị phần cứng phần mềm Khi máy tính làm việc, nhiều thi t bị phần cứng phần mềm hoạt động tham gia vào q trình xử lí thơng tin Bài VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH ?...
 • 32
 • 755
 • 0

Bài 46: Quỳnh Như 6/3

Bài 46: Quỳnh Như 6/3
... CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VÂÂT Bài 46: THỰC VÂÂT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HÂÂU l/ Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi...
 • 12
 • 106
 • 0

Dinh dưỡng cho đối tượng trẻ từ 36 tuổi

Dinh dưỡng cho đối tượng trẻ từ 3 – 6 tuổi
... 13, 7 - 16, 4 24,9 - 27,5 Đối với bé trai Bình thường Suy dinh dưỡng Thừa cân Tuổi Chiều cao (Cm) Cân nặng (Kg) Chiều cao (Cm) Cân nặng (Kg) Từ tuổi 96, 1 1 03, 3 14 ,3 16 ,3 88,7 94,9 11 ,3 ... 12,7 18 ,3 21,2 Từ tuổi 1 03, 3 110 16 ,3 18 ,3 94,9 100,7 12,7 14,1 21,2 24,2 Từ tuổi 110 119,9 18 ,3 21,7 100,7 105,4 14,1 17,5 24,2 27,2 III Nhu cầu dinh dưỡng trẻ Vai trò của dinh dưỡng đối ... http://tinycollege.edu.vn /dinh- duong -cho- tre -3- 6- tuoi-2118/ (Lưu ý cung cấp dinh dưỡng cho trẻ) http://www.amthuc 365 .vn/t 135 81c195/me-va-be/2012/ 06/ thuc-don-dam-bao -dinh- duong -cho- be -35 -tuoi.html ( http://mangthai.vn/mau-giao/cham-soc /dinh- duong-t1p396c398/nhu-cau -dinh- duongcua-tre-tu-3...
 • 19
 • 72
 • 0

Xem thêm