Du thao NQDH chi bo

Dự thảo QC chi tiêu nội bộ

Dự thảo QC chi tiêu nội bộ
... Điều Nguyên tắc, nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu nội Quy chế chi tiêu nội đảm bảo hành lang pháp lý Quy chế chi tiêu nội Hiệu trưởng ban hành sau tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, ... Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) có chế độ tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trừ số tiêu chuẩn, ... nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động Trường, phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, Hiệu trưởng xây dựng mức chi cho nhiệm vụ, nội dung...
 • 8
 • 252
 • 1

Dự thảo tiêu chí nâng lương sớm ngành GD & ĐT

Dự thảo tiêu chí nâng lương sớm ngành GD & ĐT
... đoàn T/m Đoàn TN T/m Ban giám hiệu Bản dự thảo đợc xây dựng dựa tiêu chí cấp độ tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ thời gian đợc nâng bậc lơng trớc thời hạn tơng ứng với ... dẫn thực chế độ nâng bậc lơng thờng xuyên nâng lơng trớc thời hạn cán bộ, công chức, viên chức Hớng dẫn số 72/ SGD -ĐT/ TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2006 Sở GD- ĐT Hải Dơng thực chế độ nâng bậc lơng ... tác Nếu Hội đồng nâng lơng không thống đợc việc lựa chọn báo cáo trớc Hội đồng s phạm cho bỏ phiếu kín dân chủ Không có đồng chí đạt đợc thành tích xuất sắc nh Hội đồng xét nâng lơng nhà trờng...
 • 3
 • 191
 • 0

Tài liệu Dự thảo tiêu chí xây dựng trường học thận thiện HS tích cực doc

Tài liệu Dự thảo tiêu chí xây dựng trường học thận thiện HS tích cực doc
... Gồm tiêu chí sau: Nhà trường tham mưu cho quyền địa phương, phối hợp tổ chức đoàn thể: văn hoá, đoàn niên, tăng cường công tác tuyên truyền phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích ... dung: Mức độ: - Tốt : 85% - 100% tiêu chí tốt, lại đạt - Khá: 70% - 85% tiêu chí loại khá, lại đạt từ TB - TB: 50% - 70% tiêu chí loại TB - Kém: có 50% tiêu chí loại Xếp loại chung: - Tốt : có ... yêu quê hương, làng xóm II Tiêu chuẩn xếp loại: Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí a Điểm tối đa tiêu chí b Mức độ : tốt (4-5); (3 - 3,5); trung bình (2,5 ); (dưới 2,5) Tiêu chuẩn xếp loại nội dung:...
 • 5
 • 476
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Tài liệu Báo cáo
... tắc để xây dựng Hiến pháp Tuy nhiên, số ý kiến cho cần thể cách cô đọng, khái quát Có ý kiến đề nghị ghi nh Hiến pháp năm 1946 Ngo i ra, có ý kiến đề nghị nên sửa Lời nói đầu Hiến pháp cho phù hợp ... khoản Điều 103: Các ý kiến trí với phơng án m Uỷ ban sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất Về Chơng VIII a Về Điều 112: Một số ý kiến cho cần có quan niệm vị trí pháp lí Chính phủ ... đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 đề xuất, điều ý nghĩa bảo đảm tính liên tục cho hoạt động chánh án To án nhân dân tối cao Quốc hội hết nhiệm kì b Về Điều 131: Một số ý kiến cho rằng, điều...
 • 7
 • 300
 • 1

Báo cáo " Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992" doc

Báo cáo
... định Ngo i ý kiến trên, đề nghị bổ sung thêm số điểm số vấn đề sau: Thứ nhất, Hiến pháp luật nên dự kiến việc tăng thêm số uỷ ban thờng trực cho chủ đề lập pháp Quốc hội v tăng thêm số đại biểu ... phải phát v xử lí vụ vi phạm Khoản Điều 84, nên viết gọn lại l : Quyết định sách dân tộc v sách tôn giáo Nh nớc góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp Khoản Điều 84, sửa lại l : Bầu, miễn nhiệm, b i ... không trí Chủ tịch nớc trình Quốc hội định kì họp gần Điều 123 nên thêm v o từ luật Tạp chí luật học - góp ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp định cho rõ nghĩa v đầy đủ Cụ thể viết lại nh sau: Uỷ ban...
 • 5
 • 210
 • 0

bien ban thao luan chi bo

bien ban thao luan chi bo
... tư, huy động sử dụng nguồn lực có hiệu để phát triển: Hầu kiến trí Đổi tăng cường quản lí thu, chi ngân sách: Hầu kiến trí Đẩy mạnh công tác quản lí tài nguyên, môi trường: Hầu kiến trí II Phát ... quyền, đảy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp: Hầu kiến trí VI Nâng cao lực lãnh đạo, sức chi n đấu Đảng bộ: Nâng cao chất lượng hiệu công tác trò tư tưởng: Hầu kiến trí Tiếp tục đẩy mạnh...
 • 3
 • 993
 • 4

Dự thảo sửa đổi,bổ sung QC _HTCĐ

Dự thảo sửa đổi,bổ sung QC _HTCĐ
... tập cộng đồng xác nhận kết học tập.” Khoản Điều 22 sửa đổi, bổ sung sau: “2 Hàng năm vào chế độ chi tiêu tài hành trung tâm học tập cộng đồng dự toán kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị ban ... hưởng lương, chế độ phụ cấp (nếu có) quan công tác trước thời gian biệt phái.” Khoản Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Học hết Chương trình xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ quy định khoản ... huyện ” Bổ sung Điều 13a sau: “Điều 13a Giáo viên biệt phái trung tâm học tập cộng đồng Giáo viên biệt phái có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: a) Giúp Giám đốc việc lập kế hoạch hoạt động, xây dựng lịch...
 • 4
 • 208
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẬP TRUNG TRÍ TUỆ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP 1992 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáo, điều mà phóng viên Tạp chí Khoa học pháp lý ghi nhận thái độ khoa học, phát huy trí tuệ người Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp 1992 thể cách sinh động trách ... xác định Một số ý kiến cho không nên sửa đổi Hiến pháp 1992 thời gian mà nên tập trung cho việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, lý luận, từ tiến hành sửa đổi cách bản, toàn diện Các ý kiến xuất ... sát nhân dân: Chương này, ý kiến tập trung góp ý cho Điều 137¸, có ý kiến đồng ý với nội dung Dự thảo, đề nghị giữ lại chức kiểm sát hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật trước để đảm bảo...
 • 10
 • 222
 • 0

dự thảo đại hội chi bộ

dự thảo đại hội chi bộ
... nhiệm vụ - Chi đạt vững mạnh Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đảng viên dự đại hội Giao cho chi ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012 vào kết thảo luận kết biểu báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Đại hội để lý ... văn kiện thức Đại hội Ban chi ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012 có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị Đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt toàn chi bộ; lãnh đạo toản thể cán Đảng viên chi tổ chức thực ... kết cao Nghị Đại hội đề Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên chi cán viên chức tăng cường đoàn kết, sức thi đua dạy tốt, tích cực phấn đấu thực thắng lợi Ngị Đại hội nhằm xây dựng chi quan giáo...
 • 2
 • 3,257
 • 7

du thao bao cao chi bo

du thao bao cao chi bo
... sâu sát Đảng uỷ –HĐND –UBND hỗ trợ ban ngành đoàn thể, vơí đoàn kết thông cao chi sở việc thực Thắng lợi nghò chi đề - Chi phát triển thêm 03 Đảng viên người đòa phương góp phần cho công tác nắm ... chúng noi theo *Công tác tổ chức cán bộ: Quyết tâm xây dựng chi Đảng ngày lớn mạnh số lượng chất lượng Nâng cao lực lãnh đạo chi uỷ chi Thực tốt quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc xây dựng ... nhiệm kỳ nặng nề, đòi hỏi cán bộ, Đảng viên chi phải nêu cao tinh thần đoàn kết , khắc phục khó khăn, tâm phấn đấu thực thắng lợi nhiệm vụ mà chi đề T/M Chi Bộ Bí Thư Huỳnh Thò Đây ...
 • 11
 • 777
 • 3

Gián án Quy chế chi tiêu nội bộ 2011 (dự thảo)

Gián án Quy chế chi tiêu nội bộ 2011 (dự thảo)
... quy chế chi tiêu nội -Nguồn thu sử dụng bao gồm: nguồn Nhân sách nhà nước cấp, nguồn thu khác: quỹ học phí, tin, nhà xe … -Quy chế chi tiêu nội bao gồm quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ... xây dựng Quy chế: -Tạo quy n chủ động việc quản lý chi tiêu tài cho Thủ trưởng đơn vị -Tạo quy n chủ động cho bộ, viên chức đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giao -Là để quản lý, toán khoản chi tiêu đơn ... QUY CHẾ Về chi tiêu nội thực quy n độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài năm 2011 Ban hành kèm theo QĐ số ……./QĐ-THCS PT ngày 22 tháng 01 năm 2011 trường THCS Phước Tiên CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH...
 • 25
 • 303
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ c

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ c
... khu v c trung lưu hạ lưu lưu v c C c số liệu quan tr c lý hoá không đủ áp ứng nhu c u thông tin c ng t c bảo vệ môi trường giai đoạn Sử dụng Bộ thị sinh h c vào quan tr c môi trường lưu v c sông ... dẫn ph c vụ đối tượng chuyên gia lĩnh v c sinh h c, nhà quan tr c môi trường nhằm nâng cao l c công t c quan tr c c phân tích, đánh giá môi trường sử dụng thị sinh h c I.4 Đối tượng nghiên c u ... lý hoá để ph c vụ cho vi c định lĩnh v c bảo vệ môi trường lưu v c sông I.1 M c tiêu Hướng dẫn vi c áp dụng thị sinh h c nhằm đánh giá chất lượng nư c thuỷ v c c chảy điều kiện chưa c đầy đủ...
 • 64
 • 336
 • 0

Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ

Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ
... thai sản: 50.000đ/người/lần - Chi đám hiếu: 100.000đ/người/lần e) Chi khác: Căn vào nguồn thu khác đơn vị - Chi hoạt động xã hội từ thiện Trên quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng quản lý tài sản Công ... b) Chi quản lý hành chính: - Chi Đại hội Công đoàn sở Mức chi: từ 50.000đ /người/ngày - Chi mua văn phòng phẩm, bưu c) Chi hoạt động phong trào: - Chi tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao: + Chi ... phúc Chí Thiện, ngày 23 tháng 03.năm 2013 QUY CHẾ Chi tiêu nội bộ, sử dụng quản lý tài sản Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013 (Ban hành kèm theo Quy t định số 03/QĐ-CĐCS ngày 22 tháng...
 • 3
 • 516
 • 3

Xem thêm