Bao cao dai hoi chi bo dang copy

Báo cáo đại hội Chi Bộ Đảng

Báo cáo đại hội Chi Bộ Đảng
... đạt chuẩn Quốc gia 12 chi ủy chi Trờng thcs quảng tiến Đảng xã Quảng tiến Chi trờng THCS Quảng tiến ************************************ 13 Báo cáo chi ủy Tại đại hội chi tr ờng THCS Quảng tiến ... đáng chim đầu đàn hoạt động chuyên môn Đến số Đảng viên chi 26 đồng chí chi m tỷ lệ 42,6 % tổng số giáo viên biên chế Hoạt động chi ủy Nhiệm kỳ vừa qua: Chi ủy có đồng chí Ban chi ủy chi phân ... phân công chi bộ, trúng cử đồng chí phát huy đợc vai trò ngời Đảng viên tổ chức phụ trách Với nhiệm vụ phát triển Đảng viên chi coi sống lớn mạnh Đảng Trong nhiệm kỳ qua chi kết nạp đợc Đảng viên...
 • 14
 • 22,491
 • 62

Báo cáo đại hội chi bộ

Báo cáo đại hội chi bộ
... đạt chuẩn Quốc gia 12 chi ủy chi Trờng thcs quảng tiến Đảng xã Quảng tiến Chi trờng THCS Quảng tiến ************************************ 13 Báo cáo chi ủy Tại đại hội chi tr ờng THCS Quảng tiến ... chế Hoạt động chi ủy Nhiệm kỳ vừa qua: Chi ủy có đồng chí Ban chi ủy chi phân công nhiệm vụ cho chi ủy viên Đảng viên cách rõ ràng, nên phát huy đợc vai trò Đảng viên tập thể, chi ủy làm tốt ... tiến số nội dung sinh họat chi bộ, quan tâm công tác cán phát triển Đảng viên đảm bảo chất lợng Lãnh đạo chi đẻ chi thực nòng cốt hạt nhân nhà trờng Vị trí vai trò uy tín chi Đảng viên đợc nâng cao...
 • 14
 • 9,845
 • 16

bao cao dai hoi chi bo 2006-2009

bao cao dai hoi chi bo 2006-2009
... công tác lãnh đạo tổ chức thực góp phần cho công tác xây dựng tổ chức chi vững mạnh , phát huy vai trò tiên phong nâng cao sức chi n đấu Đảng đồng chí đảng viên -Quán triệt thị nghị trị BCH trung ... dựng chơng trình kế hoạch *Công tác tổ chức : -Xác định nhiệm vụ trị chi xây dựng chi lớn số lợng mạnh chất lợng , phấn đấu chi ngày vững mạnh Nhiệm kỳ vừa qua kết nạp đợc đồng chí -Thực nghiêm ... , quán triệt tất đảng viên chi thực kiểm điểm công tác xây chống 19 điều đảng viên không đợc làm Phát huy tính tiên phong đảng , tinh thần phê bình tự phê bình cao Chi phấn đấu 13/15 đồng chí...
 • 7
 • 4,267
 • 8

báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kì 2010 - 2012

báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kì 2010 - 2012
... đợc chi quan tâm đa vào danh sách học học lại đợt tới Phần thứ hai Phơng hớng nhiệm vụ chi nhiệm 2010 -2 012 Kính tha đại hội, tha vị đại biểu! Đại hội nhiệm 2008 2010 đặt cho chi nhiều nhiệm ... tha đại hội, tha vị đại biểu ghi nhận nhiệm vụ nghiệp giáo dục đào tạo Toàn huyện đặt tiêu, đòi hỏi chi bội lãnh đạo cao hơn, đánh giá thực chất để hoàn thành nhiệm vụ mình, chi đề hơng hớng nhiệm ... TH & THCS Trờng Giang) Hiện chi tiếp tục làm tốt công tác tham mu hoàn thiện trờng TH & THCS đạt chuẩn vào tháng năm 2010 Từ nhiệm vụ cho thấy: Nhiệm 2010 2012 chi trờng TH & THCS Trờng Giang...
 • 21
 • 5,777
 • 7

