Leveled vocabulary readers kindergarten k 3 1 my family

Unit 1: My friendsPeriod 4: Lesson 3: Listen ppt

Unit 1: My friendsPeriod 4: Lesson 3: Listen ppt
... to describe one of their classmates and their other have to guess B Pre- listening: - T presents the requirements of the lesson - T shows these expressions: -How you do? - - I’d like you to meet ... Ss practice reading aloud - Ss can guess the expression to fill in each space C While- listening: - Ss listen to the tape twice and check their guessing - T calls some Ss to give their answers, ... you Come and meet Nice to meet you - T calls some pairs to read the completed dialogue D Post- listening: - T calls more pairs to read the dialogues - T gives some remarks 4.Consolidation: -...
 • 4
 • 105
 • 0

Unit 1: My friendsPeriod 3: Lesson 2: Speak ppsx

Unit 1: My friendsPeriod 3: Lesson 2: Speak ppsx
... described D Post - Speaking: - Ask Ss to practice speaking as example: S1: This person is short and thin She has long black hair S2: Is she Ann? S1: No, she isn’t S3: Is she Mary? S1: Yes, she is ... someone Homework: - Review the key points - Do the exercise in the workbook - Prepare the next lesson: Speak ... short - short - overweight - color: - black/ dark - slender - blond/ fair - brown - grey B Pre - Speaking: - Show Ss the picture of Mary and ask them to describe her hair, her body build - Give...
 • 5
 • 116
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 1 My friends Lesson 3 : Listen pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 1 My friends Lesson 3 : Listen pot
... Read their them on the board predictions III / While - Listening : - Let Ss listen to the tape twice - Get Ss to work in pairs to complete the Listen to the tape dialogues and compare with their ... the IV/ Post - Listening : complete dialogues - Call on some Ss to play roles of Nam – Hoa – Thu / Khai – Mrs Lien – Mrs Vi / Ba – Bao – Grandmother / Mr Lam – Mrs Linh – Mr Thanh and practice ... the the dialogues dialogues V / Homework : Copy the complete dialogues on their notebooks Do the exercises in their workbook Prepare the next lesson Listen and copy ...
 • 4
 • 5,538
 • 3

Apple Remote Desktop Administrator’s Guide Version 3.2.K phần 1 pptx

Apple Remote Desktop Administrator’s Guide Version 3.2.K phần 1 pptx
... Windows to Work with Computers Contents 13 8 13 8 13 9 13 9 14 0 14 0 14 1 14 2 14 2 14 3 14 4 14 4 14 6 14 6 14 7 14 8 14 8 14 9 14 9 15 0 15 0 15 1 15 1 15 2 15 3 15 3 15 4 15 5 15 5 15 7 15 7 15 9 Chapter Maintaining Systems Deleting ... Icon 10 5 10 5 10 6 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 9 11 0 11 0 11 0 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 6 11 8 11 8 12 0 12 1 12 1 12 2 12 3 12 4 12 6 12 8 13 0 13 5 13 6 13 7 Administering Client Computers Keeping Track of Task Progress ... Your Apple Remote Desktop Administrator Requesting Administrator Attention Canceling an Attention Request Changing Your Observed Client Icon 10 5 10 5 10 6 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 9 11 0 11 0 11 0 11 2 11 3...
 • 20
 • 208
 • 0

English 8 Unit 1 My Friends Lesson 3 Speak and Listen

English 8 Unit 1 My Friends Lesson 3 Speak and Listen
... Come and meet c) Ba: Bao, my grandmother Bao: Hello, ma’am meet Come and Grandmother: Hello young man Ba: Bao is my classmate, grandmother Grandmother: What was that? Ba: Classmate! Bao is my classmate ... Nice to meet you Come and meet It’s a pleasure to meet you c Ba: Bao,(5) my grandmother Bao: Hello, ma’am Grandmother: Hello young man Ba: Bao is my classmate, grandmother Grandmother: What was ... slender short tall Black/fair slim grey short MY FRIENDS SPEAK (P 11 ) LISTEN (P 12 , 13 ) Ex: - She has long blond hair - She is short and thin Form: S + have / has + adjectives + hair S + be + adjectives...
 • 28
 • 701
 • 0

