BAO CAO TINH HINH DANG VIEN THAM DU DAI HOI

Báo cáo tình hình triển khai các dự án quy mô quốc gia theo quyết định của thủ tướng chính phủ

Báo cáo tình hình triển khai các dự án quy mô quốc gia theo quyết định của thủ tướng chính phủ
... thiết kế, thẩm định dự toán, đưa dự án vào triển khai thí điểm dự án Xây dựng CSDL quốc gia kinh tế Công nghiệp Thương mại; dự án Xây dựng CSDL quốc gia Tài nguyên Môi trường; dự án Hệ thống thông ... Quy đầu tư dự án: Các dự án quy quốc gia triển khai diện rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội nên kinh phí đầu tư dự án tương đối lớn Kinh phí triển khai ... quốc gia Tài nguyên Môi trường; dự án Hệ thống thông tin quản lý đại hóa ngân hàng; dự án Xây dựng triển khai hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng Internet Số kinh phí bố trí để triển khai dự án...
 • 4
 • 437
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... KÈM THEO - Báo cáo toán thuế/văn có giá trị pháp lý ng đương - Văn chấp thuận đầu nước tiếp nhận đầu (bản sao, dịch có công chứng) Làm , ngày tháng năm [23] Các nhà đầu (Ký, ghi ... Tình hình liên quan khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V...
 • 3
 • 361
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... [08] Tổng vốn đầu dự án đầu nước (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) đồng Việt Nam; Vốn đầu nước nhà/các nhà đầu Việt Nam (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) ... khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V HỒ SƠ KÈM THEO - Báo cáo toán thuế/văn...
 • 3
 • 243
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ pptx

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ pptx
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... [08] Tổng vốn đầu dự án đầu nước (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) đồng Việt Nam; Vốn đầu nước nhà/các nhà đầu Việt Nam (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) ... khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V HỒ SƠ KÈM THEO - Báo cáo toán...
 • 3
 • 234
 • 0

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh thừa thiên huế năm 2014 2015

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh thừa thiên huế năm 2014 2015
... HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 Năm 2015 năm cuối thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2011 -2015 Tình hình nước giới với yếu tố nội tỉnh đan xen tác động đến phát triển kinh tế ... bá Festival Huế 2014; hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014; hội thảo kinh tế hội nhập kết nối – Cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp; phối hợp tổ chức hội thảo chiến lược phát triển công ... triển kinh tế hội năm 2015; Báo cáo PCI năm 2013; Báo cáo hiệu Quản trị Hành công cấp tỉnh PAPI 2013; Trích dẫn nghiên cứu nhà Huế học Hoàng Phủ Ngọc Tường đăng báo Tuổi trẻ 24 Thực Thông báo...
 • 44
 • 507
 • 0

Báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hộiĐại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
... người ứng cử đại biểu HĐND xã đến Ủy ban bầu cử huyện, Uỷ ban bầu cử xã Ngày 17/4/2011, Ủy ban bầu cử xã dự kiến danh sách người ứng cử theo đơn vị bầu cử: +Số đơn vị bầu cử: +Số người ứng cử thức: ... phát thẻ cử tri - Tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri vận động bầu cử - Lập danh sách thức người ứng cử, tóm tắt tiểu sử người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nộp Uỷ ban bầu cử huyện ... luật đồng thời thông báo khu vực bỏ phiếu cho cử tri dò - Ùy ban bầu cử xã trấn tiến hành lập danh sách thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2011-2016 sau Hội nghị hiệp thương...
 • 3
 • 462
 • 0

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
... TSCĐ 21 1.7 Chi hoạt động thường xuyên khác 22 Chi thực đề tài nghiên cứu KH 23 Chi thực nhiệm vụ đặt hàng nhà nước 24 Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia 25 Chi tinh giản biên chế 26 Chi nhiệm ... 26 Chi nhiệm vụ đột xuất cấp thẩm quyền giao 27 Đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị 28 Chi khác 29 IV Các khoản phải nộp Nhà nước 30 Nộp phí, lệ phí 31 Nộp thuế 32 Nộp khác 33 ...
 • 2
 • 393
 • 0

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011
... 292.550.000 đồng Tiến độ thực hiện: Các dự án bước lập thiết kế kỹ thuật, dự toán lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh NHU CẦU KINH PHÍ CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2011: a) Đề nghị Bộ hỗ trợ ... tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông quan tâm, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia công nghệ thông tin. / Nơi nhận: - Bộ Thông tin Truyền thông; - CT, PCT UBND tỉnh Lưu ... triệu đồng để cấp huyện lại xây dựng cửa điện tử d) Chương trình 191 dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để tham gia hội nhập phát triển 1.100 triệu đồng Trong VCCI hỗ trợ...
 • 3
 • 318
 • 0

Xem thêm