bao cao dai hoi chi bo

bao cao dai hoi chi bo
... động chi nhiệm ký 2010 - 2012 + Toàn thể chi thảo luận góp ý kiến xây dựng tổng kết phơng hớng hoạt động chi nhiệm kỳ + ý kiến phát biểu đại biểu dự đại hội chi + Lấy ý kiến đại hội số lợng ban chi ... luận : Chi Trờng THCS Kim Hoa Ngời viết : Nguyễn Đắc Tụng Luôn chăm lo củng cố đoàn kết trí cao chi Đảng Tăng cờng sức mạnh Đảng chi nh nhà trờng Sống học tập làm theo gơng Hồ Chủ Tịch Trong chi ... tổ chức Đoàn niên chi kết nạp đợc đồng chí chuyển thức đợc 01 đồng chí Trong suốt năm chi trờng THCS Kim Hoa đợc nhận xét chi vững mạnh Đảng xã Kim Hoa ** Tuy nhiên năm qua chi nhà trờng số tồn...
 • 13
 • 2,725
 • 8

Báo cáo Đại hội Chi bộ trường nhiệm kỳ 2010-2013

Báo cáo Đại hội Chi bộ trường nhiệm kỳ 2010-2013
... giao ca chi b IV.Lónh o v thc hin cụng tỏc xõy dng t chc chi b: Công tác chi bộ: Chi xây dựng c Quy ch hot ng ca chi b tổ chức thực thắng lợi nghị quyết, lãnh đạo nhà trờng thực thắng lợi nhiệm ... i hi chi b nhim k 2008-2010 Trong cụng tỏc phỏt trin ng viờn, chi b luụn quan tõm v coi ú l mt nng nhim v trng tõm nm xõy dng chi b sch vng mnh, tng cng sc chin u ca ng cụng tỏc giỏo dc Chi b ... công Đảng viên đợc chi thực nghiêm qua năm học Các đoàn thể, tổ chuyên môn trờng Đảng viên chi trực tiếp phụ trách đạo Nề nếp sinh hoạt chi đợc trì nghiêm theo quy định buổi chi u ngày 03 hàng...
 • 11
 • 2,893
 • 11

báo cáo đại hội chi bộ

báo cáo đại hội chi bộ
... thực nhiệm vụ trị theo Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị đại hội Đảng tỉnh, Nghị Đại hội Đảng thị xã, Nghị Đảng xã Những mục tiêu, nhiệm vụ trị lớn đề qua Đại hội sở mục tiêu phấn đấu ... đồng chí đại biểu, toàn thể đồng chí đảng viên Chi đóng góp ý kiến xây dựng cho Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ Chi ngày hoàn thiện Ea Drông, ngày 23 tháng năm 2010 TM chi Bí thư Y Đhin Mlô Chi Trần ... cuối năm 100% Chi Trần Quốc Toản Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi nhiệm kì 2010 - 2012 đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàn thành 100% Chỉ tiêu đặt Nghị Đại hội chi nhiệm kỳ 2008-2010...
 • 13
 • 2,694
 • 12

Bao cao dai hoi chi bo NK2008-2010

Bao cao dai hoi chi bo NK2008-2010
... hot ng ca chi b v nh trng To ý thc trỏch nhnim cho mi ng viờn cụng tỏc v sinh hot chi b ba chi u ng nht quan im xõy dng ni dung v hỡnh thc t chc sinh hot chi b Vỡ vy mi bui sinh hot chi b l mt ... chi Tổ chức thực nhiệm vụ bám sát NQ chi Đảng uỷ góp phần tích cực cho công tác xây dựng tổ chức chi vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong nâng cao sức chi n đấu Đảng đồng chí đảng viên - Quán ... Xây dựng chi vững mạnh t tởng trị, đoàn kết thống ý trí hành động Lónh o ton din nh trng thc hin thng li nhim v chuyờn mụn - Lãnh đạo chi thực tích cực có hiệu cao vận động - Lãnh đạo chi thực...
 • 6
 • 2,097
 • 3

BAO CAO DAI HOI CHI BO

BAO CAO DAI HOI CHI BO
... lực: + Giỏi: 02 em, chi m 0,4 % + Khá: 200 em, chi m 33,5 % + TB: 346 em, chi m 57,7 % + Yếu: 51 em, chi m 8,5 % + Kémi: em, chi m 0,0 % - Xếp loại Hạnh kiểm: + Loại Tốt: 495 em, chi m 82,6 % + Loại ... lực: + Giỏi: 02 em, chi m 0,4 % + Khá: 153 em, chi m 28,1 % + TB: 335 em, chi m 61,5 % + Yếu: 55 em, chi m 10 % Không có HS xếp loại Kém - Xếp loại Hạnh kiểm: + Loại Tốt: 398 em, chi m 73,3 % + Loại ... triển đảng viên Chất lợng sinh hoạt Chi ngày vào nề nếp với tháng lần nhằm đánh giá hoạt động đạo Chi bộ, phơng hớng đạo Chi tháng tới Trong sinh hoạt Chi nêu cao tinh thần phê tự phê, đấu tranh...
 • 6
 • 3,531
 • 7

bao cao dai hoi chi bo nhiem ki 2010-2012

bao cao dai hoi chi bo nhiem ki 2010-2012
... chức đầu năm, tâm nâng cao chất lợng giáo dục chất lợng văn hoá cuối năm số học sinh yếu, chi m tỷ lệ :34/165 = 20.6% Xác nhận đảng uỷ Nơi nhận BCĐ Đảng uỷ Lu chi uỷ chi T/M chi uỷ Bí th Nguyễn ... dựng chi vững mạnh đợc cấp uỷ, chi quan tâm, coi công tác t tởng trị làm then chốt cho hành động không ngừng xây dựng khối đoàn kết trí Đảng thông qua buổi sinh hoạt Chi bộ, đảng viên nêu cao ... lợng học lực hạn chế nhiêù Số học sinh yếu, chi m tỷ lệ cao nh năm học 2007 2008 : 57/189 = 31.2 % Năm học 2008 2009 : 64/178 = 35.9% Hoạt động Chi Đoàn niên cha thờng xuyên ,cha thực chủ động...
 • 4
 • 1,738
 • 1

Báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015

Báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
... trách nhiệm, tiên phong thực nhiệm vụ giao, tâm thực thắng lợi Nghị Đại hội Chi đề Trên báo cáo trị trình đại hội chi nhà trường THCS – Mầm Non nhiệm kỳ 2010- 2013 Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ... viên PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2013-2015 Nhiệm kỳ 2013-2015 Chi nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà nghị Đảng cấp đề ra, Để thực tốt thắng lợi nhiệm vụ trị nhiệm kỳ không tránh khỏi thách ... thành tốt nhiệm vụ, đồng chí hoàn thành nhiệm vụ Chi đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong nhiệm kỳ chi có 01 Đảng viên Đảng uỷ khen thưởng 1.3 Công tác phát triển Đảng Trong nhiệm kỳ Chi bồi dưỡng...
 • 12
 • 5,063
 • 28

bao cao Dai hoi chi bo

bao cao Dai hoi chi bo
... việc chi Tổ chức họp chi đầy đủ, lịch, bám sát theo kế hoạch Chi đề - Chi đạo thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên chi bộ…Kết toàn thể đảng viên chi ... kỳ qua chi bộ không phát triển được đảng viên nào Chi bộ có 02 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm phải thi hành kỷ luật Sinh hoạt Chi chất lượng chưa cao, ... nhiệm kỳ mỗi đảng viên chi bộ kiểm tra lần việc thực Điều lệ Đảng Chi ủy chi bộ Ninh Giang nhiệm kỳ 2010 - 2013 báo cáo kiểm điểm tình hình thực Nghị Đại hội chi bộ lần thứ IV Phương...
 • 7
 • 2,066
 • 36

BÁO cáo đại hội CHI đoàn 11a TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI

BÁO cáo đại hội CHI đoàn 11a TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI
... Thị Yến đạt giải tỉnh thi chạy Hội khỏe Phù Đổng +) Nhiều bạn đạt giải cao thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện - Về hoạt động nhà trường Đoàn trường THPT Đặng Thai Mai đề ra: +) Tham gia đầy đủ hoạt ... hành chi đoàn, có ý thức việc đưa chi đoàn lên thành chi đoàn vững mạnh PHẦN HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 Năm học 2015-2016 kết thúc, để bước tới năm học 2016 – 2017 chi đoàn ... hành động phù hợp với môi trường - 40 đoàn viên đạt hạnh kiểm loại tốt, chi m 97,56% - đoàn viên đạt hạnh kiểm loại khá, chi m 2,4% - 100% đoàn viên nói không với tệ nạn xã hội - Không có học sinh...
 • 4
 • 286
 • 6

Xem thêm