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015
... GD - ĐT THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP A/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) * Đọc thành tiếng: điểm Giáo viên chọn học ... lỗi sai điểm 4,5 - - 3, 5 - - 2,5 - - 1, 5 - - 0,5 điểm Tập làm văn: điểm HS kể tổ lớp đoạn văn hoàn chỉnh từ đến câu, viết tả, ngữ pháp, trình bày rõ ràng sẽ: điểm Tùy mức độ thể nội dung, hình ... tuần 10 đến tuần 17 học sinh đọc Đọc lưu loát trôi chảy, không mắc lỗi phát âm, tốc độ đạt yêu cầu * Đọc hiểu: điểm - Từ câu đến câu 4, câu điểm Đ/a: - B; - C; - A; - C B/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 ...
 • 4
 • 143
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2014 - 2015
... ĐIỂM CHẤM CÔNG NGHỆ Trang phục bao gồm loại áo quần số vật dụng khác kèm như: mũ, giày, tất, khăn quàng,…(2đ) Trang phục có chức năng: - Bảo vệ thể tránh tác hại môi trường. (1 ) - Làm đẹp cho ... hoạt động. (1 ) Nguyên tắc cắm hoa (2đ) - Chọn hoa bình cắm phù hợp hình dáng, màu sắc - Sự cân đối kích thước cành hoa bình cắm - Sự phù hợp bình hoa vị trí cần trang trí Ý nghĩa cảnh trang trí ... cần trang trí Ý nghĩa cảnh trang trí nhà (2đ) - Làm cho người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên làm đẹp ho phòng mát mẻ - Góp phần làm không khí - Tăng thu nhập cho gia đình Vì hoa khô giá thành...
 • 2
 • 146
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015
... đồng diễn thể dục có 464 học sinh, 1/ 4 số học sinh học sinh nam Hỏi đội có học sinh nữ? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1, Năm học 2 014 2 015 Môn: TOÁN LỚP Câu 1: (2. 0 điểm) Đặt tính tính , ghi 0.5 ... (2 điểm) Căn vào lời giải, phép tính cách ghi đáp số mà ghi từ đến điểm Số học sinh nam là: 464 : = 11 6 (học sinh) Số học sinh nữ : 464 - 11 6 = 34 8 (học sinh) Đáp số: 34 8 học sinh * Lưu ý: - ... chưa đặt tính, ghi 0 .25 điểm/ phép tính Câu 2: (2 điểm) Khoanh vào ý câu, ghi 0.5 điểm) a) B b) B c) B d) B Câu 3: (2. 0 điểm) Viết số sau: a Chín trăm linh hai : 9 02 Sáu trăm năm mươi lăm: 655 b...
 • 3
 • 154
 • 0

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends Số 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends Số 3
... and Ben’s hair is blond ĐÁP ÁN I 1c 2c 3d 4a 5b II 6a 7b 8b 9c 10a III l6c 17c 18d 19c 20c IV 21d 22b 23b 24b 25a V 29c 30 a 31 a 32 c 33 d 11c 12b 13b 26a 27c 28c 14a 15b ... somebody’s child 31 How old is Ben? a He’s four years old b He’s eight years old c He’s two years old d no information 32 What’s Ellen’s daughter’s name? a Ian b Ben c Tracy d Peter 33 Which of the ... blank spaces My sister and I like each other very much although we are very (21) She’s six years (22) me and she works in a bank I’m still ( 23) school, so I don’t have a job My sister...
 • 3
 • 341
 • 2

7012 vocabulary exam for elementary 3 part 1

7012 vocabulary exam for elementary 3 part 1
... hours a day on Mondays, Wednesdays and Fridays a part – time b badly – paid c well – paid d full – time 16 Most of the population are ……., but about 10 % their work with their left a left – handed ... made a friend 25 What is the suitable topic for this picture? a Juvenile Delinquency c Debt Trap b School Activity d Privatization 19 I had to ……… for a few minutes I’m tired a turn on b lie ... handed d second – hand 17 Jane is a girl She has to get whatever she wants if not she will cry loudly a badly – paid c badly – written b badly – dressed d badly – behaved 18 I persuade my husband...
 • 3
 • 38
 • 0

Tài liệu Tài liệu nuôi tôm chính thống (Cẩm nang câu hỏi dành cho người nuôi tôm) phần 3 (1).pdf

Tài liệu Tài liệu nuôi tôm chính thống (Cẩm nang câu hỏi dành cho người nuôi tôm) phần 3 (1).pdf
... thức ăn viên cho tôm ăn Tôm khoẻ gây cảm nhiễm bệnh đốm trắng cách cho ăn tôm bị bệnh đốm trắng Thí nghiệm thực 30 ngày Kết cho thấy lô tôm nhiễm WSSV có cho ăn dsRNA tỉ lệ sống cao tôm lô đối ... bệnh Theo“vua tôm công nghiệp Trần Trí Sự yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công nuôi tôm công nghiệp là: năm làm vụ, xác định tôm giống bệnh, trình nuôi, lượng ôxy cung cấp cho tôm nuôi phải ưu ... Tới nhiều hộ nuôi tôm vùng tập huấn kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp Từ phong trào nuôi tôm công nhgiệp ấp Nhị Nguyệt phát triển mạnh mẽ.Ông Hai Tới đứng bàn bạc với 14 hộ hộ nuôi tôm ấp liên kết...
 • 5
 • 614
 • 5

