DE AN BI THƯ CHI BO 2012

BỘ ĐỀ THI THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2011

BỘ ĐỀ THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2011
... chức vụ thư Đoàn truờng ? a đồng chí b đồng chí c 10 đồng chí d 11 đồng chí Câu 2: Số lượng Chi đoàn Đoàn trường quản lí ? a 34 chi đoàn b 35 chi đoàn c 36 chi đoàn d 37 chi đoàn Câu 3: Đoàn ... Bác Hồ gửi thư cho thi u niên, nhi đồng toàn quốc kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thi u niên tiền phong b Bác Hồ đến thăm cháu thi u nhi chăm ngoan Hà Nội tháng năm 1961 c Trong thư chúc tết ... Câu 2: Số lượng Đoàn viên niên Đoàn trường ta? a 1600 b 1048 c 1625 d 1637 Câu 3: Đoàn viên tham gia rèn luyện đạo đức, lối sống ? BỘ ĐỀ SỐ Câu 1: Từ ngày thành lập trường đến nay, Đoàn trường ta...
 • 3
 • 293
 • 0

Vai trò của thư chi bộ trong công tác lãnh đạo cuộc vần động Học tập và làm theo...

Vai trò của bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo cuộc vần động Học tập và làm theo...
... chủ chốt Tiêu chuẩn người thư cấp ủy Xuất phát từ vị trí, vai trò cấp ủy Đảng vai trò, trách nhiệm người thư, tiêu chuẩn cần có cấp ủy viên nêu trên, người thư cấp ủy phải có tiêu chuẩn ... đưc Hồ Chi Minh” ́ Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị định tổ chức vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn Đảng, toàn dân Học tập đạo đức ... mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” Ngày 19-5-1946, đoàn cán Ban vận động Đời sống vào chúc thọ Bác Nhân lúc trò chuyện, nhà văn lão thành thưa với Bác: - Thưa cụ,...
 • 6
 • 2,265
 • 8

Báo cáo hội nghị thư chi bộ thôn khu phố

Báo cáo hội nghị bí thư chi bộ thôn khu phố
... chi ủy thôn, khu phố 42, đó: 156 đ/c có độ tuổi 35; 211 đ/c có độ tuổi 50; 186 đ/c có độ tuổi từ 36-45; 106 đ/c có độ tuổi từ 46- 50 - Chất lượng thư Chi bộ: Có 242 thư chi bộ, thư chi ... Vân Du; Đến có 198 thôn, khu phố khai trương xây dựng thôn, khu phố văn hóa 81,8% số thôn toàn huyện, có 138 thôn, khu phố công nhận thôn, khu phố văn hóa cấp huyện 69,7% số thôn khai trương Các ... đạo chi thôn, khu phố đại hội xong theo kế hoạch huyện đề Công tác chuẩn bị Đại hội: Hầu hết chi chuẩn bị tốt việc xây dựng báo cáo Ban Chấp hành Chi sở đánh giá sát với thực Nghị đại hội Chi...
 • 15
 • 12,333
 • 4

Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của thư chi bộ

Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ
... II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ Vai trò tiêu chuẩn thư chi a) Vai trò thư chi bộ: (04 ND ) - thư chi người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi - thư chi người đại diện cho chi bộ, ... CẤU BÀI GIẢNG I- NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ III- MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ (Mở rộng) NỘI DUNG BÀI GIẢNG I- NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY: Điều lệ Đảng ... công tác lãnh đạo chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng - thư chi đề xuất để chi ủy thống phân công công tác cho chi ủy viên, cho đảng viên chi bộ: … Thực theo nguyên...
 • 18
 • 24,136
 • 56

Phan 2 nhiệm vụ của chi ủy và công tác của thư chi bộ

Phan 2 nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ
... II Công tác thư chi Vai trò tiêu chuẩn thư chi a) Vai trò thư chi - thư chi người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi - thư chi người đại diện cho chi bộ, chi ủy trước ... thư chi a) thư chi chịu trách nhiệm chung công tác lãnh đạo chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng - thư chi đề xuất để chi ủy thống phân công công tác cho chi ... thống cấp ủy 3 thư chi chi ủy chuẩn bị nghị triển khai thực nghị chi a) Chuẩn bị nghị chi - Bước 1: thư chi chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy - Bước 2: chủ trì sinh hoạt chi ủy chuẩn bị...
 • 12
 • 2,473
 • 2

Phan 1 nhiệm vụ của chi ủy và công tác của thư chi bộ

Phan 1 nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ
... 2: NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành I- NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY NỘI DUNG II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ III- MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC ... viên - Làm tốt công tác quản lý đảng viên (Nêu cụ thể phần III ) II- CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ 1. Vai trò tiêu chuẩn thư chi bộ: a) Vai trò thư chi bộ: (04 ND ) - thư chi người đứng ... trách, nhiệm vụ giao: … Nhiệm vụ thư chi a/ thư chi chịu trách nhiệm chung công tác lãnh đạo chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng: - BTCB đề xuất để chi ủy thống...
 • 52
 • 4,820
 • 3

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong đảng bộ khối cơ quan trung ương

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong đảng bộ khối cơ quan trung ương
... yếu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho thư chi cấp ủy viên sở 20 1.5 Sự cần thiết nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp công tác Đảng cho thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ... quan Trung ương 2.1.2 Khái quát đội ngũ thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ương 26 2.2 Chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho thư chi cấp ủy viên sở Đảng Khối quan Trung ương ... TỐT NGHIỆP CHƯƠNG MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG...
 • 66
 • 2,275
 • 9

Bài phát biểu của HT- thư chi bộ kỷ niệm ngày 26/3

Bài phát biểu của HT- Bí thư chi bộ kỷ niệm ngày 26/3
... niên Kính thưa đồng chí đại biểu, Thưa đồng chí bạn Trên sở thực Cuộc vận động” Trường học thân thiện - học sinh tích cực “ vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập làm theo lời Bác” nhân lễ kỷ niệm đoàn ... phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình, mô hình tạo nguồn để giới thiệu niên, đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đoàn, bổ sung nguồn cán trẻ cho Đảng Kính thưa đồng chí đại biểu, Thưa đồng chí ... trẻ cho Đảng Kính thưa đồng chí đại biểu, Thưa đồng chí bạn, Hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, tự hào truyền thống Đoàn, phát huy kết Tháng Thanh niên, tham gia góp phần vào thực thắng lợi...
 • 4
 • 2,158
 • 1

Tài liệu ĐỀ ÁN: " Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000" pptx

Tài liệu ĐỀ ÁN:
... động doanh thu khách sạn Sông Nhuệ Vì em chọn đề tài Phương pháp số thống vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000” cho đề án môn học Đề án gồm phần: ... hệ thống số tính toán số chưa biết biết số khác hệ thống 11 PHẦN II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ VÀO PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN SÔNG NHUỆ THỜI KÌ 1996-2000 I Phân tích biến ... thống số b Tác dụng hệ thống số: 11 PHẦN II 12 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ VÀO PHÂN TÍCH 12 SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN .12 SÔNG NHUỆ THỜI...
 • 27
 • 236
 • 0

Tài liệu Đề án “Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000” pdf

Tài liệu Đề án “Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000” pdf
... động doanh thu khách sạn Sông Nhuệ Vì em chọn đề tài “Phương pháp số thống vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000” cho đề án môn học Đề án gồm phần: ... hệ thống số tính toán số chưa biết biết số khác hệ thống 11 PHẦN II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ VÀO PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN SÔNG NHUỆ THỜI KÌ 1996-2000 I Phân tích biến ... thống số b Tác dụng hệ thống số: 11 PHẦN II 12 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ VÀO PHÂN TÍCH 12 SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN .12 SÔNG NHUỆ THỜI...
 • 27
 • 193
 • 0

PC chuan bi DH Chi Bo nhiem ki 2010-2012

PC chuan bi DH Chi Bo nhiem ki 2010-2012
... này, bầu tổ ki m phiếu, dự ki n tổ ki m phiếu gồm đ/c Xin ý ki n đại hội Đoàn chủ tịch dự ki n tổ ki m phiếugồm: Đ/c Đặng Thế Truyền Đ/c Nguyễn Tuấn Cờng Đ/c Lê Thị Xuân Xin ý ki n bi u đại hội? ... đặc điểm chi chúng ta, bầu đ/c vào ban chi uỷ khoá mới, xin ý ki n đại hội Nh , đại hội trí bầu đ/c vào ban chi uỷ Căn vào chức năng, nhiệm vụ chi uỷ ,Chi cấu số lợng đồng chí, phải bi u 3, nh ... Bí th đảng uỷ xã Thái Sơn lên phát bi u ý ki n Xin trân trọng kính mời đ/c - Thay mặt cho đ/c chi trờng THCS Thái Sơn, xin chân thành cảm ơn ý ki n góp ý nh ý ki n đạo đ/c, tin tởng thời gian tới...
 • 3
 • 267
 • 0

