bc thi dua khen thuong2011

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng

Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng
... phải vào kết phong trào thi đua; - Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, tiêu chí thi đua 1.2 Nguyên tắc khen thưởng - Chính xác, công khai, ... tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng CHƯƠNG V QUY TRÌNH XÉT PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG ... chuẩn cán hành chính, phục vụ (Phụ lục 4) CHƯƠNG VI HỒ SƠ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điều 15: Hồ sơ xét thi đua khen thưởng 15.1 Đối với cá nhân: - Bản đăng ký thi đua - Bản báo cáo thành tích...
 • 18
 • 1,061
 • 5

Bài giảng chuyên đề thi đùa, khen thưởng trong quản lí nhà nước

Bài giảng chuyên đề thi đùa, khen thưởng trong quản lí nhà nước
... thng cỏc hỡnh thc khen thng; ỏnh giỏ hiu qu cụng tỏc thi ua khen thng 2.6- Hp tỏc quc t v thi ua, khen thng 2.7- Thanh tra, kim tra vic thc hin cỏc quy nh phỏp lut v thi ua, khen thng 2.8- Gii ... tro thi ua phm vi c quan, t chc, n v * Phong tro thi ua, gm: Phong tro thi ua chuyờn , thi ua theo t v phong tro thi ua thng xuyờn (phong tro thi ua ton din): Nguyn Hu Thanh - Phong tro thi ua ... tng Phong tro thi ua thỡ hon thin th tc h s ngh Ch tch UBND huyn cụng nhn cỏc Danh hiu Thi ua hoc tng Giy khen theo quy nh Ch tch UBND huyn ch cụng nhn mt danh hiu Thi ua, hỡnh thc khen thng cho...
 • 19
 • 1,440
 • 8

Luật thi đua, khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng
... nước thi đua, khen thưởng bao gồm: Ban hành văn pháp luật thi đua, khen thưởng; Xây dựng sách thi đua, khen thưởng; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen ... thưởng; Hợp tác quốc tế thi đua, khen thưởng; Thanh tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng; Giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng Điều 91 Chính ... tốt, cổ động phong trào thi đua, khen thưởng Điều 14 Nghiêm cấm hành vi sau đây: Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với sách, pháp luật Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi; Cản trở...
 • 18
 • 255
 • 2

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra
... nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị toàn ngành Thanh tra Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng đơn vị quản lý ... danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Thẩm quy n định tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực theo quy định Điều 77 Điều 78 Luật Thi đua - Khen thưởng Tổng Thanh tra định: ... thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quy n Tổng Thanh tra, Tổng Thanh tra uỷ quy n cho Thủ trưởng quan tra Bộ, ngành, tra...
 • 17
 • 333
 • 0

TÌNH HÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY CP VINACONEX

TÌNH HÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY CP VINACONEX
... Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng xem xét định 2.2.2 Ưu điểm công tác thi đua - khen thưởng kỷ luật công ty CP VINACONEX -Khen thưởng ... Trang QUY CHẾ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT 2.2 Thực trạng thực quy chế thi đua - khen thưởng kỷ luật lao động công ty CP VINACONEX: 2.2.1 Tổng quan chung quy chế khen thưởng kỷ luật công ty VINACONEX: ... đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty toàn công tác Thi đua - Khen thưởng đơn vị quản lý 5.3 Kiên đấu tranh với biểu tiêu cực công tác Thi đua Khen thưởng CHƯƠNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN...
 • 22
 • 868
 • 25

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
... lớn, công tác thi đua khen thưởng có vị trí quan trọng Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề nhà máy, chọn Một số vấn đề quản nhà nước thi đua khen thưởng doanh nghiệp nhà nước làm đề tài tiểu luận ... tình điển hình: Trong buổi lễ tổng kết, đánh giá công tác thi đua khen thưởng doanh nghiệp nhà nước sau năm đổi công tác thi đua có nhiều ý kiến cho công tác thi đua khen thưởng bộc lộ nhiều ... cho chủ lao động Nhưng đơn vị hành doanh nghiệp hay doanh nghiệp nhà nước khoản thưởng nguồn thu nhập quan tâm Phong trào thi đua khen thưởng doanh nghiệp nhà nước vừa có tác động cổ vũ, động viên...
 • 18
 • 1,348
 • 9

Thi đua khen thưởng ngành giáo dục

Thi đua khen thưởng ngành giáo dục
... nhiệm vụ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp ngành giáo dục: 2.1 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định ... phòng Thi đua - Khen thưởng - Thư ký: Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng 23 VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguồn kinh phí hình thành quỹ thi đua, khen thưởng a) Quỹ thi đua, khen thưởng ngành giáo ... Quỹ thi đua, khen thưởng ngành giáo dục năm trước dự kiến tổng mức chi khen thưởng năm hành để trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành giáo dục a) Quỹ thi đua, ...
 • 27
 • 370
 • 0

Cac bieu mau ve thi dua khen thuong

Cac bieu mau ve thi dua khen thuong
... định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thi đua, khen thưởng luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thi đua, khen thưởng; - vào thành tích ………… … … hội đồng thi đua khen thưởng …………….….đã xem ... quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thi đua, khen thưởng luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thi đua, khen thưởng; tổng kết năm học hội đồng thi đua khen thưởng …………………….đã xem xét, ... đào tạo - luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; - nghị định số 121/2005/nđ-cp ngày 30 tháng năm 2005 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thi đua, khen thưởng luật...
 • 29
 • 559
 • 0

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG tại CTY cổ PHẦN
... với quy định Điều 27 28 Quy chế gởi không thời hạn quy định không xem xét CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điề u 30 : Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưở ng Thành phần Hội đồng thi đua, ... xuyên đột xuất CHƯƠNG V QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điề u 24 : Nguồn mức trích quỹ thi đua, khen thưởng Quỹ thi đua, khen thưởng Công ty hình thành từ nguồn “quỹ khen thưởng Công ty, trích lập từ ... khen thưởng c.- Giám sát việc thực Quy chế thi đua khen thưởng Công ty; kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp hữu ích để thực quy định Quy chế Điề u 12 : Hình thức tổ chức thi đua 12.1.- Thi đua...
 • 15
 • 933
 • 13

TT XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

TT XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
... 912/GD – ĐT ngày 22/11/2006 V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2006 – 2007 Theo đề nghị GVCN hội đồng thi đua khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay khen thưởng 173 em học sinh đạt danh hiệu Giỏi ... chẵn) Điều 3: Hội đồng thi đua khen thưởng, phận kế toán cá nhân có tên điều chịu trách nhiệm thi hành định Quyết có hiệu lực kể từ ngày kí Nơi nhận: - Hội đồng thi đua khen thưởng - Kế toán nhà ... TRƯỜNG T.H SỐ I PHÚ TÚC Số … / TTr – HT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phú Túc, ngày 25 tháng5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH (V/v khen thưởng thi đua năm học 2007 – 2008) HIỆU...
 • 2
 • 424
 • 1

Thi đua - Khen thưởng BGD

Thi đua - Khen thưởng BGD
... ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP Các cấp hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nguyên tắc hoạt động - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị; Hội đồng thi ... Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng - Thư ký: Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguồn kinh phí hình thành quỹ thi đua, khen thưởng a) Quỹ thi đua, khen thưởng ngành ... hiệu thi đua khen thưởng; trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Giáo dục xét trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi...
 • 33
 • 212
 • 0

Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005

Luật Thi đua -Khen thưởng sửa đổi 2005
... triển khu vực nước công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; Tổ chức Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể đoàn kết, sạch, vững mạnh; Đã tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng ... trang nhân dân" danh hiệu "Anh hùng Lao động"." Điều Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật này./ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký) Nguyễn Văn An ...
 • 2
 • 259
 • 0

Quy chế thi đua - khen thưởng

Quy chế thi đua - khen thưởng
... a/ Vóử tinh thỏửn: Quy ỳt õởnh khen thổồớng vaỡ mổùc õọỹ khen thổồớng nhũm muỷc õờch õọỹng vión caùn bọỹ, giaùo vión, nhỏn vión hoaỡn ... hoaỡn thaỡnh tọỳt nhióỷm vuỷ b/ Vóử vỏỷt chỏỳt: õaớm baớo thổỷc hióỷn õuùng chóỳ õọỹ khen thổồớng õọỳi vồùi CB-GV-NV Hióỷu trổồớng Hoaỡng Vn ởnh Chuớ tởch CCS Ló Thở Phổồng Mai ...
 • 2
 • 298
 • 0

Luật Thi đua khen thưởng

Luật Thi đua khen thưởng
... sạch, vững mạnh; Đã tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” danh hiệu “Anh hùng Lao động”.” Điều Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Luật Quốc hội nước Cộng...
 • 2
 • 199
 • 0

Xem thêm