Công nghiệp silicat 3.1

Công nghiệp silicat 3.1
... đa khoáng CÁC KHOÁNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ Nhóm Caolinit (Kaolinite) Kaolinite Công thức phân tử: Al2Si2O5(OH)4 hay Al2O3.2SiO2.2H2O Aluminum Silicate Hydroxide Màu: trắng, lục hay ... silicat ba lớp có khả hấp thụ trao đổi cation trương nở thể tích lớn, lên đến 16 lần so với thể tích lúc đầu khan nước  Đặc tính trao đổi cation trương nở thể tích đặc biệt quan trọng công nghiệp ... Các nhóm nguyên liệu khác GIA CÔNG VÀ CHUẨN BỊ PHỐI LIỆU TẠO HÌNH SẤY TRANG TRÍ SẢN PHẨM VÀ TRÁNG MEN NUNG ÐỊNH NGHĨA Đất sét Nguyên liệu Cao lanh Không thuộc nhóm silicate Sản phẩm Nguyên liệu...
 • 73
 • 465
 • 6

Bản đồ tin học và hệ thông thông tin địa lý Gis - Chương 3.1

Bản đồ tin học và hệ thông thông tin địa lý Gis - Chương 3.1
... dễ sử dụng - Ðánh giá chất lượng tinh trùng pha loãng tinh dịch - Bảo quản tinh dịch Có hai hình thức ngắn hạn (tinh lỏng) dài hạn (tinh đông lạnh) - Phát động dục - Dẫn tinh cho Thụ tinh nhân ... gian thụ tinh trước lấy trứng, đổ tinh dịch hòa với nước muối sinh vào khay thụ tinh sau lấy trứng cho vào, lắc nhẹ khay thụ tinh làm cho trứng tinh trùng sớm tiếp xúc với Hai cách lấy tinh dịch ... Thụ tinh in vitro (in vitro fertilization) Thụ tinh in vitro kỹ thuật công nghệ sinh học đại nhằm kết hợp trứng tinh trùng ống nghiệm để thu hợp tử Các nhà khoa học sử dụng phương pháp thụ tinh...
 • 32
 • 356
 • 0

Giáo trình vi sinh vật 3.1

Giáo trình vi sinh vật 3.1
... cổ, nhóm vi sinh vật có nhiều đặc điểm khác biệt (Bảng 1) Bảng Những đặc điểm khác biệt cổ khuẩn so với vi khuẩn sinh vật nhân thật Đặc điểm Vi khuẩn (Bacteria) Cổ khuẩn(Archaea) Sinh vật nhân ... giống với vi khuẩn (70S) cổ khuẩn lại có nhiều bước trình sinh tổng hợp protein giống với sinh vật nhân thật (80S ribosom) Nhiều chất kháng sinh ức chế trình sinh tổng hợp protein vi khuẩn lại ... tương tự vi khuẩn sinh vật nhân thật lại hoàn toàn không tương thích Như cấu trúc máy sinh tổng hợp protein cổ khuẩn có nhiều điểm tương đồng với sinh vật nhân thật với vi khuẩn Giống vi khuẩn,...
 • 16
 • 325
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: với khối f4 ta có b 1 sum f4k 4 nên sum f4 k mod 2 0 b chọn ngẫu nhiên ô f4 3 1 ứng với k 3 1 1 đảo bit của f4 3 1 từ 0 thành 1 ta thu được khối f 4lưu đồ trạng thái cho mã chập k 3 1 3hệ số phụ thuộc vào tuổi bền của dao k 3 1 tra bảng 5 6 stcnctm t2h s ph thuc vo tui bn ca dao k 3 1 tra bng 5 6 stcnctm t2bướu k t 3 1biểu đồ 3 1 đầu tư trực tiếp giữa mỹ và trung quốclet m 3 k 2m 1 m 23 1 3 4 not acceptablehệ số sử dụng k k0kakđckđkckbt 1 1 1 1 35 1 25 1 3 2 19các vấn đề về bckt chuyên sâu 2 3 3 1 bckt bổ sung đối với các k mục và sự kiện đặc biệt cm 501điều 1 4 sửa đổi k 3 đ 29 sách giáo khoađiều 1 13 bổ sung k 3 đ 46 ttgdtxđó k 0 3 1 1 rn 13500 kn m2nhón ỏp k macklakov 35 bnh nhõn trong nhúm nghiờn cu cú nhón ỏp trong gii hn bỡnh thng nhón ỏp trung bỡnh l 18 3 1 3cõu 3 hng nghiờng chớnh ca a hỡnh nc ta l hng no k tờn 1 s dóy nỳi nc ta cú hng nghiờng úcâu 2 phép vị tự tâm e 3 1 tỉ số k 3 biến điểm i 1 4 thành điểm nào trong các điểm saudethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsKhuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930báo cáo thực hành sinh họcSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒATOEIC 600 WORDS SHORTENEDTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gembia bds copytieu luan bds2003hối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher book17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF