Mau BC KT dieu 30

Mẫu dự thảo điều lệ hội

Mẫu dự thảo điều lệ hội
... Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Điều 25 Hiệu lực thi hành Điều lệ gồm … chương, … điều thông qua đại hội … nhiệm kỳ …., ngày … tháng … năm … … Điều lệ có hiệu ... TÀI CHÍNH Điều 19 Các nguồn tài sản, tài Điều 20 Quản lý, sử dụng tài sản, tài Điều 21 Phương thức giải tài sản, tài hội giải thể Chương KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 22 Khen thưởng Điều 23 Xử...
 • 2
 • 571
 • 2

biến đổi của chất màu qua các điều kiện xử lý

biến đổi của chất màu qua các điều kiện xử lý
... antoxian cho màu xanh + pH < antoxian cho màu đỏ Biến đổi antoxian q trình chế biến: Màu sắc antoxian bò thay đổi hấp thụ polysacarit • Các antoxian dễ bò phá huỷ màu đun nóng lâu • Các màu sắc hoa ... bảo vệ màu sắc tự nhiên, mà người ta tạo chất màu thích hợp với tính chất trạng thái sử dụng thực phẩm A CÁC PHẢN ỨNG LÀM THAY ĐỔI MÀU SẮC THỰC PHẨM TRONG CHẾ BIẾN Các ngun liệu đưa vào chế biến ... chất tẩy nên người ta thử dùng làm chất tẩy màu cho nước mía ép H2O2 khử màu nước mía ép mà tiếp tục khử chất lại có khả tạo màu suốt trình sx H2O2 oxi hoá chất màu thành loại không khả tạo màu...
 • 20
 • 950
 • 5

bố cục, hình, màu sắc của điêu khắc, kiến trúc, trang trí… trong nghệ thuật truyền thống của mỹ thuật cổ truyền Việt Nam - quần thể di tích Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội

bố cục, hình, màu sắc của điêu khắc, kiến trúc, trang trí… trong nghệ thuật truyền thống của mỹ thuật cổ truyền Việt Nam - quần thể di tích Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội
... đích tìm hiểu cách rõ nét lối kiến trúc, cách xây dựng để từ biết bố cục, hình, màu sắc điêu khắc, kiến trúc, trang trí… nghệ thuật truyền thống mỹ thuật cổ truyền Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên ... tuổi Từ Văn Miếu Quốc Tử Giám - coi trường đại học Việt Nam tồn đến kỷ 19 Chương II KIẾN TRÚC VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Ngôi trường đại học Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám số ... biết Văn Miếu Quốc Tử Giám quần thể di tích đa dạng phong phú hàng đầu thành phố Nội, nằm phía nam kinh thành Thăng Long thời nhà Lý Là tổ hợp gồm hai di tích chính: Văn Miếu thờ Khổng Tử, ...
 • 15
 • 1,660
 • 5

MAU BC THANH TICH DON VI

MAU BC THANH TICH DON VI
... kiện tôt cho lao đọng nữ công vi c,tạo nguồn vốn vay cho đoàn vi n làm kinh tế gia đình,chăm lo vi c học vi c làm cho em đoàn vi n từ tạo điều kiện cho tất cán giáo vi n trường hoàn thành tốt nhiệm ... lực lượng nữ cán giáo vi n tham gia tốt phong trào “Giỏi vi c trường – đảm vi c nhà” Tiếp tục vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm ” cán – giáo vi n – công nhân vi n tiếp tục quán triệt ... trường vi c quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán – giáo vi n – công nhân vi n hình thức lập quỹ tương trợ … Qua góp phần tháo gỡ phần khó khăn cho cán – giáo vi n – công nhân vi n...
 • 15
 • 239
 • 0

Mẫu giấy phép điều chỉnh

Mẫu giấy phép điều chỉnh
... Điều Giấy phép điều chỉnh phận không tách rời Giấy phép đặt văn phòng đại diện số [ ], ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] Bộ trưởng Bộ Tài Giấy phép đồng thời có giá trị Giấy chứng nhận ... thời có giá trị Giấy chứng nhận sửa đổi/bổ sung /điều chỉnh nội dung quy định Điều nêu Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Giấy phép điều chỉnh lập thành chính: cấp cho [tên doanh nghiệp ... sát bảo hiểm, QUYẾT ĐỊNH: Điều Cho phép [tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài] sửa đổi/bổ sung /điều chỉnh Giấy phép đặt văn phòng đại diện...
 • 2
 • 360
 • 0

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
... đồng thành viên công ty hoàn lại ĐIỀU 12 ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 12. 1 Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện 75% vốn điều lệ; [hoặc tỷ lệ ... 22 .2 Điều thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên ĐIỀU 24 CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Trừ trường hợp quy định khoản 25 .6 Điều 25 Điều lệ này, thành ... thành viên tổ chức; đ) Số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên 6.3 Sổ đăng ký thành viên lưu giữ trụ sở công ty ĐIỀU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY 7.1 Thành viên Công ty...
 • 12
 • 2,581
 • 27

Mẫu BC tổng kết công tác nội bộ trường học

Mẫu BC tổng kết công tác nội bộ trường học
... Lưu ý: Đây hướng dẫn làm báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội trường học chung cho cấp học MN,TH,THCS, trình báo cáo nội dung không phù hợp với cấp học bỏ qua Khi báo cáo có vướng mắc ... - Kết kiểm tra công tác quản lý, tổ chức DTHT theo quy định UBND tỉnh: - Số đợt kiểm tra: - Những tượng vi phạm kết xử lý: b) Đánh giá chung công tác quản lý DTHT nhà trường ... Kiểm tra việc thực chủ đề năm học: + Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, dạy học: ………………………… + Việc thực vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 787
 • 2

Mẫu BC thành tích Cá nhân, tập thển đề nghị cấp tỉnh

Mẫu BC thành tích Cá nhân, tập thển đề nghị cấp tỉnh
... thực nguyên nhân đạt thành tích; phong trào thi đua áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác - Thực nhiệm vụ khác: (5) - Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới (nêu ngắn, gọn): III – Các hình thức khen ... thức khen thưởng ghi nhận (6) Thủ trưởng đơn vị cấp trực tiếp Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu) Xác nhận cấp trình khen (ký, đóng dấu) ...
 • 3
 • 1,535
 • 1

Mẫu BC hàng tháng của CĐ cơ sở

Mẫu BC hàng tháng của CĐ cơ sở
... số ĐV BChế / nữ 4.1 - T số ĐV Hợp đồng với trường/ nữ - T số ĐV kết nạp học kỳ I/ nữ - T số ĐV cấp thẻ Công đoàn Tổ chức máy cán công đoàn - Ủy ban kiểm tra Công đoàn sở - đơn vị có UV BCH p/tr ... tiến • đơn vị đăng ký “Tập thể Tiên tiến Xuất sắc” Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” (số đăng ký) - Cấp sở - Cấp Tỉnh, Thành phố, Ngành TW Đơn vị tính Số báo cáo vụ vụ người/người người/người ………… ………… ... quản lý - Số vốn sử dụng - Số dự án - Số người hỗ trợ giải việc làm Quỹ xoá đói giảm nghèo tổ chức CĐ quản lý - Số tiền - Số người tham gia - Số người giúp đỡ Quỹ trợ vốn CEP - Số vốn - Số thành...
 • 6
 • 210
 • 0

Xem thêm