đề , đáp án thi thử đại học 2012-2013 thpt Chau Van Liem Can tho

đề , đáp án thi thử đại học 2012-2013 thpt Chau Van Liem Can tho
... I (2;2)  M '( 3,3 ) AB qua M’ , ABBC AB: y = AD qua M , ADAB AD: x = CD qua C , CD// AB CD: y = -1 0,2 5 0,2 5 0,2 5 Vậy A(1;3) , B(5;3) , D(1;-1) 0,2 5 Câu 8a ( 1,0 điểm) Đáp án Điểm Trong khơng ...  a13 =7526400 7.b ( 1,0 điểm) 0,2 5 0,5 0,2 5 0,2 5 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD, biết A( 1,0 ) , đường chéo có phương trình x + y  = diện tích hình thoi ABCD Tìm tọa độ ... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu ( 2,0 điểm) a.( 1,0 điểm) Cho hàm số Mơn thi : TỐN Đáp án Điểm y  x  (m  1) x  (2m  1) x  (mR) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số...
 • 6
 • 83
 • 0

DE DAP AN THI THU TN BO TUC

DE DAP AN THI THU TN BO TUC
... rét đậm ,rét hại, thi u nước….) - sở chế biến lạc hậu… Thế mạnh tài nguyên thi n nhiên, kinh tế - xã hội ĐBSH với phát triển kinh tế - Tài nguyên thi n nhiên: + Đất tài nguyên quan trọng hàng đầu ... khoáng phong phú +Đường bờ biển dài 400km thu n lợi cho đánh bắt nuôi trồng thu sản, làm muối, du lịch, giao thông +Khoáng sản có đá vôi, đất sét,cao lanh,than nâu,dầu khí - Về kinh tế - xã hội: ... cuối lịch sử, thời gian ngắn -Giai đoạn nước ta chịu tác động mạnh mẽ chu kì vận động tạo núi Anpơ-Himalaya biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu ( dẫn chứng) - Là giai đoạn hoàn thi n điều kiện tự...
 • 4
 • 95
 • 0

Hoàn thiện marketing nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình, chi nhánh đà nẵng

Hoàn thiện marketing nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình, chi nhánh đà nẵng
... quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, chi Nhánh Đà Nẵng 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, chi nhánh Đà Nẵng Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh ... pháp marketing nội ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NỘI BỘ 1.1 Tổng quan marketing nội 1.1.1 Nguồn gốc marketing nội Trọng tâm ban đầu chi n lược Marketing ... Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, chi nhánh Đà Nẵng 2.1.4.1 Tình hình huy động vốn Nguồn huy động vốn ABBANK Đà Nẵng phụ thuộc vào hai nguồn...
 • 24
 • 239
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vai trò và nhiệm vụ của bí thư chi bộsổ tay bí thư chi bộ đảngvai trò lãnh đạo của bí thư chi bộcơ cấu bí thư chi bộđóng góp ý kiến cho bí thư chi bộmẫu quyết định chỉ định bí thư chi bộmẫu phiếu tín nhiệm bí thư chi bộnhiệm vụ của bí thư chi bộ đảngcông tác của bí thư chi bộbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 của bí thư chi bộý kiến đóng góp cho bí thư chi bộcông tác của cấp ủy và bí thư chi bộyêu cầu tiêu chuẩn bí thư chi bộmau dong gop y kien cho bi thu chi bomẫu phiếu bầu bí thư phó bí thư chi bộMột sô “ câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần quang hình lớp 9”Unit 4 readĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂM1 1đề kiểm tra lí 6 HKIGiao an vat li 6 nh 2015 2016 t2 den t17U6The environment l4 write 9thThong bao 1176 diem nhan HS dot 1 2017 Sua17072017Thong Bao diem chuan TSDH 2017 CV di so 1288Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (LV thạc sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTGiải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venNghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt namĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN SO SÁNHMột số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6OXI HOA KHU NHOM CHUCTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNGĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG